Bergoglio’s geheime plannen om Humanae Vitae te ‘updaten’

De Italiaanse journalist Marco Tosatti was opnieuw in staat om enkele belangrijke ontwikkelingen in Rome te detecteren. Op 11 mei schreef Tosatti een artikel met de titel “Humanae Vitae: Geluiden over een Vaticaans Onderzoekscommissie om de Encycliek van Paulus VI te onderzoeken.”

Tosatti schreef: “In het Vaticaan hebben onbevestigde berichten van betrouwbare bronnen uitgelekt dat de paus op het punt staat van een geheime commissie aan te stellen – of reeds heeft aangesteld –  om het standpunt van de Kerk over de kwestie van contraceptie zoals het neergeschreven werd in 1968 door Paulus VI in de encycliek Humanae Vitae, te onderzoeken en potentiële wijzigingen eraan te bestuderen. Dat was het laatste document dat werd ondertekend door Paus Montini, en het was de formalisering van wat het Tweede Vaticaans Concilie had ontwikkeld op dit vlak.”

“We hebben tot dusver geen officiële bevestiging over het bestaan en de samenstelling van deze entiteit, maar een verzoek om bevestiging of ontkenning, dat naar voor werd geschoven bij de bevoegde autoriteiten, werd tot nu toe nog niet beantwoord – wat op zich een teken zou kunnen zijn – in de zin dat, indien het verslag volledig ongegrond zou zijn, het niet veel moeite zou kosten om nee te zeggen. Met betrekking tot wie erbij betrokken zou kunnen zijn, zijn er enkele hypothesen: misschien Mgr. Vincenzo Paglia, die onlangs de bevoegdheid werd gegeven over wat dit soort activiteit aangaat; misschien de rector van de Katholieke Universiteit van Bueons Aires (Mgr. Victor Manuel Fernandez), de grote theologische ‘rechterhand’ van dit pontificaat. Maar dit zijn slechts speculaties.”

Tot op vandaag heeft Tosatti nog steeds geen officiële ontkenning of bevestiging gekregen van het Vaticaan. One Peter Five was in staat om in hun eigen onderzoek het verhaal te bevestigen. Een goed-geïnformeerde bron in Rome heeft Tossati’s bewering bevestigd, echter zonder in staat te zijn specifieke namen te noemen van de leden van die commissie.

Deze ontwikkeling is echter geen verrassing. Bergoglio heeft meerdere malen zijn geringschatting voor de traditionele Katholieke Leer over contraceptie getoond. Hij suggereerde in november 2015 dat in het geval van Zika-virus contraceptie zou mogen worden gebruikt; hij vergeleek toen een condoom met een “pleistertje voor op de wonde.”

Bron: OnePeterFive