Schisma

Kardinaal Burke is terug van weggeweest: “Ik heb al nagedacht over de gevolgen van het weerstaan van de paus, inclusief excommunicatie”

Nadat we een lange tijd niets meer van hem hadden gehoord, heeft Kardinaal Burke op 7 april een toespraak gegeven op een conferentie “Katholieke Kerk: Waar ga je naartoe?” betreffende de gevolgen van de noodzakelijke ongehoorzaamheid aan Bergoglio. Nu heeft LifeSiteNews hem ook nog kort enkele vragen hieromtrent kunnen stellen.

In zijn toespraak op de conferentie van 7 april, verwees Burke naar de geschriften van Kardinaal Henry van Susa, Hostiensis genaamd, een 13de eeuwse kerkelijke wetgeleerde. “Naast publieke vermaning en gebed voor goddelijke interventie, biedt Hostiensis geen remedie voor het pauselijk misbruik van de volheid van zijn macht”, zo zei Kardinaal Burke. “Indien een lid van de gelovige gemeenschap in geweten gelooft dat een zekere uitoefening van de volheid van de macht zondig is en zijn geweten in deze materie niet kan sussen, dan ‘moet de paus, als een plicht, niet gehoorzaamd worden, en de gevolgen van de ongehoorzaamheid moeten met Christelijke lankmoedigheid gedragen worden.'”

LifeSiteNews vroeg Kardinaal Burke indien hij ooit zo’n gevolgen voor zichzelf voor ogen heeft gehouden, omdat hij het pad van verzet bewandelt tegenover de richtlijn van Bergoglio betreffende Communie voor hertrouwde katholieken. Burke zei: “Ik heb al nagedacht over zo’n gevolgen” van het weerstaan van Bergoglio, inclusief excommunicatie. “Ja, de gevolgen zouden zeer ernstig kunnen zijn. Men moet zich herinneren hoe de Heilige Athanasius bijvoorbeeld, verbannen werd omwille van het verdedigen van de waarheid van de twee naturen in de éne goddelijke persoon van onze Heer.”

St. Athanasius werd vijf keer verbannen tijdens de 45 jaar dat hij bisschop was, voor het verdedigen van de waarheid over de Incarnatie en het bestrijden van de Ariaanse ketterij. Onderd wang excommuniceerde Paus Liberius Athansius voor een bepaalde tijd.

“Lijden met Christelijk geduld betekent dat men trouw blijft aan Christus in Zijn heilige Katholieke Kerk, zelfs indien met lijdt door de handen van bepaalde leiders in de Kerk. Dat is wat de grote heiligen zoals de Heilige Athanasius en de Heilige Johannes Chrysostoma ons bijvoorbeeld leerden.”

De H. Johannes Chrysostoma was bekend voor het bekritiseren van het machtsmisbruik van zowel religieuze als politieke leiders, en hij werd hierom verbannen voor jaren. Hij stierf op weg naar een verdere verbanning. Zelfs in ballingschap waren zijn geschriften zeer invloedrijk.

“Lijden met Christelijk geduld betekent uiteindelijk bezorgd te zijn om slechts één oordeel, het oordeel van onze Heer, wanneer we voor Hem verschijnen bij onze dood en bij het Laatste Oordeel,” zo besloot Kardinaal Burke.

Op 17 en 18 mei zullen leiders van organisaties over familie en geloof bijeenkomen in Rome voor het jaarlijkse Rome Life Forum, om de huidige crisis in het Vaticaan te bespreken. De bijeenkomst zal twee belangrijke figuren laten spreken die trouw zijn aan de Leer van de Kerk: Kardinaal Burke en Bisschop Athansius Schneider.

Bron: LifeSite

Categorieën:Schisma

5 antwoorden »

 1. Sinds het eerste Vaticaans Concilie (1870) zijn de kaarten anders geschud, want toen werd het dogma van de pauselijke onfeilbaarheid aanvaard volgens het Jezus’ gezegde: “Wat op aarde wordt gebonden zal ook in de Hemel gebonden zijn”. Een dogma is zo’n binding. Het onfeilbaarheidsdogma houdt in dat een geldig gekozen paus in dogmatische kwesties en in zaken die de geloofsleer aangaan niet kan dwalen en zeker niet ketters kan zijn, zelfs als hij dat zou willen, want de Heilige Geest belet hem dat. De stelling van Hostiensis is dus sinds dat dogma achterhaald. Let wel dat dit alleen van toepassing is bij een geldig gekozen paus (die onder sturing van de Heilige Geest is gekozen).

  Om een paus in het Vaticaan te krijgen die volgens het credo van de Vrijmetselarij afvallige leerstellingen verkondigt, was het daarom absoluut noodzakelijk dat de regels van het conclaaf werden geschonden, en zo is geschied met de uitverkiezing van Bergoglio. Een van die regels houdt in dat automatische excommunicatie volgt indien reeds bij het leven van een paus gelobbied wordt voor zijn opvolger, wat volop is gedaan door de “maffia van Sankt Gallen” zoals Kardinaal Danneels dat zelf gekscherend heeft genoemd. Hoe sloeg hij daarmee de spijker op de kop! Bergoglio kan dan wel de paus zijn in de organisatorische zin van het woord, maar is dat niet in de ideële betekenis waarin de paus Gods plaatsvervanger is op aarde. Bij Bergoglio’s uitverkiezing werden de pauselijke sleutels (de bindings- c.q. ontbindingsmacht) aan de Hemel teruggegeven.

 2. Inderdaad trouw blijven aan de kerk is nodig, maar als men dan geen kritiek mag hebben op bepaalde leerstellingen van deze paus dan lijkt dat ook op een dictatuur van het pausschap en dat is tegen wat Jezus zei over dat we broederlijk met elkaar moeten omgaan, iets wat deze paus duidelijk niet kent .

 3. Eindelijk weten wij wat kardinaal Burke denkt en dat hij ook moedig is.

 4. |
  @Lunsius … dit vindt ik een uiterst bekwame stelling !! >
  |
  Bergoglio kan dan wel de paus zijn in de organisatorische zin van het woord, maar is dat niet in de ideële betekenis waarin de paus Gods plaatsvervanger is op aarde. Bij Bergoglio’s uitverkiezing werden de pauselijke sleutels (de bindings- c.q. ontbindingsmacht) aan de Hemel teruggegeven
  |
  NB : doch duidelijk is NIET, aan wie deze-! *sleutels* zijn gegeven ?… want de functionele apostelen & profeten, maken evenzo aanspraak op deze *sleutel macht* !! — immers, bvb als iemand zich schuldig maakt aan een vorm van hekserij -(zoals wicca)- waarbij ook mensenvlees wordt gegeten, dan kan elke gelovige welke direct communiceert met Jezus, als zijnde ’n getuige, aan Jezus vragen : om zo’n heks uit het Boek des Levens te verwijderen …

 5. |
  PS : moet mij nog van het hart, dat ‘r bij F.Bergoglio, een lichte kentering ten goede schijnt — want, FB zegt dat hij alsnog dat misbruik in Chili gaat aanpakken, plus heeft hij een oud ancy`kliekje opgewarmd, waarin staat dat … elke gelovige HEILIG kan worden -(( wij zullen ’t wel zien !?