Kritiek op Bergoglio

Alweer een nieuw boek over Bergoglio – dit keer heet het “Lost Shepherd”

In de reeks van Bergoglio-kritische boeken is alweer een nieuw boek verschenen. Dit keer heet het “Lost Shepherd – how pope Francis is misleading his flock” ofwel: ‘Verloren herder – hoe paus Franciscus zijn kudde aan het misleiden is.’ Het werd geschreven door iemand die in het begin zeer enthousiast was over Bergoglio, maar die in de loop der jaren zijn mening heeft moeten herzien. De titel alleen al laat niets aan de verbeelding over.

Een gerespecteerde Katholieke commentator en voormalige Bergoglio-supporter, Philip Lawler van Catholic World News, heeft een boek schreven die uit de doeken doet hoe Bergoglio een “verloren herder” is geworden die “de Kerk aan het wegleiden is van de aloude bronnen van het geloof.” Het werd twee weken geleden gelanceerd, vlak voor de 5de verjaardag van de verkiezing van Bergoglio (13 maart).

“Getrouwe Katholieken beginnen in te zien dat het niet hun verbeelding is. Paus Franciscus heeft hen geleid op een weg van vreugde naar onbehagen, naar alarm en zelfs een gevoel van verraad. Ze kunnen niet langer doen alsof hij enkel maar een verandering van benadrukking in pauselijk onderricht weergeeft”, zo luidt de beschrijving van het boek. Lawler, die ook werkt bij Catholicculture.org, vertelt over hoe hij in het begin, samen met vele anderen enthousiast was over Bergoglio’s pontificaat.

In een passage schrijft hij: “In mijn werk, bij het verslag uitbrengen over het dagelijks nieuws van het Vaticaan, deed ik maandenlang mijn best om voor mijn lezers en soms voor mijzelf de geruststelling te voorzien dat ondanks zijn soms alarmerende opmerkingen, Franciscus geen radicaal was, de Kerk niet aan het wegleiden was van de aloude bronnen van het geloof. Maar gradueel, schoorvoetend en vol pijn kwam ik tot de conclusie dat hij dat wel deed.”

Het was ongeveer een jaar geleden dat Lawler zijn breekpunt bereikte. Het gebeurde nadat Bergoglio het evangelie van de dag (Marc. 10,1-12) had verdraaid in nog “een gelegenheid om zijn eigen kijk op scheiden en hertrouwen te promoten.” Bergoglio had de hypocrisie van de “logica van de casuïstiek” veroordeeld, en zei dat Jezus de benadering van de wetgeleerden verwierp. “Maar Bergoglio liet het na om te erkennen dat in zijn terechtwijzing van de Farizeeën, Christus zei dat in het huwelijk man en vrouw één vlees worden, verbonden door God, en dat wanneer een individu scheidt en een ander huwt, ze overspel plegen”, zo schreef Lawler. “Bergoglio had het evangelie compleet op z’n kop gezet.”

Lawler kon niet langer doen alsof Bergoglio slechts een nieuwe interpretatie gaf van de Katholieke Leer. “Nee, het was meer dan dat”, zei Lawler, “hij was betrokken in een opzettelijke poging om te veranderen wat de Kerk leert.”

Lawler geeft in zijn boek aan dat Bergoglio zichzelf heeft toegelegd op het openen van Communie voor hertrouwde gescheidenen, agressief zijn vrienden promoot terwijl hij zijn vijanden “marginaliseert, vernedert en zelfs beledigt”, en hij slaagde er niet in om de slecht werkende bureaucratie van het Vaticaan te hervormen of de voortgaande seksmisbruikschandalen op te lossen. Volgens Lawler is Bergoglio de meest verdelende paus ooit in moderne tijden. “De Roomse paus zou een focus van eenheid in de Kerk moeten zijn”, zo schrijft Lawler. “Francis is jammer genoeg een bron van verdeeldheid geworden.”

“Er zijn twee redenen voor deze ongelukkige ontwikkeling: de autocratische stijl van regeren van de paus en de radicale natuur van het programma dat hij meedogenloos bevordert.” In het boek worden verschillende verslagen weergegeven vanuit Rome over de dictatoriale stijl van Bergoglio’s leiderschap.

Het boek is een goede beknopte starter voor diegenen die nu pas beginnen in te zien dat het niet allemaal OK is in het Vaticaan.

En het is niet het enige kritische boek. Nog niet zo lang geleden verschenen ook ‘The Dictator Pope‘ en ‘The Political Pope’.

