Gebeden

Een krachtig gebed voor de priesters in deze tijd van crisis

In deze tijd van grote verwarring in de Kerk, en van een naderend schisma, is het goed om intens voor de priesters te bidden. Vandaar dit gebed:

O lieve Jezus, help Uw gewijde dienaren
om het schisma binnen Uw Kerk te herkennen
wanneer dit zich ontvouwt.

Help Uw gewijde dienaren om stand te houden
en trouw te blijven aan Uw heilig Woord.
Laat nooit wereldse ambities hun zuivere liefde voor U vertroebelen.

Schenk hen de genaden om in Uw bijzijn zuiver en nederig te blijven
en in de Eucharistie Uw allerheiligste Tegenwoordigheid te vereren.

Help en geleid al die gewijde dienaren,
die in hun liefde voor U misschien lauw zijn,
en wakker het vuur van de Heilige Geest in hun ziel weer aan.

Help hen de bekoringen, die hun voorgelegd worden
om hen af te leiden, te herkennen.
Open hun ogen zodat zij te allen tijde de waarheid kunnen zien.

Zegen hen in deze tijd, lieve Jezus,
en bedek hen met Uw Kostbaar Bloed
om hen buiten het bereik van kwaad te houden.

Geef hen de kracht om te weerstaan aan de verleiding van Satan
als zij, door de bekoring
om het bestaan van de zonde te ontkennen,
afgeleid worden. Amen.

 

Het wordt aangeraden om dit dagelijks te bidden. Onze priesters hebben veel gebed nodig.

(Kruistochtgebed 70 uit het Boek der Waarheid)

 

Categorieën:Gebeden

7 antwoorden »

  1. Ik hou jullie verantwoordelijk voor het naderend schisma, aangezien een verdeeld huis geen stand houdt.

  2. Bid gewoon altijd voor de intenties van OLMoeder. DAT vraagt ze. Hokjes, rituelen en onbeweeglijkheid, de zwakke punten van katholieke-christenen. Katholieken zijn er altijd als de kippen bij om zaken weg te relativeren onder het mom van ‘nuanceren’. NL Kerk is een slappe club geworden. Niet eens zo heel veel anders dan een gezelschapsvereniging, waar God niet binnen mag. Doelstelling van het clubje: gezelligheid!! Het ‘Gij zult de Heer uw God niet verzoeken’ is stilletjes wel (!) de cultuur binnen de Kerk. God doet het wel voor ons en zoekt alles voor ons wel uit’, is het nieuwe stille ‘katholiek-christelijke’ credo.

    • |
      @Fatima,
      de moeder van Jezus, dus Maria, was een profetes — tevens moet zij die onverwoestbare ijver hebben bezeten, welke zich vervolgens ook bij Jezus liet zien — immers, de apostel Johannes zegt dat : Jezus zo!veel (goeds) gedaan heeft, dat de boeken der wereld het NIET kunnen bevatten !! — welnu, om … Maria te behagen, zijn zowel de geloofs`ijver als het profeteren, beide ’n prima optie — het mag daarom verbazen, dat ‘r binnen de moederkerk, amper profeten te vinden zijn_!?