Leugens en ketterij

Bergoglio heeft een nieuwe controversiële exhortatie uit: ‘Gaudete et Exsultate’: “Maak geen idool van de waarheid”

Bergoglio heeft een nieuwe exhortatie gepubliceerd – dit keer heet het Gaudete et Excultate. Een onschuldige exhortatie over heiligheid, zo zegt men. Niets is echter wat het lijkt, zeker niet als het van Bergoglio komt. Een discussiepanel in het praatprogramma The World Over van EWTN vond dat er “zeer onrustwekkende delen” in zitten.

De net vrijgegeven “apostolische exhortatie over heiligheid” Gaudete et Exsultate (Verheug u en wees blij), doet stof opwaaien en lijkt sommige critici van Bergoglio te viseren. Raymond Arroyo van EWTN ontleedden de “zorgwekkende delen” van het document in het programma The World over van 12 april.

President van het ‘Faith & Reason Institute’ Robert Royal zei dat “vanwege de scheuringen die erger zijn geworden onder dit pausschap, kunnen we, wanneer paus Franciscus een document zoals dit vrijgeeft, dat grotendeels goed is, dit niet lezen zonder controverse… of achterdochtig te zijn.” En hij voegde eraan toe: “Er is een serieuze verdeeldheid, en het komt naar voor zelfs wanneer hij het tracht te hebben over relatief niet-controversiële onderwerpen zoals heiligheid.”

“Ik was blij met de delen die gingen over het bovennatuurlijk leven”, zei Vader Gerald Murray, een kanunnik, “maar wanneer ik naar het deel ging waar de paus het heeft over wat hij “neopelagianisme” noemt, zei ik tegen mijzelf: ‘Wacht eens even, wat is hier aan de hand?'”

“Dan was er nog een andere sectie over ‘neo-gnosticisme’, zei Murray, en hij voegde eraan toe: “Dit zijn in mijn opinie zeer ernstige problemen in dit document, want hij lijkt de controversiële delen van Amoris Laetitia te verdedigen door uit te halen naar mensen die niet met hem akkoord gaan. En ik vind dat zeer, zeer storend.”

In Gaudate et Exsultate, schrijft Bergoglio:

“Niet zelden, tegengesteld aan de aansporingen van de Geest, kan het leven van de Kerk een museumstuk ofh et bezit van een select groepje worden. Dit kan gebeuren wanneer sommige groepen Christenen excessief belang hechten aan bepaalde regels, gewoonten of manieren van handelen. Het Evangelie lijkt dan te worden gereduceerd of beperkt, ontdaan van z’n eenvoud, z’n allure en z’n smaak. Dit kan zeer goed een subtiele vorm van pelagianisme zijn, want het lijkt het leven van genade te onderwerpen aan bepaalde menselijke structuren… om dan enkel gefossiliseerd… of corrupt te eindigen.”

“Het lijkt mij dat hij spreekt over diegenen die zich verzetten tegen wat hij schreef in hoofdstuk acht van Amoris Laetitia,” zei Murray, “waar hij zegt dat in sommige gevallen mensen die in een ongeldig tweede huwelijk zijn de Communie kunnen ontvangen terwijl ze in die overspelige relatie blijven.”

“Je kunt gehoorzaamheid aan de Tien Geboden niet als een gebrek categoriseren. En het is geen ‘museum’ om te zeggen dat wat Christus zei 2000 jaar geleden hetgeen is wat ik vandaag geloof.” Murray voelt dat doorheen deze passage Bergoglio de mensen stigmatiseert die zich afvragen “Waarom veranderen we wat Johannes Paulus II ons vertelde te doen?”

De waarheid een idool?

Arroyo merkte op dat Bergoglio gelijkaardige bezorgdheden uitte tijdens de Chrismamis op Witte Donderdag, waarbij hij Katholieken waarschuwde om geen idolen te maken van waarheden. “Waarheid is géén idool”, verduidelijkte Vader Murray, zeggend dat hij “verbijsterd” was door de bewering van Bergoglio. Het tegenovergestelde is echter waar: “Waarheid is de remedie voor afgoderij.”

“Dit is zeer, zeer schokkend, en ik zou zeggen tegen de heilige vader: “Het probleem in de moderne wereld is niet dat mensen denken dat de waarheid een idool is. Ze geven geen zier om de waarheid, omdat het niet genoeg wordt verdedigt.” Volgens Murray ontwijkt Bergoglio deze vragen over waarheid en dogma omdat ze hard zijn, en omdat hij mensen tot de Kerk wil aantrekken, maar we kunnen ze niet achterwege laten, omdat de Kerk anders niets te bieden heeft.

Is immigratie en abortus een even groot kwaad?

Arroyo vertelde dat de nieuwe exhortatie de pro-life zaak lijkt gelijk te stellen met het zorgen voor migranten, en hen op hetzelfde morele niveau stelt. “Is dit een terugkeer naar het ‘naadloze kledingstuk’? Royal verduidelijkt het meest ernstige gebrek in de ‘naadloze kledingstukfilosofie’: Dat argument werd jarenlang gebruikt door de Democratische partij om in feite niets te doen.”

