Bevrijdingstheologie

Bergoglio zal bisschop-bevrijdingstheoloog die in concubinaat leefde tot kardinaal creëren

Adelante Fe wist te melden dat Bisschop Toribio Ticona, 81 jaar, en die naar verluidt met een vrouw leefde en kinderen heeft – tot kardinaal zal gecreëerd worden door Bergoglio. Adelante heeft naar eigen zeggen genoeg bewijsmateriaal voor deze aantijgingen, die door Ticona zelf ontkend worden.

Op 2 mei kondigde Bergoglio aan dat in het consistorie dat op 29 juni zal gehouden worden, feest van de H. Apostelen Petrus en Paulus, hij Mgr. Toribio Ticona, titularis-bisschop van Timici, en bisschop-emeritus van Crocoro, Bolivië tot kardinaal zal creëren. Ticona ontpopte zich in zijn jongere jaren als geestelijke al vrij snel tot een bevrijdingstheoloog, iemand die communistische idealen nastreeft en het hele evangelie van Christus vertaalt naar “opkomen voor de armen”. De bisschop is dan ook zeer goed bevriend met de huidige communistische leider van Bolivië, Evo Morales.

Het is tevens een algemeen bekend feit dat in de jaren dat hij zijn bediening in Corocoro had, hij in Oruro samenleefde met een vrouw. Zij en haar kinderen worden trots de vrouw en kinderen van de Patacamaya-bisschop genoemd, zoals Bisschop Ticona bekend staat. De kardinaal in spe ontkende deze feiten, maar Adelante Fe wees er fijntjes op dat er officiële kerkelijke documenten en getuigenverslagen bestaan omtrent zijn affaires. Zo heeft het bisdom van Oruro documenten die deze feiten bevestigen, en het Nuntiatuur heeft twee portfolio’s met documenten met getuigenverslagen van waar de kinderen naar school gingen, enz. Toen de vrouw bijvoorbeeld bij de apotheek ging, liet ze de aankopen factureren op naam van het prelatuur van Crocoro (dus het bisdom) en ze liet zichzelf trots “de vrouw van de bisschop van Patacamaya” noemen. Sins deze feiten in de grotere openbaarheid kwamen, werden allerlei pogingen ondernomen om dit in de doofpot te stoppen.

Het zou ons niet verbazen indien Bergoglio dit als een signaal wil gebruiken dat hij van plan is het celibaat af te schaffen.

De communistische leider, Evo Morales, die Bergoglio ooit nog een communistisch kruis cadeau deed, is overigens zeer verheugd dat zijn “vechter voor de rechten van de armen” kardinaal zal worden.

Evo Morales geeft een communistisch kruis aan Bergoglio, in juli 2015.

Bisschop Ticona (links) tijdens een hartelijke ontmoeting met zijn boezemvriend, de communistische president Morales.

Categorieën:Bevrijdingstheologie

13 antwoorden »

 1. Hopelijk gaan steeds meer priesters inzien dat Bergoglio gewoon een communist is. Het wordt tijd dat ze zich massaal afscheiden van Rome en de gelovigen onderrichten waar het nou werkelijk om gaat en dat is niet in de eerste plaats het sociale maar Christus centraal stellen en Hem aanbidden. Geen liefdadigheid voor alles maar devotie en de Eucharistie. Niemand kan 2 heren dienen dus celibaat moet blijven.

 2. Is het Restkerk ook opgevallen dat zowel de site OnePeterFive als Adelante Fe niet spreken over Bergoglio (wat ik steeds meer als een belediging van het hoogste ambt in de katholieke kerk beschouw) maar over Paus Franciscus? Mag ik adviseren om dat voortaan ook zo te doen?
  De genoemde bronnen spreken evenmin over het afschaffen van het celibaat (wat zou daar overigens mis mee zijn?). De toeneiging tot het communisme wordt door u ten slotte erg zwaar aangezet.
  Is dit alles nodig? Versterkt dit de RK Kerk? Waarom bouwen we deze muren in plaats van met elkaar in gesprek te gaan en te proberen tot een concensus te komen?

