Profetie

Mirjana, zienster van Medjugorje: ‘Nu is het de tijd om de wereld mijn verhaal te vertellen’

mirjana2

De zienster Mirjana Dragicevic Soldo van Medjugorje heeft een nieuw boek uit, en ze zegt daarover: “Nu is het de tijd om de wereld mijn verhaal te vertellen.”

Natuurlijk rijst de vraag: waarom nu? Inderdaad, waarom nu. Twee belangrijke data kunnen een aanwijzing geven. 1: de 100ste verjaardag van Fatima zal volgend jaar zijn. De honderdste verjaardag van de eerste verschijning is 13 mei, en de honderdste verjaardag van het zonnewonder is 13 oktober 2017. Medjugorje wordt gezien als de vervulling van Fatima. Maar de echte intrigerende datum zal 18 maart volgend jaar zijn. Mirjana zegt dat wanneer de geheimen zich zullen beginnen ontvouwen, de significantie van 18 maart duidelijk zal zijn voor de wereld.

Tijdens een vraag- en antwoordsessie tussen Mirjana en een groep van Engelssprekende pelgrims in Medjugorje, zei ze als antwoord op een vraag over het delen van dezelfde verjaardag:

“Grote mensen werden geboren op 18 maart. Maar ik vier die dag mijn verjaardag niet, want dat is de dag van de verschijning. En vele mensen hebben er een verkeerd gedacht over. Ze denken dat O.L.V. naar mij komt op de 18de omdat het mijn verjaardag is. Ze komt niet naar mij om die reden want ze zei nooit tegen mij ‘gelukkige verjaardag.’ Wanneer alles begint te gebeuren, dan zul je in staat zijn om te begrijpen waarom 18 maart, en waarom elke tweede van de maand, waarom woensdagen en vrijdagen dagen van vasten zijn, alles zal duidelijk zijn.”

myheartwilltriumph

In haar nieuw boek heeft Mirjana enkele dingen te zeggen over de geheimen:

“Het Zevende Geheim over het einde van de wereld maakte me erg ongerust.” Toen ze aan O.L.V. vroeg of het mogelijk was dat de geheimen zouden afgezwakt worden, antwoordde ze: “Bid.”

“Ik kan niet veel vertellen over de geheimen, maar ik kan wel dit zeggen: Onze Lieve Vrouw is van plan om de wereld te veranderen. Ze kwam niet om onze vernietiging aan te kondigen; ze kwam om ons te redden en samen met haar Zoon zal ze triomferen over het kwaad.”

“Onze Lieve Vrouw vertelde mij vele dingen die ik nog niet kan openbaren. Nu kan ik echter hinten naar wat de toekomst ons brengt, maar ik zie indicaties dat de gebeurtenissen reeds in beweging zijn. De dingen beginnen zich langzaam te ontwikkelen. O.L.V. vroeg om te kijken naar de tekenen en te bidden…”

“Als Onze Moeder heeft beloofd om het kwaad te verslaan, wat hebben we dan te vrezen?”

Op de vraag of O.L.V. ook iets heeft gezegd over andere verschijningen zei ze: “Enkel over Fatima. Ze zei: “Wat ik begonnen ben in Fatima, zal ik eindigen in Medjugorje. Mijn hart zal triomferen.” Ik kan niet in detail gaan, dat is de enige verschijning die ze vermeldde naast Medjugorje.”

Misschien is de meest dramatische boodschap gegeven door Maria wel die van 25 augustus 1991. Op die dag zei de Koningin van de Vrede: “Lieve Kinderen! Vandaag nodig ik u uit om te bidden, nu als nooit tevoren, wanneer mijn plan zich begint te realiseren. Satan is sterk en hij wil mijn plannen van vrede en vreugde wegvegen en jullie doen denken dat Mijn Zoon niet sterk is in Zijn beslissingen. Daarom roep ik jullie op, lieve kinderen, om nog standvastiger te bidden en te vasten. Ik nodig jullie ook uit tot zelf-onthechting voor negen dagen, zodat met jullie hulp, alles wat Ik verlang te realiseren door de geheimen, die ik begon in Fatima, mogen vervuld worden. Ik roep jullie op, lieve kinderen, om nu het belang van mijn komst en de ernst van de situatie te vatten. Ik wil alle zielen redden en hen aan God aanbieden. Daarom, laten we bidden dat alles wat ik ben begonnen volledig mag gerealiseerd worden. Dank jullie om mijn oproep te beantwoorden.”

