Vervolging van de traditionelen

De Bergogliaanse vervolging: priester in Colombia geschorst omdat hij ‘doctrinaire’ en ‘pastorale’ leer van Bergoglio bekritiseerde

amorislaet2

Foto: Catholicworldreport.com

In Colombia werd een priester geschorst omdat hij de ‘nieuwe’ Bergogliaanse leer over Huwelijk en de Eucharistie bekritiseerde. Het document werd vrijgegeven door de Spaanse partners van Rorate Caeli, Adelante la Fe. Een priester in het bisdom van Pereira, Colombia, werd terechtgewezen en geschorst door zijn bisschop, omdat hij in het publiek de nieuwe doctrine over het Huwelijk en het ontvangen van de H. Communie bekritiseerde, die uitgevonden werd door Bergoglio.

Vader Luis Alberto Uribe Medina is het slachtoffer van deze gemene beslissing van zijn bisschop, Rigoberto Corredor.

Dit is het volledige document (vertaald door Restkerk):

Decreet nr. 1977 van 16 januari 2019 waarbij een priester wordt geschorst

DE BISSCHOP VAN PEREIRA

Betreffende

Ten 1ste: Dat Vader Luis Carlos Uribe Medina publiekelijk en privé zijn verwerping van de doctrinaire en pastorale leer van de Heilige Vader Franciscus heeft bekend gemaakt, meer bepaald betreffende Huwelijk en de Eucharistie

Ten 2de: Dat vandaag, 16 januari 2017, Zijne Excellentie de Bisschop, Vader Luis Carlos Uribe Medina op het matje geroepen heeft om zijn doctrinaire positie betreffende de leer van de Heilige Vader te verduidelijken. Deze daad omvatte de aanwezigheid van vier priesters van de diocesane geestelijkheid.

Ten 3de: Dat Vader Luis Carlos Uribe Medina, in deze ontmoeting, volhardde in zijn standpunt tegen de Heilige Vader Franciscus. Daarom, werd door Zijne Excellentie de Bisschop en de priesters op beslissende wijze werd geconcludeerd dat de voorgenoemde priester zichzelf publiekelijk heeft afgescheiden van de gemeenschap met de Paus en de Kerk.

Ten 4de: Dat Canon 1364 paragraaf 1 van de Code van de Canonieke Wetgeving stelt dat: “een apostaat van het geloof, een ketter, of een schismaticus een latae sententiae excommunicatie oploopt (i.e. automatische excommunicatie van rechtswege).” Paragraaf 2 stelt dat, “als weerspannigheid van lange duur, of de ernst van het schandaal het eist, andere straffen eraan kunnen toegevoegd worden, inclusief de verwijdering uit de klerikale staat.” Meer nog, betreffende Canon 194 deel 1, nr. 2, wordt hij krachtens de wet verwijderd van de kerkelijke positie. Evenzo definieert Canon 751 schisma als “de weigering van onderwerping aan de Opperste Pontifex of van gemeenschap met de leden van de Kerk die onder hem staan.”

Ten 5de: Dat op 2 januari 2017, Vader Luis Carlos Uribe Medina, zonder zijn Bisschop of gelijk welke diocesane autoriteit in te lichten, zijn Parochie van Santa Cecilia in Pueblo Rico, Risaralda, in de steek liet.

DECRETEN

EERSTE ARTIKEL:

Vader Luis Carlos Uribe Medina is geschorst van het uitoefenen van het priesterlijk ambt.

TWEEDE ARTIKEL:

Het is verboden voor Vader Luis Carlos Uribe Medina om zijn ideeën te verspreiden die tegengesteld zijn aan het Katholiek geloof en de kerkelijke discipline.

DERDE ARTIKEL:

De gelovigen van de Katholieke Kerk worden gevraagd om niet de leer van de voorgenoemde priester te volgen, zolang hij niet de doctrine en de onderrichtingen van de Vicaris van Christus accepteert.

VIERDE ARTIKEL:

De gelovigen worden opgeroepen om te bidden voor Vader Luis Carlos Uribe Medina, zodat hij mag terugkeren naar de Eenheid van de Kerk.

Zo zij het bekendgemaakt en bevolen.

Gegeven in Pereira, Risaralda, op de zestiende dag van januari van het jaar tweeduizendenzeventien.

+ RIGOBERTO CORREDOR BERMÚDEZ
Bishop van Pereira

Uiteraard was hetgeen deze priester zich tegen verzette Amoris Laetitia en z’n ketterijen. Dit viel niet in goede aarde bij zijn bisschop, die hem in de ban deed. Dit is slechts het topje van de ijsberg, en zal nog veel meer priesters te wachten staan indien ze hun mond opendoen.

Bron: Rorate Caeli

5 antwoorden »

 1. De leer die door Papa Bergoglio werd “uitgevonden”. Een betere term bestaat niet om de mokerhamer van de heilige Katholieke traditie aan te duiden. In het boek der waarheid staat iets over een overdreven loyaliteit aan het instituut der Kerk. Degenen die nu hun loyaliteit aan het Roomse instituut hoger blijven achten dan die aan Christus, zijn dom en missen de strijdvaardigheid die nodig is om het Rijk der hemelen te bestormen.

  • Wie te snel vertrouwen geeft, is lichtzinnig en wie zich hieraan schuldig maakt, doet zichzelf tekort (Jezus Sirach 19,4).

 2. Ik weet dat de Restkerk juist handelt.
  Maar moeten wij de bisschoppen/priester die verstoten worden niet opvangen in onze Restkerk.
  Voor de Almachtige God zijn deze dienaars die hem trouw blijven, wel degelijk zijn ambtsdragers.

  Dat nu morgen op de zwarte lijst sta van papa Bergoglio en geëxcommuniceerd word zal ik mij niets van aantrekken.

  Als ik maar doe wat de Almachtige God van mij vraagt, ben ik gelukkig.

  Laat ons groeien en verenigen.

 3. De tekenen beginnen duidelijker en zichtbaarder te worden! Deze paus gedraagt zich als een Hitler wie het met hem niet eens is moet vertrekken !

 4. Een goede paus die een oordeel velt, is als een zielenknijper die een diagnose stelt, om wat was verloren opnieuw te laten geboren.