Op LifeSite staat over de naadloze kledingstukfilosofie volgende uitleg:

Deze filosofie stelt dat zwaar intrinsiek kwaad zoals contraceptie, abortus en euthanasie, en sociale problemen zoals armoede, immigratie, gezondheidszorg en het milieu moreel gelijkaardig zijn. Dit is gevaarlijk omdat het de Kerk afleidt van het erkennen van het intrinsiek kwaad van bepaalde morele handelingen en hun dodelijke gevolgen, en zielen op een dwaalspoor brengt en onze mogelijkheid om effectief te reageren verlamt.

Arroyo verduidelijkt dat deze filosofie gebruikt wordt om “de abortuscultuur in Amerika te blijven steunen en bevorderen.” Door deze dingen op een gelijk niveau te stellen, wordt de urgentie van het handelen tegen abortus gereduceerd, “wat de steeds doorgaande moord is op menselijke wezens op een dagelijkse basis.”

Een veeg uit de pan naar Kardinaal Sarah

In zijn exhortatie schreef Bergoglio ook:

“Het is niet gezond om van de stilte te houden terwijl we de interactie met anderen ontvluchten, om vrede en stilte te willen terwijl we activiteit vermijden, om gebed na te streven terwijl we dienstverlening versmaden. Alles kan aanvaard en geïntegreerd worden in ons leven in deze wereld, en een deel van ons pad naar heiligheid worden.”

Arroyo noemde dit een “soort zijdelingse uithaal naar Kardinaal Sarah”, die het veelgeprezen boek ‘De Macht van de Stilte” heeft geschreven. Bergoglio lijkt hier te zeggen dat de kloosterlingen die de stilte beleefden in de abdijen van weleer, de woestijnvaders enz… “niet gezond” bezig waren… Een schaamteloze belediging aan het adres van sommige van Gods heiligen!

“Is er dan teveel contemplatie in de Kerk of in de wereld?” vroeg Royal zich af. “Ik zou eigenlijk het tegenovergestelde beweren. Er zijn heel wat jonge mensen, en niet zo jonge mensen in de westerse wereld die zich wenden tot het Boeddhisme, yoga, Hindoeïsme omdat ze zoeken naar een spiritualiteit die niet gewoon de spiritualiteit van elke dag is, maar de spiritualiteit die dieper gaat. Indien we onze contemplatieve traditie naar boven halen is er een heel deel jonge mensen in de moderne wereld die er aandacht aan zouden geven, omdat het zou tonen dat de Katholieke traditie iets te bieden heeft – iets dat de wereld niet heeft; iets dat andere religies niet hebben.”

Bron: LifeSite

Categorieën:Leugens en ketterij

35 antwoorden »

 1. Volgens het Modernisme komt ons godsidee voort uit het schimmige religieuze sentiment van de mens en vindt niet zijn ontstaan in een objectieve waarheid. De formules die we gebruiken om een religieuze waarheid uit te drukken zijn hiermee afgezwakt tot louter symbolische uitspraken. De antimodernisteneed (Sacrorum Antistitum), die alle priesters in 1910 moesten afleggen, luidde als volgt (art. 3 en 4): “De Kerk werd door Jezus Christus persoonlijk en direct gesticht; zij is de behoedster en leermeesteres van de geopenbaarde waarheid, dat gebouwd is op Petrus en zijn opvolgers. Ik aanvaard de leer van het geloof in dezelfde zin als zij ons door de apostelen en de orthodoxe vaders (kerkvaders) is overgeleverd, waarbij ik de dwaling afwijs volgens welke de leer der Kerk zich zo heeft ontwikkeld dat de dogma’s op den duur een andere zin hebben gekregen; ook wijs ik de dwaling af van hen die wijsgerige stelsels, die naar eigen zeggen steeds worden verbeterd, in de plaats wil stellen van de geloofsleer van de Kerk.” Jezus zegt “Ik ben de waarheid, de weg en het leven”. Als met de waarheid wordt gemarchandeerd wordt dus met God gemarchandeerd. En dat laatste blijkt nu met Bergoglio het geval. Ik kan niet anders concluderen dan dat Bergoglio een op en top Theologisch Modernist is waarvan Paus Pius X zei dat die in zich alle ketterijen opstapelen die ooit geweest zijn (omnium hære-seon collectum).

