Afkeuring van Verschijningsplaatsen

Vaticaan verbiedt zieners van Medjugorje om nog boodschappen te verspreiden

medjugorje-NO

De Congregatie van de Geloofsleer heeft, met een bevel getekend door Kardinaal Müller, de parochiepriester van Medjugorje, Fra Marinko Sakota en de 6 zieners verboden om nog getuigenissen te geven of boodschappen te verspreiden in de parochie van Medjugorje. Dit is een harde klap voor het apostolaat van Medjugorje en het communicatiecentrum van de zieners, waar ze de boodschappen in verschillende talen vertaald laten worden en direct naar alle hoeken van de wereld doorzenden, via talloze devotionele websites en sociale media.

Het lijkt erop dat de erkenning van Medjugorje afstevent op ‘zwarte rook’. De Congregatie van de Geloofsleer zei al in juni dat ze de verschijningen niet erkennen als bovennatuurlijk. Het laatste woord zal uiteindelijk aan ‘paus’ Franciscus zijn, die zijn scepticisme over de verschijningen niet onder stoelen of banken stak.

Op 14 november 2013 sprak Bergoglio:

“De geest van nieuwsgierigheid is geen goede geest. Het is de geest van dispersie, van het zich verwijderen van God… de geest van teveel praten.  En Jezus vertelt ons ook iets interessant: deze geest van nieuwsgierigheid, die werelds is, leidt tot verwarring.

Nieuwsgierigheid leid ons tot het zeggen van: “Maar ik ken een ziener, die elke dag boodschappen krijgt van de H. Maagd.” Bergoglio ging verder:  “Onze Lieve Vrouw is de Moeder van iedereen! En ze houdt van iedereen. Ze is geen postmeester, die elke dag boodschappen zendt. Dit leidt ons af van het Evangelie, van de Heilige Geest, van vrede en wijsheid, van de glorie van God.”

Het Koninkrijk van God is onder ons. Zoek geen rare dingen op, zoek geen nieuwigheden met deze wereldse nieuwsgierigheid.”

Op 9 juni 2015 zei Bergoglio in zijn homilie het volgende:

“Dan zijn er nog mensen die vergeten zijn dat ze werden gezalfd en de garantie van de Heilige Geest hebben gekregen. Ze zoeken altijd naar bepaalde nieuwigheden in hun christelijke identiteit. Ze vragen waar de zieners zijn die hun precies kunnen vertellen welke boodschap de Moeder van God zal sturen om 4 uur in de namiddag.

Er wordt verwacht dat Medjugorje erkend zal worden als een plaats van gebed en dat de mensen daar in goed geloof kunnen komen bidden, maar niet als verschijningsplaats.

http://www.gianlucabarile.it/?p=582


Uit het Boek der Waarheid:

De H. Maagd op 12 februari 2014:

Mijn kind, net zoals het Beeld van mijn Zoon, Zijn Woord en Zijn Belofte van Wederkomst zal genegeerd en later uitgeroeid worden, zo zal het ook geschieden met elke referentie die naar mij verwijst, jullie geliefde Moeder.

Spoedig zal het “Wees Gegroet Maria” niet meer gehoord worden binnen of buiten de Kerk van mijn Zoon. Er zal veel ongenoegen getoond worden tegenover hen die mijn heilige Vereringsplaatsen bezoeken en Mariale gebedsgroepen zullen om vele redenen bekritiseerd worden, allemaal zonder oorzaak. Geen enkele erkenning betreffende de echtheid van verschijningen van mij, de Heilige Maagd Maria, Moeder van God, zal nog gehoord worden. Alle verwijzingen naar mij zullen weldra afgekeurd worden door een recent vernieuwd omhulsel van mijn Zoons Kerk op Aarde.

