Schisma

Bergogliaanse dictatuur: professor die zegt dat Bergoglio niet de geldige paus is, wordt “geëxcommuniceerd”

De bisschoppen van Colombia tolereren blijkbaar geen enkele kritiek op Bergoglio. Enige tijd geleden was er reeds het geval van een priester die zich verzette tegen Amoris Laetitia en die daardoor geschorst werd. Nu werd een professor, die een eigen televisieprogramma heeft, geëxcommuniceerd omdat hij de geldigheid van de verkiezing van Bergoglio in vraag stelde.

Het geval van de priester, Don Uribe, is echter opgelost ten goede, de schorsing van de priester werd opgeheven en de bisschop van zijn bisdom verdedigt nu ook ten volle de Katholieke Leer over het huwelijk. Echter, de andere bisschoppen zijn nog niet bekeerd. Nu werd in een nieuwe zaak Professor José Galat, vroeger rector van de La Gran Universiteit van Colombia en eigenaar van het televisiestation Teleamiga, geëxcommuniceerd voor zijn beweerde schismatieke houding. Meer specifiek werden hij en zijn eigen wekelijks tv-programma ‘Un Café con Galat’ beschuldigd van niet voldoende gehoorzaam te zijn aan Bergoglio.

Opmerkelijk genoeg was het Galat zelf die in de tijd van het geval van Don Uribe, de priester in zijn praatprogramma uitnodigde en hem de tijd gaf om zijn standpunt de verdedigen. Galat deed zelf onlangs verklaringen in zijn eigen televisieshow, waar hij de “Mafia van Sankt Gallen” aanhaalde, waar Kardinaal Danneels onder de meest beruchte leden was, en hij beweerde dat Bergoglio ongeldig werd verkozen. Hij zei ook dat Bergoglio vele aspecten van de fundamentele leer van de Katholieke Kerk verdraait.

Omwille van deze verklaringen – en in het bijzonder in het licht van het nakende bezoek van Bergoglio aan Colombia in september – hebben de bisschoppen van Colombia canonieke stappen ondernomen tegen Professor Galat. Eén van de meer ongewone stappen is dat op 26 juli, Mgr. Pedro Mercado, president van het Kerkelijk Tribunaal van Bogotá volgende verklaring op Twitter postte: “Omwille van hardnekkige ongehoorzaamheid aan de paus, heeft José Galat zichzelf buiten de gemeenschap met de Kerk geplaatst. Hij kan de sacramenten niet ontvangen.” Diezelfde dag postte hij nog een foto van zichzelf samen met Bergoglio met de tekst:” Ik ben Katholiek en ik ben in gemeenschap.”

De bisschoppen riepen de priesters, religieuzen en lekengelovigen op om enige steun de ze geven aan zijn programma stop te zetten. Ze zeiden: “Teleamiga representeert noch reflecteert de leer van de Katholieke Kerk; daarom kan het zichzelf niet een “Katholiek kanaal” noemen. De bisschoppen ondertekenden een verklaring waarbij ze Galat bekritiseerden en excommuniceerden. Ze laakten zijn “schadelijke argumenten” en “houding van afscheiding en twijfel betreffende de geldigheid van het pontificaat van paus Franciscus.” De bisschoppen zeiden vervolgens dat “hij niet mag toegelaten worden tot de sacramenten totdat hij duidelijke tekenen vertoont van bekering.” Volgens Bisschop Mercado worden “ketterij en schisma getypeerd als canonieke overtredingen die gestraft worden met excommunicatie latae sentitae.”

Vermeldenswaardig is ook dat het Aartsbisdom van Bogotá in Colombia een conferentie zal organiseren over Amoris Laetitia, gegeven door Mgr. Pio Vito Pinto, deken van de Romeinse Rota. Pinto staat bekend omwille van zijn aanval op de vier dubiakardinalen. Hij zei toen dat ze Bergoglio “een klap in het gezicht” hadden gegeven.