 2. sorry !? — ‘k was weer te`goed van vertrouwen — want nu blijkt, deze encykliek over heiligheid, is dus niet opgewarmd doch veeleer aangebrand …?
  |
  uit mijn eigen praktijk herinner ‘k mij een conflikt waarbij die ander zich evenzo op de H.Geest beriep, plus claimde dat hij tevens : “”het gelaat van Christus zou zijn”” !? — deze ZAAK heb ik toen laten rusten, ja totdat het bericht mij bereikte, over de slopende ziekte waardoor die ander was besprongen …
  |
  PS : te veel gelovigen, doen als`of ze over anderen mogen heersen — maar Jezus zegt, dat dit NIET mag !! -( tenslotte zie je dan, op welke manier Jezus ingrijpt, want Jezus houdt nog meer van rechtvaardigheid & gerechtigheid, dan wij zelf …

 3. De reactie hierboven van Iunsius wil ik graag onderstrepen.
  Met de betreffende uitspraken bereidt de usurpator paus zichzelf een weg om de ware en trouwe gelovigen in de toekomst totaal monddood te maken en tevens om ze buitenspel te zetten, in de huidige wereld van -los van God-..met zijn vals humanisme dat het evangelie wilt overstemmen, overtroeven

  Deze tweede judas wil de Christenen een schuldgevoel aanpraten, dat ze falen in het humane terwijl ze zelf de oorlogen voorbereiden, met alle gevolgen van dien en daarom moeten wij lief zijn voor de islam vluchtelingen die ons straks massaal zullen uitmoorden en onderdrukken…deze verrader verdient het verraders Loon zo hij zich niet bekeert.
  Zondigen voor zichzelf is een ding maar het verraad jegens volk of volkeren of in dit geval betreffende de gelovigen, zijn verantwoordelijkheid ..is een ander ding.

 4. Hoe lang zal het deze keer duren voordat Antonio Sparado sj (feitelijk auteur van deze exhortatie?) uit z’n sloffen schiet en EWTN in de ban wil omdat Raymond Arroyo voor de waarheid gaat?

 5. In de reactie hierboven van Iunsius wordt de term -objectieve waarheid- aangehaald (in zijn betreffende context)…hetgeen ook te maken heeft met de kenleer.

  De objectieve waarheid betrof in het paradijs van Adam en Eva het optimale even-wicht tussen mens en om-geving ..dit impliceert een overlappend kennen, het kennen in zijn tweeledigheid, terwijl de huidige kenleer uitgaat van enkelvoudig kennen subject – object relatie, verhouding.

  De grote Waarschuwing, die het 6e zegel betreft, moet een evenwicht brengen dat gerelateerd is van voor de zondeval, dat is onze (het de grote Monarch uit Nederland, zie profetie St.Hilarion ..de protestanten in NL veronderstellen dat het een van hun is) .. visie …de drie duistere dagen refereren aan de mystieke 1e duistere nacht van de ziel…dewelke dus massaal de gehele mensheid betreft.

  Daarom komt door de grote Waarschuwing een andere om-geving zoals in Jesaja is te lezen …bij Vassula is dat overeenkomstig beschreven.
  Daarom is de “elite” in het vaticaan schuldig dat zij al ge-gevens van de huidige Eliassen niet of te weinig naast de heilige schrift hebben gelegd.

  Onlangs las ik over de grote Monarch (de éérste van de Twee) in een profetie, dat zijn lichamelijke vlees niet meer het zelfde is als dat van de rest van de huidige mensheid en dat is ook begrijpelijk want hij krijgt de Verlichting van Hebr.4: 12 en dat hadden wij gewoon afgeleid van bestaande informatie, dat inzicht mag men ook profetische inzicht noemen.

  Bij Marie Julie Jahenny zien we dat God zijn eigen leger zal samenstelling van uitverkorenen die de Monarch op verschillende wijzen zullen bijstaan en ondersteunen.
  God gaat onvoorstelbare wonderen verrichten om veel mensen nog te redden voor het heden en de eeuwigheid.

  Ter herinnering nog even de vermelding van de site-link met de betreffende profetie van St. Hilarion.
  http://tradcatknight.blogspot.nl/2015/06/saint-hilarion-prophecy-comet-war.html?m=1 ….op de smartphone krijg je automatisch vertaling aangeboden.

 6. Een idool is een persoon of voorwerp dat wordt aanbeden als een godheid. ..hartstochtelijk vereerde of beminde figuur.
  Citaat: om geen idolen te maken van waarheden??!! …en dan omkeren: de waarheid is geen idool

  Jezus zegt: Ik ben de weg, de Waarheid en het leven.

  Omdat Christus de Waarheid is (2e persoon van de godheid) ..mogen en moeten wij in Hem de Waarheid aanbidden.

  Deze usurpator paus ..een andere judas iskariot, is de Waarheid juist aan het relativeren.
  Als men goed leest zie je dat trouwe en goede gelovige katholieke Christenen nu al de schuld krijgen van verdeeldheid en straks van de scheuring…dat lijkt mij een tactiek die ook bij de illuminati te herkennen is… feitelijk is dat hoe ze ook oa. in Syrië werken en een enorme ellende en meer, verwekken.

 7. Deze migranten paus zorg steeds voor verwarring en tegenspraak, en dit in al wat hij doet, volgens hem bestaat de hel ook al niet, hoe moet Jezus dan de wereld oordelen? Als we deze paus mogen geloven is God een soort van sinterklaas die alles maar voor het lachen deed, hoe je leeft speelt geen rol , God is doch zo barmhartig ? Maar dit lezen we niet in de vele parabels van Jezus, dus deze paus is totaal onecht en vals in alle opzichten!

