Kritiek op Bergoglio

Opmerkelijk nieuw boek verschenen: ‘The Dictator Pope’

Vandaag werd een opmerkelijk nieuw boek gelanceerd in het Engels, nadat de Italiaanse versie die afgelopen maand verscheen naar verluidt nogal wat beroering teweeg heeft bracht in Rome. Het boek heet “De Dictator Paus” en wordt op Amazon omschreven als “het verhaal achter de schermen van het meest tirannieke en gewetenloze pausschap in moderne tijden.”

Het boek belooft een kijkje “achter het masker” van Bergoglio, de zogenaamde “geniale man van de mensen”, en openbaart hoe hij zijn “positie veiligstelde als een dictator die regeert door angst, en die zichzelf heeft verbonden met de meest corrupte elementen in het Vaticaan om de hervormingen die van hem verwacht werden te voorkomen en om te keren.”

OnePeterFive kon op voorhand een kopie van de Engels tekst bemachtigen. Hoewel de meeste inhoud ervan eigenaardig genoeg familiair zal zijn voor diegenen die Bergoglio vanaf het begin hebben gevolgd, behandelt het in detail veel van de meest belangrijke onderwerpen betreffende Bergoglio en zijn ‘pausschap’, waarvan veel feiten nog in het duister waren.

De auteur van het boek is Marcantonio Colonna – een slim pseudoniem beladen met een betekenis: de historische Colonna was een Italiaanse edelman die diende als admiraal van de pauselijke vloot tijdens de slag van Lepanto.  De biografie van de schrijver vertelt dat hij een graduaat is aan de Oxford Universiteit met uitvoerige ervaring in historisch onderzoek, en die in Rome woont sinds het begin van het pontificaat van Bergoglio, en wiens contact met Vaticaan-insiders inclusief kardinalen en andere belangrijke figuren hem heeft geholpen in het ineen steken van deze bijzondere puzzel.

De graad van de potentiële controverse die geassocieerd wordt met het boek heeft klaarblijkelijk ertoe geleid dat enkele journalisten in Rome op hun hoede zijn om het bestaan van het boek publiek aan te snijden (hoewel het gezegd is at het een veelbesproken onderwerp is in privégesprekken), ofwel uit angst voor vergelding – het Vaticaan is berucht voor het uitsluiten of mishandelen van journalisten die verdacht worden van vijandigheden – of een andere reden die onduidelijk blijft. Voortreffelijke uitzonderingen hierop zijn Marco Tosatti, die het boek reeds aan het ontleden is op zijn website Stilum Curae – en Prof. Roberto de Mattei, die schrijft dat het boek Kardinaal Müllers recente opmerkingen bevestigt dat er een “magische cirkel” bestaat rond Bergoglio die “een open en gebalanceerd debat over doctrinaire problemen die worden aangekaart door opwerpingen zoals de dubia en de Filiale Correctie verhindert, en dat er ook een “klimaat van spionage en bedrog” bestaat in het Vaticaan van Bergoglio.

Enkele bronnen verduidelijkten dat het Vaticaan, die doordrongen werd van de beweringen in het boek, zo ijverig informatie over de auteur aan het opzoeken is, dat ze iedereen die ze maar verdenken die kennis over deze aangelegenheid zou hebben opzoeken en lastig vallen. De Italiaanse versie van de website van het boek ligt al plat sinds de lancering. De reden, zo gaat één bepaald gerucht, is dat het verdwijnen ervan het resultaat is van het lastigvallen van de ontwerper, hoewel die persoon niets meer van doen had met het boek dan ingehuurd geweest te zijn om het online te brengen.