De bisschoppen van Colombia hebben echter geen enkele basis waarop ze Galat kunnen excommuniceren. De bisschoppen zelf stellen zich buiten de Kerk vanwege hun blinde gehoorzaamheid aan Bergoglio, die overigens ook geëxcommuniceerd is. Galat zelf verdedigde zich en daagde het Colombiaanse episcopaat uit om met behulp van bewijs uit de H. Schrift en de traditionele Leer van de Kerk aan te tonen wat zijn zogezegde misstappen zijn, die hun ‘oppervlakkige en ongezonde’ boosheid hebben veroorzaakt. Hij besloot: “Waarom vervolgen ze diegenen die het Geloof van de Kerk verdedigen?”

Omdat ze niet katholiek zijn natuurlijk…

Bron: OnePeterFive

 

Categorieën:Schisma

7 antwoorden »

 1. Als dit nu andere (katholieke) kranten nog niet opvalt, dan weet ik het ook niet meer. Ik ben benieuwd of het nu andere Katholieke Nieuwsbladen ook bereikt. Ik wacht af.

  • Het Katholiek Nieuwsblad en Kerknet wil dit niet geweten hebben omdat zij het pro-Bergoglio discours varen, met de stroom en de wind mee.

 2. Het doet me ergens aan denken. Terwijl onze vorige pastoraal werken behoorlijk veel kritiek hadden op de toenmalige paus Benedictus XVI, ook andere parochianen hoorde ik die niet malse kritiek soms zeggen. En dat had ik dus kritiek op onze pastoraal werker, Nou, dan was de wereld te klein. Dat mocht ik absoluut niet zeggen, want hij deed zulk goed werk (met uitvaarten bijvoorbeeld). Bijna iedereen in onze parochie droeg en draagt hem nog op handen. Maar in mijn geloofsbeleving, als ik wel eens naar zijn preken luisterde, ondermijnde hij wel degelijk de Leer van de Kerk, met toch wel 8-mei-ideeën die hij mijn inziens tot op de huidige dag nog niet verlaten heeft. Er zit toch een hypocrisie in. Zij mogen alle kritiek uiten op de paus en mijn kritiek slaat nergens op. Het is nog steeds zo. De meesten zijn ineens om, de paus van nu is ineens onfeilbaar geworden. Dus als ik nu wat van paus Franciscus zou zeggen is opnieuw de wereld te klein. En dan zeggen tegen mij dat ik altijd degene ben die kritiek heb. Het ging toch wel om de inhoud van alles. Bijbelteksten aandragen helpt dan ook niet, dan ben je ineens weer te protestants bezig, terwijl ze toch zelf de oecumene weer hoog in het vaandel hebben.

  Dat Mgr. J. Punt van het Bisdom Haarlem-Amsterdam nooit wilde ingrijpen (vanwege het verzet van de parochie), lieten ze alles zo doorgaan. Het is ook niet iets wat ik kan begrijpen. Want onze bisschop is wel een van de meest behoudende in Nederland, dus dan zou je toch meer daden verwachten. Hij was en is nog altijd niet echt geliefd door het merendeel van de parochianen.

  Mgr. J. Punt kreeg destijds dan ook heel veel kritiek vanwege de schorsing van een priester die veel meer jongeren in de Kerk kreeg op een ludieke manier, namelijk door min of meer voetballend de Kerk in te komen of na afloop er uit. Vandaar de naam Oranje-priester. Er kwamen veel protesten en zelfs in onze parochie hing een enkele poster. De kranten stonden er bol van in die periode. De meeste katholieken leken het mooi te vinden. Behoudende katholieken vinden dat hiermee de eerbied voor God zelf in het geding is. Maar dat laatste lijkt dan voor sommige voorgangers en parochianen niet meer te tellen. Als ik nu ga knielen bijvoorbeeld bij een schuldbelijdenis, dan heb ik nu zelf al bijna het gevoel dat ik nu degene die provocerend bezig is, want bijna niemand gaat nog door de knieën voor God zelf alleen. Het voelt zo omgekeerd, zo krom tegenwoordig. Hoe hebben andere gelovige katholieken dat toch? Ja je kunt katholieken bijna nu indelen in gelovige katholieken en ongelovige katholieken en/of naamkatholieken.