Bron: LifeSite

Categorieën:Kritiek op Bergoglio

Getagd als:

27 antwoorden »

 1. Vind u het goed dat ik een typering geef van Bergoglio, een hoogmoedig mens, vooral tegenover God? Is ontleend aan de Catechismus van het Theologisch Modernisme: “Hoogmoed is dat overdreven zelfvertrouwen waardoor men zichzelf tot de maat der dingen stelt. Hoogmoed is die verwaande eerzucht waardoor de mens zichzelf als enige bezitter van de waarheid ziet totdat hij in trotse zelfgenoegzaamheid denkt: ‘Ik ben veel beter dan de rest!’ Om te bewijzen dat hij boven alles en iedereen verheven staat schaart hij zich achter de grootste absurditeiten. Hoogmoed is die rebelse geest die eist dat de kerkelijke traditie voor de vrijheidsdrang zwicht. Hoogmoed is die aanmatigende houding die van iedereen aanpassing eist behalve van zichzelf. Hoogmoed is allergisch voor zelfs de minste kritiek. Het komt neer op een pedanterig gebrek aan eerbied voor om het even welk gezag, het opperste gezag dat alleen God toekomt niet uitgesloten.”

 2. Nog een mooi citaat uit de Catechismus van het Theologisch Modernisme, waarin de hoogmoed gedefinieerd wordt: “Als een kloek met haar kiekens drentelt de hoogmoed op het erf, is er niet van weg te denken. Zij pronkt met al haar veren.”

 3. @Lunsius
  ik denk, dat de allerdiepste drive van FB is : te moeten lijden !? -( dat heeft hij zelf ook [min of meer] verklaard )- daarom vanuit die angst, heeft hij zich toentertijd innig verbonden met dictator Videla — doch het gevolg was, dat juist anderen daar`om extra moesten lijden -( zoals die twee priesters welk toen op zijn! indicatie, werden gevangen gezet plus gemarteld

  • De Catechismus van het Modernisme in de vorm van een encycliek uitgegeven aan het begin van de vorige eeuw geeft de hoogmoed als diepgrondelijke reden aan voor de dwaalleraars in onze kerk, alsook de geest van nieuwigheid. Bij deze trotse hoofden is zelfverzaking wel het laatste dat ze beroert en daarom zijn ze inderdaad wars van elk lijden. Echter, de hoogmoed zet de toon.

 4. Deze paus leest toch geen kritische boeken want daar wordt hij ziek van, dus ook deze boek zal aan hem geruisloos voorbij gaan, spijtig !

 5. Uit het Spreekwoordenboek: “Wie trots is komt voor de val” Wie trots is zal vernederd worden. Opm.: Spreuken 16:18.

  Hier een vijftal Bijbelvertalingen op een rijtje ter vergelijking:

  Oudere Bijbelvertalingen
  SPREUKEN 16:18:

  1). BIJBEL- NBG/1951
  Spreuken 16:18 zegt: “Hovaardij gaat vooraf aan het verderf, en hoogmoed komt voor de val.”

  2). Willibrordvertaling – 1978/KBS
  “De hovaardij gaat vooraf aan de rampspoed, de hoogmoed aan de val.”

  Nieuwere Bijbelvertalingen:
  SPREUKEN 16:18:

  3). De Nieuwe Bijbelvertaling / 2004 1e druk / NBG/KBS Samenwerking protestanten/katholieken:
  Spreuken 16:18 zegt: Hooghartigheid gaat vooraf aan ellende, hoogmoed komt voor de val.”

  4). De Bijbel in Gewone Taal 2014 1e druk/ NBG
  Spreuken 16:18 zegt: “Als je jezelf geweldig vindt, gaat het fout met je, het loopt verkeerd met je af.”
  Opm. In deze Bijbel blijft er helemaal niets over van het Onze Vader-gebed die Jezus leerde aan zijn apostelen.

  5). De Nieuwe Wereldvertaling van de Heilige Schrift / 2006 / Wachttoren Genootschap / Jehova’s Getuigen:
  “Trots [komt] vóór een ineenstorting, en een hoogmoedige geest vóór struikeling.”

  Opm.: er is al een nieuwere N.W. v.d. H. Schrift geproduceerd, te lezen op de website van de JW.org.
  Wordt door de R.K. Kerk ten zeerste afgeraden deze te gebruiken, omdat men de Jehova’s Getuigen als sekte ziet.

