Een krachtig gebed voor de priesters in deze tijd van crisis

In deze tijd van grote verwarring in de Kerk, en van een naderend schisma, is het goed om intens voor de priesters te bidden. Vandaar dit gebed:

O lieve Jezus, help Uw gewijde dienaren
om het schisma binnen Uw Kerk te herkennen
wanneer dit zich ontvouwt.

Help Uw gewijde dienaren om stand te houden
en trouw te blijven aan Uw heilig Woord.
Laat nooit wereldse ambities hun zuivere liefde voor U vertroebelen.

Schenk hen de genaden om in Uw bijzijn zuiver en nederig te blijven
en in de Eucharistie Uw allerheiligste Tegenwoordigheid te vereren.

Help en geleid al die gewijde dienaren,
die in hun liefde voor U misschien lauw zijn,
en wakker het vuur van de Heilige Geest in hun ziel weer aan.

Help hen de bekoringen, die hun voorgelegd worden
om hen af te leiden, te herkennen.
Open hun ogen zodat zij te allen tijde de waarheid kunnen zien.

Zegen hen in deze tijd, lieve Jezus,
en bedek hen met Uw Kostbaar Bloed
om hen buiten het bereik van kwaad te houden.

Geef hen de kracht om te weerstaan aan de verleiding van Satan
als zij, door de bekoring
om het bestaan van de zonde te ontkennen,
afgeleid worden. Amen.

 

Het wordt aangeraden om dit dagelijks te bidden. Onze priesters hebben veel gebed nodig.

(Kruistochtgebed 70 uit het Boek der Waarheid)