De pauselijke tiran

Het boek verspilt geen tijd in het bevestigen dat Bergoglio – en allen die hem steunen – eigenlijk niet boven de status van een schurk staan. Colonna introduceert zijn tekst met een onheilspellend portret van Bergoglio zelf, en wiens gedrag een “miraculeuze verandering heeft ondergaan” sinds zijn verkiezing – een verandering die de Katholieken van Buenos Aires onmiddellijk opmerkten:

“Hun strenge, vies kijkende aartsbisschop werd in één nacht omgevormd tot de lachende en vrolijke Paus Franciscus, de idool van de mensen met wie hij zich zo ten volle identificeert. Als je spreekt tegen gelijk wie die in het Vaticaan werkt, zullen ze je vertellen over het omgekeerd mirakel. Wanneer de publiciteitscamera’s van hem weggekeerd zijn, verandert paus Franciscus in een andere figuur: arrogant, mensen afwijzend, kwistig met vuile taal en berucht voor zijn woedeuitbarstingen waar iedereen mee bekend is: van de kardinalen tot de chauffeurs. “

Colonna schrijft ook over de spijt die sommige kardinalen nu ervaren die Bergoglio verkozen hadden, op het moment dat zijn pontificaat z’n 5de verjaardag nadert:

“Franciscus toont dat hij niet de democratische, liberale heerser is die de kardinalen dachten dat ze verkozen hadden in 2013, maar een pauselijke tiran zoals ze die in vele eeuwen niet meer gezien hebben.”

Colonna gaat dan over naar een hoofdstuk die het werk van de zogenaamde Maffia van Sankt Gallen blootlegt – de groep kardinalen die decennia lang samenzweerde om een paus van hun kaliber te verkiezen – zoals Karidnaal Jorge Mario Bergoglio. De groep werd gevormd in 1996 (met voorgaande ontmoetingen tussen progressieve Europese prelaten, die reeds in de jaren 1980 de initiële vorm gaf aan de groep) in Sankt Gallen, Zwitserland, en werd voorgezeten door de beruchte wijlen Aartsbisschop van Milaan, Kardinaal Carlo Martini.

Achtergrond van Bergoglio

Colonna heeft het ook over het leven en de achtergrond van Bergoglio. Hij vernoemt Bergoglio’s gespannen relatie met zijn ouders – zijn vader een worstelende boekhouder en zijn moeder een tijdelijke invalide – en daarbij opmerkend dat hij zelden over hen spreekt. Hij onderzoekt Bergoglio’s steil opklimmen binnen de Jezuïeten in Argentinië, ondanks oppositie van zijn oversten op kritieke punten langs die weg. In de kijker staat ook de beoordeling van de ongewone jonge provinciaal door de Generaal-Overste van de Jezuïeten – die hem gegeven werd toen Bergoglio aanvraag deed voor dispensatie – en die hem naar verluidt in onverhulde termen omschrijft als ongeschikt voor de rol:

Vader Kolvenbach beschuldigde Bergoglio van een reeks mankementen, variërende van de gewoonte van het gebruiken van vulgaire taal tot leugenachtigheid, ongehoorzaamheid weggestoken achter een masker van nederigheid en gebrek aan psychologisch evenwicht; met een zicht op zijn geschiktheid als toekomstige bisschop, verklaarde het verslag dat hij een verdeeldheidzaaiende figuur is geweest als Provinciaal van zijn eigen orde. Het is niet verrassend dat, wanneer hij paus werd gekozen, Franciscus pogingen ondernam om zijn handen op de bestaande kopieën te leggen, en het originele document in de officiële archieven van de Jezuïeten in Rome is verdwenen.

Ondanks deze ‘tegenslagen’ werd Bergoglio door Kardinaal Quarracino, zijn voorganger in het aartsbisdom van Buenos Aires toen gezien als een kampioen van het Katholieke conservatisme in de trant van Johannes Paulus II, en deze kardinaal negeerde deze waarschuwingen uiteindelijk en verhief hem tot het episcopaat.

