Het onwaarschijnlijke is gebeurd: Trump is verkozen tot president!

trump01

Het is dan zover: Amerika heeft z’n volgende president gekozen: Donald Trump. Hij heeft intussen al 288 kiesmannen achter zich, wat meer dan de nodige 270 is om president van de VS te kunnen worden. De Amerikanen die voor hem stemden, staken hun middelvinger op naar het huidige systeem en kozen voor verandering.

Clinton zou toch maar weer de volgende in het rijtje worden die het jarenlange gevoerde beleid gewoon zou verder zetten. Amerika nog dieper in de schulden. Nog meer oorlogen beginnen her en der, nog meer werkloosheid en armoede, vrije meningsuiting die nog meer wordt beknot en bovenal de christenen in de VS die nog meer de mond worden gesnoerd… daar wil Trump verandering in brengen. Tevens is Trump geen politieke insider, betrokken bij de vrijmetselaars-clubjes zoals ‘The Bohemian Club, het ‘Council of Foreign Relations’ en andere organisaties van het “establishment.” Trump wordt ook niet gesteund door Wall Street en de zakelijke media. Hij is geen deel van het ‘systeem’, en dat onderscheidt hem van alle andere presidentskanditaten in de afgelopen decennia. Want Republikein of Democraat, ze waren toch één pot nat, puppets van de elite, en het beleid dat door hen achter de coulissen werd bekokstoofd werd zonder meer verder gezet. In die zin is Trump een echte breuk met het verleden. Want zelfs leden van Trumps eigen partij trokken hun neus voor hem op. Tegen alle verwachtingen in gebeurde het toch… Net zoals de Brexit in juni dit jaar.

Infowars

infowars

Alex Jones en zijn team van Infowars hebben maandenlang de verkiezingsstrijd op een onvervalste manier gecoverd; de schandalen van Clinton blootgelegd; haar betrokkenheid in het occulte aangetoond; de gemanipuleerde polls aan de kaak gesteld alsook de eenzijdige steun van de mainstream media voor Clinton. Ze zijn erin geslaagd het volk wakker te schudden en ze voor verandering te doen kiezen. Tijdens hun ’52 hour live election coverage’ hadden ze meer dan 20 miljoen bezoekers per dag – een record.

In onderstaande video doet Jones een emotionele oproep tot de patriotten in de FBI en de NYDP en uiteindelijk alle mensen van goede wil in de VS:

En in december 2015 was Alex Jones in staat om Donald Trump persoonlijk te interviewen:

Oproep tot gebed van de geestelijken

Wat Trump ook wil is pro-life rechters aanstellen en een einde maken aan de staatssteun voor Planned Parenthood; zodat op die manier het ‘beleid van de dood’ een halt wordt toegeroepen. De mensen kozen met Trump voor pro-life. Trump zei namelijk tijdens het laatste presidentiële debat dat het bij hem niet OK is dat een kind zomaar uit de moederschoot wordt gerukt en als vuil wordt weggegooid.

Veel geestelijken in de VS hebben opgeroepen om te bidden en te stemmen voor de kandidaat die pro-life is. Zo deed ook vader Frank Pavone. Ook LifeSiteNews deed met een opiniestuk een warme oproep om pro-life te gaan stemmen op 8 november: “Beste Christenen, als we pro-life zijn op zondag, moeten we ook pro-life zijn op verkiezingsdag.” In oktober vertelde priester Marc Goring, directeur van het Katholieke Charismatische Centrum in Houston, in een videoboodschap dat” wie voor een pro-abortus kandidaat stemt, bloed aan zijn handen heeft.”

Bisschop William Murphy van het bisdom Rockville Centre in New York liet op 24 oktober een brief voorlezen in alle parochies waarin hij de gelovigen aanmaande om te stemmen voor de kandidaat van wie het meest waarschijnlijk is dat deze het land zal leiden in een pro-familie en pro-life richting.

