Crisis

BIZAR: Bergoglio roept op tot het bidden van de Rozenkrans en het gebed tot St. Michaël

Bizar. Dit is enkel hoe we de meest recente oproep van het Vaticaan kunnen noemen. In een verrassende, maar bizarre wending heeft het Vaticaan op 29 september een verklaring uitgevaardigd waarin staat dat “de heilige vader” de gelovigen oproept om tijdens de oktobermaand elke dag de Rozenkrans te bidden alsook het gebed tot de H. Aartsengel Michaël, “om H. Moeder van God en de H. Aartsengel Michaël te vragen de Kerk te beschermen” van de aanvallen van de “Grote Aanklager,” en om haar leden meer bewust te maken van de “zonden, fouten en misbruiken die in het verleden en het heden zijn gepleegd.” Deze oproep is voor velen een schok. Schiet Bergoglio nu in zijn eigen voet? Sommigen zeiden dat dit de meest katholieke verklaring is die tot nu toe van Bergoglio gekomen is. De verwarring, die al compleet was, wordt nu nog groter.

Op het liturgisch feest van de H. Aartsengel Michaël heeft het Vaticaan volgende verklaring publiek gemaakt:

De heilige vader heeft besloten om alle gelovigen, van over heel de wereld, uit te nodigen om tijdens de hele Mariale maand oktober elke dag de Rozenkrans te bidden; om ons aldus in gemeenschap en boete te verenigen, als Gods volk, in het vragen aan de h. Moeder van God en Sint Michaël de Aartsengel om de Kerk te beschermen tegen de duivel; die ons altijd wil scheiden van God en van elkaar.

In de afgelopen dagen, vóór zijn vertrek naar de Baltische Staten (22-25 sept), had de heilige vader een ontmoeting met vader Fréderic Fornos S.J., de internationale directeur van het Wereldwijde Gebedsnetwerk van de Paus, en vroeg hem om deze oproept naar alle gelovigen in heel de wereld te verspreiden, en hen uit te nodigen om het gebed van de Rozenkrans af te sluiten met de oude aanroeping “Sub Tuum Praesidium” en het gebed tot de H. Aartsengel Michaël, die ons beschermt en helpt in het gevecht tegen kwaad. (Openb. 12,7-12).

Gebed – zei de paus enkele dagen geleden, op 11 september in een homilie in Santa Marta, het eerste boek van Job aanhalend – is het wapen tegen de Grote Aanklager die “de ronddoolt op de aarde om wegen te vinden om te beschuldigen.” Enkel gebed kan hem verslaan.

Deze verklaring lijkt een indirect antwoord op de beschuldigingen van de voormalige Amerikaanse Nuntius, Aartsbisschop Viganò. De uitnodiging van Bergoglio liet daarom vele ‘conservatieve’ katholieken verscheurd achter: terwijl ze een uitnodiging tot gebed verwelkomen, en geloven in de kracht ervan, willen velen niet deelnemen in wat lijkt op een gebedsoffensief tegen Aartsbisschop Viganò, van wiens beschuldigingen kardinalen, bisschoppen, priesters en leken geloven dat ze grondig zouden moeten onderzocht worden om de waarheid aan het licht te brengen.

De verklaring van het Vaticaan kwam exact op dezelfde dag dat Viganò officieel zijn tweede brief vrijgaf. De brief werd twee dagen op voorhand reeds gepubliceerd (bij ons één dag) en onderstreept de verklaring van Bergoglio dat hij “geen woord” zou zeggen, en zijn daaraan tegenstrijdige homilies over de “Grote Aanklager”, en hij roept Kardinaal Marc Ouellet, die directe toegang heeft tot bepaalde documenten, op om te getuigen van de waarheid.

Een bron dichtbij het Vaticaan zei: “Het is fantastisch om de Rozenkrans elke dag te bidden, en om het gebed tot de H. Aartsengel Michaël te bidden, maar ik ben verward over waarvoor precies paus Franciscus ons vraagt te bidden. Vraagt hij ons eigenlijk te bidden zodat de beschuldigingen niet worden opgehelderd?”

