De Pan-Amazonesynode van 2019: Bergoglio stelt prelaten aan die tegen het celibaat zijn en wil vrouwen “officiële ambten” toekennen

Bergoglio bij de lancering van de Amazonesynode. Foto: Vaticannews.va

Op 8 juni werd het voorbereidende document voor de Pan-Amazonesynode gepubliceerd op de officiële websites van het Vaticaan. Reeds in maart werden door Bergoglio 18 leden van de pre-synodale raad benoemd, waaronder twee notoire tegenstanders van het celibaat: Kardinaal Claudio Hummes en de Oostenrijkse bisschop Erwin Kräutler.

Het document dat enkele dagen geleden werd gepubliceerd riep op tot “nieuwe wegen”, “betere en frequentere toegang tot de eucharistie”, “nieuwe ambten en diensten voor de verschillende pastorale vertegenwoordigers” en wil “het soort officiële ambten identificeren dat aan vrouwen kan worden toegekend”. Welke ambten dat zijn is niet geweten. Vermoedelijk gaat het hier over vrouwelijke diakens, iets wat Bergoglio in augustus 2016 reeds naar de onderhandelingstafel bracht door de oprichting van de “Commissie voor de Studie van het Diaconaat voor Vrouwen.”

Het document doet uitschijnen dat de kwestie over gehuwde priesters niet meer te bespreken valt en gebruikt de protestantse uitdrukking dat iedereen priester is (iets wat Luther ook leerde): “al het volk van God deelt in het priesterschap van Christus”. Er wordt opgeroepen om de ambten die vandaag de dag nodig zijn te “evalueren” en te “heroverwegen” en dat de Kerk geroepen is “om te luisteren naar de wijsheid van haar mensen.”

De Heilige Birgitta van Zweden kreeg van God te horen dat de “paus” die het celibaat zou afschaffen, of er tenminste toegevingen zou op doen, van z’n spirituele bijstand zou beroofd worden, totaal zou verduisteren en uiteindelijk naar de hel zou gaan.