Bergoglio, de geo-ingenieur

Naar een plasticvrije, milieuvriendelijke, en Christus-vrije holle wereldkerk

In het presenteren van de Vaticaanse Conferentie die op 5-6 juli werd gehouden, om de derde verjaardag te vieren van Bergoglio’s milieu-encycliek Laudato Si, kondigde de Dicasterie voor de Dienst van Integrale Menselijke Ontwikkeling aan dat het “plastic-vrij” geworden is, als “goed voorbeeld” voor allen. Dit is uiteraard niet het getuigenis dat Christus van ons heeft gevraagd.

Van 5-6 juli vonder een internationale conferentie plaats in het Vaticaan: “Het Redden van Onze Gemeenschappelijke Woonst en de Toekomst van het Leven op Aarde.” De conferentie draaide vooral rond de 3de verjaardag van de encycliek “Laudato Si”, en werd georganiseerd door de nieuwe Dicasterie voor het Promoten van Integrale Menselijke Ontwikkeling, voorgezeten door Kardinaal Peter Turkson, samen met Caritas Internationalis en de Globale Klimaatbeweging. De conferentie werd bijgewoond door politici, wetenschappers, economen en vertegenwoordigers van ngo’s die er allen op één of andere manier promotors zijn van de strijd tegen milieuvervuiling en “klimaatverandering”.

Eén punt dat opviel tijdens de conferentie – die overigens het gewoonlijke geleuter over het klimaat naar voor bracht – is dat de Dicasterie aankondigde dat ze het eerste Vaticaanse departement zijn dat vrij is van plastic. Omdat plastic de nieuwe “nummer 1 vijand” is, werd het gebruik ervan verboden in alle kantoren van de Dicasterie: alle bedienden en beambten zullen nu glazen drankflessen meenemen van huis, enkel metalen bestek gebruiken enzovoort… En sinds Katholieken van nature uit missionarissen zijn, is het de bedoeling van de Dicasterie om dit initiatief uit te breiden naar alle Vaticaanse diensten. Maar dat is niet alles: vanwege hun eindeloos verlangen naar het goede, heeft de secretaris van de Dicasterie aangekondigd dat ze “koolstofneutraal” willen worden, als een middel in de strijd tegen de klimaatopwarming door toename van CO2… Zodus nu zullen we monseigneurs en bedienden van de Dicasterie hebben die zich toewijden aan het reduceren en compenseren voor hun CO2-uitstoot.

Stel dat de door de mens gedreven klimaatopwarming echt is: moet de Katholieke Kerk dan echt ecologische campagnes ondernemen. Is dit de reden waarom Christus de Kerk heeft gesticht? Om de mensheid van plastic te bevrijden? Is het de missie van de Kerk om de planeet te ‘redden’?

Het voelt wrang aan om bisschoppen en kardinalen in dezelfde taal te horen spreken als het WWF of agentschappen van de VN, een taal die geïnspireerd is door neo-heidense ideologieën en maçonnieke globalistische politieke projecten. Het is ronduit frustrerend om het woord “profetie” te horen gebruikt worden met betrekking tot het elimineren van plastic, het gebruik van zonnepanelen en het scheiden van afvalbakken. Het is storend om het christelijk getuigenis te zien gereduceerd worden tot “goede gewoonten” en het “geven van een goed voorbeeld.”

Meer nog dan een plastic-vrije Kerk, wordt in werkelijkheid een Christus-vrije Kerk gewenst, waarin Jezus gezien wordt als een gênante hindernis voor het ontmoeten van mensen. Eén van de beambten van het WWF sprak op de conferentie op een positieve manier over de titel “Laudato Si” en ook de titel van de conferentie – waar de keuze werd gemaakt om te spreken over onze “Gemeenschappelijke woonst” en niet over “Schepping”, die een religieuze term is: “De keuze om geen religieuze terminologie te gebruiken in te titel is het eerste teken van een grote opening voor dialoog met alle personen van goede wil.” Of met andere woorden: “Laat ons vermijden te spreken over Schepping, die een hiërarchische orde heeft: laten we ophouden te spreken over een Schepper God, die de bron is van onze verantwoordelijkheid tegenover de Schepping – dit zou een verdeeldheid zaaiend thema zijn. Laten we in de plaats daarvan spreken over biodiversiteit, het redden van dieren en planten en over het verbannen van plastic. Dit is hoe we elkaar zullen begrijpen.

