Crisis

Oorlogsgeruchten: India en Pakistan bewegen zich richting militair conflict

De wereld staat plots weer aan de rand van oorlog, en de dreiging komt deels uit onverwachte hoek. De twee nucleaire grootmachten en aartsvijanden India en Pakistan staan plotsklaps aan de rand van een groot militair conflict, en ook in Venezuela, waar de VS dreigt binnen te vallen, worden oorlogsvoorbereidingen getroffen.

Pakistan en India zijn sinds hun onafhankelijkheid in 1947 aartsvijanden, door twisten over de Kashmir-regio, een grensgebied. De eerste oorlog tussen India en Pakistan kwam er reeds binnen het jaar na hun onafhankelijkheid. Sindsdien werden er enkele kleinschalige conflicten uitgevochten, waarbij een beperkt aantal slachtoffers vielen en een wapenstilstand snel volgde. De huidige crisis is de ergste sinds 1971. Nu echter, hebben beide landen een groot nucleair arsenaal: zowel Pakistan als India hebben ruim 120 atoombommen ter beschikking, met minstens de kracht van deze die op Japan werden gegooid in WOII. Beide landen hebben ook hun bondgenoten, en indien er effectief een oorlog uitbreekt kan deze al gauw mondiaal worden.

De escalatie begon twee weken geleden, doordat een Pakistaanse terreurgroep een aanslag pleegde op een Indiaas militair konvooi, waarbij een bus met 40 soldaten werd opgeblazen. India zwoer wraak te nemen, en bombardeerde begin deze week een gebied net over de grens, in Pakistan, waar zogezegd terroristen zich schuil hielden. De dag daarop schoot Pakistan een Indiaas gevechtsvliegtuig neer dat het luchtruim was binnengedrongen, en nam een piloot gevangen. India verloor ook een gevechtshelikopter. Daarop sloten beide landen hun luchtruim, en werden alle nationale en internationale vluchten geannuleerd. Geen van beide landen is van plan om toe te geven, en zo staan ze nu lijnrecht tegenover elkaar, en is het risico van het escaleren van de situatie tot een echte oorlog almaar groter aan het worden. “We willen geen oorlog, maar misschien hebben we geen andere keuze”, zo zeggen leiders van beide landen. Gisteren waren er ook berichten dat er tanks naar de grens werden verplaatst, en scholen werden gesloten. De Pakistaanse premier liet echter verstaan dat hij bereid is tot dialoog.

In Venezuela dan weer, wil de VS ‘regime change’, net zoals in Libië, Oekraïne en Syrië. Naar verluidt werden er al troepen overgeplaatst naar Colombia en de Caribische regio, voor een potentiële inval. Trump bleef herhalen dat alle opties op tafel liggen. De zogenaamde hulpgoederen van de VS bleken prikkeldraad, nagels en dergelijke meer te bevatten, voor het opzetten van barricades. Maduro, de Venezolaanse president, organiseerde reeds de grootste militaire oefening ooit in het land. En de top die Trump met Kim-Jong-Un in Vietnam hield, is in het water gevallen. Beide heren verlieten vroegtijdig het hotel zonder dat er een akkoord werd ondertekend. Tot zover de vooruitgang in de gesprekken.

Poetin zei dan onlangs weer, dat indien de VS een nieuwe ‘Cubaanse rakettencrisis’ willen, ze er één kunnen krijgen, en Rusland er volledig klaar voor is. Hun raketten kunnen de VS sneller bereiken dan die van de VS Moskou kunnen bereiken (doordat ze zouden gelanceerd worden vanaf onderzeeërs die vóór de Amerikaanse kust zouden gestationeerd worden). Poetin zei dat hij geen wapenwedloop wil met de VS, maar dat hij geen andere keuze zou hebben indien Washington nieuwe raketten in Europa installeert, waarvan sommige Moskou zouden kunnen raken binnen 10-12 minuten. De VS trok zich onlangs terug uit het INF-verdrag, dat aan het eind van de Koude Oorlog werd gesloten tussen de VS en de USSR, welke het ontwikkelen van nucleaire middellange-afstandsraketten aan banden legde. Het verdrag verbood het ontwikkelen van zowel korte-afstandsraketten (500–1000 kilometer) en middellange-afstandsraketten (1000–5500 km). Rusland waarschuwde voor de gevolgen. In 2002 blies Amerika ook al het ABM (anti-continentale raketten)-verdrag op, waarna de VS begon met het installeren van anti-raketsystemen in Europa, vlak aan Ruslands voordeur.