ivan1

En Ivan, één van de andere zieners antwoordde op de vraag of we ons moesten zorgen maken over de tien geheimen die geopenbaard werden door Maria:

“De tekenen van de tijd tonen dat de wereld in de miserie zit. En de geheimen van Medjugorje bevatten zeker profetieën over pijnlijke gebeurtenissen. Hoewel, het zevende geheim bijvoorbeeld, werd afgezwakt door gebed. Het schijnt mij elke keer toe dat je de hoop en het licht van het paradijs in Haar ogen kan herkennen. De Madonna is hier niet om te straffen… Waarom onze vrijheid niet op een goede manier gebruiken en dialoog en een liefhebbende relatie opbouwen met de Schepper van al wat is. Het is niet toevallig dat Ze zich heeft voorgesteld als de Koningin van de Vrede in Medjugorje; en Haar eerste woorden waren: “Lieve kinderen, laat er vrede zijn tussen de mens en God en de mensen onderling”.”

Paus Johannes Paulus II sprak enkele keren over de band tussen Fatima en Medjugorje. Op 1 augustus 1989 vertelde hij tegen Bisschop Paolo Hnilica: “Vandaag heeft de wereld de voeling met het bovennatuurlijke verloren. Velen zochten en vonden het in Medjugorje door gebed, vasten en de biecht.” En op 25 maart 1984 zei hij: “Medjugorje is de vervulling en de verderzetting van Fatima.”

Echter, Bergoglio moet van Medjugorje niet veel weten. In september vorig jaar schreven we dat de erkenning van Medjugorje afstevende op zwarte rook. De Congregatie van de Geloofsleer zei al in juni 2015 dat ze de verschijningen niet erkennen als bovennatuurlijk. Het laatste woord zal uiteindelijk aan ‘paus’ Franciscus zijn, die zijn scepticisme over de verschijningen niet onder stoelen of banken stak:

Op 14 november 2013 sprak Bergoglio:

“De geest van nieuwsgierigheid is geen goede geest. Het is de geest van dispersie, van het zich verwijderen van God… de geest van teveel praten.  En Jezus vertelt ons ook iets interessant: deze geest van nieuwsgierigheid, die werelds is, leidt tot verwarring.

Nieuwsgierigheid leid ons tot het zeggen van: “Maar ik ken een ziener, die elke dag boodschappen krijgt van de H. Maagd.” Bergoglio ging verder:  “Onze Lieve Vrouw is de Moeder van iedereen! En ze houdt van iedereen. Ze is geen postmeester, die elke dag boodschappen zendt. Dit leidt ons af van het Evangelie, van de Heilige Geest, van vrede en wijsheid, van de glorie van God.”

Het Koninkrijk van God is onder ons. Zoek geen rare dingen op, zoek geen nieuwigheden met deze wereldse nieuwsgierigheid.”

En op 9 juni 2015 zei Bergoglio in zijn homilie het volgende:

“Dan zijn er nog mensen die vergeten zijn dat ze werden gezalfd en de garantie van de Heilige Geest hebben gekregen. Ze zoeken altijd naar bepaalde nieuwigheden in hun christelijke identiteit. Ze vragen waar de zieners zijn die hun precies kunnen vertellen welke boodschap de Moeder van God zal sturen om 4 uur in de namiddag.

Bergoglio heeft tot op heden nog steeds geen bindende uitspraak gedaan over Medjugorje.

Bron: Mystic Post

 

Categorieën:Profetie

Getagd als:

13 antwoorden »

 1. ik denk persoonlijk dat maart zal uitlopen op jezus wederkomst de langdurige verschijning van Maria is hierin een teken ! We kennen te tien geheimen niet ze zijn door de zieners nog niet bekend gemaakt en elke speculatie is zinloos . Maar we hebben het boek Apocalypsis waar God zijn plan met de wereld laat zien hij wil alsnog de wereld redden en niet vernietigen . En of het Vaticaan het nu erkent of niet dat is bijzaak ! Shalom

  • Ik vrees van niet. Je kunt het in het Engels bestellen via de site van Mystic Post.