 8. Paus Fransiscus wordt helaas door bijna geen enkele Rooms Katholiek meer vertrouwd. Veel pijnlijker is dit voor de priesters, Bisschoppen en Kardinalen. Vooral de Bisschoppen onderdeel van de organisatie en de Kardinalen onderdeel van het beleid komen in gewetensnood. Priester kunnen, als ze in gewtensnood komen, overstappen naar de Petrus Broederschap, maar de Bisschoppen en Kardinalen kunnen dit helaas niet. Deze ontwikkeling heeft tot gevolg dat er in de Bisschoppenconferenties veer wantrouwen is en daardoor het schisma, dat we niet willen maar dat er al jaren is, kan formaliseren. Onze steun aan de bisschoppenconferenties zal dus moeten worden versterkt om de in gewetensnood gekomen Bisschoppen te ondersteunen en om een formeel schisma te voorkomen.

 9. ( Piet > “”las ik over de grote Monarch (de éérste van de Twee) in een profetie, dat zijn lichamelijke vlees niet meer het zelfde is als dat van de rest van de huidige mensheid“”

  NB : de *grote monarch*, zou wel ‘ns dezelfde kunnen zijn, als de *oude van dagen* uit Daniel_7 — de kleine monarch moet dan degene zijn die “over de wolken” komt aanvliegen — als het vlees van de GM, niet meer identiek is aan dat van de mensen nu op aarde, dan zou hij dus een MUTANT moeten zijn, plus derhalve : ’n ALIEN of buiten`aardse ?

 10. |
  PS : ja, en dan nog die zeer oude profetie van sint Hilarion >
  |
  http://tradcatknight.blogspot.nl/2015/06/saint-hilarion-prophecy-comet-war.html?m=1
  |
  “” administer the laws of the Holy Man and spread Christianity everywhere. Then there will be one Flock, one Faith, one Law, one Life, and one Baptism throughout the World “”
  |
  de groote eenheidsworst_KERK … spaar mij ? — immers, wij behoren slechts EEN te zijn, in_Christus !!… een andere EEN_heid dan in_Christus, zal niet functioneren noch duren — kort`om, technisch gesproken, is Hilarion correkt -( al is op sommige punten *hertaling* nodig )- maar slechts ahv de bijbel, kan je de juiste waarde inschatten van genoemde profetie !?

 11. Hero de Jong “”profeet””…20/04/2018 om 19:26

  Ja die protest-antense rebellen rebelleren al 500 jaar en ze houden ook niet van die veronderstelde “eenheidsworst” ..vandaar die 30.000 denominaties ..of daaromtrent.

  Wat Petrus betreft: ..nergens in Bijbel staat iets over sola scriptura, er staat wel: weid mijn lammeren, weid mijn schaapjes, weid mijn schapen, dus 3x keer en dat ondanks dat Petrus Hem 3x verloochend had…hiermede stelt Jezus Petrus aan tot algemeen opper-herder, naar de belofte in Matt.16:18, want alleen Petrus krijgt de sleutels enz.

  Juist de reformatie verdraait het woord van God, terwijl ze tezelfdertijd er zich opberoepen.
  Elke natuurlijke instelling onder de mensen in dit leven kent een eindverantwoordelijke, zoals bv. een directeur… maar juist de kerk van Christus mocht géén “”directeur”” hebben, eindverantwoordelijke…zelfs het kwade heeft zijn piramide-top, vandaar hun antichrist.
  En als de reformatie roeptoetert dat de eenheid alleen in Christus is is dat hun compensatie omdat dat ze hier op aarde daar hetgeen niet toe in staat zijn, dus veel geschreeuw en dus weinig wol van de 30.000 denominaties…schaapjes.

  Toen Luther omringd was door een hevig onweer deed hij een belofte als hij het er levend vanaf bracht… dit heeft niet alleen geschonden wegens het uittreden uit het priesterschap, maar wie denkt Christus te kunnen verbeteren in wat de kerk leert en haar opdracht was, verdoemd zichzelf in en door zijn hoogmoed en omdat hij God niet in deze vreest.
  Het is dan ook voor mij persoonlijk geloofwaardig dat hij uiteindelijk zelfmoord heeft gepleegd hoe dan ook en waarom dan ook, en als ik het mij goed herinner is hij daarbij ook nog eens gewurgd en wie dat dan gedaan zou hebben, kunnen we heel snel raden…. omwille van het slechte gedrag van de geestelijkheid verloochende hij de waarheid en ging hij dwalend corrigeren

  Ook de veronderstelling dat het toentertijd alleen voor het leven van Petrus zou gelden, is TOTALE quatsch…tot het einde van dit wereld moeten dat weiden doorgaan, dus de opdracht aan en van Petrus moet voortgezet worden.

