Bergoglio's haat voor de traditie

De Pan-Amazonesynode van 2019: Bergoglio stelt prelaten aan die tegen het celibaat zijn en wil vrouwen “officiële ambten” toekennen

Bergoglio bij de lancering van de Amazonesynode. Foto: Vaticannews.va

Op 8 juni werd het voorbereidende document voor de Pan-Amazonesynode gepubliceerd op de officiële websites van het Vaticaan. Reeds in maart werden door Bergoglio 18 leden van de pre-synodale raad benoemd, waaronder twee notoire tegenstanders van het celibaat: Kardinaal Claudio Hummes en de Oostenrijkse bisschop Erwin Kräutler.

Het document dat enkele dagen geleden werd gepubliceerd riep op tot “nieuwe wegen”, “betere en frequentere toegang tot de eucharistie”, “nieuwe ambten en diensten voor de verschillende pastorale vertegenwoordigers” en wil “het soort officiële ambten identificeren dat aan vrouwen kan worden toegekend”. Welke ambten dat zijn is niet geweten. Vermoedelijk gaat het hier over vrouwelijke diakens, iets wat Bergoglio in augustus 2016 reeds naar de onderhandelingstafel bracht door de oprichting van de “Commissie voor de Studie van het Diaconaat voor Vrouwen.”

Het document doet uitschijnen dat de kwestie over gehuwde priesters niet meer te bespreken valt en gebruikt de protestantse uitdrukking dat iedereen priester is (iets wat Luther ook leerde): “al het volk van God deelt in het priesterschap van Christus”. Er wordt opgeroepen om de ambten die vandaag de dag nodig zijn te “evalueren” en te “heroverwegen” en dat de Kerk geroepen is “om te luisteren naar de wijsheid van haar mensen.”

De Heilige Birgitta van Zweden kreeg van God te horen dat de “paus” die het celibaat zou afschaffen, of er tenminste toegevingen zou op doen, van z’n spirituele bijstand zou beroofd worden, totaal zou verduisteren en uiteindelijk naar de hel zou gaan.

7 antwoorden »

 1. Theologisch is het celibaat niet taboe, maar juist daarom wordt het door de Modernisten gebruikt om nadat het celibaat is opgeheven hun andere programmapunten door te voeren, waarmee de traditionele kerk op de schroothoop wordt gegooid. Als iemand mij dus vraagt of ik tegen afschaffing van het celibaat ben, dan antwoord ik dat ik tegen afschaffing ben. Dat er daardoor te weinig priesters zijn en dat daardoor priesters zich seksueel misdragen zijn drogredenen.

 2. Als God het laat gebeuren dat de paus de geestelijke bijstand gaat verliezen, heeft hij er dan niet alleen zichzelf mee. Omdat hij daarmee 1,5 miljard mensen in gevaar brengt?

 3. ” de kerk is geroepen om te luisteren naar de wijsheid van de mensen.” Einde citaat. Welke wijsheid ? Mensen komen niet of nauwelijks meer in de kerk, weten amper wat de Goddelijke wetten zijn en dan gaan ze die raadplegen ? Dat is net zoiets als een kleuter een oplossing vragen voor een ordeprobleem van de leraar in groep 8. De Kerk wordt verondersteld geleid te worden door de H Geest en daar ook naar te willen luisteren. Het is weer eens de omgekeerde wereld. En verder : niemand kan twee heren dienen. Dus celibaat nooit afschaffen.

 4. Bergoglio is GEEN paus. Niet eens katholiek, vanwege meervoudige ketterijen en dus excommunicaties. En omdat hij niet canoniek is gekozen. STOP dus met Bergoglio ‘paus’ te noemen. Noem je hem wel paus dan is Luther ook geen ketter meer en niet geexcommuniceerd. Maar ja, katholieke-christenen zijn een bijzonder slap en bang volk geworden. Valt vrijwel niets meer van te verwachten.

  • |
   “”” ja, katholieke-christenen zijn een bijzonder slap en bang volk geworden. Valt vrijwel niets meer van te verwachten “””
   |
   @geacht verre familie`lid,
   zeg liever > ** ik ga dit volk vermannen plus opvoeden !! ** — immers bedenk, dat de Zeeslag bij Lepanto, uit 1571, is gewonnen door een moedige rooms katholieke vrouw (( als kapitein van de heilige RK vloot …
   |
   PS > de hollandse calvinisten (geuzen), welke daar toen samen vochten met-! de turken, kregen er ’n gevoelig pak slaag …

 5. katholieke-christenen zijn een bijzonder slap en bang volk geworden. Valt vrijwel niets meer van te verwachten.
  Nee nou word i mooi ,mijn engel moet je maar vragen hoe gevaarlijk mijn leven is .