BREAKING: John Vennari van Catholic Family News is stervende

venn7

John Vennari, hoofdredacteur van Catholic Family News, en bekend van de video’s van Fatimacenter, waar hij dikwijls met wijlen Father Gruner een dialoog hield over een bepaald onderwerp over geloof of Kerk, is stervende. Hij had als sinds vorig jaar darmkanker.

Michael Matt van The Remnant Newspaper schreef op 22 februari:

Enkele ogenblikken geleden sprak ik via de telefoon met een Katholieke heer, een geliefde echtgenoot, een vader, en dierbare vriend. Zijn naam is John Vennari, en hij werd eerder deze dag verteld door zijn dokters dat hij nu in het “actief stadium van sterven” is.

John vroeg mij om hem een dienst te bewijzen en hem zijn vele, vele vrienden in de wereld op de hoogte te brengen, dat hij misschien niet meer zal leven om zijn verjaardag mee te maken, op vrijdag. Hij wenst dat iedereen weet dat hij geen pijn heeft. Hij wenst dat we allemaal weten dat, zoals hij het stelde: “ofwel geloven we in Goddelijke Voorzienigheid, of niet. Ik geloof er in, en ik weet dat God voor alle eeuwigheid heeft geweten dat ik hier in dit ziekenhuis zou zijn, klaar om te sterven.”

 John gelooft ook in mirakels, net zoals ik. En zodus is alles mogelijk met God. Maar John zei niets over mirakels nu. Ik denk dat hij wil dat we allemaal weten dat hij gereed is, dat hij God bemint, en dat zijn geloof zoveel sterker is dan zijn lichaam op dit ogenblik. Hij wil ons gebed. Na alles wat deze man voor ons gedaan heeft, voor de Kerk, voor het Katholiek goed, denk ik niet dat ik jullie moet smeken om gebeden voor John Vennari. Al wat ik moet doen is vertellen dat zijn mooie ziel wil dat je bidt voor hem, en ik weet dat tienduizenden dankbare katholieken dat zullen doen.

Zijn laatste woorden aan mij waren smekingen om, wat er ook gebeurt, dat we de strijd voor het Katholieke herstel niet zouden opgeven. “Alstublieft, laat het doorgaan. Je moet het laten doorgaan.” Wat zegt dat over het kaliber van deze strijder voor Christus, dat, van wat zijn dokters nu zijn sterfbed noemen, John Vennari’s bezorgdheden nog steeds bij de Traditioneel Katholieke zaak liggen, die hij heel zijn leven heeft verdedigd.

Ik zal alle updates en informatie delen, die ik ontvang van John en zijn lieftallige vrouw Susan, die nu trouw waakt aan Johns zijde. Bidt ook alstublieft voor Johns geliefde jonge dochters, Elizabeth en Philomena, en zijn trouwe zoon, Benedict, maar bijzonder voor hun vader, die ze liefhebben en koesteren en respecteren, dieper dan ik kan beschrijven.

Danku John voor alles. God is met u. Maria is aan uw zijde, en over heel de wereld zijn duizenden van je broeders en zusters in Christus met jou op dit ogenblik, elke stap van de weg, verenigd met jou in gebed. Je bent niet alleen, en je onwankelbaar geloof schijnt zoals een lichtbaken voor ons allemaal. Bid voor ons, John. En ik weet dat je weet dat dit de meest moeilijke woorden zijn die ik ooit heb geschreven.

God zegene je, en Maria beware je.

St. Philomena en Onze Lieve Vrouw van Fatima, alstublieft bid voor onze broeder John.

***

John Vennari schreef in september vorig jaar nog samen met Michael Matt en Christopher Ferrara een klachtbrief aan Bergogio: “Wij beschuldigen paus Franciscus…”

En ter gelegenheid van de synode maakte hij deze video:

Jammer dat er weeral een goed katholiek strijder wegvalt… Maar hij zal gelukkiger zijn bij Maria en Jezus in de Hemel, en daar kan hij bidden voor ons.

Bron: TheRemnantNewspaper