Getuigenis van een voormalige Satanische ‘hoge tovenaar’: “Bestrijd abortus met spirituele wapens”

Zachary King, een voormalige “hoge tovenaar” in een Satanische kerk die zich bekeerde door de wonderbaarlijke tussenkomst van de Heilige Moeder, zei tijdens een conferentie in 2017 dat abortus een geestelijke strijd is die bestreden moet worden met geestelijke wapens. Dat is ook de reden waarom pro-life marsen weinig uithalen, maar gebed (zoals het gebedsinitiatief van Pro Vita in België) veel krachtiger is.

“Ik weet dat abortus een satanisch offer is,” zei King op een conferentie over geestelijke oorlogvoering georganiseerd door Serviam Ministries uit Toronto.

“Waarom wil de duivel de ongeborenen doden?” zei hij. “Satan vreest bepaalde dingen. Onschuld is er één van. Je kunt niet onschuldiger zijn dan de baby in de baarmoeder.”

King vertelde over zijn opmerkelijke “reis” naar de Katholieke Kerk. Opgegroeid in een Baptistenhuis, was King op 10-jarige leeftijd verslaafd aan magie, werd hij op 11-jarige leeftijd seksueel misbruikt door een vrouwelijke leraar en sloot hij zich formeel aan bij een Satanische kring en ‘verkocht’ hij op 13-jarige leeftijd zijn ziel aan de duivel.

Drie maanden voordat hij 15 werd, assisteerde hij bij zijn eerste rituele abortus, met als doel bloed aan zijn handen te krijgen. Toen hij 21 was, zat hij in een Satanische kerk als hoge tovenaar, een van de weinige in de wereld, waarvan het gerucht gaat dat ze door Satan zelf zijn uitgekozen.

Tegen de tijd dat hij zich bekeerde, had King 146 abortussen begeleid.

“Voor elke vloek, gebruikten we een abortus,” vertelde hij de conferentie. “Hoe groter hetgeen je vraagt van de duivel, hoe meer je moet doen voor de duivel om het te krijgen. …Voor een vloek is een geaborteerde baby nodig.”

King vertelde hoe een vrouw naar de juwelenkiosk kwam waar hij werkte en hem vertelde dat de Heilige Moeder hem in haar leger wilde en hem een Wonderdadige Medaille gaf. King beoefende nog steeds magie, maar had zijn rol als ‘hoge tovenaar’ opgegeven en was de Satanische kerk zo’n drie jaar eerder ontvlucht omdat hij daar niet meer wilde zijn.

Hij kon alles krijgen wat hij wilde, maar niets bevredigde hem, en hij geloofde dat hij zijn ziel had verkocht en naar de hel ging, zei King.

Toen hij zijn vuist de Wonderdadige Medaille sloot, zei King, bevond hij zich in een donkere leegte met de vrouw, die hem alles vertelde wat hij had gedaan, en dat het “van de duivel” was.

Zodra hij besefte dat de “Heilige Moeder” de Moeder van God was, “kwam ze tevoorschijn”, zei hij. “Ze glimlachte naar me. Ik verdiende die glimlach niet,” zei hij, en ze nam zijn hand, draaide hem om en hij zag Jezus Christus. “Ik wist dat ik mijn ziel niet had verkocht toen ik 13 was,” zei King, omdat die niet van hem was om te verkopen. “Ik wist dat Jezus mijn Heer en Redder was.”

King begon onmiddellijk naar de Mis te gaan, en “bij de consecratie zag ik Jezus,” zei hij. Hij dacht dat iedereen dezelfde ervaring had. Ook toen hij hoorde van de eeuwigdurende Aanbidding van het Heilig Sacrament, waar hij “Jezus altijd kon zien”, was hij geschokt dat er “geen rij stond om binnen te komen”.

Hij begon tot 18 uur in de Aanbidding door te brengen, volgde onderricht en werd in 2008 in de katholieke kerk opgenomen. Maar toen ze aan hem verscheen, had de Heilige Moeder hem ook gezegd: “Jouw taak is mij te helpen abortus te beëindigen.”

King had geen idee hoe hij dat moest doen, en dus vroeg hij tijdens de aanbidding aan Jezus: “Je moeder heeft me gevraagd haar te helpen abortus te beëindigen, maar ik weet niet hoe.”

Maria verscheen aan hem en zei: “Gebruik wat je weet.”

Abortus is sinds 1973 legaal in de Verenigde Staten, en “we lijken het niet te kunnen stoppen,” vertelde hij. Sterker nog, als iedereen op aarde tegen abortus zou demonstreren, zouden de abortuscentra de volgende dag nog steeds open zijn, zei King.

Hij wist dat het een geestelijke strijd was.

“Het is geestelijke oorlogsvoering, (maar) we vechten het fysiek,” zei hij. “Je kunt een geestelijke vijand niet verslaan” met fysieke wapens. Dus maakte King, die All Saints Ministries leidt, in december 2015 een cd voor priesters en bisschoppen met de titel “Abortus is een satanisch offer,” en is hij ook van plan een boek uit te geven. De CD vertelt over zijn ervaringen en stelt methoden voor om abortuscentra te sluiten.

King stelt voor om eucharistische processies te houden buiten de abortuscentra en de beeltenis van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe mee te nemen. “Stel je voor dat je op een plek bent (waar) overal demonen zijn,” zei hij. “Je verschijnt met Jezus … Het is een slechte dag voor de demonen.”

Hij adviseert priesters ook om exorcismen uit te voeren en de Mis op te dragen in of bij abortuscentra, wat een “grote klap” zou zijn voor de duivel en zijn volgelingen.

“Het sterkste gebed dat ik kan zeggen is de rozenkrans,” zei hij. De Mis is het “sterkste gebed van de Kerk. Satan heeft er geen verweer tegen”.

“Wat zou er gebeuren als mensen deze dingen zouden doen?” vroeg King. Abortuscentra zouden sluiten, zoals in Texas, Louisiana en Florida, was zijn antwoord.

King kent een priester die een exorcisme uitvoert en de Mis opdraagt in een busje dat vóór een abortuscentrum geparkeerd staat. Het is niet meer zeven dagen per week open, maar drie, en het aantal abortussen [per week] is gedaald van ongeveer 70 naar een paar.

Waar een priester eucharistische processies hield met 40 Dagen voor het Leven, sloot het abortuscentrum binnen drie jaar, aldus King.

Toen een bisschop hetzelfde deed bij een ander abortuscentrum, sloot het binnen twee weken.

Mensen kunnen zijn CD aan priesters en bisschoppen geven, vertelde King aan LifeSiteNews.

“We hebben dit jaar en vorig jaar honderden van mijn CD-set ‘Abortus is een satanisch offer’ weggegeven, en we hebben er ook een heleboel verkocht. We hadden een priester die 100 exemplaren kocht,” zei hij.

Zijn eigen bisschop hield diezelfde dag een eucharistische processie, exorcisme en Mis bij het abortuscentrum in Wichita, Kansas, vertelde hij de conferentie. King verwacht dat het niet lang meer open zal zijn. “Ik hoop dat ik de Heilige Moeder gelukkig maak,” zei hij tegen de menigte, “want dit is wat ik weet.”

Bron: LifeSiteNews