BIZAR: Bergoglio roept op tot het bidden van de Rozenkrans en het gebed tot St. Michaël

Bizar. Dit is enkel hoe we de meest recente oproep van het Vaticaan kunnen noemen. In een verrassende, maar bizarre wending heeft het Vaticaan op 29 september een verklaring uitgevaardigd waarin staat dat “de heilige vader” de gelovigen oproept om tijdens de oktobermaand elke dag de Rozenkrans te bidden alsook het gebed tot de H. Aartsengel Michaël, “om H. Moeder van God en de H. Aartsengel Michaël te vragen de Kerk te beschermen” van de aanvallen van de “Grote Aanklager,” en om haar leden meer bewust te maken van de “zonden, fouten en misbruiken die in het verleden en het heden zijn gepleegd.” Deze oproep is voor velen een schok. Schiet Bergoglio nu in zijn eigen voet? Sommigen zeiden dat dit de meest katholieke verklaring is die tot nu toe van Bergoglio gekomen is. De verwarring, die al compleet was, wordt nu nog groter.

Op het liturgisch feest van de H. Aartsengel Michaël heeft het Vaticaan volgende verklaring publiek gemaakt:

De heilige vader heeft besloten om alle gelovigen, van over heel de wereld, uit te nodigen om tijdens de hele Mariale maand oktober elke dag de Rozenkrans te bidden; om ons aldus in gemeenschap en boete te verenigen, als Gods volk, in het vragen aan de h. Moeder van God en Sint Michaël de Aartsengel om de Kerk te beschermen tegen de duivel; die ons altijd wil scheiden van God en van elkaar.

In de afgelopen dagen, vóór zijn vertrek naar de Baltische Staten (22-25 sept), had de heilige vader een ontmoeting met vader Fréderic Fornos S.J., de internationale directeur van het Wereldwijde Gebedsnetwerk van de Paus, en vroeg hem om deze oproept naar alle gelovigen in heel de wereld te verspreiden, en hen uit te nodigen om het gebed van de Rozenkrans af te sluiten met de oude aanroeping “Sub Tuum Praesidium” en het gebed tot de H. Aartsengel Michaël, die ons beschermt en helpt in het gevecht tegen kwaad. (Openb. 12,7-12).

Gebed – zei de paus enkele dagen geleden, op 11 september in een homilie in Santa Marta, het eerste boek van Job aanhalend – is het wapen tegen de Grote Aanklager die “de ronddoolt op de aarde om wegen te vinden om te beschuldigen.” Enkel gebed kan hem verslaan.

Deze verklaring lijkt een indirect antwoord op de beschuldigingen van de voormalige Amerikaanse Nuntius, Aartsbisschop Viganò. De uitnodiging van Bergoglio liet daarom vele ‘conservatieve’ katholieken verscheurd achter: terwijl ze een uitnodiging tot gebed verwelkomen, en geloven in de kracht ervan, willen velen niet deelnemen in wat lijkt op een gebedsoffensief tegen Aartsbisschop Viganò, van wiens beschuldigingen kardinalen, bisschoppen, priesters en leken geloven dat ze grondig zouden moeten onderzocht worden om de waarheid aan het licht te brengen.

De verklaring van het Vaticaan kwam exact op dezelfde dag dat Viganò officieel zijn tweede brief vrijgaf. De brief werd twee dagen op voorhand reeds gepubliceerd (bij ons één dag) en onderstreept de verklaring van Bergoglio dat hij “geen woord” zou zeggen, en zijn daaraan tegenstrijdige homilies over de “Grote Aanklager”, en hij roept Kardinaal Marc Ouellet, die directe toegang heeft tot bepaalde documenten, op om te getuigen van de waarheid.

Een bron dichtbij het Vaticaan zei: “Het is fantastisch om de Rozenkrans elke dag te bidden, en om het gebed tot de H. Aartsengel Michaël te bidden, maar ik ben verward over waarvoor precies paus Franciscus ons vraagt te bidden. Vraagt hij ons eigenlijk te bidden zodat de beschuldigingen niet worden opgehelderd?”

Een ander commentarieerde: “Hij heeft de tussenkomst van Onze Lieve Vrouw, de Moeder van de Waarheid ingeroepen in dienst van – indien niet van onwaarheid – ten minste de verhulling van de waarheid en het in stand houden van ergernis. Het is allemaal heel erg ‘Alice in Wonderland.'”

John-Henry Western, de mede-oprichter van LifeSiteNews verklaarde: “Dit kan misschien de grootste PR-ramp zijn in de geschiedenis van pausen. In een tijd waar velen priesters en bisschoppen ‘beschuldigen’ van seksueel misbruik en doofpotoperaties, om als paus dan de hele Kerk op te roepen tot het bidden tegen de “Grote Aanklager” is om op z’n minst te zeggen onverstandig. De gebeden op zich zijn voornaam, en ze zijn op zich dé oplossing voor de crisis waar we ons in bevinden, maar door op deze manier achter Aartsbisschop Viganò aan te gaan, heeft hij de grotere desastreuze gevolgen van zijn ‘grote-aanklager-argument’ over het hoofd gezien.”

En tot slot bekende een bron in Rome: “Ik ben geschokt. Dit is de meest katholieke verklaring die uit het Vaticaan is gekomen tijdens dit pontificaat. Paus Franciscus roept ons op om naar Leo XIII te kijken. Dit is wellicht de eerste keer in zijn pontificaat dat hij een pre-Vaticanum II-paus heeft vernoemd.”

Wat de intenties van Bergoglio ook moge zijn, als katholiek zijn wij geroepen om niet enkel in de Rozenkransmaand, maar elke dag doorheen het jaar de Rozenkrans (rozenhoedje) en het gebed tot de H. Aartsengel Michaël te bidden. De Kerk en de wereld kunnen er maar baat bij hebben. Wie O.L.Vrouw bemint, doet wat zij heeft gevraagd in al haar verschijningen. Ook de dagelijkse toewijding tot haar Onbevlekt Hart is heel belangrijk.

Laten we dan ook blijven volharden in het gebed.

Bron: LifeSiteNews


Advertentie