Katholieke traditie

Harde tijden zijn op komst in de Kerk: het is beter zich hier geestelijk op voor te bereiden

De synode stevent, zoals verwacht, af richting een totale ommegooi van de Leer van de Kerk. Dit is ook vele malen geprofeteerd, en is dus geen verrassing. Het is aangewezen zich hier goed op voor te bereiden, en zich niet te laten verrassen door de aardbeving die de Kerk zal dooreenschudden en de tsunami van ketterij die ze vervolgens zal overspoelen. Weinigen zullen trouw blijven aan wat de Kerk altijd heeft geleerd, dus helaas ook weinig geestelijken, en zeker in onze contreien, waar het geloof al zo slap is onder de geestelijkheid. We geven enkele tips.

1. Onderricht u zelf

Het is belangrijk om zichzelf te onderrichten in de Leer van de Katholieke Kerk, want alles zal in twijfel worden getrokken, en vervolgens vervangen worden door ketterij. De Leer van de Kerk verandert echter nooit, en kan nooit veranderen.

Goede catechismussen die aanbevolen worden (klik als u hem wilt kopen):

 1. Prentencatechismus uit 1902
 2. Catechismus ten gebruike van de bisdommen van België (maar Nederland ook) uit 1954 (handig zakformaat)
 3. Catechismus van het Theologisch Modernisme uit 1910
 4. Catechismus van de Katholieke Kerk (1992)

Ook is het goed om een oud missaal in huis te halen, met daarin ook verschillende gebeden en dergelijke meer. Op tweedehands websites staan er honderden te koop, ze gooien er bijna mee naar ons hoofd:

Missalen op Marktplaats.nl

Missalen op 2dehands.be

2. Een goede H. Mis

Dit is voor na de synode. Merkt u dat uw plaatselijke pastoor meegaat in de geloofsafval? Zoek dan een andere parochie of plaats met een goede priester waar men de Mis kan bijwonen. Uiteraard heeft men de meeste zekerheid bij een Tridentijnse Mis: de kans dat de priester afwijkt van de traditie en meedoet met vernieuwingen is daar dan ook nihil.

Locaties voor Tridentijnse (Latijnse) Missen in België en Nederland (Groen is de wekelijkse zondagsmis, blauw is niet-wekelijks, rood is weekmis).

Deze kaart is niet volledig. Zo is er ook een Tridentijnse Mis in Dadizele (elke eerste en derde zondag van de maand om 9u30 in de OLV-Basiliek (Instituut Christus Koning).

4. Heilige voorwerpen

Tracht te zorgen voor gewijde kaarsen, wijwater en andere sacramentaliën, zoals een Benedictusmedaille, een scapulier, een Wonderdadige Medaille en uiteraard ook Kruistochtgebed 33 voor het zegel van bescherming, gegeven aan de Ierse zienster MDM:

 

Verwerp deze geschenken van de Hemel niet, want we zullen ze nodig hebben om staande te kunnen blijven. Zorg ook dat u een goede Bijbel in huis hebt, en andere goede geestelijke lectuur, dat tot geestelijk voedsel dient.

Nog enkele profetieën

Enkele profetieën uit het Boek der Waarheid gegeven aan MDM:

