Bergoglio's haat voor de traditie

Bergoglio’s geheime plannen om Humanae Vitae te ‘updaten’

De Italiaanse journalist Marco Tosatti was opnieuw in staat om enkele belangrijke ontwikkelingen in Rome te detecteren. Op 11 mei schreef Tosatti een artikel met de titel “Humanae Vitae: Geluiden over een Vaticaans Onderzoekscommissie om de Encycliek van Paulus VI te onderzoeken.”

Tosatti schreef: “In het Vaticaan hebben onbevestigde berichten van betrouwbare bronnen uitgelekt dat de paus op het punt staat van een geheime commissie aan te stellen – of reeds heeft aangesteld –  om het standpunt van de Kerk over de kwestie van contraceptie zoals het neergeschreven werd in 1968 door Paulus VI in de encycliek Humanae Vitae, te onderzoeken en potentiële wijzigingen eraan te bestuderen. Dat was het laatste document dat werd ondertekend door Paus Montini, en het was de formalisering van wat het Tweede Vaticaans Concilie had ontwikkeld op dit vlak.”

“We hebben tot dusver geen officiële bevestiging over het bestaan en de samenstelling van deze entiteit, maar een verzoek om bevestiging of ontkenning, dat naar voor werd geschoven bij de bevoegde autoriteiten, werd tot nu toe nog niet beantwoord – wat op zich een teken zou kunnen zijn – in de zin dat, indien het verslag volledig ongegrond zou zijn, het niet veel moeite zou kosten om nee te zeggen. Met betrekking tot wie erbij betrokken zou kunnen zijn, zijn er enkele hypothesen: misschien Mgr. Vincenzo Paglia, die onlangs de bevoegdheid werd gegeven over wat dit soort activiteit aangaat; misschien de rector van de Katholieke Universiteit van Bueons Aires (Mgr. Victor Manuel Fernandez), de grote theologische ‘rechterhand’ van dit pontificaat. Maar dit zijn slechts speculaties.”

Tot op vandaag heeft Tosatti nog steeds geen officiële ontkenning of bevestiging gekregen van het Vaticaan. One Peter Five was in staat om in hun eigen onderzoek het verhaal te bevestigen. Een goed-geïnformeerde bron in Rome heeft Tossati’s bewering bevestigd, echter zonder in staat te zijn specifieke namen te noemen van de leden van die commissie.

Deze ontwikkeling is echter geen verrassing. Bergoglio heeft meerdere malen zijn geringschatting voor de traditionele Katholieke Leer over contraceptie getoond. Hij suggereerde in november 2015 dat in het geval van Zika-virus contraceptie zou mogen worden gebruikt; hij vergeleek toen een condoom met een “pleistertje voor op de wonde.”

Bron: OnePeterFive

5 antwoorden »

  1. De Kerk promoot nochtans de beste anticonceptie:
    “Onthouding: helemaal gratis en 100% betrouwbaar!” (geniet toch mijn voorkeur…)

  2. Ook hier is het zijn wil te sleutelen en het zo bij tijd te brengen! De kerk promoot de zonde en wil bij de tijd blijven terwijl Gods woord tijdeloos is het is ja of nee er is bij God geen tussenweg die we kunnen bewandelen dus deze Paus richt een ware ravage aan in de dogmatiek van de kerk en de verwarring wordt zo alleen maar groter !

    • De haat tegenover christenen en zeker tegenover katholieke christenen wordt alleen nog maar groter, ook in eigen land.. Je wordt tegenwoordig niet als normaal gezien als je zegt dat je tegen anticonceptie, tegen abortus en tegen euthanasie bent. En je moet er verstand van hebben ook, ander mag je er niet over oordelen. Je moet het zelf meegemaakt hebben. Vervolgens vinden ze dat je niet kan meeleven met anderen. Dus priesters moeten getrouwd zijn en alle meisjes moeten zwanger geweest zijn om er over te oordelen. Hoe kan ik hen goed uitleggen dat de denkfout bij hen zit die het, al is het onder sommige nare omstandigheden, zoals een verkrachting, dat toch de abortus niet de weg is? Iemand geloofde niet dat God liefde is, omdat ze heel veel verdriet heeft meegemaakt in het leven. Groeide op in een katholiek gezin. Vooral voormalige katholieken lijken zo boos op de Kerk, het Vaticaan en de rijkdommen van het Vaticaan. Toevallig zag ik vandaag een boek liggen, getiteld, over “De Vaticaan”, dat gaat over de machtsstrijd binnen het Vaticaan. Zal iets van waar zijn, als het om de slechte elementen gaat die daar aanwezig zijn, lid van de Vrijmetselarij, illuminatie, ongeloofwaardige wonderen e.d. Er gebeuren wel vreemde en rare dingen tegenwoordig.

  3. Dit is een heel verdrietig onderwerp. Of je het nu van LINKS of van RECHTS, van progressief of behoudend wilt benaderen.

    Een heel verdrietig onderwerp. En de paus weet dat.