 2. Na mij idee als het Vaticaan het erkent als genadevolle plaats zal er al veel meer zielen gered worden. Laat staan als het erkend wordt als een plek waar Maria verschijnt,

 3. Waarom zijn er zovelen die in Medjugorje geloven en zo weinigen in Maria Divine Mercy?

  Wees voorzichtig met de boodschappen van Medjugorje.

  • Deze boodschappen verwijzen naar Jezus, de Biecht, bekering, de Bijbel dus naar God, Wat is hierin verkeerd aan. Onze heilige Paus Johannes Paulus II was zeer positief en heeft mensen aangeraden om daar naar toe te gaan. En bovendien het herkennen van een plaats als genadeplaats is nog geen herkenning van de verschijning als wel van de boodschappen,

 4. Wat is hieraan verkeerd dan?
  “Lieve kinderen, Ik verlang vandaag een Hemelse vreugde met jullie te delen. Jullie, lieve kinderen, open de deur van jullie hart zodat hoop, vrede en liefde, die alleen God geeft, kan groeien in jullie hart. Lieve kinderen, jullie zijn teveel gebonden aan de aarde en aan aardse dingen, en daardoor kan Satan jullie doen tuimelen zoals de wind de golven op zee doet tuimelen. Daarom, moge de ketting van jullie leven het gebed met het hart zijn en de Aanbidding van mijn Zoon Jezus. Vertrouw jullie toekomst toe aan Hem zodat jullie, in Hem, voor anderen vreugde en een levensvoorbeeld kunnen zijn. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven.”

 5. Jarenlang onderging ik onbewust het ‘modernisme’; in de betekenis dat ik dacht dat de RKK volledig hypocriet was geworden sedert de afschaffing van de H.Mis als een Offer aan God de Vader. De media cultiveren de indruk dat de weinige Traditionelen een soort van nazi’s zouden zijn wegens keihard, medogenloos en ouderwets.

  Van Medjugorje dacht ik dat het enkel begin jaren tachtig leefde.

  Wat heeft me al die tijd overeind gehouden ? Na de bijbel en boeken over Lourdes, Banneux, Fatima, ‘ouderwetse’ heiligenlevens, de uitgebreide lezing van profeten zoals Jakob Lorber en Jozef Rulof en juist dezen worden door die (vermeende) hypocriete Kerk niet aanvaard. Voor zover ik wist was er geen alternatief.

  Nu lees ik zowat alle profeten die op het internet te vinden zijn. Ook als ze door zeer veel Traditionele Katholieken niet worden aanvaard.

  Waar gaat het om?
  De zuivere weergave van de zeer grote bezorgdheid van God de Vader over Zijn schepselen.
  De zuivere weergave van de zeer grote zorgen van de Heilige Harten van Jezus en Maria.

  Satan is niet in staat zonder minstens een zweem van sarcasme over deze onderwerpen te spreken.
  Dit zelfde sarcasme kan men gemakkelijk herkennen in de uitlatingen, geschriften en handelingen van Bergoglio en de talrijke afvallige geestelijken. Velen van hen zondigen tegen de H.Geest.
  Socialisme is een vorm van sarcasme!

  Verder kan men zowel bij Mariaverschijningen als bij zowat alle profeten tal van vreemdsoortige afwijkingen ontdekken waar niemand raad me weet. Deze zijn als stenen waar twijfelachtgen zich dan blij aan kunnen stoten: zij zijn niet oprecht in hun hart en zoeken naar argumenten om hun scepsis te kunnen voeden. Het leven van bijvoorbeeld Leon Theunis van Mortsel (en Bohan) is bezaaid met dergelijke rotsen want de duivel ging ontzettend tekeer tegen hem en de kinderen van Maria.

  Had men naar Leon geluisterd dan was Danneels vroegtijdig moeten aftreden en had Bergoglio nauwelijks kansen gehad. Maar ik vrees dat ook de Restkerk een grote afkeer voelt voor dergelijke profeten.

  Laat u niet in verwarring brengen. Houdt stand!

