Schisma

Dr. Roberto de Mattei: ‘Trouwe katholieken die zich willen afscheiden van ketterij kunnen geen schismatici genoemd worden’

Foto: Voiceofthefamily

De bekende Italiaanse journalist dr. Roberto de Mattei had onlangs een interview met Maike Hickson van OnePeterFive. Hier geeft hij dieper inzicht in de huidige kritieke toestanden in de Katholieke Kerk. Hij geeft o.a. aan dat diegenen die zich willen afscheiden van ketterij niet als schismatici kunnen bestempeld worden. Ook zegt hij dat Amoris Laetitia in z’n geheel moet verworpen worden, omdat Bergoglio heeft duidelijk gemaakt dat de heterodoxe interpretatie de enige voor het Vaticaan geldige interpretatie is.

De Mattei zegt dat de huidige crisis terug te brengen is tot het Tweede Vaticaans Concilie, en zelfs verder, naar de Modernistencrisis in het begin van de 20ste eeuw. “Vandaag zijn een groot deel van het college van kardinalen, het college van de bisschoppen en de geestelijken in het algemeen geïnfecteerd met modernisme. De enkele kardinalen, bisschoppen en priesters die zich verzetten moeten acht nemen van deze situatie, en het is onze taak om hen te helpen.” De Mattei geeft aan dat de ‘sensus fidei’ de kardinalen, bisschoppen en religieuzen kan helpen hoe te reageren op de huidige crisis. De filiale correctie was hierin een voorbeeld, een uiting van deze sensus fidei. Hij legt ook uit dat men zich geen blaasjes moet wijsmaken dat de formele correctie van Burke de crisis in een handomdraai zou kunnen oplossen.


Download hier:  Catechismus van het Theologisch Modernisme – door H. Paus Pius X.


Over wie de crisis dan wel zal kunnen oplossen is De Mattei heel duidelijk: “Het zullen niet de mensen zijn die de Kerk zullen redden. De situatie zal opgelost worden door een buitengewone tussenkomst van Genade, die echter vergezeld moet gaan door de militante toewijding van de getrouwe katholieken. In het zicht van deze huidige crisis zijn er sommigen die denken dat het enige is dat we moeten doen in stilte wachten op een mirakel en bidden. Maar het zal niet gaan zoals dit. Het is waar dat we een goddelijke interventie nodig hebben, maar genade bouwt voort op natuur. Elk van ons moet het maximum doen volgens onze mogelijkheden.”

Herformulering van doctrine

De interviewer brengt de richtlijnen van Buenos Aires ter sprake, die in 2016 werden uitgebracht en die door Bergoglio werden beantwoord met een goedkeuring, welke recent in de Acta Apostolicae Sedis werd gepubliceerd. De Mattei zegt hierover dat Bergoglio het “officieel heeft gemaakt dat er geen andere interpretaties van Amoris Laetitia mogelijk is, dan deze van de Argentijnse bisschoppen, die toestemming geven aan het geven van Communie aan hertrouwde gescheidenen die in een objectieve staat van doodzonde leven. De brief was privaat, maar de publicatie in de AAS transformeert het standpunt van Bergoglio in een daad van het Magisterium. Het lijkt er mij op dat dit de these bevestigt van Vader Giovanni Scalese in zijn blog, volgens dewelke we een nieuwe fase in het pontificaat van Franciscus ingaan: van het verschuiven van een pastorale revolutie naar de open herformulering van doctrine.” Bergoglio lijkt ook de Catechismus van de Katholieke Kerk te willen “herinterpreteren in het licht van Evangelii Gaudium en Amoris Laetitia.”

In een recente essay stelde de Mattei: “In het kort: elke katholiek wordt opgeroepen om te kiezen, ofwel om aan de zijde te staan van paus Franciscus en de Jezuïeten van vandaag, of naast de Jezuïeten van gisteren en de Pausen van alle tijden.” Hij verduidelijkt dat er “momenten zijn in ons leven en in de geschiedenis van de Kerk waarin we verplicht zijn om te kiezen tussen twee kanten, zonder dubbelzinnigheid en compromissen.” De spirituele oefeningen van de H. Ignatius doen niets anders dan het Evangelie benadrukken dat zegt “dat men geen twee heren kan dienen: ofwel zal hij de één haten en de ander liefhebben of de één liefhebben en de ander haten (Matt. 6:24)”.

