Mirjana, zienster van Medjugorje: ‘Nu is het de tijd om de wereld mijn verhaal te vertellen’

mirjana2

De zienster Mirjana Dragicevic Soldo van Medjugorje heeft een nieuw boek uit, en ze zegt daarover: “Nu is het de tijd om de wereld mijn verhaal te vertellen.”

Natuurlijk rijst de vraag: waarom nu? Inderdaad, waarom nu. Twee belangrijke data kunnen een aanwijzing geven. 1: de 100ste verjaardag van Fatima zal volgend jaar zijn. De honderdste verjaardag van de eerste verschijning is 13 mei, en de honderdste verjaardag van het zonnewonder is 13 oktober 2017. Medjugorje wordt gezien als de vervulling van Fatima. Maar de echte intrigerende datum zal 18 maart volgend jaar zijn. Mirjana zegt dat wanneer de geheimen zich zullen beginnen ontvouwen, de significantie van 18 maart duidelijk zal zijn voor de wereld.

Tijdens een vraag- en antwoordsessie tussen Mirjana en een groep van Engelssprekende pelgrims in Medjugorje, zei ze als antwoord op een vraag over het delen van dezelfde verjaardag:

“Grote mensen werden geboren op 18 maart. Maar ik vier die dag mijn verjaardag niet, want dat is de dag van de verschijning. En vele mensen hebben er een verkeerd gedacht over. Ze denken dat O.L.V. naar mij komt op de 18de omdat het mijn verjaardag is. Ze komt niet naar mij om die reden want ze zei nooit tegen mij ‘gelukkige verjaardag.’ Wanneer alles begint te gebeuren, dan zul je in staat zijn om te begrijpen waarom 18 maart, en waarom elke tweede van de maand, waarom woensdagen en vrijdagen dagen van vasten zijn, alles zal duidelijk zijn.”

myheartwilltriumph

In haar nieuw boek heeft Mirjana enkele dingen te zeggen over de geheimen:

“Het Zevende Geheim over het einde van de wereld maakte me erg ongerust.” Toen ze aan O.L.V. vroeg of het mogelijk was dat de geheimen zouden afgezwakt worden, antwoordde ze: “Bid.”

“Ik kan niet veel vertellen over de geheimen, maar ik kan wel dit zeggen: Onze Lieve Vrouw is van plan om de wereld te veranderen. Ze kwam niet om onze vernietiging aan te kondigen; ze kwam om ons te redden en samen met haar Zoon zal ze triomferen over het kwaad.”

“Onze Lieve Vrouw vertelde mij vele dingen die ik nog niet kan openbaren. Nu kan ik echter hinten naar wat de toekomst ons brengt, maar ik zie indicaties dat de gebeurtenissen reeds in beweging zijn. De dingen beginnen zich langzaam te ontwikkelen. O.L.V. vroeg om te kijken naar de tekenen en te bidden…”

“Als Onze Moeder heeft beloofd om het kwaad te verslaan, wat hebben we dan te vrezen?”

Op de vraag of O.L.V. ook iets heeft gezegd over andere verschijningen zei ze: “Enkel over Fatima. Ze zei: “Wat ik begonnen ben in Fatima, zal ik eindigen in Medjugorje. Mijn hart zal triomferen.” Ik kan niet in detail gaan, dat is de enige verschijning die ze vermeldde naast Medjugorje.”

