Schisma

Kardinaal Burke werpt licht op de komende “formele correctie”

In een nieuw interview vertelt Kardinaal Burke na lange tijd weer over de ‘formele correctie’ van Amoris Laetitia. Hij geeft nog steeds niet aan wanneer die zal plaatsvinden, maar wel hoe die er zal uitzien. Ook zegt hij opnieuw dat een formeel schisma niet kan, maar hij zegt nu dat men wel in schismatieke toestand kan leven indien men verzaakt aan de Leer van Christus.

In december had Burke gezegd dat de formele correcte van Amoris Laetitia korte tijd na de Kerstperiode zou plaatsgrijpen, indien Bergoglio het vertikt om op de dubia te antwoorden. We zijn intussen Maria-Tenhemelopneming voorbij. Maar het lijkt er dan toch te komen.

Burke geeft aan dat de correctie “noodzakelijk” is. “Het lijkt me dat de essentie van de correctie vrij eenvoudig is,” zei Burke. “Aan de ene kant geeft men de duidelijke Leer van de Kerk weer; aan de andere kant wordt er weergegeven wat er effectief wordt onderwezen door de Roomse Paus. Indien er tegenstrijdigheid is, wordt de Roomse Paus opgeroepen om zijn eigen onderricht te bevestigen in gehoorzaamheid aan Christus en het Magisterium van de Kerk.” Dit zijn de vijf dubia. Bergoglio heeft echter niet geantwoord en nu moet de correctie komen. “Nu is het noodzakelijk om simpelweg te stellen wat de Kerk leert over huwelijk, de familie, daden die intrinsiek slecht slecht zijn, enzovoort. Dit zijn de punten die niet duidelijk zijn in de leer van de Roomse Paus; daarom moet de situatie gecorrigeerd worden.”Hij voegde er nog aan toe dat de correctie zich dan principieel zou richten naar die doctrinaire punten (die in de dubia staan).

Bergoglio zal echter die formele correctie niet zomaar slikken. Herinner hoe Bergoglio razend werd toen de dubia werden ingediend. Hij zou toen gekookt hebben van woede. En tijdens de synode had Bergoglio ook een woede-uitbarsting toen 13 kardinalen hem een klachtbrief hadden geschreven.

Hij schreeuwde naar verluidt: “Mij is de volle macht gegeven! IK ben hier de baas! Wie denken die kardinalen wel dat ze zijn? Ik zal hun rode hoed afpakken!”  Hij was zo woedend dat hij bijna flauw viel; sommigen zeggen dat hij bijna een hartaanval kreeg. De mensen waren geschokt, en het nieuws verspreidde zich als een vuurtje in verschillende middens in Rome.”

Als men hem nu zou corrigeren, dan zal Bergoglio wat meer doen dan koken. Wellicht zal hij de betrokken kardinalen hun rode hoed afnemen, zoals de deken van de Romeinse Rota had gesuggereerd. De correctie zal de spreekwoordelijke druppel worden die Bergoglio zal doen overkoken in het Vaticaan, daar is geen twijfel over.

Kardinaal Burke zei nog dat de mensen spreken over een de facto schisma. “Ik ben een absolute tegenstander van enige vorm van formeel schisma – een schisma kan nooit juist zijn.” Vervolgens verduidelijkte hij: “Mensen kunnen echter in een schismatieke situatie leven indien de Leer van Christus achterwege werd gelaten. Het meer gepast woord zou deze zijn die Onze Lieve Vrouw in haar boodschap van Fatima gebruikte: apostasie. Er kan apostasie in de Kerk zijn, en dit is in feite wat er gebeurt. In verband met de apostasie, verwees Onze Lieve Vrouw ook naar de herders die er niet in slagen om de Kerk tot eenheid te brengen.”

Bron: LifeSiteNews

Categorieën:Schisma

7 antwoorden »

 1. Kardinaal Burke wil geen schisma, maar wat als alle traditionelen geëxcommuniceerd worden door Bergoglio? Dan hebben we een de facto schisma. En dat wordt ook voorspeld in Het Boek der Waarheid.

 2. Dag Crusader, de foto toont iemand die schrok van getrek en boos is dat een derde (in rolstoel) verst[r]ikt raakte in de witte soutane.
  Wie zou dan niet rood aanlopen.

  Het Burke stuk gaat over een andere gebeurtenis. Is daar geen échte foto van?
  Dát zou wel mogen / kunnen / eerlijk zijn.

  m.v.g.

