Kardinaal Burke is terug van weggeweest: “Ik heb al nagedacht over de gevolgen van het weerstaan van de paus, inclusief excommunicatie”

Nadat we een lange tijd niets meer van hem hadden gehoord, heeft Kardinaal Burke op 7 april een toespraak gegeven op een conferentie “Katholieke Kerk: Waar ga je naartoe?” betreffende de gevolgen van de noodzakelijke ongehoorzaamheid aan Bergoglio. Nu heeft LifeSiteNews hem ook nog kort enkele vragen hieromtrent kunnen stellen.

In zijn toespraak op de conferentie van 7 april, verwees Burke naar de geschriften van Kardinaal Henry van Susa, Hostiensis genaamd, een 13de eeuwse kerkelijke wetgeleerde. “Naast publieke vermaning en gebed voor goddelijke interventie, biedt Hostiensis geen remedie voor het pauselijk misbruik van de volheid van zijn macht”, zo zei Kardinaal Burke. “Indien een lid van de gelovige gemeenschap in geweten gelooft dat een zekere uitoefening van de volheid van de macht zondig is en zijn geweten in deze materie niet kan sussen, dan ‘moet de paus, als een plicht, niet gehoorzaamd worden, en de gevolgen van de ongehoorzaamheid moeten met Christelijke lankmoedigheid gedragen worden.'”

LifeSiteNews vroeg Kardinaal Burke indien hij ooit zo’n gevolgen voor zichzelf voor ogen heeft gehouden, omdat hij het pad van verzet bewandelt tegenover de richtlijn van Bergoglio betreffende Communie voor hertrouwde katholieken. Burke zei: “Ik heb al nagedacht over zo’n gevolgen” van het weerstaan van Bergoglio, inclusief excommunicatie. “Ja, de gevolgen zouden zeer ernstig kunnen zijn. Men moet zich herinneren hoe de Heilige Athanasius bijvoorbeeld, verbannen werd omwille van het verdedigen van de waarheid van de twee naturen in de éne goddelijke persoon van onze Heer.”

St. Athanasius werd vijf keer verbannen tijdens de 45 jaar dat hij bisschop was, voor het verdedigen van de waarheid over de Incarnatie en het bestrijden van de Ariaanse ketterij. Onderd wang excommuniceerde Paus Liberius Athansius voor een bepaalde tijd.

“Lijden met Christelijk geduld betekent dat men trouw blijft aan Christus in Zijn heilige Katholieke Kerk, zelfs indien met lijdt door de handen van bepaalde leiders in de Kerk. Dat is wat de grote heiligen zoals de Heilige Athanasius en de Heilige Johannes Chrysostoma ons bijvoorbeeld leerden.”

De H. Johannes Chrysostoma was bekend voor het bekritiseren van het machtsmisbruik van zowel religieuze als politieke leiders, en hij werd hierom verbannen voor jaren. Hij stierf op weg naar een verdere verbanning. Zelfs in ballingschap waren zijn geschriften zeer invloedrijk.

“Lijden met Christelijk geduld betekent uiteindelijk bezorgd te zijn om slechts één oordeel, het oordeel van onze Heer, wanneer we voor Hem verschijnen bij onze dood en bij het Laatste Oordeel,” zo besloot Kardinaal Burke.

Op 17 en 18 mei zullen leiders van organisaties over familie en geloof bijeenkomen in Rome voor het jaarlijkse Rome Life Forum, om de huidige crisis in het Vaticaan te bespreken. De bijeenkomst zal twee belangrijke figuren laten spreken die trouw zijn aan de Leer van de Kerk: Kardinaal Burke en Bisschop Athansius Schneider.

Bron: LifeSite