Over profetieën

Michael Snyder van theeconomiccollapseblog was uiterst sceptisch tegenover een overwinning voor Trump. Verschillende mensen zouden in een droom of een visioen hebben vernomen dat Trump president zou worden. Ook ik, de auteur van dit artikel, was wat sceptisch, omdat we weten dat de huidige elite veel macht heeft en die macht niet zomaar uit handen geeft. Maar God kan altijd zorgen voor onverwachte wendingen. Denken we maar aan Gorbatsjov, die in 1985 werd verkozen en die ertoe leidde dat de lang gevierde Sovjet-Unie uiteenviel en de Koude Oorlog werd beëindigd.

Het is belangrijk dat we beseffen dat profetieën (o.a. van MDM, maar ook van die van de H. Maagd in Brindisi en zelfs Fatima) over oorlog, kastijding en rampen voorwaardelijk zijn en door gebed kunnen afgezwakt of afgewend worden. God zou Sodom gespaard hebben als er 5 rechtvaardigen in de stad zouden hebben gewoond. Als er nu miljoenen christenen, – niet enkel katholieken – vurig hebben gebeden en God verhoort de gebeden… dan kunnen bepaalde voorzegde gebeurtenissen afgewend worden. De wereldoorlog kan afgewend worden nu Clinton niet verkozen is tot president. Indien dit wel het geval was geweest dan was WOIII zeker een feit. Idem in 2013. Obama wilde toen op grond van valse voorwendsels (dat Assad chemische wapens zou hebben gebruikt; terwijl het eigenlijk de rebellen waren) rechtstreeks een aanval lanceren op Assad; zoals ten tijde in Libië met Kadhaffi. De Russen maakten toen duidelijk dat ze alles uit de lucht zouden schieten dat zou naderen en we stonden toen niet veraf meer van een derde wereldoorlog. Dit is op het nippertje afgewend/uitgesteld, wellicht door gebed.

Er zijn in de VS enkele zieners die boodschappen kregen van de H. Maagd om te bidden voor de verkiezingen, opdat de mensen zouden verlicht worden en de juiste keuze zouden maken.

Wat we u niet willen onthouden is de boodschap aan een zekere Clare Du Bois, een oudere mevrouw in de VS die regelmatig woorden krijgt van God:

“Ik wil terugkeren naar de kern van deze boodschap. Alstublieft, denk eraan dat het niet gemakkelijk zal zijn. Maar als je ervoor kiest om de berg van heiligheid te beklimmen, zal Ik met je zijn. Ik zal je dragen en Ik zal je redden en je zult Mij ervaren op manieren die je niet voor mogelijk achtte. Als ik op iemand moest wachten die moreel zuiver is om deze job te doen als president van de Verenigde Staten, zou het nooit gedaan gekregen worden. Kijk naar David, de grootste koning die Mijn volk ooit had, en zelfs hij pleegde overspel met Batheseba. En om het te verdoezelen, liet hij haar man vermoorden. Laten we het gewoon zeggen, Ik heb de beste van de slechtste gekozen… omdat Ik zijn hart ken en zijn toekomst. Hij zal het goed doen. De anderen zijn bedriegers van het ergste soort, erop belust om jullie en de Aarde te vernietigen. Zodus, het is aan jullie, Mijn Volk, om deze woorden te onderscheiden. Clare kent niets van politiek, zelfs door haar eigen toegeving werd ze door Mij onderricht en heeft ze geen andere opinie dan de Mijne.” […] (23 oktober 2016)

We moeten nuchter blijven

De Brexit werd in juni gestemd en dit veroorzaakte een schokgolf in de (financiële) wereld, maar die Brexit is tot op heden nog steeds niet geratificeerd. Theresa May wil pas in maart volgend jaar het proces starten en dat zou betekenen dat Groot-Brittannië pas tegen midden 2019 de EU zou verlaten. Dus de mensen stemden wel, maar wat ze uiteindelijk wilden wordt stilletjes op de lange baan geschoven.

