De laatste beproeving van de Kerk

Uit de Catechismus van de Katholieke Kerk, in 1993 tot stand gekomen onder leiding van Kardinaal Ratzinger, Prefect van de Congregatie van de Geloofsleer:

Artikel 7 “Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden”

Nr. 675 – 677. De laatste beproeving van de Kerk

Voorafgaand aan de komst van Christus moet de Kerk een laatste beproeving doorstaan die het geloof van talrijke gelovigen zal doen wankelen. De vervolging waarmee haar pelgrimstocht op aarde vergezeld gaat, zal het “mysterie van de ongerechtigheid” onthullen in de vorm van een godsdienstig bedrog dat de mensen een schijnoplossing biedt voor hun problemen. De prijs die zij daarvoor betalen is dat zij afvallen van de waarheid. De ergste godsdienstige dwaalleer is die van de Antichrist, d.w.z. die van een pseudo-messianisme waarin de mens zichzelf verheerlijkt in plaats van God en zijn Messias, die in het vlees gekomen is. […]

De Kerk zal de heerlijkheid van het koninkrijk alleen maar binnengaan door dit laatste Pasen heen, wanneer zij haar Heer in zijn dood en verrijzenis zal volgen. Het koninkrijk zal derhalve niet tot stand komen door een historische triomf van de Kerk op grond van een steeds verdere vooruitgang, maar door een overwinning van God op het kwaad dat zich voor de laatste strijd heeft opgemaakt. […] De triomf van God over de opstand van het kwaad zal de vorm aannemen van het laatste oordeel, na de kosmische beving van deze wereld die voorbijgaat.