Bergoglio nog, afgelopen donderdag: ‘Jezus speelde de idioot’ en ‘Jezus was niet zuiver’

pope-religion

“Jezus was niet zuiver”

Jorge Bergoglio, 16 juni 2016

Vorige week donderdag avond gaf Bergoglio een toespraak tijdens de Kerkelijke Conferentie in Rome, waar hij o.a. ook de leugen vertelde dat “de meerderheid van de huwelijken ongeldig is”. Van die toespraak is nog niet alles gezegd.

Hij braakte die dag een reeks onwaarschijnlijke woorden uit, die de limiet van godslastering bereiken. Hij gaf daar o.a. volgende uitspraken: Jezus, in het voorval met de overspelige vrouw “speelde een beetje de idioot” (een schokkende zin, die de website van het Vaticaan veranderde in “deed alsof hij het niet begreep”, maar wij (Rorate) hebben de opnames!), en dan Jezus, in hetzelfde voorval toen de vrouw werd gered van de steniging, “faalde op gebied van moraliteit” (“ha mancato verso la morale”). Dan zei Bergoglio dat Jezus “niet zuiver” was (“non è un pulito”), hij gebruikte effectief deze uitdrukking; wie weet wat hij wilde suggereren…

[Bergoglio suggereerde eerder al dat Jezus onzuiver was, een zondaar, zie bvb ook zijn uitspraken op 15 juni 2013.]

Dan, op het einde bevestigde Bergoglio dat “een grote meerderheid van onze sacramentele huwelijken ongeldig zijn“; (waarbij pater Lombardi niet kon uitleggen waarom de tekst op de website van het Vaticaan was gewijzigd in “een deel van onze huwelijken”).

En dan om zijn show te vervolledigen, voegde Bergoglio er nog aan toe dat aan de andere kant, veel “samenwoningen echte huwelijken zijn” (waarbij hij het samenwonen de facto vergoelijkte, nadat hij de echte, sacramentele huwelijken als ongeldig had bestempeld).

Dit soort vernietigende uitspraken zijn voor een seculier publiek enkel curieus en zelfs amusant, zoals een show van een auto die in de prak wordt gereden, maar vanuit een Katholiek standpunt is het verschrikkelijk; het is een soort gesel die op de Kerk gevallen is en haar dreigt te vernietigen.


Uit het Boek der Waarheid:

Aan die gewijde dienaren van Mij, die Mijn stem nu herkennen: luister a.u.b. naar Mij aangezien Ik Mij naar jullie uitstrek om jullie vertroosting te brengen! Ik zou jullie nooit vragen om Mijn Kerk op aarde te verwerpen want Ik was het, jullie geliefde Redder, die deze voortbracht. Ik offerde Mijn Lichaam op, als het Levend Offer, om jullie te redden. Jullie hebben de verantwoordelijkheid gekregen om namens Mij getuigenis af te leggen om de ziel van diegenen, die jullie onderwijzen en leiden, te redden. Al wat jullie kunnen doen, is op Mij vertrouwen en doorgaan Mij te dienen. Wat jullie niet mogen doen, is eender welke doctrine aanvaarden die jullie voorgehouden wordt, en waarvan jullie ogenblikkelijk zullen weten dat deze niet in overeenstemming met Mijn Leer is. Jullie moeten doen wat jullie hart jullie ingeeft, maar weet dit: Deze periode gaat bij jullie diepe pijn teweegbrengen, en het pure hartzeer dat jullie zullen ervaren wanneer jullie zien hoe Mijn Kerk geschonden zal worden, zal jullie doen huilen. Maar jullie moeten de leugens, die jullie voorgehouden gaan worden, herkennen voor wat ze zijn – een belediging voor Mijn dood aan het kruis. (Jezus Christus op 8 maart 2013)

Bekijk eenvoudig de Valse Profeet, die zal trachten Mijn Kerk te leiden, met heldere ogen want hij is niet afkomstig uit het huis van Mijn Eeuwige Vader. Hij zal zich wel zo voordoen. Maar dit zal niet waar zijn. Kijk ook naar de vriendschap die hij aan de dag zal leggen met de Antichrist want zij zullen twee van de meest bedrieglijke volgelingen van de satan zijn – gekleed in schaapsvacht. Zij zullen krachten hebben die zullen lijken op de wonderen van weleer maar dat zullen Satanische krachten zijn. Jullie moeten te allen tijde in staat van genade blijven als middel om jullie geloof te verdedigen. Bid voor Mijn geheiligde dienaars die door de lauwheid van hun geloof in de armen van de bedrieger getrokken zullen worden. Hij zal aantrekkelijk voor hen zijn omdat hij opwinding, passie, zogenaamde liefde die ik-gedreven zal zijn, zal bieden en zijn charismatische verschijning zal moeilijk te weerstaan zijn. Volg die weg, Mijn gewijde dienaren, en jullie zullen voor altijd voor Mij verloren zijn.

Jullie kunnen je afvragen : waarom vertonen deze gebeurtenissen dergelijke moeilijkheden ? Jullie kunnen je bovendien afvragen waarom Ik het toelaat dat deze dingen gebeuren. Jezus zou immers door Zijn barmhartigheid dergelijke belemmeringen niet opvoeren. Welnu, Ik moet dit toelaten omdat het door deze uitdagingen zal zijn dat de eindstrijd tussen Mijn Eeuwige Vader en de boze kan plaatsvinden. Zonder een laatste confrontatie kan hij, de Satan, uiteindelijk niet in de afgrond van de eeuwige hel geworpen worden.

Wees waakzaam voor dit bedrog. Laat niet toe dat jullie zielen op deze manier verloren gaan. Bid, bid, bid voor de genade van het onderscheidingsvermogen zodat jullie deze Valse Profeet kunnen zien voor wat hij werkelijk is. Een duivel vanuit de diepten van de hel, gezonden om jullie te verstrooien. Wees dankbaar dat jullie zijn doelwitten zijn ! Vanwege jullie trouw aan Mij zullen jullie voor de ultieme test geplaatst worden. De test van jullie geloof ! Nooit meer zullen jullie het hoofd moeten bieden aan een dergelijke test. Wees dus voorbereid ! Wend jullie nu tot Mij, jullie allemaal Mijn gewijde dienaren, voordat het te laat is. (Jezus Christus, 19 februari 2011)

[Korte noot van de redactie: Jezus noemt hier de Valse Profeet een duivel, maar Hij noemde Judas, de verrader, ook een duivel – dit is daarom niet letterlijk te nemen]