Paus Franciscus verkettert tegenstanders van Vaticanum II

ROME:
17 april (RKnieuws.net) — Paus Fran­cis­cus bekri­tiseerde gis­teren dege­nen die zich verzetten tegen veran­der­ing en ‘de klok willen terug­draaien’ en ’ de Heilige Geest willen tem­men’ 50 jaar na het con­cilie. Hij maakte zijn
opmerkin­gen in een hom­i­lie bij een mis gevierd in het Santa Marta, aldus National Catholic Reporter.

‘We vieren dit 50-jarig jubileum, het is een mon­u­ment. We willen de klok niet terug draaien. Dat heet kop­pigheid en de Heilig Geest tegen­werken. De Heilige Geest ver­stoort ons omdat het ons raakt en duwt de Kerk vooruit. De Heilige
Geest is de kracht van God, het geeft ons de kracht om vooruit te gaan, maar som­mi­gen vin­den dit verve­lend en houden meer van het com­fort en het oude.’
(Ben Lange)

Paus noemt critici Vaticanum II ‘koppig’

Het Tweede Vaticaans Concilie “was een prachtig werk van de Heilige Geest” maar wordt desondanks, 50 jaar later, onvoldoende in praktijk gebracht.

Dat heeft paus Franciscus dinsdag gezegd in zijn homilie in Casa Santa Marta. Er zijn “koppigen” die de zaak terug willen draaien en “de Heilige Geest willen temmen”, aldus de paus. Hij bracht het concilie (1962-1965)
ter sprake in zijn preek naar aanleiding van de lezing uit de Handelingen van de Apostelen over de steniging van Stefanus.

Die verweet de oudsten en de schriftgeleerden “hardnekkigen en onbesnedenen van hart” te zijn omdat zij zich tegen de Heilige Geest verzetten.

De paus riep ook het verwijt van Jezus aan de Emmausgangers in herinnering wegens de “traagheid van hart”. “Altijd”, zei de paus, ook onder ons, is er weerstand tegen de Heilige Geest.”

“Anders gezegd, de Heilige Geest bezorgt ons problemen. Omdat Hij ons beweegt, ons drijft, de Kerk aanspoort vooruit te gaan. We zijn net als Petrus bij de Gedaanteverandering: ‘Ach wat leuk om zo samen te zijn, zo bij elkaar!’ …
Zolang Hij ons maar niet lastig valt. We willen dat de Heilige Geest indommelt … we willen de Heilige Geest temmen. Dat is verkeerd. Omdat Hij God is en Hij de wind is die komt en gaat en van wie men niet weet van waar Hij komt. Hij
geeft ons troost en kracht om door te gaan, maar wel vooruit. Dat stoort ons. Gemak is beter!”

“Het lijkt alsof we allemaal heel gelukkig zijn met de aanwezigheid van de Heilige Geest, maar dat is niet waar. Die bekoring blijft. Neem bijvoorbeeld het Concilie.”

Het Concilie was een prachtig werk van de Heilige Geest.

Denk eens na over paus Johannes XXIII. Hij zag eruit als een goede pastoor. Hij heeft gehoorzaamd aan de Heilige Geest. Maar hebben wij 50 jaar later alles gedaan wat de Heilige Geest ons in het Concilie vertelde? Is het geëffectueerd?
Nee, wij vieren het jubileum, richten een monument op, zolang het ons maar niet lastig valt. We willen niet veranderen. Bovendien willen sommige mensen terug. Dit is koppigheid. Dit noemen wij een poging om de Heilige Geest te temmen, dit is wat wij dwaasheid en traagheid van hart noemen.”

“Hetzelfde gebeurt ook in ons persoonlijk leven”, aldus de paus. “De Geest spoort ons aan tot een meer evangelische weg”, maar wij verzetten ons. De laatste vermaning is “verzet je niet tegen de Heilige Geest. De Geest maakt ons vrij, met de vrijheid van Jezus, met de vrijheid van Gods kinderen.”

“Verzet je niet tegen de Heilige Geest. Ik zou graag willen dat wij allemaal de Heer om deze genade vragen: om gehoorzaam te zijn aan de Heilige Geest, de Geest die tot ons komt en ons aanspoort tot een weg van heiligheid, de prachtige
heiligheid van de Kerk, de genade van gehoorzaamheid aan de Heilige Geest.”

De Heilige Vader sprak tijdens de heilige Mis ook over zijn voorganger paus Benedictus XVI, die dinsdag 86 jaar is geworden. Hij bad dat de Heer “met hem is, hem nabij is en hem veel troost geeft.” Franciscus bracht zijn persoonlijke wensen over aan Benedictus XVI in een uitgebreid telefoongesprek.

Mag ik er iedereen aan herinneren dat de H. Padre Pio een tegenstander was van Vaticanum II.

En veel concilievaders waren notoire vrijmetselaars

En onze vorige paus Benedictus XVI was ook niet te vinden voor de vernieuwingen en moderniseringen. Hij hield vast aan
de traditie en heeft vele oude gebruiken terug ingevoerd in het Vaticaan. Dit is dus een uithaal naar Paus Benedictus.