Vrijmetselarij

Vaticaan nodigt Katy Perry uit naar conferentie ‘Unite to Cure’ om over ‘Transcendente Meditatie’ te spreken

Het Vaticaan organiseerde opnieuw een conferentie van 26-28 april, dit keer ging heette het: “Verenig om te genezen – Hoe wetenschap, technologie en de 21ste eeuw cultuur en maatschappij zullen beïnvloeden”. Het werd door sommigen omschreven als het “Davos” van de biotechnologie, door z’n gelijkenissen met het hoogstaande Wereld Economisch Forum in Davos, Zwitserland. Deze conferentie, die mee gesponsord was door de Pauselijke Raad voor Cultuur, het Vaticaanse Staatssecretariaat, het Vaticaans Secretariaat voor Communicatie, de Pauselijke Academie voor het Leven en de CURA Stichting, had als sprekers o.a. mgr. Dario Viganò, die sprak over “fake news” en Katy Perry die iets kwam vertellen over ‘Transcendente Meditatie’. Dit toont eens te meer hoe het Vaticaan een duivelshol geworden is.

De Vierde Internationale Vaticaanse Conferentie had verschillende sprekers van een wijd scala van experts op gebied van geneeskunde, zakendoen, media en technologie. Het was een bizarre vergadering van rijke bankiers, beroemdheden, biotechleiders en Vaticaanse beambten. Het doel was “om mensen te verenigen zonder enig vooroordeel om een open dialoog te stimuleren en een interdisciplinaire benadering te bewerkstelligen om grotere uitdagingen op gebied van gezondheidszorg in de wereld aan te pakken.”

De sprekers omvatten o.a. de New Age goeroe Deepak Chopra, alsook Jack Nicklaus, een Amerikaanse professionele golfer en filantropist voor de gezondheid van de kinderen; vervolgens de Britse humanist en ‘singer songwriter’ Peter Gabriel alsook Tony Robbins, een Amerikaanse zelfhulp- life coach. Ook de vroegere Amerikaanse Vicepresident Joe Biden kwam een toespraak geven.

De eerste conferentie vond plaats in 2011, onder het pontificaat van Benedictus XVI. Dit jaar echter zijn veel katholieken kwaad en geërgerd door het feit dat het Vaticaan een platform aanbiedt aan diegenen die heidense praktijken promoten, in het bijzonder Katy Perry die ‘Transcendente Meditatie’ voor kinderen kwam aanprijzen.

Katy Perry

Op de derde dag van de Vaticaanse conferentie, vervoegde Perry een gesprek over “Beïnvloeden van de gezondheid van kinderen door wereldwijde meditatie”, met haar mentor Bob Roth, CEO van de David Lynch Stichtign. Roth is tevens de mentor van Oprah Winfrey en Dr. Oz op vlak van Transcendente Meditatie. Bob Roth omhelsde Katy Perry hartelijk, waarna Perry de middelste (pauselijke) stoel innam, met daarachter een icoon van O.L.Vrouw. Het was dezelfde plaats waar Bergoglio zat tijdens de Synode over de familie.

De organisatie van Roth was betrokken bij de verspreiding van de “mediterende oog”- armbanden, die aan het begin van de conferentie aan sommige deelnemers werden gegeven. In het geschenkpakket zat ook een boek over transcendente meditatie. Het Vaticaan wilde dit naar verluidt tegenhouden, maar slaagde daar niet in.

Image

Perry, die een ‘koninklijke’ rondleiding kreeg in het Vaticaan door Aartsbisschop Paul Tighe, de secretaris van de Pauselijke Raad voor Cutluur, had ook een ontmoeting met Bergoglio. Ze was vergezeld van haar vriend, de acteur Orlando Bloom, en haar moeder. Ze zei dat ze “vereerd was” om bij “zijne heiligheid z’n medelijdend hart en inclusiviteit” te zijn.

Een bron vertelde aan LifeSiteNews: “Dat Katy Perry over Transcendente Meditatie spreekt vanop dezelfde stoel die door de Paus werd gebruikt tijdens belangrijke Kerkelijke vergaderingen staat symbool voor de chaos, de desoriëntatie en de ergernis welke dit pontificaat kenmerkt.”

