Harde tijden zijn op komst in de Kerk: het is beter zich hier geestelijk op voor te bereiden

De synode stevent, zoals verwacht, af richting een totale ommegooi van de Leer van de Kerk. Dit is ook vele malen geprofeteerd, en is dus geen verrassing. Het is aangewezen zich hier goed op voor te bereiden, en zich niet te laten verrassen door de aardbeving die de Kerk zal dooreenschudden en de tsunami van ketterij die ze vervolgens zal overspoelen. Weinigen zullen trouw blijven aan wat de Kerk altijd heeft geleerd, dus helaas ook weinig geestelijken, en zeker in onze contreien, waar het geloof al zo slap is onder de geestelijkheid. We geven enkele tips.

1. Onderricht u zelf

Het is belangrijk om zichzelf te onderrichten in de Leer van de Katholieke Kerk, want alles zal in twijfel worden getrokken, en vervolgens vervangen worden door ketterij. De Leer van de Kerk verandert echter nooit, en kan nooit veranderen.

Goede catechismussen die aanbevolen worden (klik als u hem wilt kopen):

  1. Prentencatechismus uit 1902
  2. Catechismus ten gebruike van de bisdommen van België (maar Nederland ook) uit 1954 (handig zakformaat)
  3. Catechismus van het Theologisch Modernisme uit 1910
  4. Catechismus van de Katholieke Kerk (1992)

Ook is het goed om een oud missaal in huis te halen, met daarin ook verschillende gebeden en dergelijke meer. Op tweedehands websites staan er honderden te koop, ze gooien er bijna mee naar ons hoofd:

Missalen op Marktplaats.nl

Missalen op 2dehands.be

2. Een goede H. Mis

Dit is voor na de synode. Merkt u dat uw plaatselijke pastoor meegaat in de geloofsafval? Zoek dan een andere parochie of plaats met een goede priester waar men de Mis kan bijwonen. Uiteraard heeft men de meeste zekerheid bij een Tridentijnse Mis: de kans dat de priester afwijkt van de traditie en meedoet met vernieuwingen is daar dan ook nihil.

Locaties voor Tridentijnse (Latijnse) Missen in België en Nederland (Groen is de wekelijkse zondagsmis, blauw is niet-wekelijks, rood is weekmis).

Deze kaart is niet volledig. Zo is er ook een Tridentijnse Mis in Dadizele (elke eerste en derde zondag van de maand om 9u30 in de OLV-Basiliek (Instituut Christus Koning).

4. Heilige voorwerpen

Tracht te zorgen voor gewijde kaarsen, wijwater en andere sacramentaliën, zoals een Benedictusmedaille, een scapulier, een Wonderdadige Medaille en uiteraard ook Kruistochtgebed 33 voor het zegel van bescherming, gegeven aan de Ierse zienster MDM:

 

Verwerp deze geschenken van de Hemel niet, want we zullen ze nodig hebben om staande te kunnen blijven. Zorg ook dat u een goede Bijbel in huis hebt, en andere goede geestelijke lectuur, dat tot geestelijk voedsel dient.

Nog enkele profetieën

Enkele profetieën uit het Boek der Waarheid gegeven aan MDM:

“Mijn zeer geliefde dochter, veel van Mijn gewijde dienaren zullen voor een vreselijke uitdaging staan. Dit zal er één zijn die hen zal overtuigen één van de twee gescheiden wegen te nemen. Het zal, door hun eigen vrije wil, ieders zaak zijn welke weg zij dienen te kiezen. Want de gruwel zal zich binnenkort kenbaar maken. Veel van Mijn gewijde dienaren zullen zich niet onmiddellijk bewust zijn van wat er zich aan het afspelen is. Pas wanneer zij brieven lezen, die hun door hooggeplaatsten gegeven worden, zullen zij er moeite mee hebben. Diegenen die Mijn heilig woord handhaven, dat aan de mens gegeven werd door het geschenk van de Heilige Bijbel, zullen aangevochten en aangespoord worden om wijzigingen te aanvaarden. Deze wijzigingen zullen hun meegegeven worden en er zal van hen verwacht worden dat zij deze slikken en als de waarheid aannemen. Zij komen neer op één ding: Zij zullen deze heilige gewijde dienaren van Mij aansporen om de tolerantie van de zonde te aanvaarden. Er zal hun gezegd worden dat God een eindeloos barmhartige God is en dat Hij van iedereen houdt. Ja, dat gedeelte is waar. Maar dan zal hun opgedragen worden om wetten, die in Mijn ogen een gruwel zijn, te vergoelijken. Het gezin en de vernietiging ervan, zal aan de basis van alles liggen. Aan anderen zal gevraagd worden om een nieuwe vorm van ceremonie te aanvaarden, die de Mis en de Tegenwoordigheid van Mijn Heilige Eucharistie zal vervangen. Het zal beschouwd worden als een allesomvattende zet om alle Christenen en andere religies bijeen te voegen. De dag dat de dagelijkse Misoffers afgeschaft worden, zal het begin worden van de gebeurtenissen die zich, zoals voorzegd aan Johannes de Evangelist, zullen ontvouwen. Het zal de tijd van de opkomst van het Beest zijn en zijn invloed zal groot zijn. Hij zal het hart en de ziel van veel priesters voor zich winnen. Zijn doel is om alle Missen op te heffen en de Heilige Eucharistie te ontheiligen. (23 december 2012)

“Ik roep alle Christelijke Kerken, Mijn geestelijken en ook al diegenen die hun leven aan Mij, hun Jezus, gewijd hebben op om te luisteren naar Mijn smeekbeden.Verlaat nooit de waarheid van Mijn Leer! Laat Mij nooit in de steek! Verlaat Mijn Kerk nooit! Want Ik ben de Kerk. Verzaak nooit aan Mijn Lichaam, want Ik ben het Brood des Levens! Aanvaard nooit de leugens, die jullie weldra ingeprent worden om Mijn Kerk op aarde te verdringen. Het is tijd om voorbereidingen te treffen. Jullie zullen weldra gedwongen worden om een nieuwe religie te slikken die door de mens zal opgericht zijn. Spoedig zullen jullie gedwongen gevoed worden met iets dat zal lijken op de Heilige Eucharistie maar niet Mijn Lichaam zal zijn. Het zal leeg en onvruchtbaar zijn en zal geen echt leven voortbrengen. De enige Heilige Eucharistie die er bestaat, is in de manier waarop Mijn Tegenwoordigheid kenbaar gemaakt wordt in het Heilig Offer van de Mis zoals het nu gebeurt. Wijk hier nooit van af, zelfs niet als jullie daartoe gedwongen worden door de heidenen die Mijn Christelijke Kerken zullen overnemen. Zij zullen Mijn Kerken ontheiligen en deze omvormen tot niets meer dan plaatsen van amusement en sociale uitlaatkleppen. Jullie moeten altijd te werk gaan zoals Ik het Mijn apostelen geleerd heb tijdens het Laatste Avondmaal. Nu moeten jullie ervoor zorgen dat alles klaarstaat voordat de aanval begint.” (Jezus Christus op 10 juni 2012)

Lees hier meer.