  Een Oud-Engelse vertaling:
  6). The Holy Bible | Authorised (King James) Version KJV / 1611) / Druk 2014 :
  “Pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall.”
  ————–>——————> —————> haughty = hoogmoedig, hooghartig
  [Deze Bijbelvertaling wordt ook ten zeerste afgeraden door de R.K. Kerk, maar vele protestanten vinden dit wel een van de beste protestante Bijbelvertalingen, zo niet de allerbeste Bijbelvertaling, in vergelijking met de nieuwste protestantse Bijbelvertalingen.]

  Als je van Oud-Engels houdt is het wel een mooie boek om in bezit te hebben. En wat je er ook van vindt, de meeste teksten ontlopen niet zoveel met een goede Katholieke Bijbelvertaling.

  Vrijwel in alle Bijbelvertalingen bedoelt men hetzelfde in deze Bijbeltekst van Spreuken 16:18, maar met soms ietwat andere bewoordingen en zinsbouw. Het heeft dus dezelfde betekenis, zelfs die van de Jehova’s Bijbel, alleen de Bijbel in Gewone Taal valt hier wel uit de boot en heeft het woord hoogmoed of hooghartig of trots er geheel niet in verwerkt. Persoonlijk vind ik dat de meest ongelukkige vertaling die er tussen staat.

  Wie weet de tekst van de Vulgaat en oudere Latijnse Vertalingen, graag met de exact Nederlandse Vertalingen erbij?

  Helaas heb ik de Latijnse vertalingen niet. Dat was zeker voorbehouden aan Bisschoppen en priesters. Katholieken werden afgeraden de Bijbel te lezen. Maar dat mag nu wel. Er wordt zelfs door Paus Franciscus aangeraden een Nieuw Testament bij je te dragen, een zakbijbeltje. Maar ik geloof dat het niet veel in de praktijk gebeurt. Protestanten droegen, zeker vroeger en ook de jongeren, hele mooie zakbijbeltjes. Tja, voor het eerst dat ik een beetje jaloers werd, wat nou niet direct als een goede eigenschap gezien kan worden. Maar ik weet nog hoe ik ook zo graag zo’n Bijbeltje wilde hebben en het liefst zo gauw mogelijk. Het werd echter een “Goed Nieuws Bijbel’, Een Bijbel in spreektaal. Echter daar was ik vrij snel op uitgekeken. Ik vond het een te simpele taal, niet echt mooie taal.

  Een favoriete Bijbeltekst van mijzelf is uit het O.T. Jezus Sirach 35:5 uit de Willibrordvertaling en Jezus Sirach hebben de protestantse vertalingen helaas allemaal niet. Ik begrijp eigenlijk niet waarom, wat ik ervan gelezen heb vond ik echt heel goed.

  “De Heer heeft welgevallen in het breken met de boosheid, en breken met de ongerechtigheid is verzoening.” Jezus Sirach 35:5 – Willibrordvertaling – 1978/KBS

  Mochten protestantse christenen dit lezen dan is mijn vraag:
  “Welke reden ligt eraan ten grondslag dat Jezus Sirach niet in jullie Bijbel staat?”

  Wellicht getuigt het ook van hoogmoed en zeker van ongehoorzaamheid aan God als men niet wil breken met de boosheid en niet wil breken met de ongerechtigheid (…).

  • @B. Brouwer, om 16:20 en 16:59, hartelijk dank voer uw antwoord en aanvulling. De verzen na Spreuken 16:18, dus de verzen 19 en 20 gaan nog verder over hoogmoed. Het Latijn ben ik echt niet machtig. De Naardense Bijbel is eveneens duidelijk. Dat kan ik tenminste lezen en begrijpen.

   Er is een te grote lijst aan Bijbelvertalingen tegenwoordig, vind ik.

 6. Graag gedaan. De Statenvertaling is er natuurlijk ook nog:
  https://www.statenvertaling.net/

  Latijn is mij ook te machtig, maar met de computermuis een stukje latijnse tekst blauw maken en dan met “ctrl c’ kopiëren en daarna verplaatsen naar google-translate met ‘ctrl v’, levert soms best nog wel eens een aardige indicatie op van hoe je een tekst ook kunt vertalen.
  https://www.google.nl/search?source=hp&ei=7hioWp3QM4iasAfRuImgCA&q=translate&oq=translate&gs_l=psy-ab.3..0i131k1l2j0l8.1145.3503.0.5500.9.7.0.2.2.0.86.476.7.7.0….0…1c.1.64.psy-ab..0.9.485….0.D09kIozlHeo

  Overigens zal de “lost shepherd” (ggogle-translate latijn: “perdidit pastor”) zichzelf natuurlijk nimmer als hoogmoedig zien. Dat is nu eenmaal het typerende aan verwaande mensen. Het komt met hen pas weer goed als God zo genadig is een bananenschil op hun pad te leggen.

