Naar een plasticvrije, milieuvriendelijke, en Christus-vrije holle wereldkerk

In het presenteren van de Vaticaanse Conferentie die op 5-6 juli werd gehouden, om de derde verjaardag te vieren van Bergoglio’s milieu-encycliek Laudato Si, kondigde de Dicasterie voor de Dienst van Integrale Menselijke Ontwikkeling aan dat het “plastic-vrij” geworden is, als “goed voorbeeld” voor allen. Dit is uiteraard niet het getuigenis dat Christus van ons heeft gevraagd.

Van 5-6 juli vonder een internationale conferentie plaats in het Vaticaan: “Het Redden van Onze Gemeenschappelijke Woonst en de Toekomst van het Leven op Aarde.” De conferentie draaide vooral rond de 3de verjaardag van de encycliek “Laudato Si”, en werd georganiseerd door de nieuwe Dicasterie voor het Promoten van Integrale Menselijke Ontwikkeling, voorgezeten door Kardinaal Peter Turkson, samen met Caritas Internationalis en de Globale Klimaatbeweging. De conferentie werd bijgewoond door politici, wetenschappers, economen en vertegenwoordigers van ngo’s die er allen op één of andere manier promotors zijn van de strijd tegen milieuvervuiling en “klimaatverandering”.

Eén punt dat opviel tijdens de conferentie – die overigens het gewoonlijke geleuter over het klimaat naar voor bracht – is dat de Dicasterie aankondigde dat ze het eerste Vaticaanse departement zijn dat vrij is van plastic. Omdat plastic de nieuwe “nummer 1 vijand” is, werd het gebruik ervan verboden in alle kantoren van de Dicasterie: alle bedienden en beambten zullen nu glazen drankflessen meenemen van huis, enkel metalen bestek gebruiken enzovoort… En sinds Katholieken van nature uit missionarissen zijn, is het de bedoeling van de Dicasterie om dit initiatief uit te breiden naar alle Vaticaanse diensten. Maar dat is niet alles: vanwege hun eindeloos verlangen naar het goede, heeft de secretaris van de Dicasterie aangekondigd dat ze “koolstofneutraal” willen worden, als een middel in de strijd tegen de klimaatopwarming door toename van CO2… Zodus nu zullen we monseigneurs en bedienden van de Dicasterie hebben die zich toewijden aan het reduceren en compenseren voor hun CO2-uitstoot.

Stel dat de door de mens gedreven klimaatopwarming echt is: moet de Katholieke Kerk dan echt ecologische campagnes ondernemen. Is dit de reden waarom Christus de Kerk heeft gesticht? Om de mensheid van plastic te bevrijden? Is het de missie van de Kerk om de planeet te ‘redden’?

Het voelt wrang aan om bisschoppen en kardinalen in dezelfde taal te horen spreken als het WWF of agentschappen van de VN, een taal die geïnspireerd is door neo-heidense ideologieën en maçonnieke globalistische politieke projecten. Het is ronduit frustrerend om het woord “profetie” te horen gebruikt worden met betrekking tot het elimineren van plastic, het gebruik van zonnepanelen en het scheiden van afvalbakken. Het is storend om het christelijk getuigenis te zien gereduceerd worden tot “goede gewoonten” en het “geven van een goed voorbeeld.”

Meer nog dan een plastic-vrije Kerk, wordt in werkelijkheid een Christus-vrije Kerk gewenst, waarin Jezus gezien wordt als een gênante hindernis voor het ontmoeten van mensen. Eén van de beambten van het WWF sprak op de conferentie op een positieve manier over de titel “Laudato Si” en ook de titel van de conferentie – waar de keuze werd gemaakt om te spreken over onze “Gemeenschappelijke woonst” en niet over “Schepping”, die een religieuze term is: “De keuze om geen religieuze terminologie te gebruiken in te titel is het eerste teken van een grote opening voor dialoog met alle personen van goede wil.” Of met andere woorden: “Laat ons vermijden te spreken over Schepping, die een hiërarchische orde heeft: laten we ophouden te spreken over een Schepper God, die de bron is van onze verantwoordelijkheid tegenover de Schepping – dit zou een verdeeldheid zaaiend thema zijn. Laten we in de plaats daarvan spreken over biodiversiteit, het redden van dieren en planten en over het verbannen van plastic. Dit is hoe we elkaar zullen begrijpen.

Maar wanneer de ‘Kerk’ dit stadium heeft bereikt, dan is ze reeds Christus-vrij geworden: een holle wereldkerk zonder ziel. Dit is de Kerk van de Antichrist waar Aartsbisschop Fulton Sheen in 1950 over profeteerde:

“We leven in de dagen van de Apocalyps – de laatste dagen van ons tijdperk. De twee grote machten van het Mystiek Lichaam van Christus en het Mystiek Lichaam van de Antichrist beginnen de gevechtslijnen uit te stippelen voor de catastrofale strijd. ”

“De Valse Profeet zal een religie hebben zonder een kruis. Een religie zonder een wereld die moet komen. Een religie om religies te vernietigen. Er zal een namaak-kerk zijn. De Kerk van Christus zal de ene zijn. En de Valse Profeet zal de andere maken. De valse kerk zal werelds, oecumenisch en globaal zijn. Het zal een losse federatie van kerken zijn. En een religieuze vorming van een soort globale associatie. Een wereldparlement van kerken. Het zal leeg gemaakt worden van alle goddelijke inhoud en het zal het mystiek lichaam van de Antichrist zijn. Het mystiek lichaam vandaag op aarde zal zijn Judas Iskariot hebben en hij zal de Valse Profeet zijn. Satan zal hem recruteren van onder de bisschoppen.”

 

Bron: Onepeterfive