Maar wanneer de ‘Kerk’ dit stadium heeft bereikt, dan is ze reeds Christus-vrij geworden: een holle wereldkerk zonder ziel. Dit is de Kerk van de Antichrist waar Aartsbisschop Fulton Sheen in 1950 over profeteerde:

“We leven in de dagen van de Apocalyps – de laatste dagen van ons tijdperk. De twee grote machten van het Mystiek Lichaam van Christus en het Mystiek Lichaam van de Antichrist beginnen de gevechtslijnen uit te stippelen voor de catastrofale strijd. ”

“De Valse Profeet zal een religie hebben zonder een kruis. Een religie zonder een wereld die moet komen. Een religie om religies te vernietigen. Er zal een namaak-kerk zijn. De Kerk van Christus zal de ene zijn. En de Valse Profeet zal de andere maken. De valse kerk zal werelds, oecumenisch en globaal zijn. Het zal een losse federatie van kerken zijn. En een religieuze vorming van een soort globale associatie. Een wereldparlement van kerken. Het zal leeg gemaakt worden van alle goddelijke inhoud en het zal het mystiek lichaam van de Antichrist zijn. Het mystiek lichaam vandaag op aarde zal zijn Judas Iskariot hebben en hij zal de Valse Profeet zijn. Satan zal hem recruteren van onder de bisschoppen.”

 

Bron: Onepeterfive

8 antwoorden »

 1. Boodschap van de Maagd van de Verzoening op donderdag 5 juli 2018 aan Mario d’Ignazio in de Gezegende Tuin van de wijk Santa Teresa, Brindisi, Italië

  Mario: De Heilige Maagd was helemaal in het wit. Zij heeft gezegd:

  “Lieve kinderen, wees altijd beschikbaar om God te dienen. Je leven met God zal innig zijn als je stil offert voor de dwaasheid van goddelozen en rebellen tegen de Heer Jezus.
  Ik kom om mensen te verbeteren, niet om ze te prijzen of te verheerlijken.
  Lof en heerlijkheid behoren toe aan het Lam dat op de troon zit aan de rechterhand van God de Vader. Zoek geen eer in het dienen van het Koninkrijk van God of beloning: je beloning zal in de Hemel zijn. Strijd tegen Lucifer en zijn dienaren met Mijn hulp van Onbevlekte en met de hulp van de Aartsengelen.
  Hoe meer beproevingen je overwint, hoe meer genade je zult verkrijgen.
  Met momenten lijkt alles vernietigd en zinloos, maar al snel zul je Satan overwinnen en verpletteren met Mijn bovennatuurlijke interventie.
  Je bent in Mijn Hart, voor altijd verzegeld met Mijn olie van liefde en bedekt met de wapenrusting van het Ware Geloof.
  Vrees niet…Er zullen dagen van duisternis zijn waarin de zon drie dagen zal verduisteren voor de zuivering en dan zal de tijd van vrede plaatsvinden.
  De Kerk zal vervolgd worden en de vijand zal verwarring en verdeeldheid brengen.
  De dienaren van Mijn Zoon zullen niet naar Mijn boodschappen luisteren en zullen verblind worden door de valse kerk van de Slang die veel van wat zuiver is zal vernietigen.
  Bid Mijn Rozenkrans en bemin Jezus.”

  Jeanne

 2. Inderdaad dat denk ik ook we evolueren naar een holle en Evangelieloze kerk!

 3. De CO2 gekte is gekte van de bovenste plank. Ik raad u het volgende wetenschappelijke artikel aan, te googlen als volgt: “Environmental Effects of Increased Atmospheric Carbon Dioxide, ROBINSON, WILLIE SOON”. Daaruit blijkt dat het broeikaseffect van waterdamp 10x dat van CO2 is en dat er 20x meer waterdamp in de lucht zit dan CO2. Het weer is voorspelbaar, het klimaat niet en dat is in de loop van duizenden jaren onderhevig aan grote schommelingen. De laatste ijstijd werd veroorzaakt door een enorme roetuitstoot als gevolg van intensieve vulkanische activiteit. Dat ging samen met extra CO2, maar de oorzaak was het roet in de hogere luchtlagen die het zonnelicht afschermde.

  De oorzaak van de huidige klimaatsverschuiving ligt buiten ons zonnestelstel, een heeft te maken met een intensieve fotonenband binnen ons melkwegstelstel waar we momenteel doorheen racen. Daardoor is er bijvoorbeeld ook een klimaatsverschuiving op Mars, waardoor zijn ijskappen (bestaande uit bevroren water) aan het smelten zijn.

