Bergoglio weer: ‘Neen aan gemummificeerde christenen en clochard-christenen’

pope-religion

Bergoglio gaf weer van katoen tijdens zijn Mis in Casa Santa Marta, op 3 mei, waar hij de gelovigen opriep om niet te worden zoals o.a. een mummie, een clochard-christen (vagebond of dakloze) of een koppige christen, waarbij hij in niet mis te verstande bewoordingen natuurlijk de traditionele katholieken weer een veeg uit de pan gaf.

Bergoglio somde de verschillende “soorten christenen” op, die afwijken van het “rechte pad”, dat Christus aanhaalde in het Evangelie van vandaag.

Hij begon bij de ‘gemummificeerde christenen’, zeggende dat deze diegenen zijn “die niet voorwaarts bewegen, en die het idee geven van te zijn zoals een mummie.” “We weten niet precies wat ze zijn. Ze zijn lichtjes heidens geworden christenen: die er zijn, die stil staan en niet vooruitgaan in hun christelijk leven, die de zaligsprekingen niet doen bloeien in hun leven, die geen werken van barmhartigheid doen… ze zijn bewegingloos.” “Ze doen geen kwaad, maar ze doen ook geen goede dingen.”

Dan had hij het over de ‘koppige christenen’. “Het kan zijn dan we onze weg verliezen, maar wat erger is, is het zijn van een koppige christen. Deze typen van christenen realiseren zich dat ze de verkeerde weg nemen, maar zijn ervan overtuigd dat dit het juiste pad is en ze horen niet de stem van de Heer, die hen vertelt om terug te keren en het juiste pad te nemen.” [Bergoglio heeft het hier natuurlijk over de traditionele katholieken die koppig zijn omdat ze de zogezegde juiste weg van Bergoglio niet willen volgen; maar buiten deze context gezien kan Bergoglio het dan weer over zichzelf hebben, of over die andere modernisten die de weg naar de hel bewandelen]

Vervolgens had Bergoglio het over ‘clochard-christenen’ of ‘vagebond-christenen’: “dat zijn diegenen die reizen van hier naar daar, maar die niet weten waar ze naartoe gaan. Ze dwalen rond in het christelijk leven, zoals vagebonden.”

En tot slot haalde hij de “halfweg-christenen” aan: “Er zijn andere christenen die, terwijl ze reizen, verleid zijn door de schoonheid van een object en ze stoppen halverwege, gefascineerd door wat ze zien, door een idee, een voorstel, of een landschap, en ze stoppen! Christelijk leven is geen fascinatie: het is de waarheid. Het is Jezus Christus!
[Bergoglio lijkt hier ook weer te kloppen op de traditionelen, die blijven bij wat de Heer ons heeft voorgehouden: de Traditie en de onveranderlijke Leer van Christus. Het is maar een “idee” volgens Bergoglio, waar men aan moet voorbij gaan.]

Bergoglio maakte de traditionele gelovigen al eerder uit als zijnde “rebellen”, en stelde dat religieus fundamentalisme (zich vasthouden aan de Leer) ons van God distantieert en dat het een transversale duisternis is.

Vlak na zijn aantreden bekritiseerde hij ook al de gelovigen die zich verzetten tegen veranderingen en de klok willen terugdraaien, 50 jaar na het 2de Vaticaans Concilie. Hij noemde dit concilie een “prachtig werk van de H. Geest” en bestempelde diegenen die het bekritiseren als zijnde “koppig”.

scold
Bergoglio zei ooit eens tijdens een Mis: “… maar aan de andere kant houden we ervan om mensen uit te schelden en hen te veroordelen.”

http://www.lastampa.it/2016/05/03/vaticaninsider/eng/the-vatican/no-to-mummified-and-vagabond-christians-jyUZW9msAYBkiXndI0SNsJ/pagina.html