Een ander commentarieerde: “Hij heeft de tussenkomst van Onze Lieve Vrouw, de Moeder van de Waarheid ingeroepen in dienst van – indien niet van onwaarheid – ten minste de verhulling van de waarheid en het in stand houden van ergernis. Het is allemaal heel erg ‘Alice in Wonderland.'”

John-Henry Western, de mede-oprichter van LifeSiteNews verklaarde: “Dit kan misschien de grootste PR-ramp zijn in de geschiedenis van pausen. In een tijd waar velen priesters en bisschoppen ‘beschuldigen’ van seksueel misbruik en doofpotoperaties, om als paus dan de hele Kerk op te roepen tot het bidden tegen de “Grote Aanklager” is om op z’n minst te zeggen onverstandig. De gebeden op zich zijn voornaam, en ze zijn op zich dé oplossing voor de crisis waar we ons in bevinden, maar door op deze manier achter Aartsbisschop Viganò aan te gaan, heeft hij de grotere desastreuze gevolgen van zijn ‘grote-aanklager-argument’ over het hoofd gezien.”

En tot slot bekende een bron in Rome: “Ik ben geschokt. Dit is de meest katholieke verklaring die uit het Vaticaan is gekomen tijdens dit pontificaat. Paus Franciscus roept ons op om naar Leo XIII te kijken. Dit is wellicht de eerste keer in zijn pontificaat dat hij een pre-Vaticanum II-paus heeft vernoemd.”

Wat de intenties van Bergoglio ook moge zijn, als katholiek zijn wij geroepen om niet enkel in de Rozenkransmaand, maar elke dag doorheen het jaar de Rozenkrans (rozenhoedje) en het gebed tot de H. Aartsengel Michaël te bidden. De Kerk en de wereld kunnen er maar baat bij hebben. Wie O.L.Vrouw bemint, doet wat zij heeft gevraagd in al haar verschijningen. Ook de dagelijkse toewijding tot haar Onbevlekt Hart is heel belangrijk.

Laten we dan ook blijven volharden in het gebed.

Bron: LifeSiteNews


Advertentie

Categorieën:Crisis

9 antwoorden »

 1. Dat is zeer bizar maar ik ben niet onder de indruk! Hij heeft al zoveel tegen strijdige berichten de wereld ingestuurd dat ik van niets meer opkijk! Misschien hoopt hij op die manier dat de Hemel zijn fouten zal toedekken wie weet, of misschien weet hij dat er over zijn persoon nogal negatieve berichten de ronde doen, of misschien heeft hij zich bekeerd en is de bliksem bij hem ingeslagen zoals bij de grote apostel Paulus bij Damascus, wie zal het zeggen? Maar één ding weet ik, ik vertrouw hem niet !!

 2. Ik ken de Modernisten als mijn broekzak, en Bergoglio is een Modernist. Dit is een tactische zet wat de Fransen noemen: “Reculer pour mieux sauter” (achteruit gaan om beter te kunnen springen). En hij weet drommels goed dat de mensen die de Rozenkrans nooit meer bidden en ook niet het St. Michaël gebed niet ineens anders zullen gaan doen, want hij laat slinks achterwege dat hij de mensen die deze goede gewoonte niet in stand hebben gehouden er goed aan doen deze gewoonte weer op te pakken al was het maar tien minuutjes per dag. Trouwens, een gewoonte ontstaat alleen maar door herhaling. Als hij nu bij elke preek die hij deze maand houdt eindigt met “overigens ben ik van mening dat…” (nee niet: carthago delenda est). Ik durf te wedden dat hij dat niet zal doen. Also sprach Zarathustra!

 3. We gaan toch niet aarzelen om de Rozenkrans, het gebed tot Maria en tot H.Michaël te bidden in de hachelijke situatie waarin de Kerk zich bevindt?!… Als de motivatie die de paus daarvoor geeft “het ontwapenen van ‘de Grote Aanklager’ is, dan weet de Hemel veel beter dan wij kunnen uitleggen waar die Grote Aanklager precies zit en hoe die moet ontwapend worden: wij van onze kant hoeven daar echt niet bij te zeggen waar die precies aan het werk is. Dit is een heel goede zaak! Laten we daar vooral met alle gelovige Katholieken enthousiast en veelvuldig op ingaan: de Waarheid zal zegevieren!