9 antwoorden »

 1. IS DEZE PAUS WEL DE GOEDE DIE WE NODIG HEBBEN ,NU MOGEN D E PRIESTER VROUWEN DIE GEABBORTEERD HEBBEN VERGEVEN, STRAKS OOK DIEGENE DIE ZOMAAR IEDEREEN NEERSCHIET OF STEEKT , DAN WORD HET HELEMAAL EEN VERDOMDE WERELD

 2. als onze paus de ware paus is zoals hij zich voordoet dan moet hij niet twijfelen dan moet hij de waarheid kunnen achterhalen ons vaticaan zit momenteel vol met zij die de kerk willen afbreken en alles wat er rond hangt blijf geloven in wat je zelf ervaart en luister niet naar hen die alles willen afbreken dit wat nu aan het gebeuren is dat is voorspeld

  • Moeder van de Verlossing, 12 maart 2012:

   Mijn kind, het is nu dat al Gods zieners en uitverkorenen zullen lijden onder de grootste verdrukking. Satans dagen zijn bijna geteld en hij zal ieder dodelijk wapen gebruiken, in het bijzonder enkele gewijde priesters, om te proberen om mijn woord, dat van jullie geliefde Moeder en dat van mijn Zoon, Jezus Christus, teniet te doen.Nooit eerder werden goddelijke openbaringen zo bekritiseerd als vandaag. De duisternis blijft de Kerk binnendringen en velen in de Kerk doen er alles aan om de wereld van zieners te zuiveren. Ze willen niet dat de Waarheid aan het licht komt en zullen verhinderen dat de gebeden, aan zieners gegeven om zielen te redden, worden bekendgemaakt. Bid kinderen, dat hun pogingen het werk van mijn Zoon of dat van blinde gelovigen, door de voortdurende Gave van de Heilige Geest aan deze zieners, niet zullen verhinderen. Jullie gebeden en trouw aan mijn dierbare Zoon, zijn nog nooit zo belangrijk geweest daar deze duistere wolk over mijn Zoon Zijn Kerk blijft nederdalen. Bid, bid, bid, dat het Licht van mijn Zoon ervoor zorgt dat verloren zielen kunnen worden verlicht door Zijn meest Heilige Woord. Dank je om mijn oproep te beantwoorden, mijn kind, vooral in deze tijd van veel verdriet, jullie berokkend door zij die beweren in de Naam van de Heer te spreken.
   Jullie Hemelse Moeder
   Moeder van de Verlossing

  • Ja, God wil dat iedereen die oprecht berouw heeft: ook abortus of euthanasie toepast of medeplichtig eraan is – maakt niet uit – vergiffenis verdient. Als wij, mensen, hun NIET vergeven (pas op, daar is tijd voor nodig dat wij, mensen dat kunnen hoor – dan zullen wij ook niet vergeven worden.

 3. F is niet canoniek gekozen, want er had minimaal 15 dagen moeten verstrijken tussen aftreden en pauskeuze. Ergo, F heeft geen enkele wettelijke basis voor zijn pontificaat. Elk besluit is ongeldig, dus ook dat over Medjugorje. Geen zorg dus.

 4. Ik denk/dacht dat Paus Franciscus een goede paus is, maar ik hoor meer en meer van bepaalde mensen in (of buiten) mijn omgeving dat hij (misschien) niet zo is zoals hij zich voordoet. Ben bang verkeerd oordeel te vellen. Ik denk/dacht dat hij een halve heilige was/is zoals PP. Johannes-Paulus II.

 5. Ik ontvang om de twee maanden het tijdschrift: Koningin van de Vrede tijdschrift over en van medjugorge en zover ik het lees en begrijp heb ik hierover nog niets vernomen. Ik weet dat het onderzoek naar de echtheid van de verschijningen is afgelopen en het nu wachten is op deze paus. Wel heeft hij zich er al negatief over uitgesproken ! Shalom

 6. Volgens de theologische Modernisten spreekt God niet rechtstreeks tot de mens. Geloof zou een puur cultuurverschijnsel zijn. De mogelijkheid dat profeten echt bestaan en dat de Allerheiligste Maagd Maria met haar boodschappen ons komt verrijken en waarschuwen wordt door de Modernisten bij voorbaat en resoluut afgewezen. En dat durft zich Christen te noemen!