Katy Perry staat erom bekend dat ze haar ziel aan de duivel heeft verkocht. Haar muziekvideoclips staan bol van de satanische symboliek. Zo laat ze zich in één bepaalde video in vlammen hullen en door demonen omringen: net een scène uit de hel. In een andere video laat ze zich gaarkoken en serveren om opgegeten te worden, waarna ze op het einde zelf iemand anders verorbert. Uiterst walgelijke scènes. Ze promoot ook lesbianisme, zo bracht ze in 2008 een clip uit “I kissed a Girl”. Ze is tevens een gulle sponsor van Planned Parenthood, de grootste abortusfaciliteit in de VS. In 2016 doneerde ze $10.000, en ze riep haar volgelingen op om ook iets te storten.

 

Bron: LifeSiteNews

29 antwoorden »

 1. Het is nu toch zeer duidelijk dat deze paus een dwaling is. wat heeft dit met christendom vandoen! Een zeer triestig feit noem ik dat.

 2. Omdat God als individu buiten onze schepping staat (d.w.z. zonder schepping blijft God bestaan), kunnen wij nooit tot God geraken via een weg in onszelf, zoals wordt gepoogd met de praktijk van transcendentale meditatie die vertrekt vanuit het “ken uzelve” principe (γνϖθι σεαυτον). Hiermee tracht men in te treden in het diepste zelf, dus de confrontatie aan te gaan met de menselijke ziel, want dat is het diepste zelf. Via dit soort meditatie kan weliswaar een lichtende en schitterende kracht van God worden ervaren – en wát voor kracht ! – maar God zelf niet. De Heilige Chrysostomos, die in de vierde eeuw leefde en om zijn welsprekendheid werd geroemd, heeft dat als volgt geformuleerd: “God [zei hij] wordt terecht vergeleken met de zon, het meest schitterende object in het heelal, een schittering die slechts wordt overtroffen door die van de menselijke ziel, sublieme schepping van Gods almacht.” Deze lichtende ziel is dus niet God zelf, maar slechts één van zijn scheppingswerken. Als we dat via meditatieve technieken gaan aanbidden, aanbidden we onszelf en dwalen we af totdat tenslotte tot de aanbidding van Satan komen, die de Leegte, die in ons door meditatie ontstaat, graag wil opvullen. Monseigneur Léonard schreef daarover in een voorwoord van een boek dat meditatie afwijst: “Net als in het Christelijke geloof cultiveren het Hindoeïsme en het Bouddhisme de innerlijkheid terwijl de verstrooiing in ijdelheid wordt ontweken. Maar terwijl die wijsgerige stelsels slechts naar het binnenste van zichzelf leiden om het persoonlijke ‘ik’ in een ongedifferentieerde Leegte op te lossen, keert de Christen slechts in zichzelf met het doel met de innerlijke Meester in contact te treden die hem uitnodigt om te groeien in liefdeband met Hem. “Ab exterioribus ad interiora et ab interioribus ad superiora” (langs buiten naar binnen en langs binnen naar het hogere), zei St Augustinus.”

  • Ik heb de documentaire helemaal bekeken. Satan durft zich steeds duidelijker te manifesteren en is zo brutaal dat hij zelfs de afgoderij in de top van de Kerk manifesteert. Hoe is nog redding mogelijk voor deze arme zielen die zijn slaven zijn?

 3. Doet er dan ook een liedje en een dansje bij? Alleen maar praten is wel een beetje al te saai.

  • Pastoor, het is inderdaad zeer vreemd dat de Vatikaanse heuvel tot platform mag worden voor wat platvloerse mensen te zeggen hebben.
   Met goede priesters heb ik mede-lijden want ze staan tussen top en volk waar echt geloof niet aanwezig lijkt te zijn.

   Magisterium / leergezag is slechts een woordje zonder inhoud. De waarheid, zoals door de Heer achtergelaten en onderhouden, vinden we in de Woorden die opgetekend staan.

   Ik ga vandaag maar niet naar de mis. Wel zal ik danken voor wat de Heer wilde doen voor ons.

   Lees ik uw reactie op dit berichtje?