 4. Jeanine, inderdaad we moeten de Rozenkrans bidden en tot de H. Michaël bidden. Maar niet alleen in de oktobermaand. Ik ben een voorstander om dit elke keer voor de H. Mis te doen en het Michael gebed na de H. Mis. Het gaat erom wie het zegt, namelijk iemand met twee agenda’s. Er zit altijd een addertje onder het gras bij hem.

 5. Wat ik nu schrijf is eigenlijk off topic maar ik vind het belangrijk om iedereen te laten weten. Op de site ” hoezithetnuecht ” is info te vinden over vrijmetselarij in het Vaticaan, en over de tempel van Baal die naar het centrum van Den Haag komt . De bedoeling is dat deze tempels verspreid worden in andere steden, internationaal. Het enige wapen dat we hebben is gebed en zorg dat iedereen zich bewust wordt van wat er gaande is, zodat het belang van gebed nog duidelijker wordt.

 6. Ik ben zeer verheugd over wat de ‘ heilige vader Bergolio ‘ nu vraagt ! Namelijk de rozenkrans bidden en het super machtige gebed tot Aartsengel Michael bidden !

  We moeten inderdaad zeker niet aarzelen om het nu planetair te doen. Nu is het moment aangebroken.

  Ik denk dat Bergolio – die zegt dat God een God van verrassingen is – als eerste zal opkijken naar zijn eigen verfoeilijk beleid.

  Ik denk dat hij bekeerd ga worden – en dat hij een oprechte nederige gelovige priester zal worden.

 7. In iedere parochie vindt men nog steeds mensen die actief in het Modernisme en paus Franciscus en zijn gemoderniseerde bisschoppen en kardinalen blijven geloven. Zij willen niet horen over teruggaan naar de Traditionele waarden. Zij willen geen Tridentijnse Mis. Zij willen “meegaan met de tijd” zoals hen voortdurend voorgehouden wordt. De bisschoppen voeden deze ingesteldheid en weten dat zij op deze minimumaanhang kunnen blijven rekenen want er is voortdurende controle vanuit het bisdom.
  Of men daar uit moet besluiten dat deze angstige schapen gedoemd zouden zijn is me niet duidelijk want zij hebben nog slechts misleiders als herders en zij gaan mee in de misleiding.

 8. Een korte reactie op Eric. Hij schrijft “In iedere parochie vindt men nog steeds mensen die actief in het modernisme … geloven.” Naar mijn ervaring is het veel erger: ik ken er nl. geen andere. m.a.w. al mijn mede-parochianen, parochieteam… en ook van naburige parochies “van de federatie”… ik ken daar alleen maar modernisten.

  • Beste Jeanine Gilis,
   in je eigen parochie en in de omliggende parochies kun je nagaan of er bijvoorbeeld nog een Sacramentsaanbidding of een gebedsgroep is. Je kan dat vragen aan oudjes of een koster of een priester en wellicht willen de mensen van het I.C.E.W. ( email: icew-b-lommel@skynet.be ) je graag verwijzen naar de meest nabije persoon die nog lid is. De gebeden van het ICEW zijn wel heel erg modernistisch maar er zijn veel ouderlingen die veelal niet meer uit huis kunnen die nog steeds het gebedsboekje volgen. Ook kan je in sommige parochies nog af en toe een soort erg modernistische bijbelavond volgen. Het loont wel de moeite al deze brave mensen te ontmoeten en je te verbazen hoe zij zich aan hun priester en/of voorganger en aan de bisschop blijven vastklampen. Er zijn geen redelijke argumenten te vinden die hen kunnen tot nadenken stemmen over het waarom zij liever God en oorspronkelijke waarheid op de laatste plaats blijven stellen en misleiding niet kunnen/willen (h)erkennen.