Diefstal van ciborie met Hosties in Menen

menenhosties

Een lezer meldde dat er een tijdje  geleden in de St-Franciscuskerk te Menen (België) een ciborie met Hosties werd gestolen.

Op zaterdag 27 februari constateerde de koster dat het deurtje van het tabernakel aan het zij-altaar openstond in de H.Franciscuskerk te Menen…. Zo te zien was de ciborie verdwenen die naar het schijnt volledig gevuld was met Heilige Hostie’s…. Een paar maand ervoor werd dit stelen al eerder geprobeerd, maar waarschijnlijk door het binnenkomen in de kerk van mensen werd deze ciborie vlug in een biechtstoel geplaatst…. Verder werd dan politie verwittigd maar daders werden niet gevonden.

Het is onbekend wat er met de Hosties gebeurd is. Laten we vooral hopen dat ze niet voor heiligschennende doeleinden werden gebruikt.

Wij doen een oproep aan alle lezers om de akte van eerherstel aan het H. Sacrament te bidden:

Aanbiddelijke Zaligmaker en goede Meester, levend Brood en bron van het leven, goddelijke Jezus, die door een onuitsprekelijke goedheid, door een uitwerksel van uw grenzeloze liefde voor de mensen, U gewaardigt onder deze nederige gedaanten te verblijven in het Allerheiligste Sacrament des Altaars, wij aanbidden U, wij loven U, en danken U uit alle kracht van onze ziel, voor de instelling van de H. Eucharistie. Wij brengen U openlijk en plechtig voldoening en eerherstel voor al de beledigingen die U zijn aangedaan en die Gij nog dagelijks te verduren hebt in dit verheven Sacrament: van de ongelovigen, de goddelozen en de slechte christenen.

Vergiffenis Heer, vergiffenis, voor zoveel verguizingen en versmadingen, voor zoveel oneerbiedigheden en heiligschennissen. Vergiffenis voor de versteendheid van onze harten en de verstrooidheid van onze geest. Vergiffenis voor het verwaarlozen en misbruiken van Uw talloze genaden. Ach Heer, konden wij met bittere tranen en werken van strenge boetvaardigheid uitwissen en uitboeten zoveel ongerechtigheden van ons en van onze broeders! Maar al wat wij kunnen en wensen is niets, vergeleken met hetgeen Gij verdient. Verenigt u dan met ons, uitverkorenen des Heren, hemelse geesten, en Gij vooral, verheven Maagd Maria, die alleen in staat zijt het Hart van uw goddelijke zoon waardig te eren. Verenigt u met ons, om aan die beledigde God, aan dat verguisde en miskende Hart, de zuivere hulde en eerbewijzen te brengen, die Hem kunnen behagen.

En Gijzelf, grote God, gewaardig U in onze harten de gevoelens te bevestigen, die Gij er in wilt zien heersen. Vervul ons met een levendiger geloof; doordring ons van een diepere eerbied en een heviger brandende liefde; verteer ons door een immer aangroeiende ijver voor het vervullen van Uw heilige wil, opdat wij, na U hier op aarde steeds beter en getrouwer gediend te hebben, eens het geluk mogen smaken U eeuwig te aanschouwen met de engelen en de gelukzaligen in de hemel. Geloof, bemind, aanbeden en verheerlijkt zij in eeuwigheid onze Heer Jezus Christus in het Allerheiligste Sacrament des Altaars! Amen.

jesusweeping