De Mattei zegt dat “in dit licht gezien, de recente publicatie van de brief van paus Franciscus aan de bisschoppen van Buenos Aires in de AAS de materie reduceert tot twee diametraal tegengestelde standpunten. De denkpiste van die kardinalen, bisschoppen en theologen [zoals Kardinaal Müller, nvdr] die blijven volhouden dat het mogelijk is om Amoris Laetitia te interpreteren in continuïteit met Familiaris Consortio 84 en andere documenten van het Magisterium werd tot as herleid.”

En de Mattei maakt het voor iedereen duidelijk: “Amoris Laetitia is een document dat dienst doet als een litmus-test: het moet ofwel aanvaard worden ofwel afgewezen worden in toto [in z’n geheel].” Er is geen derde positie, en het invoegen van Franciscus’ brief aan de Argentijnse bisschoppen in AAS heeft de verdienste van dit duidelijk te maken.”

Schisma

Over een eventueel schisma zegt de Mattei het volgende: “Een schisma is een interne scheuring van de Kerk, zoals is gebeurd in Europa voor 40 jaar, tussen 1378 en 1417, toen het leek dat niemand met absolute zekerheid de legitieme autoriteit van de Kerk kon identificeren. Deze scheuring, beter bekend als “Het Groot Westers Schisma” was geen kwestie van ketterij. In het algemeen echter, volgt ketterij na schisma, zoals gebeurde in Engeland ten tijde van Hendrik VIII. Vandaag bevinden we ons in een ongeziene situatie waarin ketterij, die op zich erger is dan schisma, eraan voorafgaat, eerder dan erna te komen. Er is nog geen formeel schisma, maar er is ketterij in de Kerk. Het zijn de ketters die schisma promoten in de Kerk, zeker niet de trouwe katholieken. En de trouwe katholieken die zich willen scheiden van ketterij kunnen niet gedefinieerd worden als schismatici.”

Dr. Roberto de Mattei besluit met een bemoediging, naar aanleiding van de 100ste verjaardag van de Fatimaverschijningen. Hij zegt dat het “eerste wapen tegen de vijanden die de Kerk aanvallen, het gebruik van rede is, om de contradicties aan te tonen waarin deze vijanden leven, en waardoor ze noodzakelijkerwijs sterven.” O.L.Vrouw voorzag de crisis waarin we nu leven, en ze kondigde de kastijding aan indien de mensheid zich niet zou bekeren, “maar ze maakte ook een onvoorwaardelijke en onomkeerbare belofte: de overwinning van haar Onbevlekt Hart. En de Heer beloofde dat hij altijd met ons zou zijn, tot aan het einde van de wereld (Matt. 28:30). Wat kunnen we nog meer vragen?,”

 

Bron: OnePeterFive

 


Lees ook: De Moderne Bijbelkritiek (door H. Luns)

Volgens het Modernisme komt ons godsidee voort uit het schimmige religieuze sentiment van de mens en vindt niet zijn ontstaan in een objectieve waarheid. De formules die we gebruiken om een religieuze waarheid uit te drukken zijn hiermee afgezwakt tot louter symbolische uitspraken. Hoe dit kan doorwerken blijkt als we even een sprong in de geschiedenis maken. Een vijftal jaar na het concilie, zo rond 1970, hield de Radboud Universiteit onder de priesters in Den Haag een enquête. En wat bleek? Voor bijna iedereen – de uitzonderingen waren zo zeldzaam dat ze niet in de uitkomst van de enquête werden verwerkt – had God opgehouden nog betekenis te hebben in hun leven; Hij was niet veel meer dan een naam geworden ver weg aan de horizon.

Categorieën:Schisma

Getagd als:,

9 antwoorden »

 1. Roberto de Mattei heeft helemaal gelijk. Waarom zegt hij dit in dat interview? Omdat wij trouwe Katholieken overal met modder worden begooid omdat we schismatici zouden zijn. Er is natuurlijk niets nieuws onder de zon. Reeds de Belgische Kardinaal Mercier, in 1926 overleden, was reeds op en top een Modernist. Ik heb een Belgische priester gesproken die van alle seminaries in België geweerd werd omdat hij had bekend (wat een bekentenis!) dat hij dagelijks de rozenkrans bad. Hij heeft in Den Bosch het seminarie gevolgd en is daar priester gewijd. Tijdens zijn opleiding werd hij bij de rector geroepen die hem een brief liet zien van Danneels waarin stond dat hem ter ore was gekomen dat hij daar op het seminarie zat, maar dat hij weggestuurd moest worden omdat hij overal in België geweigerd was. De rector zei toen: “Weet je wat ik met deze brief ga doen? Waarna hij deze verscheurde en in de prullenbak gooide.” Nu wil ik hiermee niet beweren dat in Nederland alles beter is, maar soms wel zoals in dit geval.