Het ding is: hoe dichter we bij oorlog komen, des de dichter de Grote Waarschuwing komt, want die komt éérst.

Bron: Endoftheamericandream.com

 

“Oorlogen zullen wortel schieten en zich ontrollen als stormen in de woestijn waarbij ze in een stroomversnelling zullen raken en al diegenen, die het gevoel hebben dat hun vrede gegarandeerd is, als een dief in de nacht zullen treffen. Er zullen zoveel landen bij betrokken zijn dat het iedereen zal overrompelen. Al vlug zal de Antichrist zich, te midden van het bloedvergieten, bekend maken. Verwarring, angst en het verlies van oogsten zullen het probleem verergeren. Niet lang daarna zal het derde zegel geopenbaard worden, wanneer de mens zal vechten om voedsel omdat hongersnoden de mensheid omklemmen. Verstoken van voedsel, uitgehongerd van geest en verstoken van hulp zal de mensheid naar alles en iedereen grijpen wat respijt biedt. De weg zal bereid zijn voor de komst en het zich aan de wereld bekendmaken van de Antichrist. Tegen die tijd zal de mensheid door de man van vrede, die zoveel hoop biedt, zodanig opgelucht zijn dat zij zijn gewillige slaven worden. Zij zullen zich laten inpalmen door zijn uitvoerig plan om de wereld te herstructureren en alle naties samen te brengen. Er zal hun gezegd worden dat het plan voor het welzijn van allen zal zijn en om de wereld te bevrijden van terrorisme. De vijanden, tegen wie hij zegt te strijden en over wie hij controle uitoefent, zijn onschuldige slachtoffers die door hem gebruikt worden in de misleiding die hij de wereld zal voorhouden. Wanneer de vrede – of dat wat op een wapenstilstand lijkt – hersteld is, zal de volgende fase komen: de eenmaking van alle naties, alle religies, alle landen. Dat is het moment waarop het verbond tussen de Valse Profeet en de Antichrist duidelijk zal worden.” (Boek der Waarheid – Jezus Christus, 16 maart 2013)

Categorieën:Crisis

2 antwoorden »

 1. Er is ook al geen akkoord bereikt tussen de VS en Noord -Korea ook dat probleem blijft. En wat Pakistan en India betreft die maken al heel lange tijd ruzie, Pakistan is een moslimland waar terroristen worden opgeleid . Of dit conflict nu gaat uitbreiden is volgens mij weinig waarschijnlijk en een gevaarlijke situatie is eigenlijk tussen de VS en Rusland waar Poetin dreigt met nieuwe wapens die de grootsteden van de VS kunnen treffen, dus de koude oorlog is er nog.

 2. Barack Hussein Obama werd geboren Barry Soetoro.

  Hij heeft deze andere namen gebruikt:
  Barack Hussein Obama, Barry Soetoro, Barry Obama, Barack Dunham en Barry Dunham.

  Betekenis van Buraq:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Buraq
  De Buraq (Arabisch: ا٠“ب٠?? Ø ± اÙ, al-buraaq, wat bliksem betekent; Turks: Burak), is een mythisch wezen uit de islamitische traditie. Er werd gezegd dat het een schepsel uit de hemel was, dat in de 7e eeuw de profeet Mohammed van Mekka naar Jeruzalem en terug tijdens de Isra en Miraj (Nachtreis) droeg, wat de titel is van een van de hoofdstukken van de Kor ‘een.

  Betekenis van Hussein:
  Hussein is een Arabische naam die ‘goed uitzien ‘ betekent . Het kan worden teruggevoerd tot de Arabische hasuna, wat betekent “goed zijn” of “mooi zijn”. Een van de eerste vormen van de naam was Hasan, die in de islamitische traditie de kleinzoon was van de profeet Mohammed. [1] Hussein, of Husayn, werd oorspronkelijk gebruikt als een bekende vorm van de naam, [2] net als Robert “Bobby” noemen.

