Misbruiktop in het Vaticaan: vier dagen ‘totentrekkerij’

Foto: Vatican Media

De misbruiktop in het Vaticaan, officieel de “Ontmoeting voor de Bescherming van Minderjarigen in de Kerk” geheten, werd zondag afgerond. Veel holle woorden, beloftes van bepaalde daden, maar vooral veel ‘totentrekkerij’. De échte wortel van het kwaad wordt bewust genegeerd en ongemoeid gelaten. Een overzicht.

St. Petrus Damianus

Op de dag van de aftrap van de top over seksueel misbruik, was het de feestdag van Sint Petrus Damianus, een heilige die bekend stond om zijn vrij harde aanpak van homoseksualiteit en seksueel misbruik in de Kerk. Uiteraard werd er in de openingstoespraak géén aandacht besteed aan die heilige, en werd hij bewust genegeerd. Er werd noch door Bergoglio, noch door de bisschoppen een woord gezegd over de crisis van homoseksualiteit in de Kerk, laat staan over wie de Heilige Petrus Damianus was. Wellicht was het samenvallen van de datum van de start van de top en deze feestdag hen ontgaan (bij het vastleggen), en vervolgens door hen genegeerd. Maar God is voorzienig.

Het bekende boek van Petrus Damianus, ‘Het boek van Gomorrah’, waarschuwt tegen een plaag van homoseksualiteit en seksueel misbruik in het priesterschap. Hij laakt daarin het wijdverspreide seksuele wangedrag, in het bijzonder homoseksuele ‘sodomie’ die welig tiert binnen de rangen van priesters en monniken in de Kerk van de 11de eeuw, en hij vraagt Paus Leo IX om afdoende actie te ondernemen om er een eind aan te maken, en hij waarschuwt voor de catastrofale gevolgen indien hij daar niet zou in slagen. Damianus merkte op dat er priesters waren die seksuele relaties hadden met hun “geestelijke kinderen”, diegenen die zij sacramentele genaden hadden gegeven. Hij riep een middeleeuwse kerkelijke wet in die eiste dat priesters die minderjarigen misbruiken publiek vernederd, gevangen gezet en voor altijd onder toezicht moeten gehouden worden om een herhaling van de misdaad te voorkomen.

Slottoespraak Bergoglio: “geen verklaring” voor misbruik

Nadat er vier dagen lang vergaderd en gezegd werd, gaf Jorge Bergoglio een afsluitende toespraak. Daarin zie hij dat de Kerk “zich geroepen volt om dit kwaad, dat toeslaat in het hart van haar missie, dat de prediking van het Evangelie aan de kleinen is, te bestrijden en hen te beschermen van de roofzuchtige wolven.” Hij benadrukte dat “indien er in de Kerk zelfs een enkel geval van misbruik zou opduiken – die op zich reeds een gruweldaad weergeeft – dat geval zal met de meeste ernst geconfronteerd worden.” Dan had Bergoglio het over de oorzaak van dat misbruik: macht. “Het is altijd het resultaat van een misbruik van macht” die volgens hem ook in andere vormen van misbruik aanwezig is, zoals “kindsoldaten, kinderprostitutie, verhongerende kinderen,… ” Bergoglio gaf aan dat de geestelijke die uitgekozen is door God, zich door zijn eigen zwakheid laat overmeesteren, en een “werktuig van Satan” wordt.

Ondanks maandenlange gesprekken en debatten, betreffende de diepere oorzaken van het seksueel misbruik door geestelijken, zei Bergoglio dan: “Er zijn geen afdoende verklaringen voor deze misbruiken tegen kinderen“, en hij suggereerde dat we gewoon geconfronteerd worden met “het mysterie van het kwaad, die tegen de zwaksten raast, omdat zij een beeltenis van Jezus zijn.”

Finale persvergadering

Maar afgelopen zondag was de spanning soms te snijden tijdens de laatste persvergadering. Nadat de vergaderde prelaten zworen dat er een volledige transparantie zou komen, betwistte een journalist deze beloften door te suggereren dat Bergoglio zelf onlangs een bisschop, die schuldig was bevonden aan het bezit van homoporno op zijn telefoon, waarbij jonge mensen betrokken zijn, de hand boven het hoofd had gehouden. De Vaticaanse persbureaudirecteur sneed het antwoord van een aartsbisschop af, om de verslaggevers eraan te herinneren dat vragen over deze specifieke onderwerpen niet toegelaten waren.

In de laatste minuten van de persvergadering, stelde de Argentijnse journalist Inés San Martin van Crux een vraag aan Aartsbisschop Charles Scicluna van Malta: “Aartsbisschop Scicluna, u zei dat paus Franciscus de noodzakelijke leeftijd wil optrekken, waarvoor de Kerk porno waarbij minderjarigen bij betrokken zijn, als een ernstig misdrijf beschouwt.” San Martin verwees naar het voorstel van Bergoglio in zijn slottoespraak, om de leeftijd van minderjarigen van 14 naar 18 jaar op te trekken bij onderzoek naar pornografisch getinte misdrijven.

San Martin ging verder en zei: “We weten dat er een bisschop in Argentinië is, Zanchetta, die homoporno op zijn telefoon had, en waarin jonge mensen betrokken waren. Hoe kunnen we geloven dat dit in feite, weet je, de laatste keer is dat we gaan horen “geen doofpotten meer” wanneer, aan het eind van de dag, Paus Franciscus toedekt voor iemand in Argentinië die homoporno met minderjarigen op zijn telefoon had. Ik bedoel, kunnen we eigenlijk geloven dat dit nu gaat veranderen?”

Wat verrast, antwoordde Aartbisschop Scicluna: “Goed, ik zal citeren wat de heilige vader deze morgen zei over de wet. Over het geval, ben ik niet, ben ik niet,  weet je, ben ik niet gemachtigd…, ik bedoel, ja… “Dan mocht hij in het Italiaans iets zeggen hierover, en hij zei dat er een onderzoek werd geopend, die nog bezig is, en dat ze nu niets kunnen zeggen. De Vaticaanse persdirecteur zei toen: “Zoals jullie allen weten, hadden we jullie gevraagd om niets te vragen over specifieke gevallen.” En hij voegde eraan toe dat het antwoord van de aartsbisschop een “buitengewoon antwoord was.” Ja, wat een antwoord!

Veel grote woorden, maar de echte wortel van het kwaad: de homoseksuele cultuur in de seminaries en onder de geestelijken, wordt bewust genegeerd. Kardinaal Cupich zei zelfs dat het “misbruik niets met homoseksualiteit te maken heeft.” Neen?

Links ex-Kardinaal McCarrick.

Bron: LifeSite (1), (2), Breitbart


Bidt de Rozenkrans!