Vaticaan verbiedt zieners van Medjugorje om nog boodschappen te verspreiden

medjugorje-NO

De Congregatie van de Geloofsleer heeft, met een bevel getekend door Kardinaal Müller, de parochiepriester van Medjugorje, Fra Marinko Sakota en de 6 zieners verboden om nog getuigenissen te geven of boodschappen te verspreiden in de parochie van Medjugorje. Dit is een harde klap voor het apostolaat van Medjugorje en het communicatiecentrum van de zieners, waar ze de boodschappen in verschillende talen vertaald laten worden en direct naar alle hoeken van de wereld doorzenden, via talloze devotionele websites en sociale media.

Het lijkt erop dat de erkenning van Medjugorje afstevent op ‘zwarte rook’. De Congregatie van de Geloofsleer zei al in juni dat ze de verschijningen niet erkennen als bovennatuurlijk. Het laatste woord zal uiteindelijk aan ‘paus’ Franciscus zijn, die zijn scepticisme over de verschijningen niet onder stoelen of banken stak.

Op 14 november 2013 sprak Bergoglio:

“De geest van nieuwsgierigheid is geen goede geest. Het is de geest van dispersie, van het zich verwijderen van God… de geest van teveel praten.  En Jezus vertelt ons ook iets interessant: deze geest van nieuwsgierigheid, die werelds is, leidt tot verwarring.

Nieuwsgierigheid leid ons tot het zeggen van: “Maar ik ken een ziener, die elke dag boodschappen krijgt van de H. Maagd.” Bergoglio ging verder:  “Onze Lieve Vrouw is de Moeder van iedereen! En ze houdt van iedereen. Ze is geen postmeester, die elke dag boodschappen zendt. Dit leidt ons af van het Evangelie, van de Heilige Geest, van vrede en wijsheid, van de glorie van God.”

Het Koninkrijk van God is onder ons. Zoek geen rare dingen op, zoek geen nieuwigheden met deze wereldse nieuwsgierigheid.”

Op 9 juni 2015 zei Bergoglio in zijn homilie het volgende:

“Dan zijn er nog mensen die vergeten zijn dat ze werden gezalfd en de garantie van de Heilige Geest hebben gekregen. Ze zoeken altijd naar bepaalde nieuwigheden in hun christelijke identiteit. Ze vragen waar de zieners zijn die hun precies kunnen vertellen welke boodschap de Moeder van God zal sturen om 4 uur in de namiddag.

Er wordt verwacht dat Medjugorje erkend zal worden als een plaats van gebed en dat de mensen daar in goed geloof kunnen komen bidden, maar niet als verschijningsplaats.

http://www.gianlucabarile.it/?p=582


Uit het Boek der Waarheid:

De H. Maagd op 12 februari 2014:

Mijn kind, net zoals het Beeld van mijn Zoon, Zijn Woord en Zijn Belofte van Wederkomst zal genegeerd en later uitgeroeid worden, zo zal het ook geschieden met elke referentie die naar mij verwijst, jullie geliefde Moeder.

Spoedig zal het “Wees Gegroet Maria” niet meer gehoord worden binnen of buiten de Kerk van mijn Zoon. Er zal veel ongenoegen getoond worden tegenover hen die mijn heilige Vereringsplaatsen bezoeken en Mariale gebedsgroepen zullen om vele redenen bekritiseerd worden, allemaal zonder oorzaak. Geen enkele erkenning betreffende de echtheid van verschijningen van mij, de Heilige Maagd Maria, Moeder van God, zal nog gehoord worden. Alle verwijzingen naar mij zullen weldra afgekeurd worden door een recent vernieuwd omhulsel van mijn Zoons Kerk op Aarde.