  • @B.Brouwer, Ja, de Statenvertaling is erook nog. En de Gereformeerde Bijbel? Of gebruiken die ook de Statenbijbel? Je hebt toch de Blue Letter Bible, meen ik veel gebruikt door mensen die aan apologetiek doen.

   Ja, maar wie moet die bananenschil nu neerleggen voor de paus Franciscus zijn voeten? Het lijkt me dat satan dan toch ook weer diegene is die dat moet ingeven. God zou dat niet zo gauw een mens ingeven om een bananenschil ergens neer te gooien, zelfs niet argeloos. Kijk, daar u het al oppert, moet dat al bewust gebeuren. Nou ja, ik zie u noch mijzelf even Rome reizen om dat te bewerkstelligen. Bovendien ben ik zelf nog een vrouw ook. Ik zou niet durven.

   Hij komt misschien nog wel een keer een steen tegen die te hoog ligt of hij struikelt gewoon ergens over. Of hij ziet de lantaarnpaal niet voor zijn neus. Haha, Boem is Ho en die lantaarnpaal stond er al een tijdje. Goed ik leef nog. De paus moge het ook overleven, mocht het hem overkomen. Het is niet altijd gezegd dat iemand er wijzer van wordt. Misschien wordt het dan nog erger.

   Misschien is het gebed in dit geval toch de beste optie, ook voor paus Fr.

 7. Openbaring 20:12-13 “… de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken [] zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn (eigen) werken …”

  NB > het zullen toch z’n daden of werken zijn, op grond waarvan FB z’n OORDEEL krijgt — dus hoogmoed opzichzelf, schijnt niet strafbaar !? — maar wel zeker, wordt het spannend, hoe FB aan z’n einde gaat komen

  • Zolang iemand nog niet gestorven is, zou er nog een bekering plaats kunnen vinden. Vindt dat echter niet plaats, dan weet ik niet hoe zijn/haar einde is en vooral hoe het na de dood is van de desbetreffende persoon. Daar ga ik niet over en het lijkt me beter daarover niet te speculeren. Beter is dat elk mens meer zelfonderzoek doet, dan steeds naar de ander te wijzen. Daar maken we ons allemaal wel eens schuldig aan.

   Maar steeds wijzen hoe slecht de huidige paus wel niet is, ik weet niet of dat echt christelijk gedrag is. Misschien zijn er soms te veel mensen die de paus aanklagen, hoe waar het misschien ook is.

   En de boeken die over hem geschreven zijn, ik geloof niet dat het verstandig is dat ik die boeken zou lezen. Ik lees hier al genoeg over de paus en dat hij verwarring brengt en daar ben ik het zeker mee eens. Dat is al erg genoeg.

 8. @witte veder
  vergeet nu toch effe niet, hoe FB al in 2013 uitvaardigde, dat de NL bisschoppen op *interfaith* moesten gaan — en wat in 2014 ook inderdaad gebeurde, toen de wicca tempel te Harderwijk in gebruik werd genomen — aldaar, werden prominente katholieken gedoopt in de antichristelijke geest, waarna zij mochten deelnemen aan de *heksen eucharistie* — het resultaat kwam spoedig, toen : Jezus de namen van zulke wicca gangers verwijderde, uit zijn grote BOEK des LEVENS
  |
  NB : uiteraard, hadden de RK bisschoppen zo`een bevel moeten weigeren, om *op interfaith* te gaan, doch dat deden ze dus niet — kortom, gedeelde schuld, is nog niet : halve schuld …?

  • @Hero de Jong { Profeet },

   Kijk, af en toe hoor ik mijn oren klapperen. Hier worden soms dingen verteld over dingen die gebeuren in Nederland en die ik zelf nog niet wist. Zoals die wicca tempel in Harderwijk. Het is hier nu wel eerder naar voren gebracht, maar daarvoor heb ik dat allemaal niet geweten. Vele katholieken, wellicht ook goede en goedwillende horen de helft niet van wat er aan rariteiten ofwel heiligschennissen gebeuren in de Kerken. Hier komen katholieken juist in opstand als de Bisschop optreedt, dan is de wereld te klein in de Kerk.

