Oorlogsgeruchten: India en Pakistan bewegen zich richting militair conflict

De wereld staat plots weer aan de rand van oorlog, en de dreiging komt deels uit onverwachte hoek. De twee nucleaire grootmachten en aartsvijanden India en Pakistan staan plotsklaps aan de rand van een groot militair conflict, en ook in Venezuela, waar de VS dreigt binnen te vallen, worden oorlogsvoorbereidingen getroffen.

Pakistan en India zijn sinds hun onafhankelijkheid in 1947 aartsvijanden, door twisten over de Kashmir-regio, een grensgebied. De eerste oorlog tussen India en Pakistan kwam er reeds binnen het jaar na hun onafhankelijkheid. Sindsdien werden er enkele kleinschalige conflicten uitgevochten, waarbij een beperkt aantal slachtoffers vielen en een wapenstilstand snel volgde. De huidige crisis is de ergste sinds 1971. Nu echter, hebben beide landen een groot nucleair arsenaal: zowel Pakistan als India hebben ruim 120 atoombommen ter beschikking, met minstens de kracht van deze die op Japan werden gegooid in WOII. Beide landen hebben ook hun bondgenoten, en indien er effectief een oorlog uitbreekt kan deze al gauw mondiaal worden.

De escalatie begon twee weken geleden, doordat een Pakistaanse terreurgroep een aanslag pleegde op een Indiaas militair konvooi, waarbij een bus met 40 soldaten werd opgeblazen. India zwoer wraak te nemen, en bombardeerde begin deze week een gebied net over de grens, in Pakistan, waar zogezegd terroristen zich schuil hielden. De dag daarop schoot Pakistan een Indiaas gevechtsvliegtuig neer dat het luchtruim was binnengedrongen, en nam een piloot gevangen. India verloor ook een gevechtshelikopter. Daarop sloten beide landen hun luchtruim, en werden alle nationale en internationale vluchten geannuleerd. Geen van beide landen is van plan om toe te geven, en zo staan ze nu lijnrecht tegenover elkaar, en is het risico van het escaleren van de situatie tot een echte oorlog almaar groter aan het worden. “We willen geen oorlog, maar misschien hebben we geen andere keuze”, zo zeggen leiders van beide landen. Gisteren waren er ook berichten dat er tanks naar de grens werden verplaatst, en scholen werden gesloten. De Pakistaanse premier liet echter verstaan dat hij bereid is tot dialoog.

In Venezuela dan weer, wil de VS ‘regime change’, net zoals in Libië, Oekraïne en Syrië. Naar verluidt werden er al troepen overgeplaatst naar Colombia en de Caribische regio, voor een potentiële inval. Trump bleef herhalen dat alle opties op tafel liggen. De zogenaamde hulpgoederen van de VS bleken prikkeldraad, nagels en dergelijke meer te bevatten, voor het opzetten van barricades. Maduro, de Venezolaanse president, organiseerde reeds de grootste militaire oefening ooit in het land. En de top die Trump met Kim-Jong-Un in Vietnam hield, is in het water gevallen. Beide heren verlieten vroegtijdig het hotel zonder dat er een akkoord werd ondertekend. Tot zover de vooruitgang in de gesprekken.

Poetin zei dan onlangs weer, dat indien de VS een nieuwe ‘Cubaanse rakettencrisis’ willen, ze er één kunnen krijgen, en Rusland er volledig klaar voor is. Hun raketten kunnen de VS sneller bereiken dan die van de VS Moskou kunnen bereiken (doordat ze zouden gelanceerd worden vanaf onderzeeërs die vóór de Amerikaanse kust zouden gestationeerd worden). Poetin zei dat hij geen wapenwedloop wil met de VS, maar dat hij geen andere keuze zou hebben indien Washington nieuwe raketten in Europa installeert, waarvan sommige Moskou zouden kunnen raken binnen 10-12 minuten. De VS trok zich onlangs terug uit het INF-verdrag, dat aan het eind van de Koude Oorlog werd gesloten tussen de VS en de USSR, welke het ontwikkelen van nucleaire middellange-afstandsraketten aan banden legde. Het verdrag verbood het ontwikkelen van zowel korte-afstandsraketten (500–1000 kilometer) en middellange-afstandsraketten (1000–5500 km). Rusland waarschuwde voor de gevolgen. In 2002 blies Amerika ook al het ABM (anti-continentale raketten)-verdrag op, waarna de VS begon met het installeren van anti-raketsystemen in Europa, vlak aan Ruslands voordeur.

Het ding is: hoe dichter we bij oorlog komen, des de dichter de Grote Waarschuwing komt, want die komt éérst.

Bron: Endoftheamericandream.com

 

“Oorlogen zullen wortel schieten en zich ontrollen als stormen in de woestijn waarbij ze in een stroomversnelling zullen raken en al diegenen, die het gevoel hebben dat hun vrede gegarandeerd is, als een dief in de nacht zullen treffen. Er zullen zoveel landen bij betrokken zijn dat het iedereen zal overrompelen. Al vlug zal de Antichrist zich, te midden van het bloedvergieten, bekend maken. Verwarring, angst en het verlies van oogsten zullen het probleem verergeren. Niet lang daarna zal het derde zegel geopenbaard worden, wanneer de mens zal vechten om voedsel omdat hongersnoden de mensheid omklemmen. Verstoken van voedsel, uitgehongerd van geest en verstoken van hulp zal de mensheid naar alles en iedereen grijpen wat respijt biedt. De weg zal bereid zijn voor de komst en het zich aan de wereld bekendmaken van de Antichrist. Tegen die tijd zal de mensheid door de man van vrede, die zoveel hoop biedt, zodanig opgelucht zijn dat zij zijn gewillige slaven worden. Zij zullen zich laten inpalmen door zijn uitvoerig plan om de wereld te herstructureren en alle naties samen te brengen. Er zal hun gezegd worden dat het plan voor het welzijn van allen zal zijn en om de wereld te bevrijden van terrorisme. De vijanden, tegen wie hij zegt te strijden en over wie hij controle uitoefent, zijn onschuldige slachtoffers die door hem gebruikt worden in de misleiding die hij de wereld zal voorhouden. Wanneer de vrede – of dat wat op een wapenstilstand lijkt – hersteld is, zal de volgende fase komen: de eenmaking van alle naties, alle religies, alle landen. Dat is het moment waarop het verbond tussen de Valse Profeet en de Antichrist duidelijk zal worden.” (Boek der Waarheid – Jezus Christus, 16 maart 2013)