 4. Bergoglio is evil. En NL is gek geworden! Vandaag gaan we doden herdenken. Waar zijn die voor gestorven? Voor onze grenzen? Die zijn overgedragen aan de EU. Voor onze vrijheid van meningsuiting? Die is afgeschaft met WvS 137 c/d. Voor onze grondwet? Die is bij het oud vuil gezet (afschaffing gulden, abortuswet, Wet Actieve Donorregistratie etc.). Onze democratie? Die is afgeschaft met het Verdrag van Lissabon (80% van onze wetten wordt door ongekozen EU-bureaucraten gemaakt). Gevallenen draaien zich om in het graf! De Europeanen hebben gekozen voor de EUSSR! De boze lacht zich rot.

 5. Wanneer worden de kardinalen, bisschoppen, priesters, diaken, religieuzen en alle gelovigen nu eens wakker. Of zijn zij ziende blind?

 6. |
  @Lunsius … zelf, zie ik te`weinig verschil tussen *transcedente meditatie* enerzijds, en de beruchte *wicca aanbidding* anderzijds -( want het gaat slechts om kleine nuances )- dus plat gezegd ben ik van mening, dat je via TM : in aanraking komt met de ANTIchristelijke geest (’n hoge demon) — en wat onze paus FB betreft … vergeef mij als ik zeg, dat hij in velerlei opzichten : een PROTESTANT is !?

 7. Bergoglio ontkent het bestaan van de hel dus ontkent hij het bestaan van Satan. Misschien kan Katy Perry hem overtuigen want zij zegt dat ze haar ziel verkocht heeft aan de duivel en met bloed ondertekend. Is haar bezoek nog ergens goed voor .

 8. Daarom zal er een confrontatie plaatsvinden tussen het luciferische licht in de valse profeet die het Oosten vertegenwoordigd en de grote Monarch die het Westen vertegenwoordigd met het Licht van Jezus Christus.
  Het is vandaar dat de Monarch van het Oosten terugkeert naar het Westen.

  Nostradamus zegt het volgende:
  ..De ogen gesloten en geopend naar antieke wijze:
  ..De kleding van de enkelingen zal vernietigd worden.
  ..De grote Monarch zal hun waanzin kastijden.
  ..Van voren wordt de schat (waarschijnlijk de ontheiliging van de Heilige Hosties) uit de tempel gerukt.

  ..De Oosterling (maitreya) zal uit zijn zetel (de Himalaya, volgens hun eigen ..geschriften) gaan.
  ..Hij trekt de Apenijnse bergen over om Gallië te zien..
  ..Hij zal de hemel, de wateren en de sneeuw doortrekken.
  ..En hij zal iedereen slaan met zijn roede. …in Nairobi

  De kleding is hun luciferisch “opstandingslichaam”
  maitreya kan niet de antichrist zijn …dat wordt maar niet begrepen.
  maitreya zal vóór die Waarschuwing.. het 6e zegel komen.
  maitreya zal sterven door het Vuur van de Waarschuwing..zijn luciferische licht kan het Licht van de Waarschuwing niet verdragen.
  De “manifestatie” van de Waarschuwing zou eigenlijk de verklaringsdag van maitreya worden, want op die dag wil hij de hele mensheid overschaduwen.
  Alleen de Monarch heeft dat begrepen…in Nederland.. Zabulon.
  Ter herinnering van wat St.Hilarion zegt de onderstaande link.. vertaling is mogelijk via google translate .

  http://tradcatknight.blogspot.nl/2015/06/saint-hilarion-prophecy-comet-war.html?m=1

 9. Er heeft een politieke interventie plaatsgevonden in de R.K. Kerk. Het bestuur en de organisatie weten niet meer waaruit het universele Rooms Katholieke geloof bestaat. Oude en Nieuwe testament, de Tien Geboden en de Zeven Sacramenten van het universele Rooms Katholieke geloof, zijn bij het bestuur en de organisatie niet meer bekend. Wij hebben als eenvoudige gelovigen niets te maken met het bestuur en de organisatie van de mensen die tot die organisatie behoren, maar de leden van de organisatie van de R.K. Kerk hebben niets te maken met ons mooie zuivere universele Rooms Katholieke geloof. Zorg dat u uw gellof bewaard en kom uitsluitend in contact met zuivere priesters of sluit u in Nederland aan bij de Sint Petrus Broederschap, de Heilige Agnes kerk in Amsterdam of de Pius X organisatie.