  Dus wat je eerder zei dat je onder andere condities (.. lijkt op erfelijke overdracht naar de gestelde condities van Luther) ..katholiek had kunnen worden ..is gewoon kwezelen, is hier in de wielen komen rijden, om de voortgang van het gesprek te frustreren, jij bent dus gewoon een infiltrant.
  De reformatie lijkt me, sluit ik niet uit, ..dan ook een infiltratie te zijn van geheime genootschappen die al in het oud Testament zijn op te merken en die de kerk wilden schaden om te ruïneren.

  En als je je dan promoveert tot profeet dan had je moeten weten dat Hebreën 4:12 dat bewerkt dat het lichaam niet meer van het zelfde vlees ofschoon dat nog niet het opstandingslichaam of het verheerlijkte lichtlichaam is ten tijde van de Wederkomst.

  De grote Paus met de Monarch zullen in eenheid zijn en ook het vlees van die Paus zal overeenkomstig zijn met dat van de Monarch (de Leeuw uit Nederland maar die niet de Leeuw van Oranje is) … Zacharia 6:10-15 >> de Franse Paus en de Leeuw Monarch die op gepaste wijzen innig samenwerken in eenheid zoals het nog nooit is geweest.. tot heil van het volk cq. Volkeren.. tot eeuwig behoudenis diens zielen.

 12. |
  @Piet … betreft die vele denominaties, zei Jezus toen ooit
  al : “” in het Huis mijn’s Vader’s, zijn veeele woningen “”…
  |
  NB : de reformatie, buigt voor de afgod van de REDE — en wat Luther allemaal zei, was bestemd voor z’n eigen tijd — dat van die zgn “zelfmoord”, is trouwens ’n domme FABEL …
  |
  dat de reformatie het woord verdraait, komt doordat : de functionele apostelen & profeten, zijn verdrongen door de gruwelijke conksie tussen machthebbers & leeraars …
  |
  NB : als jouw interpretatie van Hebr_4:12 juist is, dan zijn dus mijn ziel & geest gescheiden !? — wat heeft dat voor nut ? — ik merk ‘r trouwens helemaal NIETS van -( conclusie ?
  |
  overigens inzake Petrus, weten wij niet dat hij een opvolger zou hebben benoemd, behalve wat de RK traditie daarover zegt — plus dat de bevoegdheden van Pertrus, nergens de bevoegdheid uitsluiten, van latere apostelen & profeten — immers ook Jezus zelf, was priester naar de overbekende *ORDE van Melchisedek* -( want God_zelf, heeft zowel het eerste als het laatste woord — wat mensen ook roepen !!
  |
  PS : in de regels van dit forum, staat niet dat je #100% RK moet zijn -( dus, ik een infiltrant ?… te`gek voor woorden )-
  je moet leren onderscheiden : wie is vriend of vijand !?

 13. Aan de hero de Jong …..profeet ?????!!!!

  Ook het onderstaande is vaak het weerwoord van de protest-anten.

  Maar slechts ahv de Bijbel, kan je de juiste waarde inschatten …(jouw citaat..het betrof daar die profetie van Hilarion…maar zo spreken jullie over alles..in zekere zin, want het betreft het sola scriptura en wordt te pas en onpas aangeroepen..als een zekere bezwering …zoals een heks een ring “trekt”).

  De Rkk heeft niets anders gedaan dan aan de hand van de heilige Schrift gewandeld, ook de sacramenten, om dat maar even te stellen, zijn uit de heilige Schrift begrepen en zo heeft ze ons geleerd als een moeder.

 14. Aan H. de Jong,

  Hebr. 4:12 wil zeggen: Gods woord -Licht dóórdringend tussen ziel en geest …dat wil zeggen tussen ziel en de geestelijke vermogens VAN de ziel …van dezelfde ziel.

  Als we hier spreken over de ziel dan zijn het de zielekrachten en de geestelijke vermogens van dezelfde ziel.

  En als dat gebeurt dan krijg je de hypostatische Mensengel die je in Openb.10 ziet.
  Zo is het ook voorzegd in enkele profetieën.

  Voordat de Monarch dat Licht in Hebr.4:12 kan ontvangen moeten zijn zielekrachten gezuiverd en gelouterd worden tot ze de consistentie bereiken.
  Door dat Licht wordt hij feitelijk optimaal zichzelf ..in Christus.. want door de zonden zijn we niet vrij, niet zichzelf…ook worden wij dan, door de verdienste van Jezus reddend en Verlossend lijden, door die genaden koning over het Rijk van onze ziel. …en daarom moet hij dat eerst worden om “uitwendige” koning te worden.

  Door genaden herstelt Jezus Christus zelf het koningschap in de ziel opdat hij daar kan heersen als Koning der koningen.

  In je reactie toon je weer dat typische weerwoord.. zonder werkelijk inhoud ..iedere keer kom ik dat tegen en in dezelfde strekking.