Het Peronisme (de politieke beweging van Buenos Aires uit de tijd van de Argentijnse dictatuur) helpt om Bergoglio’s ergerniswekkende gewoonte uit te leggen van het diametraal tegenspreken van zichzelf van de ene dag op de andere:

Het verhaal gaat dat Perón, in zijn gloriedagen, eens voorstelde om een neefje in te leiden in de mysteries van de politiek. Hij bracht de jonge man met hem mee toen hij een delegatie van communisten ontving. Nadat hij hun standpunten had gehoord vertelde hij hen: “Jullie hebben heel erg gelijk.” De volgende dag ontving hij een delegatie van fascisten en antwoordde opnieuw op hun argumenten: “Jullie hebben heel erg gelijk.” Dan vroeg hij zijn neefje wat hij dacht en de jonge man antwoordde: “Je hebt met twee groepen gesproken die diametraal tegenovergestelde opinies hebben en je vertelde hen beiden dat je akkoord gaat met hen. Dit is totaal onaanvaardbaar.” Perón gaf ten antwoord: “Jij hebt ook helemaal gelijk.”

Een anekdote zoals dit is een illustratie van waarom niemand Bergoglio kan inschatten tenzij hij de traditie van de Argentijnse politiek begrijpt, een fenomeen los van de ervaring van de rest van de wereld; de Kerk werd verrast door Francis omdat het niet de sleutel had tot hem: hij is Juan Perón in kerkelijke vorm. Diegenen die hem anders trachten te interpreteren missen het enige relevante criterium.

Het boek is volgeladen met zo’n fascinerende inzichten in het fenomeen van het pausschap van Bergoglio, deels door het heden te bekijken door de lens van zijn verleden. Van de indicaties dat zijn notoire eenvoud eenvoudigweg een manier was om enige ‘ballast’ overboord te werpen dat zijn streven naar macht zou kunnen belemmeren tot zijn praalzieke nederigheid (vaak met camera’s die doelmatig gericht zijn om het moment op te nemen) tot zijn meesterlijke manipulatie van een overbegerige media in het tonen van het beeld dat hij wil weergeven, worden de lagen van de Argentijnse paus weggehaald en onderzocht om een dieper begrip te kunnen bieden van de man zelf.

Het boek beperkt zich niet tot de voorpauselijke geschiedenis van Bergoglio. Onder de microscoop liggen ook de kritieke agenda-items van het doorgaande ‘pausschap’, in het bijzonder deze die nooit vorm hebben gekregen. Van de hervorming van de curie tot het zogezegde “nultolerantiebeleid” op gebied van seksueel misbruik, tot de Vaticaanse bank en de financiële hervormingen, enkele van de grotere initiatieven van het Franciscuspausschap die er niet in geslaagd zijn om tot wasdom te komen, achterwege gelaten zijn of enkel lippendienst hebben gekregen.

Latere hoofdstukken gaan over andere belangrijke onderwerpen, zoals de zwaar gemanipuleerde synoden over de familie, het Vaticaanse antwoord op het orthodoxe verzet, de saga die de dubia omgeeft, het afvoeren en heruitvinden van de Pauselijke Academie voor het Leven, de vernietiging van de Franciscaanse Broeders van de Immaculata, de Vaticaan-gesteunde coup binnen de Orde van Malta en de vervolging van de kerkelijken die er niet in slagen om de lijn van de pauselijke agenda te gehoorzamen – samen met het onderzoek naar de KGB-achtige tactieken die door het “Kremlin Santa Marta” worden gebruikt. Ook wordt er een stuk gewijd aan de “Dictatuur van de Barmhartigheid”.

Bron: OnePeterFive:

 

Hier te bestellen op Amazon

Categorieën:Kritiek op Bergoglio

Getagd als:

8 antwoorden »

 1. In een der berichten van MDM wordt de nieuw te kiezen paus (Bergoglio was nog niet naar voren getreden) beschreven als iemand die met zichzelf geobsedeerd is. Voilà, Bergoglio ten voeten uit !!

 2. Sommigen volgen klakkeloos pausen, omdat ze menen dat de Heilige Geest het werkt doet bij de pauskeuze. En normaal gesproken is dat ook zo. Er wordt immers ook voor gebeden. Hoe kon het dan toen met de laatste keer zo fout kan gaan?

