Bergoglio zal bisschop-bevrijdingstheoloog die in concubinaat leefde tot kardinaal creëren

Adelante Fe wist te melden dat Bisschop Toribio Ticona, 81 jaar, en die naar verluidt met een vrouw leefde en kinderen heeft – tot kardinaal zal gecreëerd worden door Bergoglio. Adelante heeft naar eigen zeggen genoeg bewijsmateriaal voor deze aantijgingen, die door Ticona zelf ontkend worden.

Op 2 mei kondigde Bergoglio aan dat in het consistorie dat op 29 juni zal gehouden worden, feest van de H. Apostelen Petrus en Paulus, hij Mgr. Toribio Ticona, titularis-bisschop van Timici, en bisschop-emeritus van Crocoro, Bolivië tot kardinaal zal creëren. Ticona ontpopte zich in zijn jongere jaren als geestelijke al vrij snel tot een bevrijdingstheoloog, iemand die communistische idealen nastreeft en het hele evangelie van Christus vertaalt naar “opkomen voor de armen”. De bisschop is dan ook zeer goed bevriend met de huidige communistische leider van Bolivië, Evo Morales.

Het is tevens een algemeen bekend feit dat in de jaren dat hij zijn bediening in Corocoro had, hij in Oruro samenleefde met een vrouw. Zij en haar kinderen worden trots de vrouw en kinderen van de Patacamaya-bisschop genoemd, zoals Bisschop Ticona bekend staat. De kardinaal in spe ontkende deze feiten, maar Adelante Fe wees er fijntjes op dat er officiële kerkelijke documenten en getuigenverslagen bestaan omtrent zijn affaires. Zo heeft het bisdom van Oruro documenten die deze feiten bevestigen, en het Nuntiatuur heeft twee portfolio’s met documenten met getuigenverslagen van waar de kinderen naar school gingen, enz. Toen de vrouw bijvoorbeeld bij de apotheek ging, liet ze de aankopen factureren op naam van het prelatuur van Crocoro (dus het bisdom) en ze liet zichzelf trots “de vrouw van de bisschop van Patacamaya” noemen. Sins deze feiten in de grotere openbaarheid kwamen, werden allerlei pogingen ondernomen om dit in de doofpot te stoppen.

Het zou ons niet verbazen indien Bergoglio dit als een signaal wil gebruiken dat hij van plan is het celibaat af te schaffen.

De communistische leider, Evo Morales, die Bergoglio ooit nog een communistisch kruis cadeau deed, is overigens zeer verheugd dat zijn “vechter voor de rechten van de armen” kardinaal zal worden.

Evo Morales geeft een communistisch kruis aan Bergoglio, in juli 2015.
Bisschop Ticona (links) tijdens een hartelijke ontmoeting met zijn boezemvriend, de communistische president Morales.