  In je reactie van 21/04/2018 om 20:12 begin je juist met een dwaling over het huis van de Vader waar vele woningen zijn.
  Dan weten we nu ook het getal van die vele woningen n.l. 30.000 ..en dat is dus jouw verweer.

  En wat Petrus betreft ..iedere bisschop is hoofd van zijn Rechtsgebied, zijn bisdom en in Nederland is de kardinaal het hoofd van alle bisschoppen maar de bisschop is en blijft de eerste verantwoordelijke voor zijn bisdom…en dan is snel te begrijpen dat Jezus niet voor niets Petrus verondersteld.

  De perfecte en volmaakte hiërarchie impliceert dat elk niveau in zichzelf consistent is, want daardoor kan dat niveau harmonische zich verhouden tot de rest in de hiërarchie.

  Dat hebben de illuminati ook begrepen en daarom hebben ze bepaalde taken van de overheden terug gelegd naar dorpen en steden, dus elk dorp(en) en elke stad moet goed in zichzelf (consistent) gefundeerd zijn.
  Maar dan gaan ze in de fout met de landsgrenzen, ook een land moet binnen zijn grenzen goed gefundeerd zijn … consistent zijn, zoals dat ook in de mens moet zijn, zijn in ieder individu, …het is eigenlijk “simpel” in zijn eenvoud.

  En dan ontstaat een valse eenheid …ze nemen steeds meer weg van de soevereiniteit van de landen..de wereldse hiërarchie moet een spiegelbeeld worden van de hemelse hiërarchie.

  De helse hiërarchie inspireert de illuminati en al die anderen, resultaat mis-leiding bedrog geweld oorlogen massamoord genocide en al dat andere om tot hun doel te komen

  De reformatie kan dan niet tot de gepaste en vereiste weerspiegeling komen van de hemelse hiërarchie, zoals dat wel kan in de Rkk.
  Talrijke profetieën zijn er dan ook over deze verwezenlijking in de katholieke kerk onder de komende Franse Paus en Monarch..hetgeen ook ook in de Bijbel duidelijk zijn grondslag vindt.

  De reformatie spartelt en verweerd zich zoals de Joden Jezus niet als hun Messias willen zien…alleen het goede van de reformatie zal uiteindelijk door de Rkk worden opgenomen… de rest verworpen.

  Ook dat is bekend dat het protestantisme (Vert.. reformatie) zal ophouden te bestaan…het 6e zegel is het zegel van bevestiging hiervan in ware eenheid hier op aarde ..zoals in de hemel (als het Koninkrijk in het onze Vader) ..en ontsluiting voor de nieuw te varen koers onder de Franse hogepriester-Paus en de Monarch.

 15. |
  @Piet …
  aan mij, is op hoog RK niveau medegedeeld, dat > “”alle kerken buiten de moederkerk : SECTEN zijn !!… doch hun (verloren schapen zoals ik) die nergens bijhoren, vormen tezamen een door de RK moederkerk officieel erkende DENOMINATIE_!!””
  |
  NB : mijn *bron*, een kardinaal, vertelde mij ook over de profetische verwachting in het Vaticaan, betreft : De Herder der Volken -( de allerlaatste paus, die DE paus zou wezen van alle gelovigen op aarde …

 16. P.s. aan H. de Jong,

  Het kan dan wellicht zijn dat je volgens de regels van dit forum niet 100% katholiek hoeft te zijn .. jij bent nog niet eens 1% katholiek..al zijn we dan allemaal Christen-en, maar waar om het gaat is zelfs het openlijk infiltreren en wat het/dat betekent en uitwerkt.
  Het woordenboek zegt over infiltratie: doorsijpeling..dóórdringend.

  Uit ervaring met jullie eigen sites weet ik dat jullie de Heilige Schrift verdraaien, net als de getuigen van Jehova op hun manier.. jullie sola scriptura is een magische bezwering om de katholieken monddood te maken en jullie zijn zo onredelijk dat met jullie helemaal niet is te praten en veel katholieken weten dat niet te plaatsen en denken..zoveel onredelijkheid.

  Talrijk zijn jullie sites waar jullie de Moeder van onze Heer lasteren en dat ook nog eens doen met de vaste overtuiging (op de achtergrond).. juist met het zelfde woord van God.. en dat begint steeds meer te steken.

  Dus om je eigen woorden aan te halen: ..om het juiste te onderscheiden …wie is vriend of vijand.. dan zeg ik: ..de reformatie valt de ware leer van Jezus Christus aan, die aan Petrus is toevertrouwd.
  En dan ben ik tot de conclusie gekomen dat jullie feitelijk één van de vele vijanden zijn van de ware kerk/gemeente van Christus.

  Het wordt tijd dat de ware katholieken pal gaan staan voor de ware leer van de heilige schrift, uitgelegd in de katholieke kerk.
  Dus de reformatie heeft zichzelf tot vijand gemaakt.
  En daarom moet het tweesnijdend zwaard van het woord gebruikt worden, niet alleen de snijkanten maar ook de platte kant.. om de dwalingen en ketterijen te verpletteren…ook dus de openlijke brutale infiltraties…van nu af… want Cyrus’ geest is zijn krijgshaftigheid.. die geschonken is.