“Mijn zeer geliefde dochter, veel van Mijn gewijde dienaren zullen voor een vreselijke uitdaging staan. Dit zal er één zijn die hen zal overtuigen één van de twee gescheiden wegen te nemen. Het zal, door hun eigen vrije wil, ieders zaak zijn welke weg zij dienen te kiezen. Want de gruwel zal zich binnenkort kenbaar maken. Veel van Mijn gewijde dienaren zullen zich niet onmiddellijk bewust zijn van wat er zich aan het afspelen is. Pas wanneer zij brieven lezen, die hun door hooggeplaatsten gegeven worden, zullen zij er moeite mee hebben. Diegenen die Mijn heilig woord handhaven, dat aan de mens gegeven werd door het geschenk van de Heilige Bijbel, zullen aangevochten en aangespoord worden om wijzigingen te aanvaarden. Deze wijzigingen zullen hun meegegeven worden en er zal van hen verwacht worden dat zij deze slikken en als de waarheid aannemen. Zij komen neer op één ding: Zij zullen deze heilige gewijde dienaren van Mij aansporen om de tolerantie van de zonde te aanvaarden. Er zal hun gezegd worden dat God een eindeloos barmhartige God is en dat Hij van iedereen houdt. Ja, dat gedeelte is waar. Maar dan zal hun opgedragen worden om wetten, die in Mijn ogen een gruwel zijn, te vergoelijken. Het gezin en de vernietiging ervan, zal aan de basis van alles liggen. Aan anderen zal gevraagd worden om een nieuwe vorm van ceremonie te aanvaarden, die de Mis en de Tegenwoordigheid van Mijn Heilige Eucharistie zal vervangen. Het zal beschouwd worden als een allesomvattende zet om alle Christenen en andere religies bijeen te voegen. De dag dat de dagelijkse Misoffers afgeschaft worden, zal het begin worden van de gebeurtenissen die zich, zoals voorzegd aan Johannes de Evangelist, zullen ontvouwen. Het zal de tijd van de opkomst van het Beest zijn en zijn invloed zal groot zijn. Hij zal het hart en de ziel van veel priesters voor zich winnen. Zijn doel is om alle Missen op te heffen en de Heilige Eucharistie te ontheiligen. (23 december 2012)

“Ik roep alle Christelijke Kerken, Mijn geestelijken en ook al diegenen die hun leven aan Mij, hun Jezus, gewijd hebben op om te luisteren naar Mijn smeekbeden.Verlaat nooit de waarheid van Mijn Leer! Laat Mij nooit in de steek! Verlaat Mijn Kerk nooit! Want Ik ben de Kerk. Verzaak nooit aan Mijn Lichaam, want Ik ben het Brood des Levens! Aanvaard nooit de leugens, die jullie weldra ingeprent worden om Mijn Kerk op aarde te verdringen. Het is tijd om voorbereidingen te treffen. Jullie zullen weldra gedwongen worden om een nieuwe religie te slikken die door de mens zal opgericht zijn. Spoedig zullen jullie gedwongen gevoed worden met iets dat zal lijken op de Heilige Eucharistie maar niet Mijn Lichaam zal zijn. Het zal leeg en onvruchtbaar zijn en zal geen echt leven voortbrengen. De enige Heilige Eucharistie die er bestaat, is in de manier waarop Mijn Tegenwoordigheid kenbaar gemaakt wordt in het Heilig Offer van de Mis zoals het nu gebeurt. Wijk hier nooit van af, zelfs niet als jullie daartoe gedwongen worden door de heidenen die Mijn Christelijke Kerken zullen overnemen. Zij zullen Mijn Kerken ontheiligen en deze omvormen tot niets meer dan plaatsen van amusement en sociale uitlaatkleppen. Jullie moeten altijd te werk gaan zoals Ik het Mijn apostelen geleerd heb tijdens het Laatste Avondmaal. Nu moeten jullie ervoor zorgen dat alles klaarstaat voordat de aanval begint.” (Jezus Christus op 10 juni 2012)

Lees hier meer.

Categorieën:Katholieke traditie

12 antwoorden »

 1. We zullen ons inderdaad moeten voorbereiden en dat zal niet altijd gemakkelijk zijn !

 2. De kaarsen moeten uit bijenwas vervaardigd zijn en het wijwater best nu al laten wijden door een betrouwbare priester .Ook is het aan te raden uw huis te laten zegenen ….Alle plaatsen alsook de tuin indien nodig….

 3. De Rooms-katholieke Kerk publiceerde in 1992 een nieuwe catechismus, in het Latijn. De Nederlandse vertaling kwam er in 1995 en heet “De Catechismus van de Katholieke Kerk”. Dit lijvige boek kan ik eenieder aanraden die wat dieper wenst te gaan dan de uitstekende catechismus voor de Belgische bisdommen uit 1954. In dit boek staan geen dwalingen of afwijkingen van de traditionele leer.