 10. Ik stuur dit soort artikelen altijd door naar katholieke instellingen bisdommen en kerken , ook naar de monniken , het blad de kovel ,krijg nooit een reactie terug,ze zitten vuistdiep in het satanistische complot

 11. Beangstigend is dit, de invloed van satanische muziek op onze jeugd wordt danig onderschat. Dat ook het Vaticaan er hier met de pet naar gooit is inderdaad totaal onbegrijpelijk. Waar moeten de schapen nu heen als ook de herders met de wolven heulen ??

 12. Waarom wijzen we de dialoog af met mensen waar we het niet mee eens zijn?
  Zijn ook de oecumene en interreligieuze dialoog bij het oud vuil gezet?
  Blijven we echt hangen in de vierde eeuw (Chrysostomos en Augustinus?)
  Zijn we bang dat we door het gesprek met anderen beïnvloed worden en niet onszelf kunnen zijn?
  In 2018 is evangelisatie meer dan ooit van belang en dialoog (met wie dan ook) aanbevelenswaardig. Toch …..

 13. Christ 1947 Welke dialoog? Met de satanisten waar Katy Perry deel van uitmaakt? Bij Satan regeert de leugen daar is geen sprake van eerlijke gedachtenwisseling. Oecomene en interreligieuze dialoog komt voort uit de Vrijmetselarij. Het is heel simpel : aanvaard dat Christus aanwezig is in de H Hostie. Daar heb he geen dialoog voor nodig. Alleen aanvaarden. Geloof eenvoudig dat Christus de weg de waarheid en het leven is . Zo eenvoudig is het. Waarom in discussie gaan? Je gelooft het of niet. En bij niet probeer dan te evangeliseren zoals in de eerste eeuwen. Wat een zegen heeft het katholieke geloof gebracht!

 14. Ik schreef mijn bericht tamelijk vroeg maar het duurde lang voordat het werd gepubliceerd. Ik reageerde op de eerste reacties maar het verband is zoek geraakt.
  Kate Perry?Zie:
  https://www.ad.nl/show/katy-perry-en-orlando-bloom-schudden-handen-met-paus~a1c60208/

  Kan iemand mij vertellen waarom de Vrijmetselarij satanistisch zou zijn?
  Marrie: In welke vorm is Christus aanwezig in de hostie? Lijflijk? En is het afwijzen van discussies niet een uiting van fundamentalisme? En ja het christendom heeft ons veel goed gebracht.

 15. IN de hoogste gradaties van de vm is het aanbidden van Lucifer I.p.v Christus. En dus satanisch. Ga op ondrrzoek uit wat Illuminati zijn, kijk op websites van ” hoezithetnuecht ” , ” xandernieuws” lees de boeken van mdm, lees de voor spellingen van Garabandal en Fatima. Hoe Christus aanwezig is ,vraag je: lees de woorden van de concecratie. Een afwijzing van discussie is geen fundamentalisme omdat je hierover nooit een eensluidend antwoord kunt krijgen . De NWO waar Bergoglio naar streeft kan dus niet omdat je Christus dan degradeert tot een van de meesters ( zoals Boeddha,etc)en niet als de Zoon van God. Ik heb de kracht van Christus mogen ervaren en weet dus dat Hij de weg,de waarheid en het leven is. En begrijp ook dat Hij zegt:”Niemand komt tot de Vader dan door Mij.”

 16. Hero de Jong: in het boek der waarheid staat op blz 150:”Hoewel hij gedreven en energiek is, zullen zijn krachten niet van God, de Eeuwige Vader komen.Ze komen van Satan, de Boze. ” Hij is in die zin een protestant dat hij protesteert tegen God ‘ s wetten!

 17. |
  @marrie … in zo’n #10 jaar tijd, heb ik de Protestantse Kerk NL, zien afglijden naar vrijzinnigheid plus verlicht heidendom — dwz, ze “protesteren” niet langer tegen de wetten van God, maar verklaren die doodleuk voor achterhaald & ONgeldig — en een vergelijkbare verloedering, bespeurde ik binnen de zgn *evangelicale* beweging — kort`om, er is geen! plaats in de herberg …?