  De dagen van duisternis is een ander verhaal en heeft waarschijnlijk te maken met een omwisseling van de ‘magnetische polen’: de magnetische polen zijn nu al aanmerkelijk aan het migreren en dat zal voortduren totdat een kritisch omslagpunt wordt bereikt. Volgens professor Runcorn zal zo’n omslag samengaan met een draaiing van de aarde de andere kant uit. Hij vergelijkt het met een fietsdynamo. In dat omkeerproces van de polen zal de aarde niet meer draaien voordat het de andere kant uitgaat, en dat nu is die nacht. Dit is een frequent gebeuren, men beweert gemiddeld iedere 150.000 jaar. De polen zelf wisselen niet: boven blijft boven en onder blijft onder.

  Er is nog een ander effect. Volgens Marie-Julie Jahenny, maar ook Père Pel (Frankrijk) en anderen zal de wereld gestraft worden door een komeet die diepe sporen trekt op aarde en een enorme verwoesting. Die voor God hebben gekozen zullen worden opgenomen, zo’n 75% van de wereldbevolking. Deze periode duurt ongeveer twee weken en gaat vooraf aan de drie dagen duisternis. Bretagne zal gespaard worden evenals Brugge, kijk maar bij Père Pel op het internet waarin dat op een kaart wordt weergegeven. Noach werd opgenomen, Lot werd opgenomen, en ook Israël tijdens de doortocht door de Rode Zee. Het effect van die ster zal zijn dat de aardas zal verschuiven waardoor Belgë voortaan een subtropisch klimaat krijgt en Zuid Afrika de Zuidpool zal worden. De baan om de zon wordt ook anders. De zon zal veel groter worden en sterker gaan branden, maar verder weg.

  Wat hierboven staat is gewoon bekend bij de leidend politici (ook van die ons naderende komeet) God zal ze ter verantwoording roepen voor hun leugenachtig spel, en indien ze zich weigeren te bekeren wacht ze een somber lot, want de Hel bestaat, wis en waarachtig.

 4. Nog even de volgende opmerking: ik bagateliseer niet de milieuvervuiling. Dat is inderdaad een gigantisch probleem, maar de aangedragen oplossingen zijn geen reële oplossingen, gewoonweg omdat de wil ontbreekt onder het adagium “après moi le déluge”. Veel milieuactivisten zijn reëel bezorgd om het welzijn van moeder aarde. Maar nu vraag ik u: “Hoe kan een oplossing worden gevonden als men tegelijk de God van de Bijbel vervloekt en zijn medemens als een wegwerp artikel ziet?” Helaas is dat de opstelling van bijna alle “groenen” die op deze manier onbewust een speelbal van de demonische inspiratiemacht zijn geworden.

 5. Aan Jeanne op 16/07/2018 om 12:09,

  Citaat uit de reactie van Jeanne::
  Vrees niet…Er zullen dagen van duisternis zijn waarin de zon drie dagen zal verduisteren voor de zuivering en dan zal de tijd van vrede plaatsvinden.

  Conclusie uit het bovenstaande is.. dat de genoemde zuivering de grote Waarschuwing is want ze komt na de drie dagen duisternis en het is dan ook logisch en redelijk te constateren dat als de mensheid is gezuiverd door de Waarschuwing de Vrede begint.

  Uit andere profetische bronnen blijkt dat de drie duistere dagen de opening van het 6e zegel is Openb.6:12 …en dat de Waarschuwing deel is van het 6e zegel.
  Malakias 3:2-5 impliceert het 6e zegel dat overeenkomt met Jesaja 66:16.

  Het 6e zegel is een zuiverings oordeel terwijl het laatste oordeel definitief is..Openb.20:11-.

  Vassula’s informatie over de Waarschuwing toont aan dat ook Openb.19:11 een “uiting”.. een manifestatie is in de Waarschuwing…ook de “manifestatie” in Zacharia 12:10- is deel ..vindt plaats in de Waarschuwing.

  De drie dagen duisternis betreft de toorn over de goddelozen en op het einde van de derde dag treedt de Waarschuwing in dewelke genade van God wordt genoemd.

 6. @Lunsius : ik heb eens contact opgenomen met te afdeling sterrenkunde van het KMI , en daar heeft men geen weet van uw stelling, ook bij mij is daar niets over bekend ! groetjes Willy

 7. Vorige week werd in mijn ‘RK Kerk’ door een vrouw (!!), gekleed als kardinaal (!!) , volledig zwart gewaad en grote rode sjerp, met romeinse kraag, de zegen gegeven. Het kan en mag allemaal, als het maar gezellig is. Brrrrrr..

  (Was Nicola Stanley, reverend canon, Bristol Cathedral. Anglicaanse dus en in die ‘kerk’ mag vrijwel alles.)