  De inleiding in dat boek van Paus Johannes Paulus II luidt als volgt: «« De Catechismus van de Katholieke Kerk is het resultaat van een erg groots opgevatte samenwerking en vergde zes jaar intensief werk (…) Het project was het voorwerp van een veelomvattende consultatie van alle Katholieke bisschoppen, hun episcopale conferenties of synodes, en van theologische en catechetische bevestigingen. Het verkreeg in zijn geheel een brede en gunstige aanvaarding door het Episcopaat. Men kan zeggen dat deze Catechismus het resultaat is van de samenwerking van het hele Episcopaat van de Katholieke Kerk (…) de harmonie van zovele stemmen drukt waarlijk uit wat genoemd kan worden de “symfonie” van het geloof. De Catechismus van de Katholieke Kerk wordt uiteindelijk aangeboden aan iedereen (…) die wenst te weten wat de Katholieke Kerk gelooft. »»

  Deze verklaring veegt de populaire gedachte weg dat er niet zoiets zou bestaan als het ene en ware Katholieke dogma en dat de Roomse kerk geen “symfonie van het geloof” zou hebben. Het bewijst ook dat het voor iemand echt wel mogelijk is het katholieke geloof te kennen en te begrijpen zonder een uitgesproken Katholieke theoloog te zijn.

 4. Ik kocht pakweg 5 jaar geleden via Markplaats een schoolkathechismus welke toen werd gebruikt in de vierde klas. Aanvankelijk was het een stukje vertederend jeugdsentiment. Maar het werd al snel het meest waardevolle boekje dat ik bezit. Geschreven lang voor Vaticanum II en da’s een hele geruststelling.

 5. HEILIGE MISSEN KLEIN SION – http://www.kleinsion.nl

  Dagelijks wordt de Heilige Eucharistie – zowel volgens de Tridentijnse ritus als de Novus Ordo Missae- opgedragen. Alle vieringen zijn vrij toegankelijk. De kapel is een half uur van tevoren open.

  Zondag

  08:00 uur: H. Eucharistieviering gecelebreerd door de eerwaarde pastoor De Zwart (Tridentijnse ritus).
  10:00 uur: H. Eucharistieviering gecelebreerd door de eerwaarde pastoor Geudens. (Novus Ordo Missae).

  Maandag

  08:00 uur: H. Eucharistieviering gecelebreerd door de eerwaarde pastoor De Zwart (Tridentijnse ritus).
  19:00 uur: H. Eucharistieviering gecelebreerd door de eerwaarde pastoor Geudens. (Novus Ordo Missae).

  Dinsdag

  08:00 uur: H. Eucharistieviering gecelebreerd door de eerwaarde pastoor De Zwart (Tridentijnse ritus).
  19:00 uur: H. Eucharistieviering gecelebreerd door de eerwaarde pastoor Geudens. (Novus Ordo Missae).

  Woensdag

  08:00 uur: H. Eucharistieviering gecelebreerd door de eerwaarde pastoor De Zwart (Tridentijnse ritus).
  19:00 uur: Rozenkransgebed gevolgd door H. Eucharistieviering (Novus Ordo Missae) gecelebreerd door de eerwaarde pastoor Geudens en aansluitend aanbidding van het Allerheiligste. (mogelijkheid tot biechten)

  Donderdag

  08:00 uur: H. Eucharistieviering gecelebreerd door de eerwaarde pastoor De Zwart (Tridentijnse ritus).
  10:00 uur: H. Eucharistieviering gecelebreerd door de eerwaarde pastoor Geudens. (Novus Ordo Missae).

  Vrijdag

  08:00 uur: H. Eucharistieviering gecelebreerd door de eerwaarde pastoor De Zwart (Tridentijnse ritus).

  Zaterdag

  08:00 uur: H. Eucharistieviering gecelebreerd door de eerwaarde pastoor De Zwart (Tridentijnse ritus).