 3. Een schisma in de kerk zou erg zijn en is niet de wil van onze Heer maar met deze Paus weet men nooit !!

 4. De tendens hier is alles even negatief over paus ‘Bergoglio’. Als men respectvol is blijft men toch zeggen, ook al is men het niet met de paus eens: paus Franciscus. Dat is de naam die hij gekozen heeft.
  Wat men hier doet lijkt ook op haatzaaien. Een tendens die ik vooral zie in de extremen in protestantse groeperingen.

 5. tot Marian en Mjedine zou ik willen zeggen: ” lees eerst de boodschappen van het Boek der Waarheid in z’n geheel en laat het oordelen aan God over”

  • Het Boek der Waarheid komt van de website ‘De Waarschuwing.nl’ die nu, als ik het goed heb alleen in het Engels en misschien nog een paar andere talen (Dutis/Frans/Spaans/Italiaans/Pools?) te vinden is. Daar zit al lang de oordelen van God bij ingesloten als we ons niet zullen bekeren en ook als we die vele en soms ellenlange gebeden niet bidden.

   Dat wij allen ons (steeds opnieuw) moeten bekeren, staat buiten kijf, dat ligt geheel in de lijn van het Evangelie. Maar dat we al die extra gebeden die erbij worden gegeven(Het Zegelgebed en tientallen gebeden en wel tien of meer litanieën) zouden moeten bidden om gered te worden, dat gaar er bij mij niet in. En dat krachtens Matteüs 6:5-15 – Een veelheid aan woorden en aan gebeden? We hebben het Onze Vader, Het Rozenkransgebed én daarbij de Rozenkransgebed van de Goddelijke Barmhartigheid waar ook daar weer zoveel extra gebeden bij zijn. Het wordt teveel van alles. Dat kan bijna niemand opbrengen of hooguit tijdelijk. Het is moeilijk te doseren. En je krijgt teveel prikkels ook van die gebeden.

   Het geloof is voor de eenvoudigen van harte, daar horen ook eenvoudige gebeden bij. Het Onze Vader sowieso. Maar ook het Rozenkransgebed en het Rozenkransgebed van de Goddelijke Barmhartigheid schaar ik daaronder.

   Al het andere is ballast, opgelegd door mensen, die menen inspraken en soms verschijningen te hebben.

   Ook al zegt men dat ze door God de Vader, door Jezus en Maria gegeven zijn. Bovendien zit er’ namelijk EEN (1) gebed tussen, ik weet niet meer welk nummer (elk gebed is genummerd), die de waarheid claimt (je moet het aannemen dus dat dit alles (de waarschuwingen en de gegeven gebeden) de Waarheid is) van al deze zeer gedetailleerde waarschuwingen, die ook heel veel onrust meebrengen. Want het is me nogal wat. Die website zorgt met al die waarschuwingen van God de nieuwsgierigheid ook op van mensen en zorgt verder voor een zuigende niet gezonde werking op de geest van mensen. Daarom ben ik er later mee gestopt om deze website verder te bekijken. Naar mijn idee klopte er iets niet aan deze Boodschappen. Het is ongehoord dat één en dezelfde persoon inspraken krijgt van én God én Jezus én Maria. Dat kan geen normaal mens verwerken. Komt een mens hierdoor tot meer vertrouwen? Dat betwijfel ik ten zeerste.

   Op een gegeven moment kon ik daar doorheen prikken en zag ik de valkuil van deze extra profetieën (in de Eindtijd (!), waarvoor Jezus zelf eveneens in Matteüs 24 (!) voor waarschuwt.

   Waar blijft en is de eenvoud van het geloof dan? Is het dan niet veel beter dan om de Bijbel te lezen er erbij te bidden en God om Zijn Leiding te vragen? Verder God te vragen om Licht en Wijsheid voor de dingen die komen gaan en vragen om de Kracht van de Heilige Geest en om standvastigheid en staande te mogen blijven in deze tijd?. En met je eigen woorden?

   Al die extra waarschuwingen in de Waarschuwing (een hele kluif) hebben we dan niet nodig. Er staan er genoeg in de Bijbel, die we gewoon ter harte moeten nemen en als we Hem echt leren gehoorzaam te zijn, dat gaat met vallen en opstaan, dan zal God ons allen ook bijstaan. God zal dan met ons zijn, dat heeft Hij toch beloofd in Zijn Woord?

 6. Mooi gezegd Rosa. Bijbels!

  ‘Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Here’’. (Rom. 12:19).

  Want wij weten, wie gezegd heeft: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden! En wederom: De Here zal zijn volk oordelen’. (Hebr. 10:30)