Vervolging van de traditionelen

Conservatieve priesters in de VS worden door pro-Bergoglio-bisschoppen gedwongen naar psychiatrische ziekenhuizen gestuurd, ter “herprogrammering”

Een priesterblogger in de VS zegt dat Amerikaanse bisschoppen traditioneel-gerichte of conservatieve priesters naar psychiatrische ziekenhuizen sturen, ter “herprogrammering” of als straf. Eén van die bisschoppen is Kardinaal Cupich, die een nu ondergedoken priester naar de psychiatrie wil sturen omdat hij  een homo-banner heeft verbrand die onder de vorige (actieve homoseksuele) pastoor jarenlang in die kerk heeft gehangen. 

Vader John Zuhlsdorf, ook bekend als Vader Z., schreef op zijn populaire blog op 25 september dat het aantal priesters dat onderworpen wordt aan psychiatrische onderzoeken toegenomen is, en dat het conservatieve en traditionele priesters zijn die het doelwit zijn.

“In de afgelopen maanden ben ik gecontacteerd geweest door diocesane priesters (en een religieus) die door hun bisschoppen (of overste) naar één van deze psychiatrische ziekenhuizen werden gezonden, ter ‘evaluatie’.” In een alarmerend gelijkaardig patroon, zenden de bisschoppen de priesters naar psychiatrische faciliteiten voor een evaluatie na wat herrie in de parochie, aldus Vader Zuhlsdorf, een priester die resideert in het bisdom van Madison.

Na twee of drie weken wordt de priester vrijgelaten, en de kliniek verzekert hem dat alles oké is, maar dan wordt hij op het matje geroepen bij de bisschop, die hem vertelt dat het instituut hem geëvalueerd heeft, “en het is altijd over het zelfde,” met “narcisme en borderline bi-polaire stoornis”. De priester wordt dan gedwongen om terug te gaan voor behandeling. Hij wordt verteld dat het ongeveer “drie maand zal duren”, maar wanneer hij toekomt wordt zijn gsm en zijn scheergerief afgenomen, en begint het personeel hem vol te proppen met medicijnen en zijn email te controleren/monitoren”, en hij krijgt te horen dat het zes maanden zal duren. “Een algemeen kenmerk van de priesters: ze zijn conservatief of traditionalist.”

Zuhlsdorf heeft een vriend die “gedwongen werd in één van deze instellingen, en wanneer we konden praten aan de telefoon, vertelde hij me dat ik het aantal conservatieve mensen niet zou geloven die hier zijn, en wat ze aan het lezen waren.”

“Na enkele maanden behandeling, herkende ik amper zijn manier van spreken, zijn aandacht was weg, en zijn woorden waren onduidelijk.” Zuhlsdorf vermoedt dat dit een “gecoördineerde poging is” door de bisschoppen om “conservatieven of traditionalisten uit hun bisdom te stampen.”

“In het afgelopen jaar, was er een periode van enkele maanden waarin verschillende priesters mij contacteerden om mij te vertellen dat ze naar de psychologische hamer gingen op bevel van hun bisschoppen. Hiervoor had ik nooit zo’n telefoons gekregen of zo’n contact gehad.”

En wat meer is, deze tactiek heeft een verschrikkelijk effect op al de priesters. “Sla met deze behandeling hard neer op een priester, en de rest van de geestelijkheid zal de boodschap begrijpen. Op lange termijn, hoewel het duur is, is dit het op ideologische wijze waard,” schreef Zuhlsdorf.

“Dit is wat Communisten deden in de vroegere Sovjet-Unie. Indien een persoon van mening verschilde, moest hij mentaal ziek zijn. De meesten vermoorden of naar de kampen zenden, maar sommigen de diagnose geven van “verwarde schizofrenie” en ‘behandel ze’, om de anderen aan te moedigen. Het woord zal zich dan wel verspreiden wat men in petto heeft voor andersdenkenden.”

Het blogartikel van vader Z. kwam er net op het moment dat Kardinaal Blase Cupich van Chicago, een notoire Bergogliaan, Vader Paul Kalchik beval om zich aan te melden bij het St.-Lucasinstituut in Maryland, welke Zuhlsdorf beschrijft als één van de meest beruchte van dit soort instituten.

Kalchik, pastoor bij de Verrijzenis-parochie in Chicago, ging in tegen de wensen van Cupich en verbrandde privaat een blasfemische regenboogbanner met kruis dat door de vorige pastoor achter het altaar was opgehangen, en hij zegde daarbij een exorcismegebed op. De parochie heeft een geschiedenis van het promoten van homoseksualiteit, en er zijn aantijgingen dat de nu overleden pastoor homoseksuele wandaden pleegde in kerkelijke panden. De vorige pastoor, die de homo-banner in de kerk had geïnstalleerd, werd de dag na zijn 50ste verjaardag dood teruggevonden in zijn appartement, totaal naakt en vastgeklemd aan een seksmachine. Men vond eveneens twee kasten vol homoseksuele pornografie, welke vervolgens in alle discretie op een verlaten terrein werd verbrand.

