Paus Benedictus XVI in zijn graf – en nu?

Paus Benedictus XVI ligt in zijn graf. Sinds maandag zijn er bezoekers toegelaten. Benedictus was paus nummer 265 sinds Petrus. Met hem is het aardse pausschap het graf ingegaan. Zoals we eerder al wisten, en zoals we gisteren bevestigd zagen (in ons artikel over de NSA), was Beneditus’ aftreden “vrijwillig onder druk” (dus niet vrijwillig), én deed hij in zijn declaratio geen afstand van de munus, dé voorwaarde voor een geldig pauselijk ontslag. Benedictus was tot 31 december 2022 de paus.

Wanneer gaan kardinaal Burke, Sarah, en de anderen die nog een beetje katholiek zijn, samenkomen en gezamenlijk verklaren dat Benedictus’ aftreden niet geldig was, en dat bijgevolg Bergoglio de paus niet is? Wanneer gaat die Bergogliaanse schijnpapolatrie (een soort verafgoding van de pausfiguur in Bergoglio) onder de geestelijkheid nu eens een einde nemen? Hun trouw aan Bergoglio – die volgens hen de “heilige vader” is – gaat schijnbaar boven die aan Christus, terwijl ze toekijken hoe die wolf in pauskleren een enorme ravage aanricht in de Kerk. Denk maar aan de Synode over synodaliteit die dit jaar in Rome bijeenkomt. Hoeven we eigenlijk nog iets te verwachten van die heren? Vergeten zij dat ze – doordat ze in het scharlakenrood gekleed gaan – ze moeten bereid zijn hun bloed te vergieten voor de Kerk?

Het is alsof ze beven van schrik bij de gedachte dat Bergoglio hen wel eens de kardinaalshoed zou kunnen afnemen, of hen zou kunnen excommuniceren. Hoe lang moeten wij nu nog wachten totdat ze gaan ingrijpen?

Benedictus ligt ondertussen in het graf. Zelfs een kind kan nu zien dat zijn aftreden in 2013 ongeldig was, en hij bijgevolg nooit afstand heeft gedaan van het pausschap, en dus paus bleef tot aan zijn dood. Hoeveel meer bewijs moet er nog zijn? Hoeveel meer tekenen moet God nu nog sturen?

Christus is het Onzichtbare Hoofd van de Kerk. Hij heeft alles onder controle, maar de kardinalen en uiteindelijk alle geestelijken hebben een plicht tegenover de trouwe kudde. Zij moeten in naam van Christus de kudde leiden. Zij moeten gewillige instrumenten zijn in de handen van de Heer.

We zitten in een enorme crisis: de crisis van de geestelijkheid. Er is de geestelijkheid die blij de weg van Bergoglio volgt. Maar dat is niet het ergste. Er is de geestelijkheid die bang de weg van Bergoglio volgt, omdat ze zich niet durven uitspreken. Dat is véél erger.

Het gaat niet enkel over bisschoppen, maar ook over priesters, goede priesters. Het lijkt alsof ze allemaal wanhopig willen dat Bergoglio de paus is, hoewel ze zien wat hij aanricht. Ze willen hem gehoorzamen. Ze onderwerpen zich slaafs aan Traditionis Custodes, en andere vodden die Bergoglio heeft gepubliceerd. En ondertussen sussen ze hun geweten met kromme redeneringen.

Neen! Genoeg! Alle bisschoppen, priesters, paters die zien in welke situatie we zitten, en waar het naartoe gaat: sta op en doe uw mond open! Veeg uw voeten aan Bergoglio’s vodden! Geen valse gehoorzaamheid aan ketterse bisschoppen en valse pausen! Vrees geen enkele sanctie, zogezegde excommunicatie, schorsing of wat dan ook. Hebben ze Christus niet aan het Kruis genageld omdat hij niet bleef zwijgen tegenover de Farizeeën, die ook allemaal valse herders waren?

Zijn we dan bang van het Kruis? Zijn we bang de Heer te volgen op zijn kruisweg?

God heeft geestelijken nodig die spreken, geestelijken met lef. En God zij dank hebben we nog Aartsbisschop Viganò, E.H. Allessandro Minutella, E.H Altman, en vele andere moedige priesters. Maar ze zijn niet legio.

Vrees geen valse kerkelijke sancties, want God opent dan de meest onmogelijk lijkende deuren!

Met een valse onderdanigheid en een valse gehoorzaamheid aan Bergoglio en zijn bisschoppen-marionetten gaan we er niet komen! De rest-Kerk moet geleid worden. De gelovigen hebben échte herders nodig, die er zijn voor de kudde, en die hen bijstaan, hen troost geven, moed inspreken en hen de juiste weg wijzen, weg van de valse weg van Bergoglio, weg van de weg van de Antichrist (wiens dagen nu voor de deur staan), die ten verderve voert.

Uiteindelijk is het niet geprofeteerd dat er na Benedictus XVI nog een fysieke paus zal komen. Dus een paus moeten de kardinalen niet meer kiezen, maar wel verklaren dat Benedictus’ aftreden nooit geldig was. Petrus Romanus wijst naar St. Petrus die in Rome werd gemarteld, en die als eerste paus ook vanuit de Hemel als ‘laatste paus’ fungeert voor de Kerk die op heden geen aardse paus meer heeft. Dat staat ook zo uitgelegd in de profetische boodschappen van het Boek der Waarheid. Maar wat er wel nog zal en moet komen, en dat is voorzegd zelfs in Fatima, is een schisma. De ketterse valse kerk van Bergoglio die zich formeel afscheurt van de ware Kerk van Christus, de rest-Kerk. De Kerk beleeft heden haar Passie, in navolging van het Lam.

Bidden wij in deze tijd des te vuriger voor onze priesters en bisschoppen, opdat ze ware herders mogen zijn voor de kudde! Niet veroordelen, maar bidden, en ook vermanen als het nodig is! St. Catharina van Siena durfde dat ook!