Kardinaal Burke werpt licht op de komende “formele correctie”

In een nieuw interview vertelt Kardinaal Burke na lange tijd weer over de ‘formele correctie’ van Amoris Laetitia. Hij geeft nog steeds niet aan wanneer die zal plaatsvinden, maar wel hoe die er zal uitzien. Ook zegt hij opnieuw dat een formeel schisma niet kan, maar hij zegt nu dat men wel in schismatieke toestand kan leven indien men verzaakt aan de Leer van Christus.

In december had Burke gezegd dat de formele correcte van Amoris Laetitia korte tijd na de Kerstperiode zou plaatsgrijpen, indien Bergoglio het vertikt om op de dubia te antwoorden. We zijn intussen Maria-Tenhemelopneming voorbij. Maar het lijkt er dan toch te komen.

Burke geeft aan dat de correctie “noodzakelijk” is. “Het lijkt me dat de essentie van de correctie vrij eenvoudig is,” zei Burke. “Aan de ene kant geeft men de duidelijke Leer van de Kerk weer; aan de andere kant wordt er weergegeven wat er effectief wordt onderwezen door de Roomse Paus. Indien er tegenstrijdigheid is, wordt de Roomse Paus opgeroepen om zijn eigen onderricht te bevestigen in gehoorzaamheid aan Christus en het Magisterium van de Kerk.” Dit zijn de vijf dubia. Bergoglio heeft echter niet geantwoord en nu moet de correctie komen. “Nu is het noodzakelijk om simpelweg te stellen wat de Kerk leert over huwelijk, de familie, daden die intrinsiek slecht slecht zijn, enzovoort. Dit zijn de punten die niet duidelijk zijn in de leer van de Roomse Paus; daarom moet de situatie gecorrigeerd worden.”Hij voegde er nog aan toe dat de correctie zich dan principieel zou richten naar die doctrinaire punten (die in de dubia staan).

Bergoglio zal echter die formele correctie niet zomaar slikken. Herinner hoe Bergoglio razend werd toen de dubia werden ingediend. Hij zou toen gekookt hebben van woede. En tijdens de synode had Bergoglio ook een woede-uitbarsting toen 13 kardinalen hem een klachtbrief hadden geschreven.

Hij schreeuwde naar verluidt: “Mij is de volle macht gegeven! IK ben hier de baas! Wie denken die kardinalen wel dat ze zijn? Ik zal hun rode hoed afpakken!”  Hij was zo woedend dat hij bijna flauw viel; sommigen zeggen dat hij bijna een hartaanval kreeg. De mensen waren geschokt, en het nieuws verspreidde zich als een vuurtje in verschillende middens in Rome.”

Als men hem nu zou corrigeren, dan zal Bergoglio wat meer doen dan koken. Wellicht zal hij de betrokken kardinalen hun rode hoed afnemen, zoals de deken van de Romeinse Rota had gesuggereerd. De correctie zal de spreekwoordelijke druppel worden die Bergoglio zal doen overkoken in het Vaticaan, daar is geen twijfel over.

Kardinaal Burke zei nog dat de mensen spreken over een de facto schisma. “Ik ben een absolute tegenstander van enige vorm van formeel schisma – een schisma kan nooit juist zijn.” Vervolgens verduidelijkte hij: “Mensen kunnen echter in een schismatieke situatie leven indien de Leer van Christus achterwege werd gelaten. Het meer gepast woord zou deze zijn die Onze Lieve Vrouw in haar boodschap van Fatima gebruikte: apostasie. Er kan apostasie in de Kerk zijn, en dit is in feite wat er gebeurt. In verband met de apostasie, verwees Onze Lieve Vrouw ook naar de herders die er niet in slagen om de Kerk tot eenheid te brengen.”

Bron: LifeSiteNews