 3. Sommige behoudende katholieken hebben echt ook nog niet door wat er gaande is. Ze staan te klapperen met hun oren en kijken zeer ongelovig naar je. Als ik zeg dat er een Schisma dreigt dan halen de meesten nu nog hun schouders op. Maar voor hoe lang? Hoeveel behoudende bisschoppen hebben we dan nog in België en in Nederland? Juist de laatste jaren, zeker in Nederland werden er in eerste instantie toch vooral behoudende bisschoppen geplaatst. Er leek meer eenheid te zijn. Nu lijkt het ineens allemaal door andere benoemingen en/of verplaatsingen weer zo anders. Ik vind dit zo erg en je kon en kan nog altijd zo weinig zeggen.

 4. Wat betreft de radio-uitzending. Misschien nog te beluisteren via de EO-website: Radio NPO1 – radio uitzending, woensdag 2 aug. 2017 – wo. Getiteld: “Beslissende periode voor Paus Franciscus”

  LET WEL HIEROP:
  Men kan beter de uitzending niet kopiëren vanaf de computer, want dan wordt je naar mijn mening geblokkeerd door de NPO zelfs gewoon overschrijven met de pen is al lastig, omdat je soms net niet alles kan zien. Vandaar de voorzichtige en omzichtige uitlatingen misschien van het Katholiek Nieuwsblad van dhr. de Wit.
  Wil men alles te zien krijgen en horen, dan moet men naar mijn mening inloggen en de meeste- zo niet alle cookies toelaten. Zowel de omroepen als de gebruikers van deze websites worden, naar mijn mening, op deze manier steeds meer aan banden gelegd.

  [Volgens mij is de tijd bijna rijp voor een of andere computercrash. Er gebeurt zoveel dat het niet anders kan of alle stoppen slaan vandaag of morgen door. Er zijn blijkbaar een aantal mensen die behoorlijk aan de touwtjes trekken. Stel, dat het een keer gebeurt, dan zullen de mensen, na van de eerste schrik bekomen te zijn, tot de conclusie komen dat ze niet op de computer en andere materiële dingen moeten vertrouwen, maar op God alleen. De kerken kunnen dan weer normaal open, als ze er nog zijn, dan. En anders leren we thuiskerken en de gastvrijheid beoefenen. Wie weet… wordt het dan echt weer gezellig, net als toen.]

 5. De zoveelste dictatuur van deze paus die alleen zichzelf zoekt en de schisma dreigt zeker in de kerk !

 6. Galat omschrijft Bergoglio als zijnde de Valse Profeet, die de weg effent voor de Antichrist, iets wat wij van Restkerk ook al jaren zeggen:

  De Colombiaanse academicus José Galat Noumer, 88, een voormalig president van de Universiteit van La Gran Colombia in Bogotà en eigenaar van het familie- en kerkgeoriënteerde televisiestation Teleamiga, zei dat Paus Franciscus de “valse profeet is waarvan de Bijbel spreekt” en ‘ketterijen leert die tegen het woord van God ingaan en’ de weg baant voor de antichrist’.

  Op Blu-radio zei Galat dat Benedictus XVI de echte paus is, niet Franciscus, die “door een maffia van kardinalen werd verkozen, en dat nadien toegaf”. Hij voegde eraan toe dat Franciscus “vals en schadelijk is”.

  Galat wees erop dat er een ‘grote onwetendheid’ van de katholieken en van de kerk bestaat, die de ‘dwaasheid’ van Franciscus ondersteunt.

  De Colombiaanse Episcopale Conferentie moedigde priesters aan om hun steun voor Teleamiga terug te trekken vanwege de kritiek van Galat op Francis. Galat schreef 22 boeken en is een levenslange katholieke activist.

  bron: Gloria TV