 9. @witte veder
  zo`iets noemt men immers : te gek voor woorden !? — ja al ruim twee jaar lang, probeer ik iemand te vinden, die tegen mij zegt : “”jij hebt ONgelijk !!… er gebeurt daar niks raars !!”” — want weet wel, dat ik de meeste wicca gangers ken, via de > http://www.cwn-cwj.nl/ -( de voordien : Charismatische Werkgemeenschap Nederland, waarvan de “W” van “werk”, nu staat voor : wicca !? )- doch wie daar toe`treedt, die weet dat hij/\zij moet zwijgen — en dat nu weer, is niet alleen terwille van de anonimiteit der RK bisschoppen, maar nog in hogere mate vanwege de privacy der politieke elite plus hoge adel -( waarbij ik uiteraard niet mag speken over vooraan staande leden van ons goede NL koningshuis begrijp je me nu ?
  |
  PS : er gebeuren daar heel bijzondere & betoverende dingen

  • @Hero de Jong { Profeet },

   Wat wilt u nu eigenlijk zeggen? Dat er iets raars gebeurt of juist niet in die Wicca-Tempel?

 10. @Hero de Jong { Profeet },

  De tekst van Matteüs 10:16 mogen alle christengelovigen ter harte nemen, maar als ik het zo lees zeker ook nu op de em. paus: slaat nu wel op de em. paus Benedictus XVI:

  “Zie, Ik zend u als schapen tussen wolven. Weest dus omzichtig als slangen en argeloos als duiven.”

  Hij zit wellicht ook tussen meerdere vuren en er zijn vijanden om hen. Paus Benedictus is zeker voorzichtig of omzichtig in zijn uitspraken. De Heilige Geest zal immer ingeven hoe en wat hij wel en niet kan zeggen en/of schrijven. Het is kwalijk als men zijn woorden zou verdraaien, dan heb je toch valsheid in geschrifte, maar dan door anderen gedaan.

  Het kwaad: de Slang – hij lijkt onschuldig, maar is het zeker niet, de grootste Tegenstander van God, de Aartsleugenaar.
  De satan, die brult als een leeuw, klaar om zijn prooi te bespringen. Ik zie hier een tegenovergesteld item. Omzichtig zijn als een slang, maar niet de slang (satan) zijn.
  De satan brult als was hij een leeuw, maar het is in dit geval toch de slang die uit is om mensen te verleiden en te brengen op het slechte pad. Eva was het eerste slachtoffer van de slang, Adam de tweede.

  Het gebrul intimideert de mensen. Doet me denken aan de verleidende reclames, dat is vaak heel hard, ze praten erg snel, er wordt gebruikt gemaakt van irriterende lichten of stemmen. Ze willen je doen geloven dat bepaalde producten maar € 10,00 (optioneel bedrag / is soms nog hoger) kost, alsof het niks is wat je betalen moet. Het hangt nogal van je inkomen/budget af wat je kan uitgeven. De reclames brullen nog het hardst. Wat te denken van de (Staats/Postcode-)loterijen, de quizzen met hun dure prijzen en/of hoge geldprijzen. Ze beloven je gouden bergen alsof je het morgen al in huis hebt, zelfs voordat je eraan zou willen beginnen. Ze doen alsof we allemaal kleine kinderen zijn die niet doorhebben, dat we feitelijk voor de gek worden gehouden.

  Terwijl er ergens anders weer sprake is van een Leeuw van Juda. Is er sprake van een verwisseling van goed (de Leeuw – hij kan wel brullen, maar blaffende honden bijten niet – hij waarschuwt (daarom dat gebrul) en kijkt je doordringend aan omdat deze Leeuw wil dat je het goede pad bewandelt en blijft bewandelen.

  Met Mozes veranderde de staf in een slang en als men daarnaar opkeek werd het Volk van God gered.. Ik begrijp dit dan even niet van God, maar het is hier een keer wel uitgelegd en dan snap ik het weer beter, als ik het goed heb begrepen een voorafbeelding of verwijzing naar het lijden van Christus op het houten Kruis.

  Zo zijn er zo een aantal dieren die gebruikt worden in beeldspraak, de slang, het (gouden) kalf als afgodsbeeld, de leeuw, het Lam, de os en de ezel. Misschien zijn er nog meer te vinden.