Hulpbisschop Mart Bartosic arriveerde afgelopen zaterdag net voordat Kalchik een huwelijksmis ging celebreren, en beval de priester om weg te gaan, of gearresteerd te worden voor het betreden van de parochiegrond. Vader Kalchik is nu ondergedoken.

Een andere priester zei m.b.t. de kwestie omtrent Vader Kalchik:

Er is niets dat de leken kunnen doen om priesters te beschermen. Bisschoppen hebben totale autoriteit over ons. We kunnen zeker weglopen. We kunnen weggaan. Maar Kalchick is een groot voorbeeld van wat er gebeurt wanneer een priester opstaat tegen de agenda van zijn bisschop. Hij heeft wellicht afgedaan als priester.

Hij kan zich overgeven aan St. Luke (de psychiatrie) en de evaluatie krijgen, maar St. Luke heeft een alliantie met de bisschoppen. Het zijn de bisschoppen die de rekening betalen. Wanneer een priester daar naartoe gaat, moet hij zijn handtekening zetten dat alles dat hij zegt over wordt gedragen naar de bisschop en het bisdom. […] Het punt is dat de priester niet vrij is. Het is een dwingende omgeving. Het is in elkaar gezet tegen priesters en de informatie kan gebruikt worden door bisschoppen om die priesters jarenlang te blijven manipuleren, allemaal onder het mom van “Ik wil gewoon dat vader x gezond is.” […] Dit gebeurt in grote getale met priesters doorheen heel het land.

Bron: LifeSiteNews


Advertentie

7 antwoorden »

  1. Er is het geval van een Belg die priester wilde worden maar nul op zijn request kreeg toen hij bekende dat hij dagelijks de rozenkrans bad. Hij is toen naar het seminarie in Den Bosch gegaan en de brief van Danneels dat ze hem van het seminarie moesten sturen omdat hij in België was geweigerd is in de prullenmand verdwenen. We zijn nu twintig jaar verder. Het gaat van kwaad tot erger en ik heb er geen moeite mee om te geloven wat hier verteld wordt.

  2. Bij deze zogenaamde paus zijn conservatieve priester of bisschoppen dus ziek en moeten ze een tijdje nar een instelling !? Als het bij mij zou gebeuren ik gaf mijn ontslag zoals een reclame spotje steeds herhaald ” ik ben toch niet gek ” en dat geldt ook voor deze zaak, schandalig is het !!

  3. Kardinaal Cupich is onhoudbaar, want hij is een exponent van de arrogantie, perversie en verwrongenheid waar McCarrick cum suis voor staan. Cupich zou zich uit schaamte beter zelf aan een grondige behandeling bij zo’n psychiatrische Gulag onderwerpen, dan dat hij de nog resterende gelovige priesters terroriseert. Denkt dit soort omhooggevallen prelaten nu werkelijk dat het godsvolk achterlijk is? Ik kan me de woede van de Katholieken in de VS steeds beter voorstellen, temeer daar Rome zwijgt en niets doet. Ik begrijp ook steeds beter waarom Maria in La Salette zo bitter weende. Let’s pray for father Kalchik.

  4. Het is nu toch wel duidelijk dat ‘satan himzelf de touwtjes in handen heeft binnen de leiding van De Katholieke kerk. Waar draait dit op uit ? Hoe moet het verder ? Dit is gewoon onverdraaglijk .

  5. Is er nu geen oplossing voor dit grote probleem ? Ik zou denken dat het het beste is om je als priester van Rome af te scheiden en je bv ” nieuw katholiek” te noemen of, mocht de naam te misleidend zijn :” traditioneel katholiek”, zodat je met bisschoppen die pro Bergoglio zijn , niets meer te maken hebt. Het wordt dan wel een praktisch probleem, want een kerkgebouw is niet voor handen, maar daar moet toch iets op te verzinnen zijn. Kom, traditioneel, goede priesters en scheid jullie af van Rome.

  6. Godsdienstoorlogen zijn van alle tijden. Dit komt door een gebrek aan scheiding kerk en staat.. De vrijheid van godsdienst en de scheiding van kerk en staat zijn basisvoorwaarden om van religie te spreken. Bij een “politieke godsdienst” is er geen sprake van godsdienst. Christus was geen politieker. Maar hij had succes. Zijn boodschap sloeg aan en dit werd ook zijn dood (politieke jaloezie). DIT GEBEURDE OOK MET MARTIN LUTHER KING, MAGAD MAANDI EN ZO VEEL ANDEREN DIE DE WAARHEID SPRAKEN DIE NIET KLOPTE MET DE HEERSENDE POLITIEK…