antichrist

‘Beeld van Boeddhistische god Kannon Bodhisattva’ spreekt in tempel in Kyoto, Japan

Foto: Kyodonews

“Hem werd zelfs toegestaan levensadem te geven aan het beeld van het beest, zodat het begon te spreken.”

Apoc. 13,15

In Japan hebben ze een AI-robot (met artificiële intelligentie) gemaakt om de leer van Boeddha te prediken in de spreektaal, in de Kodaiji-tempel in de oude stad Kyoto. De humanoïde robot is ontworpen naar Kannon Bodhisattva, de Boeddhistische godin van barmhartigheid.

De naam van de robot is Mindar, en het gaf z’n eerste toespraak over het ‘Hart Sutra’, een belangrijk geschrift in de boeddhistische leer. De Japanse Times zei dat de onderrichtingen van de robot een weg bieden om “alle angst te overwinnen, alle verkeerde opvattingen teniet te doen, en een perfecte nirvana te bereiken.”

Toen Mindar z’n speech gaf over het Hart-Sutra en de mensheid, werden Engelse en Chinese ondertitels geprojecteerd op de muur, terwijl er muziek speelde op de achtergrond. De hoofdverantwoordelijke van de tempel, Higashiyama Ward Tensho Goto, zei dat “indien een beeld van Boeddha spreekt, de leer van het Boeddhisme wellicht makkelijker te begrijpen zullen zijn.” En hij voegde eraan toe: “We willen dat er veel mensen komen kijken naar de robot, om na te denken over de essentie van het Boeddhisme.”

Mindar, die ongeveer 1,95 meter groot is en 60 kg weegt, werd geconstrueerd door A-Lab Co. dat gebaseerd is in Tokyo. De robot zal officieel aan het publiek bekend gemaakt worden tussen 8 maart en 6 mei.

Bron: Express

Categorieën:antichrist

4 antwoorden »

  1. Heeft iets weg van wat Johannes in zijn Apocalypsis dertien schrijft, het beeld dat plots sprak en de mensen luisterde ernaar, Japan staat voor een enorme afgoderij en bijgeloof , maar ik denk persoonlijk dat het beeld waar Johannes het over heeft meer een mondiaal gebeuren zal zijn omdat er ook staat de wereld liep hem achterna het gaat om een persoon en niet om een robot , alhoewel?

  2. Volgens velen is het Christendom een veredelde vorm van het Boeddhisme, dat op zichzelf sterk atheïstisch is. Primair in het Boeddhisme is het streven om met jezelf in harmonie te leven, hetgeen in zijn extreme vorm overeenkomt met een superegoïstische zelfobsessie, wat weinig te maken heeft met altruïsme of liefde voor de naaste. Dit staat niet los van de onvoorstelbare geweldsspiraal die Cambodja in de zestiger en zeventiger jaren heeft geteisterd. Dit land is voor 95% Boeddhistisch. De Boeddhist sluit zich af van zijn eigen leed en het leed van anderen, want medelijden verstoort de zo fel begeerde harmonie, de vrede die ik in mijzelf voel. De Christelijke opvatting (géén officiële doctrine) dat Jezus, zijnde God, niet meer kan lijden waar Hij nu is – dat Hij een onbewogen God is – is Boedddhistisch getint. Dat is gewoon een leugen. Wat de ontwikkeling van de computers betreft wil men eigenlijk iets creëren waarmee God in zijn creatie van de mens wodt overtroefd. Dat streven is dus een regelrechte godlastering.

  3. |
    de oude grieken toentertijd, kenden reeds het ORAKEL — maar nu in onze tijd, is binnen de evangelicale danwel pinkster`beweging, het *orakelen* : een ge`accepteerde vorm van “profetie” -(( not me …!!