Deken van Diest wil holebi-relaties kerkelijk inzegenen, Pro Familia tikt hem op de vingers

rainbow_flag_church
Een regenboogvlag aan een Kerk. Bron: Anglicansablaze.blogspot.com

De deken van Diest, priester Felix Van Meerbergen, vindt dat homo’s, lesbiennes en biseksuelen (holebi’s) hun relatie kerkelijk moeten kunnen laten inzegenen. Dat zei Van Meerbergen donderdag tegen de Vlaamse regionale televisiezender ROB-tv. Volgens de deken van Diest heeft de Kerk “de jongste jaren te veel mensen veroordeeld om wie ze zijn en om wie ze liefhebben”. “Mensen hebben nood aan rituelen, gebaren, tekens en woorden”, zei Van Meerbergen tegen het VRT-Nieuws.

Om die mensen weer bij de Kerk te betrekken moet hun relatie op een af andere manier bezegeld kunnen worden, aldus Van Meerbergen.
Verder stelt hij dat vrouwen en gehuwde mannen priester moeten kunnen worden. “De functie van priester of deken mag men niet laten afhangen van geslacht of status, het moet een soort van herderschap zijn”, zegt de deken van Diest. Op socialemedia krijgt Van Meerbergen zowel bijval als kritiek op zijn voorstellen.

Een Vlaamse pater die het in dezen oneens is met de deken van Diest schrijft op Facebook: “Sint-Jan Berchmans keert zich om in zijn graf. Heer geef ons gelovige priesters! Geef ons trouwe katholieke priesters! Geef ons heilige priesters! (Dit geldt ook voor dekens e.a.)”

Aartsbisschop De Kesel in wiens bisdom Diest ligt heeft nog niet gereageerd op de voorstellen van Van Meerbergen.

De organisatie Pro Familia ging reeds in de clinch en verdedigde op z’n website vurig de katholieke standpunten en zette uiteen waarom E.H. Van Meerbergen verkeerd is, en ijverde voor zijn bekering. De deken dreigde een advocaat onder de arm te nemen en een rechtszaak aan te spannen, maar dat lijkt er toch niet van te komen. We leven namelijk in een vrij land met recht op vrije meningsuiting. Katholieken zijn nog steeds vrij om hun geloof te verdedigen en afvalligen terecht te wijzen.

Dat is ook het motto van onze site (zie ook onze principes).

“Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is, opdat de mens Gods volmaakt is, tot alle goed werk volmaakt toegerust. Ik betuig dan voor God en de Heer Jezus Christus, Die de levenden en doden oordelen zal in Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk: predik het woord, houd aan gelegen en ongelegen, weerleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer. Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar daar zij kittelachtig zijn van gehoor, zullen zij zichzelf leraars vergaderen, naar hun eigen begeerten, en zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot de fabels. Maar gij, wees wakker in alles, lijd verdrukkingen, doe het werk van een evangelist, maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd is. (2 Tim. 3,16-4,5)

Onze christelijke overtuiging over het homohuwelijk is: God heeft man en vrouw geschapen opdat ze zouden trouwen en kinderen krijgen. Twee mannen of twee vrouwen die seksuele handelingen verrichten: kunnen daar kinderen uit voortkomen? Dat is een steriele en onvruchtbare daad, die enkel berust op begeerte en lust en verder geen enkele hoger doel heeft (het doel van seksualiteit: een gezin stichten). Vandaar dat de Kerk nooit een homoseksueel koppel kan inzegenen. Wie dat toch wil, wijkt af van de Leer van Christus en wordt bijgevolg afvallig van het geloof en wordt dan een pseudo-christen.

adam&steve

 

marraige

 

 

Bron: KN & Profamilia