  Wel ben ik geneigd te geloven dat de nu em. paus Benedictus XVI eerder gedwongen dan vrijwillig is afgetreden. Maar hij moest wel en had wellicht geen andere keus. Paus Benedictus XVI blijft in mijn ogen een zeer nederige paus. Hij treedt niet op de voorgrond, dat deed hij ook niet dat hij paus was. Hij is niet vals nederig.

  Er zijn vele boze machten en boze krachten aan het werk in deze wereld en niet alleen met de pauskeuze blijkbaar. Om klakkeloos op het Boek der Waarheid af te gaan die met de Waarschuwing te maken heeft lijkt mij ook niet juist. Ik heb bij deze gebeden één gebed gezien, waarvan ik vond dat ze de Waarheid claimden over de echtheid van de boodschappen van én God de Vader én van Jezus Christus én van de H. Maagd Maria. Ik vind het té dik er boven op leggen alles en het opleggen van het bidden van al deze gebeden, terwijl Jezus slechts aan Zijn apostelen het Onze Vader leerde. Eenvoud siert de mens. Al die gebeden die gegeven zijn, zijn zo complex. daar wordt je niet goed van. En dat één mens, een vrouw nog wel, van zowel God de Vader, Jezus en Maria boodschappen krijgt is niet te verwerken. Ik begrijp niet dat de Restkerk.net en wellicht het Katholiek Forum.net hier blijkbaar zo achter staan. Ik heb ook in zo’n gebedsgroep gezeten, maar al gauw haakten een aantal af, waaronder ik ook, het is niet vol te houden. Daarvoor moet je wel psychisch zeer sterk zijn. En dat is lang niet iedereen. Hoe kan men dat dan van gelovigen verwachten??

  Ik vraag me af of mijn reacties wel goed doorkomen, want als ik later kijk is het soms weg, terwijl mijn naam er nog wel bij staat.

  • Ik begrijp goed de twijfels die mensen kunnen hebben over de boodschappen van MDM, omdat zij helemaal onzichtbaar voor de media functioneert. Ik heb ook mijn twijfelmomenten gehad. Als ik dan weer begon te lezen in de boodschappen werd ik zo gegrepen door de waarachtigheid ervan dat ik toch weer overtuigd werd. Het heeft mij wakker geschut en geïnspireerd om elke dag de H. Mis te bezoeken. Ik ervaar de boodschappen met name als geruststellend om deze roerige tijden wat betreft kerk en wereld te kunnen duiden en het vertrouwen te hebben dat dit allemaal een doel heeft, namelijk dat God alles zal doen om onze dierbaren te redden. Als het niet lukt om alle gebeden te bidden kunnen er ook een paar die op dat moment van toepassing zijn gebeden worden.

 3. Het zijn zeer verwarrende tijden dat in elk geval, van overal komen berichten en oproepen van de maagd Maria. Zijn ze allemaal echt of zijn er valse tussen ik weet het niet. Ik ben deze zomer naar Medjugorge geweest en mijn ervaring ter plaatse vertellen mij dat dit echt van de hemel komt. Wat MDM betreft, waarom spreekt Maria in desbetreffende verschijningsplaatsen niet over het boek der waarheid ? Het is een feit dat er veel waarheid in staat maar we moeten zeer voorzichtig zijn en alles toetsen en bidden om de geest van onderscheiding.

  Deze paus is in elk geval niet erg begaan met de ene ware apostolische kerk lijkt me, maar zijn de paus zijn intenties boosaardig of is het een goedmenende tactiek die rampzalig is? Ik weet het niet ! Zijn onze bisschoppen lauw en meer gericht naar het wereldse dan naar God ? Jazeker dat is een feit ! Zijn alle tekenen aanwezig voor de tweede komst van Christus ? Jazeker. Kan het nog erger worden op de wereld zodat de verlossing nog lang op zich laat wachten ? Jazeker. Ik vrees het ergste scenario en hoe langer het duurt hoe minder vlees zal er behouden worden. Maar God onze Vader weet wat hij doet en we moeten blijven vertrouwen dat hij zal tussenbeide komen als de nood het hoogste is.