 2. Eindelijk een duidelijk stuk. Ik voor mij kies zeer zeker niet voor de hedendaagse paus en alle ellende die uit dit pontificaat voortvloeit. Ik zal blijven bidden.

 3. Zeer goed artikel. Het is duidelijk dat het God zal zijn die zal ingrijpen samen met hen die het geloof trouw blijven, deze mensen veroorzaken geen schisma het is deze paus die dat veroorzaakt . Men moet God meer gehoorzamen dan mensen en de paus is maar een mens en duidelijk niet door God gewild !

 4. Men moet inderdaad : aan God meer! gehoorzamen dan mensen -( zo spraken de apostelen, in het Sanhedrin )- echter bedenk ook, dat uit ’n eventueel schisma, nieuw geloofs`elan geboren kan worden — immers, steeds meer [ex]-protestanten, zouden zich graag aansluiten bij de katholieke kerk, ja mits! … deze wat minder “”ROOMS”” zou zijn — het is vooral de *heilige ruimte*, die deze mensen aantrekt ….

 5. BTW ?… terecht formuleert H.Luns, de EINDTIJD als *opmaat* voor het komend #1000-jarig Vrederijk — evenwel, sluit de eindtijd zichzelf af, met die Groote Verdrukking, welke volgens de bijbel : zo’n #15 tot #22 jaar zal duren — naar de opvatting van de profeet Daniel, begint de echte eindtijd pas, terstond NA het mislukken van de her`invoering van de OT offerdienst ….

 6. Oproep voor trouw te waken en te bidden en te werken in liefde-offer-dienst om steun voor de Strijdende Ware Restkerk om Gods Wil te kunnen kennen en God te kunnen behagen eerst en boven zichzelf en boven allen en boven alles door de gave en de leiding van de Heilige Geest te kunnen blijven Gods Wil te onderscheiden en Gods Wil te kunnen blijven volbrengen met heilige durf,heilige moed en heilige sterkte om de Waarheid en de Goddelijke Liefde : GODS WOORD EN GODS SACRAMENTEN TROUW TE KUNNEN HANDHAVEN EN TE KUNNEN TROUW TE BELEVEN DOOR TE GETUIGEN in woord en in daad in werken ,in strijden,in lijden opdat Gods Wil met deze heilige missie om alle zielen te kunnen redden ,te blijven kunnen te beschermen tegen alle gevaren in de voortdurende strijd tegen de zonde en tegen de boze,die als een brullende leeuw rondzwerft om een prooi te verslinden…
  Lees en bid:
  http://www.het boek der waarheid.net
  http://www.Maria verschijningen aan Mario te Brindisi
  Om de valse kerk te kunnen blijven te ontmaskeren door deze authentische hemelse boodschappen ook aan Mario werd geopenbaard dat de Bisschop van Brindisi een vrijmetselaar is ….
  Duidelijk een vervolging van de ware Strijdende Restkerk in de voortdurende strijd tegen de zonde en tegen de Boze…
  In Christo per Mariam

 7. Bergoglio is niet canoniek gekozen en een ketter. Alles wat B doet, zegt, schrijft en beslist is dus van nul en generlei katholieke waarde. B heeft zichzelf met zijn ketterijen automatisch geexcommuniceerd. Feit dat B kan doen wat die doet, zegt veel over de stille apostasie van het kerkvolk. Christus is de lammeren van de bokken aan het scheiden. Statistisch obv de St. Malachy profetie de Wederkeer aan het einde van dit ‘pontificaat’. Ik ben stellig overtuigd dat door de lamlendigheid van het kerkvolk moslims eerder de Hemel zullen binnengaan. Door de lafheid en lauwheid van de meeste katholieken zullen velen binnen en buiten de Kerk voor eeuwig verloren gaan.

  Maar hé, het is bijna ‘vreet-je-vol-met-en-lichtjes-en-kerstboom-Kerstfeest!
  Waar zouden we ons druk om maken? Who cares! Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.