Misschien is de meest dramatische boodschap gegeven door Maria wel die van 25 augustus 1991. Op die dag zei de Koningin van de Vrede: “Lieve Kinderen! Vandaag nodig ik u uit om te bidden, nu als nooit tevoren, wanneer mijn plan zich begint te realiseren. Satan is sterk en hij wil mijn plannen van vrede en vreugde wegvegen en jullie doen denken dat Mijn Zoon niet sterk is in Zijn beslissingen. Daarom roep ik jullie op, lieve kinderen, om nog standvastiger te bidden en te vasten. Ik nodig jullie ook uit tot zelf-onthechting voor negen dagen, zodat met jullie hulp, alles wat Ik verlang te realiseren door de geheimen, die ik begon in Fatima, mogen vervuld worden. Ik roep jullie op, lieve kinderen, om nu het belang van mijn komst en de ernst van de situatie te vatten. Ik wil alle zielen redden en hen aan God aanbieden. Daarom, laten we bidden dat alles wat ik ben begonnen volledig mag gerealiseerd worden. Dank jullie om mijn oproep te beantwoorden.”

ivan1

En Ivan, één van de andere zieners antwoordde op de vraag of we ons moesten zorgen maken over de tien geheimen die geopenbaard werden door Maria:

“De tekenen van de tijd tonen dat de wereld in de miserie zit. En de geheimen van Medjugorje bevatten zeker profetieën over pijnlijke gebeurtenissen. Hoewel, het zevende geheim bijvoorbeeld, werd afgezwakt door gebed. Het schijnt mij elke keer toe dat je de hoop en het licht van het paradijs in Haar ogen kan herkennen. De Madonna is hier niet om te straffen… Waarom onze vrijheid niet op een goede manier gebruiken en dialoog en een liefhebbende relatie opbouwen met de Schepper van al wat is. Het is niet toevallig dat Ze zich heeft voorgesteld als de Koningin van de Vrede in Medjugorje; en Haar eerste woorden waren: “Lieve kinderen, laat er vrede zijn tussen de mens en God en de mensen onderling”.”

Paus Johannes Paulus II sprak enkele keren over de band tussen Fatima en Medjugorje. Op 1 augustus 1989 vertelde hij tegen Bisschop Paolo Hnilica: “Vandaag heeft de wereld de voeling met het bovennatuurlijke verloren. Velen zochten en vonden het in Medjugorje door gebed, vasten en de biecht.” En op 25 maart 1984 zei hij: “Medjugorje is de vervulling en de verderzetting van Fatima.”

Echter, Bergoglio moet van Medjugorje niet veel weten. In september vorig jaar schreven we dat de erkenning van Medjugorje afstevende op zwarte rook. De Congregatie van de Geloofsleer zei al in juni 2015 dat ze de verschijningen niet erkennen als bovennatuurlijk. Het laatste woord zal uiteindelijk aan ‘paus’ Franciscus zijn, die zijn scepticisme over de verschijningen niet onder stoelen of banken stak:

Op 14 november 2013 sprak Bergoglio:

“De geest van nieuwsgierigheid is geen goede geest. Het is de geest van dispersie, van het zich verwijderen van God… de geest van teveel praten.  En Jezus vertelt ons ook iets interessant: deze geest van nieuwsgierigheid, die werelds is, leidt tot verwarring.

Nieuwsgierigheid leid ons tot het zeggen van: “Maar ik ken een ziener, die elke dag boodschappen krijgt van de H. Maagd.” Bergoglio ging verder:  “Onze Lieve Vrouw is de Moeder van iedereen! En ze houdt van iedereen. Ze is geen postmeester, die elke dag boodschappen zendt. Dit leidt ons af van het Evangelie, van de Heilige Geest, van vrede en wijsheid, van de glorie van God.”

Het Koninkrijk van God is onder ons. Zoek geen rare dingen op, zoek geen nieuwigheden met deze wereldse nieuwsgierigheid.”

En op 9 juni 2015 zei Bergoglio in zijn homilie het volgende:

“Dan zijn er nog mensen die vergeten zijn dat ze werden gezalfd en de garantie van de Heilige Geest hebben gekregen. Ze zoeken altijd naar bepaalde nieuwigheden in hun christelijke identiteit. Ze vragen waar de zieners zijn die hun precies kunnen vertellen welke boodschap de Moeder van God zal sturen om 4 uur in de namiddag.

Bergoglio heeft tot op heden nog steeds geen bindende uitspraak gedaan over Medjugorje.

Bron: Mystic Post