  • Ja, maar het is belangrijk om ook bij het lezen van profeten een goed onderscheidingsvermogen te behouden. U haalde in een commentaar (dat we niet publiceerden) een zekere pastor Enoc aan, maar ik wilde dit niet publiceren omdat ik die profeet ken. In 2012 publiceerde hij boodschappen gelijkaardig aan MDM, namelijk dat Benedictus zou moeten aftreden en dat zijn opvolger de Valse Profeet zou zijn; toen het zover was kreeg hij ineens ‘boodschappen’ dat paus Franciscus Gods uitverkoren leider was en dat men hem niet mocht bekritiseren!

   • Franciscus wordt door hier beneden gebruikt, maar òòk door
    Hierboven (we krijgen wat we hebben willen).
    God zal altijd uit het kwade het Goede halen.
    Heb vertrouwen…
    De bokken zullen van de schapen gescheiden worden.

 6. In MDM’s boodschap 1126 van 10 mei 2014 zegt Jezus:”… heb Ik andere plannen om al die religies samen te brengen … ”

  Dus: “om al die religies samen te brengen”
  Dat ook Bergoglio deel uitmaakt van dergelijke plannen ligt dus eigenlijk voor de hand, niet ?

  Enerzijds worden we voortdurend op de vingers getikt door alle profeten want we zijn de in zonde geboren kinderen van Adam en Eva.
  Anderzijds kunnen we niet anders dan tegenover het zondig gebroebel van afvalligen de waarheid te stellen.

  Ik zou in opstand kunnen komen en uitschreeuwen – zoals zeer veel ver erg verwende jongere generaties – dat we stiefvaderlijk behandeld worden, dat God geen rekening houdt met onze eigen verlangens en gevoelens.

  Wanneer werkelijk groten der aarde de kunst verstaan hun vijanden voor zich te laten werken zonder dat deze laatsten dat beseffen, waarom zou God de Vader dergelijke handelingen dan niet nog veel beter weten toe te passen ?

  Laat Bergoglio dus rustig zijn valse gedachten spuien want hoe meer hij de waarheid geweld aandoet des te meer zullen de oprechten van hart spoedig naar de ware stal terugkeren, ja, hij zal zelfs hele volkeren verzamelen voor Christus!

  En hoe weten wij eigenlijk met zekerheid dat Bergoglio dit niet zou beseffen ? Hij staat middenin een bende der ergste roofdieren van onze planeet die zich vergaderen rondom de Stoel van Petrus. Bergoglio staat daar! Hij staat! Daarover kan men hem inderdaad niet bekritiseren.

  De verloren vliegjes vangt men niet met de nogal gestrenge wijze van spreken van de naar de Traditie neigende priesters en gelovigen, maar met de in hun oortjes zoet klinkende woorden van protest: ziedaar het ondankbare werk van Bergoglio.

  Zij worden uitgefilterd tot de allerlaatste toe. Kan daar twijfel over bestaan ? Zoudt gij uw zoon of dochter liever willen verdoemen ? Gij zult het onmogelijke proberen om hen alsnog te kunnen aanspreken.

  • Het verschil is wel dat Jezus alle religies wil “samenbrengen” door ze te bekeren tot het ene ware Geloof. Bergoglio wil er een religie-soep van maken. De ene-wereldreligie kan onmogelijk Gods plan zijn, want dat is een zeer grote gruwel. Zie ook onze uiteenzetting: https://restkerk.net/het-schisma-uiteengezet/

 7. Velen houden van het idee van een wereldse ‘vredesgodsdienst’ om voortaan godsdienstoorlogen als middeleeuws te kunnen bestempelen. Dat idee is in zijn diepere betekenis juist, maar men moet nog ontdekken dat men wel God en Zijn geboden moet erkennen. Nadat men de vervalsingen zal kunnen doorzien zal de Katholieke Kerk groter en vredevoller zijn dan ooit, en geen Protesterenden meer.

  Daarom laat het zich aanzien dat de vijanden van God gebruikt worden om juist dit te bewerkstelligen.

  Niet alleen Pastor Enoc, maar ook ‘Locutions’ werden volgens mij veel te vlot overboord gegooid.