  • NB : ik hoop dat de redactie, ons gauw weer fasciliteert met dat DIALOOGFORUM — echter dan met de_optie, om zelf een *onderwerp* te benoemen — want ‘r valt nog reuze veel uit te wisselen, over de woeste tijd welke aanstonds uitbreekt — want het hoogtepunt van WO_III, dat heeft ’n ieder nu wel zien aankomen ondertussen ? — maar ?… DE gevolgen ervan, voor deze maatschappij hier, en voor ons dagelijkse leven, gaan veel verder dan wij ooit hadden kunnen vermoeden

 11. @witte veder
  wat ik hier schrijf, is gewoon ’n aanvulling op de inhoud van m’n website — overigens, centraal bij genoemde wicca, is de vervanging van het (christelijke) avondmaals brood, door *iets* op basis van : mensenvlees — want, het grijpt terug naar de antieke tijd van het OT volk israel, alwaar bijna geheel israel -( denk je nu toch eens in ? )- hun knie boog voor de BA’AL !! — het was de tijd van de kinder`offers offers die men dan zelf ook at, voor het aangezicht van de BA’AL godheid — deelnemers kregen dan de handen opgelegd van de [ba’al]-priesters, waarbij ze geestelijke ervaringen hadden — ervaringen, waarbij ze als het ware : uitstegen tot boven! de Troon van God ? -(( uiteraard FAKE, voor wie ’t goed snapt ))- en het was altijd DE_elite, waar men begon met zulke demonische tover praktijken — tenslotte > de oude demon der BA’AL verering, heet nu gewoon : de geest van de antichrist …

 12. @Hero de Jong { profeet }
  In mijn beleving worden we al meer beperkt met Internetten, via WordPress.com of Google.com. Ik kan misschien nu al niet meer reageren, want ik had net ook moeite om een reactie te plaatsen. Het Internetverkeer wordt steeds ingewikkelder gemaakt.
  Ja, het dialoogforum is al weer weg. We waren de enige twee en de redactie gaf soms wat aan.

  Het werkt niet echt, zoals dit is een onderwerp waar je op reageren kunt. Ik houd het nu bij deze reactie. Want ik krijg steeds meer de indruk dat het hele Internet in feite onder invloed staat van demonen en kwade machten en krachten. Want goed en kwaad staat allemaal op de computer of je wil of niet. We hebben er te weinig invloed op, laat staan dat we er überhaupt verstand van hebben. Het is beter je geheel af te wenden van overal waar je op kan reageren.

  Op You Tube staan ook foute video’s, zoals anarchistische uitlatingen, al is het soms maar een 10-seocnden boodschap, maar wat een foute en akelige boodschap. Ik zal niet in details treden.

  De samenleving is aan het verharden, mede door dit soort video’s. Het geweld zal straks weer toenemen. Het is beangstigend als je je bedenkt dat je er feitelijk zo weinig aan kan doen.

 13. Misschien wordt het zaak het hele Internetverkeer te boycotten. Ook het Internetbankieren e.d. We worden al meer afhankelijk gemaakt van het Internet en alles wat eromheen zit. Het wordt steeds moeilijker je er los van te maken. Ik begrijp niet dat niet meer mensen zich gevangen voelen. De meesten blijven het maar toejuichen. We weten niet meer wat we soms wel en niet mogen geloven, Fakenieuws en gewoon nieuws zullen elkaar nu afwisselen. Misschien is de tijd aangebroken minder nieuws tot je te nemen en meer dan ooit je toevlucht nemen tot het gebed.
  Maar je hebt er een kluif aan om alles te verwijderen. En niet alle accounts kun je verwijderen, want het account die je eenmaal hebt aangemaakt op de website van de Nederlandse Overheid kan je namelijk niet meer opzeggen.
  Dat wordt nog een probleem als mijn computer ooit eens volledig crasht. Dan kan ik nergens meer bij ook. Zal dat dan een geluk zijn bij een ongeluk of toch niet?
  Het kan zijn dat ik hier niet meer reageer en dat dit mijn laatste reactie is.
  Bedankt dat ik mocht reageren.

 14. Misschien wordt het zaak het hele Internetverkeer te boycotten. Ook het Internetbankieren e.d. We worden al meer afhankelijk gemaakt van het Internet en alles wat eromheen zit. Het wordt steeds moeilijker je er los van te maken
  |
  NB : vreest niet !! — de Goede Vader in de Hemel, is er ook nog -( en vergeet Jezus niet )- maar de komst van ’t zgn 5G netwerk, wat uiterst schadelijk zal blijken voor zowel : mens, plant, als dier, zou wel eens zogezegd *de EMMER kunnen worden die bij de burgers de DRUPPEL doet overlopen — dwz : de burgers zullen in opstand komen, en dat 5G netwerk : slopen !!