The Remnant Newspaper: ‘Bergoglio moet worden afgezet en gebanvloekt’

20140127-pope-x624-1390859938

The Remnant Newspaper, 29 februari 2016: Jorge Bergoglio, paus Franciscus, moet worden afgezet, en hier is waarom.

Zoals ik eerder zei over Bergoglio, vanaf de eerste dagen van zijn pontificaat, de schade toegebracht aan de zielen veroorzaakt door deze Diabolische Narcistische Peronistische Fascist (Bergoglio dus) is verschrikkelijk op gebied van omvang en snelheid, volledig ongezien en de enormiteit is niet enkel bekend aan God. Satans plan met Bergoglio betreffende de Kerk is eenvoudig: alles in diskrediet brengen met de simpele maar vage woorden van Bergoglio. Dit omvat de hele Decaloog, de meest heilige Rozenkrans van de H. Maagd, het bestaan van de Hel, het H. Misoffer en de Werkelijke Tegenwoordigheid van Jezus in de Eucharistie en het hele begrip van de Onveranderlijke objectieve Waarheid. Met ander woorden, complete chaos. Hagan lio, zoals de man zelfs zei.

De gigantische misdaad tegen de mensheid die Bergoglio uitvoert – en overweeg eens dat Bergoglio zeker het potentieel heeft om één van de personen te zijn die eindigen met het persoonlijk verantwoordelijk te zijn voor het verlies van zielen tot de eeuwige verdoemenis, boven Luther, boven Mohammed, Siddharta,… – zal ongezien en ongemerkt doorgaan tot op het moment dat Onze Heer en Redder Jezus Christus terugkeert in glorie… Tenzij er positieve, proactieve tegenmaatregelen worden genomen. Afzetting en banvloeking zijn die tegenmaatregelen, en ze moeten uitgevoerd worden door bisschoppen. Leken kunnen dit niet doen. Enkel bisschoppen.

Satan heeft zijn zet gemaakt. Hij heeft de Stoel van Petrus, en zijn werktuig Bergoglio kraamt bijna elke dag een diabolische uitspraak uit – om te desoriënteren, te verwarren en te misleiden of menselijke zielen weg te leiden van de Waarheid van Jezus Christus en Zijn Heilige Kerk. Zoals ik al zei vanaf het begin van deze epische catastrofe, zullen Bergoglio’s woorden gebruikt worden als een gesel om genadeloos en onophoudelijk Onze Heer te geselen – maar er is een schild dat kan en moet opgericht worden, een antwoord dat kan en het antwoord zou moeten zijn op elke uitroep van: “Wel, paus Franciscus zei…”, en dat antwoord is: “Paus Franciscus werd afgezet en gebanvloekt omdat hij een ketter is.”

Kijk mensen, het spel is bijna over. We hebben niet veel tijd meer. De (trouwe) bisschoppen hebben twee keuzes: ofwel Bergoglio afzetten en banvloeken, ofwel aftreden.

Dit is wat er gebeurt wanneer lafaards en verwijfden de gang van zaken bepalen. Hoe langer een gegeven groep wacht om daadkrachtig de agressor te confronteren, hoe erger de uiteindelijke nodige onvermijdelijke actie zal zijn om de vijand terug te dringen en te verslaan.

Op een gegeven moment zal iemand Bergoglio moeten banvloeken om een geloofwaardig en betekenisvol dam op te werpen tegen zijn satanische en moordende uitspraken. Het zou zo snel mogelijk moeten gedaan worden, wat betekent, terwijl dat hij nog in leven is, en wat ook betekent dat hij moet worden afgezet. Omwille van de liefde voor God en voor het welzijn van elke menselijke ziel die nu en voorgoed in staat is om door Bergoglio’s diabolische leugens in de eeuwige verdoemenis te belanden, laten we een Onvolmaakt Oecumenisch Concilie bijeenroepen door de overblijvende bisschoppen die nog het Katholiek geloof bewaren en God boven alles beminnen. De Restkerk-strijder moet ofwel een tegenaanval lanceren, ofwel terugtreden.
http://remnantnewspaper.com/web/index.php/fetzen-fliegen/item/2347-calling-all-bishops-that-are-still-catholic-the-die-is-cast-bergoglio-must-be-deposed


Uit het Boek der Waarheid:

De Heer op 26 mei 2012:

Vandaag, Mijn liefste dochter, vraag Ik Mijn volgelingen, om intens te bidden voor Mijn geliefde Plaatsvervanger Paus Benedictus XVI. Hij, Mijn heilige dienaar, ondergaat in de Heilige Stoel achter gesloten deuren een verschrikkelijke vervolging. Ik heb jullie al eerder verteld dat de vrijmetselaarsgroeperingen, die binnen het Vaticaan een ijzeren greep bezitten, Mijn geliefde Paus uit de weg willen ruimen.En zij zijn van plan om hem op slinkse wijze uit de Stoel van Petrus te verdringen. Hij zal, zoals Ik jullie in het verleden verteld heb, moeten vluchten. Want hij zal weinig keuze hebben. Deze tijd is kort. Jullie moeten intens bidden dat hij zo lang mogelijk kan blijven want zodra hij vertrekt, zal de Bedrieger – de Valse Profeet – zijn plaats innemen.”

De Heer op 12 april 2012:

Deze Paus mag dan wel gekozen worden door leden binnen de Katholieke Kerk, maar hij zal toch de Valse Profeet zijn. Zijn kiezers zijn wolven in schaapskleren en zijn leden van de geheime en verdorven Vrijmetselaarsgroep, die door Satan geleid wordt. Op deze manier zal Satan proberen om Mijn Kerk te vernietigen. Jammer genoeg zal hij, deze Valse Profeet, een grote aanhang tot zich trekken. Degenen die zich tegen hem verzetten, zullen vervolgd worden.