Bergoglio over de zonde

In een homilie op 15 juni zei hij het volgende:
“Echte verzoening betekent dat God in Christus onze zonden op zich nam, en Hij werd de zondaar voor ons. Wanneer we naar de biecht gaan, bijvoorbeeld, is het niet dat we onze zonden biechten en dat God ons dan vergeeft. Nee, dat niet! We zoeken naar Jezus Christus en zeggen “Dit is jouw zonde, en ik zal opnieuw zondigen.” En Jezus houdt daarvan, want het was zijn missie: de zondaar voor ons te worden, om ons te bevrijden.” De paus besloot zijn homilie door te zeggen dat de ‘pilaar’ van het christelijk leven het feit is dat “Christus zonde werd voor ons, onze zonden zitten in Zijn Lichaam, in Zijn Ziel! Dit – zegt de paus- is zot, maar het is waar. Dit is het schandaal van het Kruis!” (news.va)

Jezus nam onze zonden weg, door Zijn offerdood, maar Hij werd geen zondaar!En als we biechten zeggen we wel degelijk onze zonden en vragen we vergiffenis. We gaan er toch nooit aan toevoegen: en ik zal opnieuw zondigen?
Jezus zei namelijk tegen de zondares: “Ik vergeef je, ga nu maar en zondig voortaan niet meer”