 4. Dit boek lijkt me zeer goed geschreven en de titel zal wel doen verkopen hij is inderdaad een dictator die totaal geen interesse heeft in de kerk van het Westen en zeer veel interesse heeft in de islam en de kerk aan haar lot overlaat met een erfenis die ze zal vernietigen! Er zal altijd wel kerk blijven die zuiver blijven!

  • @Willy,

   Kent u de zin uit het Evangelie: “De Laatsten zullen de Eersten zijn en de Eersten de Laatsten.”?
   1. Joden, het Volk van God, Jacob = Israël. 2. Christenen (de deugd in het midden?) 3. Moslims, die geloven dat Mohammed de Laatste Profeet is, maar het Boek, Tora en Evangelie erkennen, al interpreteren zij het heel anders.

   De Christenen zitten er tussen in, zij zouden bij uitstek vrede moeten kunnen stichten tussen de Joden en Moslims en v.v. Maar christenen laten het juist in de Westerse landen het zo massaal afweten. Natuurlijk zijn er goede christenen te vinden, zowel katholieken als protestanten, maar zij vinden ook in het Westen veel tegenwerking.

   De bommen vliegen moslims om de oren, Syrië en Afghanistan zijn zeer goede voorbeelden daarvan van Amerikaanse en Europese bommenwerpers.

   Hoe vaak hebben wij hier bommen van moslims gehad? Tot nu toe heel weinig, wel aanslagen, maar niet zozeer met bommen vanuit een bommenwerper uit de lucht.

   Ik vind dat men hier een eenzijdige kijk heeft op de Islam. Als men bang is voor de Islam, is dat deels terecht. Want we kunnen een keer een koekje van eigen deeg verwachten. Afgezien van het feit of daarvoor al niet een of andere ramp zou kunnen gebeuren – Kernrampen, Jodium wordt hier en daar al uitgedeeld in Nederland, misschien ook in België, waar men ook bang is voor een kernramp. Verder zijn de Kerncentrales in West-Europa veelal verouderd, vandaar nog meer angst dat het fout kan gaan. Overstromingen (vanwege de ijssmelting in de Noordpool. Nederland ligt gauw onder water dan, wij leven hier al onder de waterspiegel. Men probeert er wellicht nog wat aan te doen.

   Een al oud spreekwoord luidt: “Als de nood het hoogst is, is de redding nabij!”

   Alleen van Godswege kan dan nog redding komen, want wij mensen staan lijkt wel machteloos tegenover zoveel overmacht. Zelfs het gebed lijkt er nu al niet meer toe te doen.

   Zowel Joden, Christenen als Moslims hopen op de Verlossing en wie weet, in al ons denken dat we allemaal het Ware geloof hebben, zitten we er allemaal wat naast, en ook soms goed. Misschien zal het al onze verwachtingen overtreffen, zeker als we allemaal mensen van goede wil zijn, dat geldt zelfs voor ongelovigen die God nog niet kennen en toch kennen, omdat zij goed wisten te doen aan hun naasten.

   Laten wij niet zo zwartgallig kijken naar andere Godsdiensten, we zijn allemaal min of meer verwant aan elkaar. Zelfs heidenen moeten hebben afgestamd van Adam en Eva, ook voor hen kwam Jezus op aarde, dus … Er is hoop! En daar stond de echte Regenboog toch voor?? De Belofte van God staat nog altijd.

   “God zal voor eeuwig de dood vernietigen en God zal de tranen van alle mensen afwissen en de smaad van Zijn Volk zal Hij van de aarde wegdoen. Want de Here God heeft het gezegd. Alleluia!”

   Dit was het refrein van het lied van de Gospelband van de ‘Christian Crusaders’, jaren geleden op een L.P.