  Biechtgelegenheid: Woensdagavond na de H. Eucharistieviering en op afspraak met de pastoor.

  • |
   Pastoor Geudens,
   dat klinkt misschien raar, maar het is echt waar — veel protestanten, zouden best heel`graag : katholiek willen worden, maar zij zijn nogal gewend, aan de eucharistie in twee gedaantes te ontvangen — en de bisschoppen, zouden daar niet`echt op`tegen zijn, mits daar dan zorgvuldig mee wordt omgesprongen — dus zogezegd, dat de roomse kerken leeglopen, is niet vanwege de “weglopers”, maar veeleer vanwege het feit, dat men de potentiele her`intreders (vanuit de reformatie) : NIET voluit welkom heet !!

 6. Aan Hero, zou het zo eenvoudig zijn? U mag best de H. Maagd Maria vereren en de rozenkrans opnieuw gaan bidden… U mag best afscheid gaan nemen van uw dominee, en weer gaan luisteren naar de priesters. U mag best weer gaan biechten voordat u de H. Communie gaat ontvangen. Wilt u echt terugkeren tot de Rk Kerk? Welkom! Ik wens u veel sterkte en moed toe in uw bekeringsproces. Groet, pastoor Geudens.

  • |
   Pastoor Geudens,
   van die dominees, nam reeds afscheid — maar, een *welkom* … moet ook echt een WELKOM zijn !! — want iemand die terwille van het christelijk GELOOF, ’n zeker aantal MOORD aanslagen moest overleven, die verlangt een serieus & hartelijk WELKOM …

  • U raakt daar aan een gevoelig snaar. De verering van de Allerheiligste Maagd Maria wordt totaal niet begrepen binnen Protestantse kringen en mag dikwijls rekenen op regelrechte haat, een reflectie van een opvoeding waarin dat continu is voorgehouden. Bedenk wel dat de 80-jarige oorlog géén bevrijdingsoorlog was, zoals we op school leren, maar een regelrechte godsdienstoorlog gericht tegen die ‘vervloekte paapsen’. De erfenis van dat sentiment hebben de Nederlandse Protestanten nog steeds niet van zich afgeschud (sorry Hero, mijn persoonlijke ervaring is anders dan die van jou).

   Wat de verering van de Allerheiligste Maagd betreft past dit bij de Tien Geboden waarin staat: “Eert uw vader en uw moeder” met een belofte daaraan verbonden “opdat het u wel gaat in het leven”. Christus is onze broeder en dat geldt voor allen die in staat van genade leven, die ons voor het eerst toegekend door de doop. Welnu dan is Maria niet alleen Zijn maar ook onze moeder, en wat voor een moeder! De Moeder Gods zegt over zichzelf in de openbaringen aan de Heilige Birgitta (hfst. 42): “Mijn ziel en lichaam zijn helderder dan de zon en zuiverder dan een schone spiegel. Vandaar dat, evenals drie personen in een spiegel te zien zijn als ze voor die spiegel staan, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest in mijn weerspiegelende zuiverheid kunnen worden ontwaard. Eens bevond mijn zoon zich met zijn goddelijke natuur in mijn schoot. Nu wordt Hij in mij als in een spiegel gezien met zowel zijn goddelijke als menselijke natuur, want met de eer en heerlijkheid van zijn verrijzenis ben ik mee verheerlijkt.” Deze sublieme gedachte plaatst de mariaverering (niet aanbidding) in het juiste perspectief. Ik hoop dat ook Protestanten hiervan kennis nemen.

   De Allerheiligste Maagd Maria is Gods heraut en sinds 1846 treedt zij overal ter wereld in vele honderden verschijningen op in de kracht en functie van Johannes de Doper: “Bekeert u want het rijk Gods is nabij; brengt dus vruchten voort het Rijk Gods waardig (het duizendjarig vrederijk). Zoniet, de bijl ligt reeds aan de wortel om om te hakken en in het vuur te werpen.”