 17. Aan H.de Jong,

  Die Kardinaal (NL.. vermoed ik) .. is dan een modernist, want de huidige usurpator vrijmetselaar paus verondersteld dat wellicht te worden…één wereldreligie van de NWO…dan weet ik ook al hoe het met die Kardinaal is gesteld ..in de mist.
  Want moslims geloven ook hun geloof en zo ook die anderen.. doe hem maar de groeten van mij.. alsss hij wakker wordt.

  Jij bent gewoon een kind van de reformatie..hoe die splitsingen ook lopen…laat me niet lachen..ook nog gedacht een soort uitverkorene te zijn, apart gezet.
  Die modernisten in het vaticaan maken zichzelf tot malloten en nog meer dan dat als ze niet terugkomen op hun schreden.

  • Ja, Piet, als u schrijft: “Die modernisten in het vaticaan maken zichzelf tot malloten en nog meer dan dat als ze niet terugkomen op hun schreden.” is juist, want een leugenaar die toegeeft dat hij een leugenaar was en zijn leugen bloot legt, is geen leugenaar meer, maar spreekt de waarheid.
   Als die leugens van het modernisme in VAT II worden geopenbaard door diegenen die ze verkondigen en die normaal de gezonde leer van Christus RK zou moeten verkondigen, dan moeten ze eerst en vooral hun hoogmoed neerleggen en dat is een ander paar mouwen.
   De gezonde leer van de RK moet vlekkeloos zijn, vrij van dalingen en dubbelzinnigheden.
   Vele modernisten verdedigen dit crimineel concilie van Vat II, als zijnde “vergissingen” of “kleine fouten”.
   Als ik u als gast ontvang in mijn huis, en u een glas helder water voor u plaats om uw dorst te lessen, en ik er een besmeurd lepeltje erin ga roeren, zou u dan daar nog van willen drinken, ook als was er maar weinig modder aan het lepeltje?
   Dat willen ze niet verstaan en laat ze dan ook weten dat ik nooit die zever van Vat II en al wat daar aan vasthangt , zal aanvaarden.

 18. Wanneer dringt het tot de Kerk door dat de Petrustroon is overgenomen door de vijand? Bergoglio is niet canoniek gekozen (conclaafwetten zijn aan alle kanten overtreden) en heeft dus geen enkele autoriteit. En door zijn ketterijen is hij automatisch geexcommuniceerd en is dus niet eens meer katholiek. Elk stuk, besluit of handeling is van nul en generleid waarde. Deze man is extreem gevaarlijk, want leidt met zijn ketterijen 1.6 miljard katholieken in doodzonde!

  Gelukkig ‘begrijpen’ alle katholieken de ernst van de situatie en bidden dagelijks de Rozenkrans en dragen allemaal het Bruin Scapulier, zoals Maria vroeg. Helaas, natuurlijk doen we dit niet. We gaan gewoon weer steunen net zoals de katholieken (50% Duitse bevolking toen) Hitler steunden. Steun aan doodzonde staat gelijk aan doodzonde zelf begaan, leert de Kerk. Steun aan Bergoglio is dus ook zelf in staat van doodzonde verkeren! U bent gewaarschuwd!!!!!

 19. Aan de Heer Hero de Jong,
  U hebt reeds in één van uw reacties als antwoord aan mij, dat u en uw echtgenote geen Rooms Katholiek zijn. U benoemt uzelf tot “profeet”, maar dan is de vraag: Profeet van wat? Aangesteld door wie? Profeteren over wat en wat is de definitie van profetie?
  U schrijft: “overigens inzake Petrus, weten wij niet dat hij een opvolger zou hebben benoemd, behalve wat de RK traditie daarover zegt.”
  Petrus kan geen opvolger kiezen, want als Petrus gestorven is, hoe zou hij dat dan kunnen? Het is pas bij het overlijden van Petrus en zijn opvolgers dat in een conclaaf een opvolger wordt gekozen.
  U, als “profeet van ik weet niet wat” kan dat natuurlijk niet weten, nietwaar?
  Oh, nog dit, kunt u voor mij ook een “geschikte” Stoel en mijter vinden, zou goed zijn. Moet ik eerst afspraak nemen om deze eens te passen?
  Groetjes.

 20. Aan Gilbert.

  Waar ik het gelezen heb weet ik niet meer, maar de Apostel Paulus zou de eerste opvolger van Petrus benoemd hebben en Petrus zelf zou de 2e opvolger bijvoorbaat al benoemd hebben, dus een benoeming nog, bij hun eigen leven.
  Paulus bevestigde daarmee feitelijk het Petrusambt en doordat Petrus de 2e paus koos werd het een dubbele bevestiging..ik geloof dat het was kort voor hun beider dood.

  En wat H.de Jong betreft hoef je maar op zijn blauwe naam te klikken…zo je dat nog niet wist.