  • Mijnheer Bergoglio is de paus niet, want hij is nooit geldig verkozen, zie ook: https://pausfranciscus.net/zijn-verkiezing/, vandaar dat wij deze man nooit “heilige vader” of “paus” zullen noemen, want dat is hij niét! Lees ook: https://restkerk.net/2017/12/04/opmerkelijk-nieuw-boek-verschenen-the-dictator-pope/ en
   https://restkerk.net/2015/10/31/vader-paul-kramer-zal-hun-cent-nu-vallen-zodat-ze-eindelijk-kunnen-zien-dat-hun-heilige-vader-geen-sullige-man-is-maar-een-roofzuchtige-wolf/
   Over het celibaat: zie het artikel waar ik naar verlink.
   De kerk moet niet versterkt worden door compromissen, want dat verzwakt ze alleen maar.

  • christ1947
   U en zovele anderen, die maar blind rondstaren zonder iets te (willen) begrijpen, schrijf ik het volgende.
   De Heilige Rooms Katholieke en Apostolische Kerk die Jezus gesticht heeft en waarvan Hij het hoofd is, is onveranderlijk in alles, zoals Christus Jezus, waarachtig God en waarachtig Mens, onveranderlijk is.
   Deze H. Moeder de K. Kerk, was onveranderd tot dat satanisch complot van Vat II concilie de grondvesten van deze H. Kerk heeft ondermijnd, door de infiltratie van de eeuwenoude vijanden van de Kerk en door de medewerking van een criminele lauwe katholieke clerus.
   De huidige ware K. Kerk is deze die in schaduw en in vervolging deze eeuwenoude H. K. Kerk voorzetten, de Seper Idem Kerk (de Kerk van altijd).
   Er is sinds 1962 geen openbare K. Kerk meer, maar wel nog moedige Bisschoppen en Priesters die zich aan deze Seper Idem Kerk vastklampen en verdedigen, zelfs met hun leven als het moet.
   Er is geen ander heil als deze door de K.Kerk vastgelegd door alle eeuwen heen. Buiten die Kerk is er geen heil, voor niemand.

 3. Er moet hier wel bij vermeld worden dat toen de paus dit kruis ontving hij zei “Dit is niet goed”. Eerlijk is eerlijk.

  • Als hij zegt (volgens u) “Dit is niet goed”, waarom aanvaard hij het dan en laat hij zich zo fotograferen????

 4. Niet geldig verkozen? Er was toch duidelijk een conclaaf waarin alle kardinalen enz. Ik vind uw wijze van spreken sover de paus smakeloos en een rechtgeaarde katholiek onwaardig.

  Wat is beter? Een compromis (uw woord) of een volledige breuk? Ik wed dat de Restkerk zich dan de Ware Kerk noemt… ?! 🙂

  Celibaat link? welke? Waar?

  • Ja, er was een conclaaf maar er werd samengezworen in dat conclaaf door de ‘Mafia van Sankt Gallen’, met o.a. Kardinalen Daneels en Martini. Dit werd door Paus Johannes Paulus II verboden en wie hieraan schuldig is wordt automatisch geëxcommuniceerd. Een paus die niet geldig is verkozen zou wel paus zijn, ware het niet dat in dit geval Kardinaal Bergoglio ook betrokken was bij die samenzwering: hij is ook mee geëxcommuniceerd. Daarom mag hij geen ambt uitoefenen. Hij dus bijgevolg de lang voorzegde valse paus die de Kerk zal vernielen (voorzegd door Aartsbisschop Fulton Sheen, H. Franciscus van Assisi,…). Wij willen geen schisma, maar Bergoglio zal het uitlokken door zijn handel en wandel. Hij heeft het zelf toegegeven: hij denkt dat hij de geschiedenis zal ingaan als de paus die de Kerk in twee zal verdeeld hebben. Beter een breuk, net zoals ten tijde van Luther, om het geloof te bewaren, dan dat het geloof helemaal vervaagt en er uiteindelijk niets meer overschiet. De H. Maagd voorspelde trouwens in La Salette in 1846 dat Rome in de laatste dagen het geloof zou verliezen. Is dat niet wat we nu zien?
   Het celibaat: https://restkerk.net/2018/03/21/nog-een-krasse-boodschap-aan-de-h-birgitta-van-zweden-dit-keer-over-een-paus-die-naar-de-hel-gaat/