 18. Ja, ik vroeg of Christus lijflijk aanwezig is in de hostie. Graag een echt antwoord.
  Beste Marrie, kale beweringen en internetverwijzingen overtuigen me niet. Waar is de wetenschappelijke draagkracht? Met een dialoog kom je wellicht tot een concensus maar als je de dialoog afwijst volhardt je in je eigen gelijk. Dat noem ik fundamentalisme.
  Ook ik voel de kracht van Christus in me maar ik blijf wel nadenken.

  • Hier is de wetenschappelijke draagkracht: https://eerherstelheiligsacrament.org/2017/07/27/eucharistische-mirakelen-bewijzen-christus-tegenwoordigheid-en-toch-geloven-de-mensen-niet/
   Voorbeelden van Eucharistische wonderen die werden onderzocht zijn die van Lanciano (Italië); Tixtla (Mexico); Legnica (Polen); Buenos Aires (Argentinië). Opvallend is dat de resultaten van het bloedonderzoek overeenkomen met die van het onderzoek van de Lijkwade van Turijn. Ook daar vond men dat de aanwezige bloedsporen bloedgroep AB hadden.

   Dr. Castañon is een wetenschapper die eigenlijk een overtuigde atheïst was, maar zich bekeerde tot het katholiek geloof toen hij een Eucharistisch wonder onderzocht. Hij getuigde hoe de verbazingwekkende resultaten van het onderzoek van het wonder van Buenos Aires van de jaren 1990 hem met verstomming sloegen. Hij liet het staal onderzoeken in verschillende laboratoria, zonder te zeggen waar het van afkomstig was. Eén van de onderzoekers vroeg hem: “Leg mij eens uit hoe jij het hart uit een dode persoon haalt en het levend tot mijn lab in New York brengt?” Hij had de spiervezels namelijk nog zien bewegen. Dr. Castañon vertelde hem toen: “Het is niet wat je denkt. Dit staal komt van een geconsacreerde Hostie.” De onderzoeker wist niet waar hij het over had en was met stomheid geslagen.

   Eucharistisch wonder van Buenos Aires, 1996

   Dr. Castañon nam toen ook contact op met de onderzoekers van het Eucharistisch wonder van Lanciano (dat een grove 1300 jaar eerder plaatsvond), en die zeiden dat zijn resultaten overeenkwamen met die van hen: “Het weefsel is afkomstig van dezelfde persoon.” Het bloed en het DNA is namelijk hetzelfde.

   Zie hieronder de video met het getuigenis van doctor Castañon:

 19. Ik waardeer uw betoog maar hoe kan een weldenkend mens dit als een overtuigend bewijs ervaren en geloven? Waar is de wetenschap? Het empirische onderzoek? Zonder enig onderbouwend materiaal?
  Ik heb dit niet nodig om te geloven. Ik geloof. Maar ik ben geen kannibaal.

 20. Dank MD voor je bewijzen. Was mij ook bekend via deze website. Vergeet ook het wonder van Amsterdam niet,waar nu nog steeds jaarlijks de Stille Omgang wordt gehouden. Christ 1947 jekunt nou eenmaal heel veel niet bewijzen, je moet het eenvoudig aannemen. Je kan niet bewijzen dat er leven is na de dood en toch nemen we dat maar aan. Je kunt niet bewijzen dat een mens een ziel heeft en toch geloven we het. Als in de toekomst de Waarschuwing komt zullen sommige mensen zeggen dat het niet bewezen is en het gooien op een natuurverschijnsel waar ze de ” bewijzen ” wel bij zullen zoeken. Je kunt over de ziel, of er wel of geen leven is na de dood , wel een dialoog willen maar dat leidt tot niets omdat je sommige di ngen niet kunt bewijzen. Het heeft te maken met geloof en eenvoudig dingen aannemen waar we met ons verstand niet bij kunnen. Dat heeft niet te maken met fundamentalisme maar met groot vertrouwen.

 21. Dank voor uw reactie, beste Marrie. Ik geloof in Christus en ik geloof in de H.Hostie. Mijn simpele vraag was of u gelooft dat Christus lijflijk aanwezig is in de hostie. Ik concludeer dat u daarover nog nadenkt.