  • Hello “profeet” Hero,
   Wat betekent toch nu weer al : “een boekje over geloofs- verdieping, geschreven door een charismatische RK priester…”
   Denkt u nu echt dat ik niet weet waar die “charismatische” geklets vandaan komt?

  • Ja, Piet,
   Petrus heeft zijn aanbevelingen gedaan tot en met zijn derde opvolger Clement van Rome.
   Echter kan Petrus geen opvolger benoemen wanneer hij zelf als hoofd van de Kerk op zijn eigen Stoel nog aanwezig is. Daarom zijn de reeds door Petrus aanbevolen opvolgers eerst door hem tot priester en tot bisschop gewijd, zoals ook anderen. Na de marteldood van Petrus zijn deze laatsten bijeengekomen en in een vergadering (wat later na het Tweede Concilie van Lyon – 1268 – 1271 – door Paus Gregorius Xde in de naam van ‘Conclaaf con clava = met de sleutel, dus achter gesloten deuren is besloten, om politieke inmengingen te voorkomen), waar de opvolger van Petrus werd aangeduid en besloten door de aanwezigen. Echter, zoals ook bij de verkiezing van de opvolgende Apostel van Judas Iskariot, namelijk Matthias, is dat onder de leiding van de H. Geest gebeurd.
   P.S. Ik ken de website wel van onze zelfgekroonde profeet, wees gerust.

 21. |
  @gilbert …
  een boekje over geloofs verdieping, geschreven door een charismatische RK priester … dat zou misschien veel nuttiger wezen !? -( want jullie studeren te weinig …
  |
  NB : het Evangelie [NT], zegt dat zowel apostelen als profeten, permanent door de tijden heen beschikbaar zullen zijn voor de geloofs gemeente — immers, God roept ze, God traint ze, God zendt ze uit — kortom, het is NIET aan mensen om daar`over zomaar klakkeloos een oordeel te vellen !! — want ik heb gezien wat ‘r gebeurt met mensen die roepen het zogenaamd beter te weten -( het liep fout met ze AF, ja ze verloren hun geloof …
  |
  PS : hier na`deze, ’n defini`ering van > PROFETIE …

 22. Definitie ? : de profeet, is een besluit+actie van God >
  |
  “… een profeet zal Ik hun verwekken, uit het midden van
  hun broeders — Ik zal mijn woorden, in zijn mond leggen,
  en hij zal alles! tot hun zeggen, wat Ik hem beveel — de
  man die! niet luistert naar woorden, die hij in mijn naam
  spreekt, met die! zal Ik AFrekenen…” {Deut_18:18-19}
  |
  NB : tijdens het oude verbond, werd zo’een gelovige in z’n kraag gevat -( het ambt was toen niet vrijwillig )- doch bij het nieuwe verbond, wordt zo’een gelovige daartoe bewogen — want hij/\zij ziet bvb misstanden in de kerk, bvb door het wangedrag van leiders hetzij leeraars — pas daarna begint hij/\zij te leren op welke wijze je je daar`over uitspreekt …
  |
  PS : ‘r zijn verschillende verschijnings`vormen >
  |
  A> de valse profeet — dient om de gelovigen te beproeven, hetzij te straffen voor hun fouten …
  B> de zgn minkukel — dient als de spreekwoordelijke knuppel in het ( religieuze ) hoenderhok …
  C> de zgn halve zool — laat weten, hoe Jezus denkt over een bepaalde kerk danwel gemeente …
  D> ’t ONgeleide projectiel — dient om een zelf_ingenomen kerk te confronteren met haar SLAAP …
  E> het oer`type APOSTEL — heeft ruime ervaring, plus geleerd van fouten — kan de profeten coachen & op ’t rechte pad houden -( hij/\zij is minimaal #60 jaar oud …
  |
  de profeet communiceert altijd met Jezus, en wordt soms midden in de nacht aan z’n oor getrokeen, tbv : overleg !?

 23. H.de Jong

  Begrijp je het dan nog steeds niet, je schrijven op zich is al desoriënterend, al die tekens ..op extreme manier wordt alles benadrukt, men moet eerst alles decoderen en daar heb ik geen zin in, maar misschien is dat je bedoeling.

  Het kan niet anders of het getuigt van je eigen (……) > geest.

  Doe eens (de) norm…

  • Maar Piet, als ik mij niet vergis kan Hero toch geholpen worden, niet? Er zijn daarvoor toch genoeg middelen dezer dagen. Geen pijnstillers natuurlijk.

 24. BTW ?… ‘k vergat nog te zeggen, dat sinds Mozes, ‘r vele duizenden profeten zijn omgebracht, simpelweg omdat men het niet met hun eens was !! — slechts een minderheid wist te ontkomen aan gruwelijke vervolging …

  • Mijnheer Hero, kunt u ons dan zeggen van wie u boodschappen ontvangt? Bent u dan diegene die stemmen hoort, of zo?
   Wees maar niet angstig, niemand zal u op deze site vermoorden hoor.