  Geen fatsoenlijke Kerskaart meer te krijgen met het Heilige Gezin erop! Ruim 16 miljoen Nederlanders vieren Kerst maar geloven niet in de Geboorte van het Woord.
  En meeste Nederlanders zijn voor moord op het ongeboren kind. Dit land en de wereld zijn helemaal gek geworden. Het oordeel zal verschrikkelijk zijn! Brrrrrrrrrrrr.

 8. Dank aan allen om verenigd te waken en te bidden met het Allerheiligste Hart van Jezus en het Onbevlekt Hart van onze Moeder van Jezus en heel het Mystiek Lichaam van Jezus:de Zegevierende Kerk,de Lijdende Kerk en de Strijdende Restkerk om wat er ook gebeurt te kunnen getuigen in liefde-offerdienst door Gods Heilige Geest om Gods Wil te kunnen onderscheiden en te kunnen volbrengen en het trouw kunnen beantwoorden aan Gods oproep:
  door de boodschappen aan M.D.M.:het boek der Waarheid …de eindprofetie…
  En alsook in Brindisi de boodschappen aan Mario :
  Met Gods bedoeling: de valse Kerk te ontmaskeren…
  Dank aan allen voor de steun verenigd met de Strijdende Restkerk om deze oproep om deze heilige missie om alle zielen te kunnen redden te kunnen beschermen ….
  Het onmogelijke is mogelijk voor God..
  .De redding van de mens van de zonde,de erfzonde en van de boze:
  Evangelie:
  “Wie kan er nog gered worden?”
  “Dit ligt niet in de macht van de mens .””Dit ligt alleen in de macht van God .”

  Onze uiteindelijke verlossing van de boze. de vergeving van onze zonden door het Mysterie van Gods liefde tot het uiterste voor ons zondaars in de Mens geworden,gekruisigde en Verrezen Jezus Christus…
  Door en met en in onze vereniging dagelijks met het Mysterie van Gods Scheppende en Verlossende liefde :die de Eucharistische Jezus is …Door de werkelijkheid en de Aanwezigheid :de Zelfgave-offerliefde van de Mens geworden en gekruisigde en Verrezen Jezus Christus in het Mysterie van de Eucharistie van elke dag voor ons…
  “Blijf in Mij dan blijf Ik in u.”Gods Woord Gods Sacrament
  Opdat wij geestelijk kunnen herboren worden als een kind van God en om onze uiteindelijke zegeviering over de vorst van deze wereld:de boze:
  hoe en wanneer het God behaagt….
  “Houd goede moed Ik :Jezus Christus ,heb de vorst van deze wereld de boze reeds overwonnen.” Evangelie
  Moest de Messias dat alles niet lijden om zo Zijn Heerlijkheid binnen te gaan…”Evangelie
  “Blijf in Mij dan blijf Ik in u.”Evangelie
  Amen
  “Maranatha”:”Kom Heer Jezus.”
  Laten wij trouw waken en bidden verenigd met de Ware strijdende Restkerk tegen de zondige-ik-neigingen door de erfzonde, hoe moeilijk het ook is om de zonde te vermijden en om te kunnen vermijden een prooi te worden van de boze ,die als een brullende leeuw rondzwerft om een prooi te verslinden….Laten wij ons telkens in vertrouwen overgeven aan het zuiver Onbevlekt Hart van onze Moeder van Jezus opdat de boze ons op geen enkele manier schade kan toebrengen opdat wij ontvankelijk kunnen blijven voor de leiding Gods Heilige Geest en al de gaven van Gods Heilige Geest ..
  Wat er ook gebeurt ,in deze Kersttijd 2017 en in het nieuwe jaar 2018 laten wij telkens vertrouwen op Gods liefde en op Gods Vreugde,die alleen God ons kan geven
  Telkens in het hier-en-in-de-eeuwige-nu-eenheid :”God-met -en-in -ons””Emmanuël”door het trouw beleven van Gods Woord en Gods Sacramenten: centraal de Eucharistie en de veelvuldige biecht…
  Opdat onze vreugde volkomen kan zijn nu en in het uur van onze dood geestelijk herboren te worden als een kind van God..In de zekerheid:”Zalig de zuiveren van hart want ze zullen God zien.”
  Amen:in Christo per Mariam!

  • Johanna ?… de Eindtijd komt als een heus oordeel, wat *de kinderen der aarde* zal verpletteren — maar toch vraagt dit om
   nuchterheid, want te`vaak roept men bvb dat iets “”profetisch”” zou zijn — echter : wie profeteert, doet een goed werk, maar wie roept dat iets “”profetisch”” zou zijn, slaat de plank mis ….