Mgr. Athanasius Schneider: De EU is een nieuwe soort Sovjet-Unie met een Vrijmetselaarsideologie

Bisschop Athanasius Schneider van Kazachtstan vertelde in een interview met de Italiaanse krant Il Giornale dat het fenomeen van de zogenaamde “immigratie” een georkestreerd en lang voorbereid plan is van de internationale machten om de Christelijke en nationale identiteit van de Europese volkeren radicaal te veranderen. Hij vergeleek de Europese Unie met de Sovjet-Unie.

Mgr. Schneider zei dat deze machten de leer van de kerk omtrent liefdadigheid en moraal misbruiken om hun doel te behalen. Hij juichte de pogingen van bepaalde Europese regeringen (Hongarije, Italië, Polen,…) toe om de soevereiniteit en de “historische, culturele en christelijke identiteit” van hun natie te beschermen tegen een nieuw soort “Sovjet-Unie” met een onmiskenbare Vrijmetselaarsideologie: de Europese Unie.

Betreffende de doctrinaire verwarring, zei Mgr. Schneider dat zelfs veertig jaar geleden, Paus Paulus VI besefte dat er een probleem was in de Kerk. Hij zei toen: “We geloofden dat na het Concilie een zonnige dag zou aanbreken in de geschiedenis van de Kerk. In plaats daarvan kregen we een dag van wolken, stormen, duisternis, van zoeken, van onzekerheid. De rook van Satan is langs een barst binnengekomen in de Tempel van God.”

De situatie is erger geworden, en hij citeerde de grote Kardinaal Carlo Caffara, die begin 2017 zei: “Enkel een blinde man kan ontkennen dat er een grote verwarring is in de Kerk.” Schneider noemde het willen toedienen van Communie aan niet-Katholieken (zoals Jorge Bergoglio onlangs suggereerde) “een leugen”.

Mgr. Schneider herbevestigde opnieuw de leer van de Kerk omtrent homoseksualiteit en het niet tot de Communie toelaten van mensen die “hertrouwd” zijn: “Geen enkele kerkelijke autoriteit heeft de macht om het Zesde Gebod en de onverbreekbaarheid van het huwelijk te dispenseren.”

Het toevertrouwen van kinderen (adoptie) aan homoseksuele koppels noemde hij een “moreel misbruik” van die kinderen, “de kleinsten en de minst weerbaren.” “Dit fenomeen zal onze geschiedenis ingaan als één van de grootste degradaties van de beschaving. Diegenen die zo’n onrecht bestrijden zijn de ware vrienden van kinderen en helden van onze tijd.”

Bron: LifeSiteNews