   .

 5. Dit is het gevolg van het tweede vaticaanse concilie, toen begon de bestuurlijke en organisatorische crisis in de R.K. Kerk. De pausen daarna hebben geprobeerd de gevolgen te bestrijden, dit is helaas niet gelukt.
  Het instituut R.K. Kerk is verantwoordelijk voor de benoeming van deze paus.
  Het instituut R.K. Kerk zal dus ook dit probleem moeten oplossen.
  Paus Franciscus is niet wettig gekozen. Paus Benedictus XVl is de echte paus.
  Deze crisis eindigd in een climax, daarna vindt er een zuivering of schisma plaats. De Tridentijnse Rooms Katholieken hoeven niet bang te zijn, hun Rooms Katholieke kerk wordt beschermd door de Heilige Maagd Maria. God zal de Tridentijnse Rooms Katholieke kerk redden.

 6. Ja, ja van wie zou die Jorg Bergoglio de Nep paus al die trekjes toch hebben.
  Van woedeaanvallen tot bedrog, dictator, leugen enz… . Maar vooral niet te vergeten, waarom al onze westerse vrouwen zich door islamieten moeten laten bevruchten /verkrachten.

  Nep paus is geen man van Onze Lieve Heer, wij moeten volgen hem de islamieten omarmen. En kijk vooral naar zijn handelingen met islamieten, nooit heeft een rechtschapen paus zijn Heer geschoffeerd als de deze man.

  Waarom omdat Bergoglio en Geboren leugenaar is en Onze lieve Heer Jezus niet erkend als zijn Meester.
  Maar eigenlijk heb ik al gezegd wie zijn meester is. O ja Satan/ de duivel/ de oude slang.
  Wie is de God van de islam, Allah.
  Heer Jezus erkend Allah niet als god en hij wil ook niet mee geassocieerd worden, Juist omdat Allah voor de gevallen engel staat en dus Satan de duivel de oude slang vertegenwoordigd.

  Vandaar dat bergoglio de bizarre trekjes heeft en iedereen uitkaffert.
  Ja Paus Benedictus XIV is nog altijd wettige zetelende Paus.
  Benedictus doet het zelfde als Heer Jezus 2000 jaar geleden gedaan heeft, Heer Jezus trok zich terug in de woestijn en Paus Benedictus heeft zich achter het Vaticaan in een klooster terug getrokken. Tot de zijn Meester Onze Lieve Heer Jezus zegt van op te staan.

  Gelet de ouderdom van Paus Benedictus als ook van Vassula en nog andere profeten.
  Kan het voor mij altans geen tien jaar meer duren.
  Zoals vandaag bekent werd dat Donald Trump zijn ambassade gaat verhuizen van Tel aviv
  naar Jerusalem, wat logisch is. Het is inderdaad de hoofdstad van de Joden en de Christenen, het was Christus zelf die als Rabin en opperpriester het Christendom heeft opgericht. Vanwege de Joodse Godsdienst voor de gewone mens zo moeilijk was.
  Dus eigenlijk zijn wij ook Joden en Joden lachen er wel mee, maar ze ontkennen het eigenlijk niet, waarom niet omdat ze weten dat Christus een Jood is.
  Nu zal het snel gaan vanwege Donald Trump.

  Er zijn twee Kampen het koninkrijk van de islamieten Allah=Satan en die van Joods-Christelijke van de Koning van de Wereld/Hemel en het Heelal, gelet de Heerschappij van Heer Jezus die zegt ik ben de Alfa en de Omega. ( ik erken geen andere Godsdienst dan de Joodse en de Christelijke, de rest zijn afgoden.)
  Weten dat de dagen van de islamieten geteld zijn.
  Ik kan u wel zeggen dat er bij de islamieten goede mensen bij zijn en er zullen nog heel veel islamieten Christelijk worden, wat nu reeds al aan de gang is.

  In Christo per Mariam,

  Br Jacob.