Laatste woorden en geestelijk Testament van Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus’ laatste woorden vlak voordat hij overleed waren: “Jezus, ik hou van u!”. Verder werd ook zijn geestelijk testament gepubliceerd, dat reeds dateert van 2006. Daarin smeekt hij zijn landgenoten (de Duitsers), maar bij uitbreiding iedereen om het geloof te bewaren.

In zijn testament uitte hij zijn dank aan zijn ouders, familie en vele anderen. Hij vroeg ook vergiffenis voor de vele dingen die hij verkeerd heeft gedaan, de fouten die hij gemaakt heeft.

Ik vraag uit de grond van mijn hart om vergeving van allen die ik op enigerlei wijze onrecht heb aangedaan.

Wat ik eerder zei over mijn landgenoten, zeg ik nu tegen allen die aan mijn dienst in de Kerk zijn toevertrouwd: Houd stand in het geloof! Laat u niet in verwarring brengen! Vaak lijkt het alsof de wetenschap – enerzijds de natuurwetenschappen; anderzijds het historisch onderzoek (vooral de exegese van de Heilige Schrift) – onweerlegbare inzichten te bieden heeft die in strijd zijn met het katholieke geloof. Ik ben van oudsher getuige van de veranderingen in de natuurwetenschap en heb gezien hoe schijnbare zekerheden tegen het geloof in verdwenen en geen wetenschap bleken te zijn, maar filosofische interpretaties die slechts schijnbaar tot de wetenschap behoren […] Sinds 60 jaar volg ik de weg van de theologie, in het bijzonder van de bijbelwetenschappen, en heb schijnbaar onwrikbare stellingen zien instorten met de wisselende generaties, die slechts hypothesen bleken te zijn: de liberale generatie (Harnack, Jülicher, enz.), de existentialistische generatie (Bultmann, enz.), de marxistische generatie. Ik heb gezien, en zie, hoe uit de wirwar van hypothesen de redelijkheid van het geloof naar boven is gekomen en opnieuw naar boven komt. Jezus Christus is waarlijk de Weg, de Waarheid en het Leven – en de Kerk, in al haar tekortkomingen, is waarlijk Zijn Lichaam.

Tot slot vraag ik nederig: bid voor mij, opdat de Heer mij, ondanks al mijn zonden en tekortkomingen, toelaat tot de eeuwige woningen. Voor allen die aan mij zijn toevertrouwd, gaat mijn hartelijk gebed uit, dag na dag.

Benedictus PP XVI.

Hieruit komt ook naar voor dat Ratzinger alle modernistische thesen heeft laten varen (zoals die van Bultman, de favoriete theoloog van De Kesel). Ratzinger was in de jaren 60 een medestander van de bekende modernist Hans Küng, maar later werden ze als het ware tegenstanders, doordat Ratzinger almaar conservatiever en traditioneler werd.

Bron: Vatican News