  • http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_22021996_universi-dominici-gregis.html

   Van bijzonder belang zijn de volgende paragrafen in Universi Dominici Gregis i.v.m. het laatste conclaaf:

   (79) In bevestiging van wat mijn voorlopers voor mij hebben gestipuleerd, verbied ook ik eenieder, zelfs als hij kardinaal is, tijdens dat de paus leeft en zonder hem daarover te hebben geconsulteerd, om plannen te maken betreffende de verkiezing van zijn opvolger, of bepaald stemgedrag te bevorderen of dienaangaande in private bijeenkomsten (aan de openbaarheid onttrokken) tot besluiten komen.

   (81) De kardinaal-kiesmannen zullen zich verder onthouden van ieder soort pact of overeenkomst, belofte of welk soort verbintenis dan ook die een verplichting inhoudt om hun stem voor een persoon of personen te geven of dat juist te weerhouden. Indien dit daadwerkelijk plaatsvindt, zelfs onder ede, dan besluit ik dat zulk een verbintenis van nul en generlei waarde is en dat niemand gehouden is dat op te volgen. Hierbij leg ik voor degenen die dit verbod overtreden de straf op van ‘excommunicatie latae sententiae’ (automatische excommunicatie zodat zo iemand nooit paus mag worden). Het is echter niet mijn bedoeling om de uitwisseling van gedachten te verbieden over de verkiezing in de periode dat de Stoel vrij is.

   (82) Eveneens verbied ik de kardinalen om voorafgaand aan de verkiezing enig voorschrift op te stellen waarmee ze zich eensgezind tot een zeker beleid vastleggen indien een van hen tot het pontificaat wordt verheven. Ook dit soort beloftes, als die metterdaad worden gemaakt, zelfs onder ede, verklaar ik van nul en generlei waarde.

   (83) Met dezelfde aandrang als mijn voorgangers spoor ik de kardinaal-kiesmannen aan om zich bij het kiezen van de paus niet door vriendschap of aversie te laten leiden, of zich te laten beïnvloeden door een gunst of persoonlijke relatie met iemand, of zich te laten belemmeren door de inmenging van autoriteitsfiguren of door pressiegroepen, door suggesties in de massamedia, of door kracht, angst of the najagen van populariteit. Daarentegen moeten ze uitsluitend Gods glorie voor ogen hebben en het welzijn van de Kerk. Nadat ze om goddelijke bijstand hebben gebeden zullen ze hun stem aan de persoon geven, zelfs indien die zich buiten het College van Kardinalen bevindt, die naar hun oordeel het meest in aanmerking komt om de universele Kerk op een vruchtbare en weldadige wijze te leiden.

 5. Zo kennen we hem de paus, en hij gaat maar door met de kerk kapot te maken, een echte schande is die man, de naam paus onwaardig !

 6. |
  @redactie,
  wij mogen ‘r ernstig mee rekening houden, dat ‘r speciaal onder de hoge geestelijken in zuid-Amerika : vele HEKSEN zijn — want ook de gehele maatschappelijke bovenlaag, is daar verHEKSst …

 7. Niks gebeurd zonder medeweten en wil van God zelfs het conclaaf verloopt altijd zoals hij wil zoals het verloopt. Waarom zou ik geloven dat juist dit conclaaf ongeldig is en niet al toen Martin Luther de paus bestempelde als de anti-christ. Het probleem met deze site is dat het in wezen pressies doet wat de Duivel wil: verdeeldheid. (een verdeeld hart houd geen stand).

  Ik hou me aan de belofte van Jezus zoals in Matheus 16 wordt uitgesproken.