  Als achternaam, Hussein is afgeleid van de opgegeven naam, [3] mogelijk als een verkorte vorm van een familienaam achternaam zoals bin Hussein of al-Hussein, wat betekent “zoon van Hussein citaat

  moslim: van de Arabische persoonlijke naam Ì £ Husayn, een verkleinwoord van Ì £ HasÄ ?? n ‘goed’, ‘knap’ (zie Hasan). Husain (ca. 626-680)en zijn oudere broer Hasan waren zonen van de kalief â € “AlÄ« ibn AbÄ £ Ì £ TÄ ?? lib (zie Ali) en, via hun moeder Fatima, kleinzonen van de profeet Mohammed . De dood van Husain in een bloedbad in Karbela betekende het begin van een lange periode van binnenlandse conflicten in de moslimwereld. Shiitische moslims beschouwen Hasan en zijn broer Husain als de ware opvolgers van Mohammed en beschouwen de dag van zijn dood als een dag van rouw. De naam is populair onder zowel Soennitische moslims als sjiieten. citaat

  Betekenis van Obama:
  de naam Obama zou een Luo-naam (mannelijk) uit West-Kenia zijn. De naam kan worden afgeleid van ‘obam’, wat ‘buigen’ of ‘leunen’ betekent. Obama is ook de achternaam in Japan en Equatoriaal Guinee. [1] citaat

  Obama is een naam uit de Luo-etnische groep van zuidwestelijk Kenia, waar Barack Obama Sr. werd geboren. Het was oorspronkelijk de voornaam van de overgrootvader van Barack Obama. Het is gebaseerd op de Luo (technisch gezien, Dholuo, de naam van de taal van de Luo), woord bam, wat “krom, licht buigend” betekent . Het voorvoegsel O- betekent “hij”, en veel mannelijke namen van Luo beginnen ermee. Aangezien de meeste traditionele Luo-namen door de moeder van de baby werden gegeven met betrekking tot iets over de geboorte van het kind, is de beste schatting dat toen de overgrootvader van Obama werd geboren, een van zijn armen of benen enigszins gebogen leek. citaat

  Dus in alle … als we geloven dat namen profetisch zijn …

  Hij is een kromme of neigende (linkse?) knappe man die de islamitische profeet met zich meedraagt.

  Is het enige unieke wezen dat Muhammed
  Hussein (Husayn) droeg en installeerde : Knappe afstammeling van Mohammed
  Obama : Crooked, Bent, Leaning (Leftist?)

  Vergeet niet dat deze man zijn EIGEN naam koos. Het was NIET VOOR hem gekozen!
  De 12e imam: wie is de 12e imam?
  Binnen de sjiiet (die de overhand heeft in Iran), is geprofeteerd dat er een komende 12e imam is die de grote spirituele redder is. Deze imam wordt Abu al-Qasim Muhammad genoemd of wordt ook Mohammed al Mahdi genoemd. Hij zou de zoon zijn van de 11e Imam, Hasan Al-Askari en zijn vrouw, de kleindochter van een keizer. Er zijn tegenstrijdige verklaringen van haar naam die Fatima of Nargis Khatoon zijn.

  De meeste verhalen over het verhaal zeggen dat al Mahdi als kind rond de leeftijd van 5 jaar (rond de 13e eeuw) ondergedoken was. Het zei dat hij zich sindsdien in grotten ‘heeft verstopt’, maar op bovennatuurlijke wijze zal terugkeren net voor de Dag des Oordeels. Volgens de Hadith zijn de criteria voor de Verborgen Imam:

  Hij zal een afstammeling zijn van Mohammed en de zoon van Fatima
  Zal een breed voorhoofd hebben en een puntneus
  Zal terugkeren net voor het einde van de wereld
  Zijn verschijning zal worden voorafgegaan door een aantal profetische gebeurtenissen gedurende 3 jaar van afgrijselijke
  wereldchaos , tirannie en onderdrukking Zal ontsnappen van Madina naar Mekka, duizenden zullen trouw aan hem beloven.
  Zal zeven jaar regeren over de Arabieren en de wereld
  Zal alle tirannie en onderdrukking uitroeien en harmonie en totale vrede brengen.
  Zal een gebed in Mekkah leiden dat Jezus aan zijn zijde zal hebben en volgen.
  Opmerkelijk genoeg speelt de 12e Imam-theorie zwaar in op de huidige zorgen van de wereld met Iran. De sjiitische islamitische president van Iran, Ahmadinejad, is zeer toegewijd aan de Islamitische Messias, al Mahdi. Er zijn er in de loop der jaren velen die beweren de verborgen imam te zijn, maar Ahmadinejad gelooft dat hij nog moet komen. Hij beweert dat hij de wereld persoonlijk moet voorbereiden op de komende Mahdi. Om de wereld te redden, moet hij zich in een staat van chaos en onderwerping bevinden. Ahmadinejad beweert dat hij “door Allah was geleid om de weg vrij te maken voor de glorieuze verschijning van de Mahdi”. Deze apocalyptische richtlijn bevat enkele zeer enge proclamaties.