Vandaar dat we nuchter moeten blijven bij de huidige situatie in de VS. Na kort opzoeken ontdekten we dat in principe de president nog niet werd verkozen, maar de kiesmannen werden verkozen. Deze zullen op 19 december bijeenkomen en de president kiezen (in 99% van de gevallen zal het deze zijn die al werd verkozen door het volk). De verkiezingen in Amerika zijn indirecte verkiezingen (een naar onze mening dom systeem). We mogen ook niet vergeten dat er nog steeds diepe verdeeldheid is. Er bestaat nog altijd de kans dat er opstanden en rellen uitbreken in verschillende gebieden. Trump wordt pas officieel ingezworen op 20 januari 2017. Hij zit dus nog niet in het Witte Huis. Tot dan blijft Obama aan. Er kan nog vanalles gebeuren. Maar we mogen ook geen azijnpissers worden, laten we vooral bidden dat de overgang vlekkeloos mag verlopen en dat God met Trump Zijn plannen mag verwezenlijken. Laten we blijven bidden voor de bekering van Amerika en de rest van de wereld.

Kruistochtgebed 85: ‘Om de Verenigde Staten van Amerika te behoeden voor de hand van de Bedrieger’

Zaterdag 17 november 2012

O lieve Jezus, bedek onze natie
met Uw meest waardevolle bescherming.

Vergeef ons onze zonden tegen Gods Geboden.
Help het Amerikaanse volk om zich terug naar God te keren.
Open hun geest voor de ware weg van de Heer.
Ontsluit hun versteende hart
zodat zij Uw hand van barmhartigheid zullen verwelkomen.

Help deze natie op te staan tegen de godslasteringen
die ons mogelijk opgelegd worden
om ons te dwingen Uw Tegenwoordigheid te ontkennen.

Wij smeken U, Jezus, ons te redden,
ons te beschermen tegen alle kwaad
en ons volk in Uw Heilig Hart te sluiten.

Amen.

En bidden we ook dat God Trump mag (blijven) beschermen.


main-prayingtherosary-1Enkele citaten uit het Boek de Waarheid:

Vergeet nooit, Mijn kinderen, dat veel geheimen die aan Mijn visionairen en zieners gegeven werden, en die toekomstige gebeurtenissen voorzegden, door gebed afgezwakt werden. Heel veel ecologische rampen werden afgewend vanwege de godsvrucht die voor Mijn gezegende Moeder aan de dag gelegd werd. Haar toegewijden hebben door hun gebeden veel aardbevingen, overstromingen en vloedgolven voorkomen. Gebed kan zeer krachtig zijn. De gebeden en het lijden van één persoon kunnen een natie sparen. Onthoud dat! Ik houd van al Mijn kinderen. De macht om elkaar te redden ligt in jullie handen, kinderen. Vergeet niet wat Ik eerder gezegd heb! Het gebed is jullie wapenrusting tegen het kwaad in deze wereld. Het gebed kan wereldwijde rampen afzwakken. Blijf bidden om vrede in jullie wereld! Bid ook om een gemakkelijke overgang naar het Nieuw Paradijs op aarde, dat al Mijn kinderen wacht die verlossing zoeken. (Jezus Christus, 21 september 2011)

Mijn Heilige Rozenkrans kan, wanneer deze gebeden wordt door het overwegen van alle mysteries in één gebed, oorlog voorkomen. Verenig jullie nu gedurende één dag en bid Mijn Heilige Rozenkrans om deze nucleaire oorlog, die op dit ogenblik gepland wordt, tegen te houden. (De H. Maagd, 23 februari 2012)

Deze gebeurtenissen zullen niet meteen plaatsvinden en een groot deel van dit plan kan afgewend en ingeperkt worden door jullie gebeden en offers. (Jezus Christus, 23 april 2012)

Bid dat deze oorlogen afgezwakt worden. Bid dat Gods kinderen door hun gebeden deze gruwelijkheden, die gepland worden om aan te zetten tot het gebruik van kernbommen, kunnen afwenden. (De H. Maagd, 29 mei 2012)