Vader Pavone beschuldigt zijn bisschop van ‘voortdurende leugens’

Kerkjurist eerwaarde Gerald Murray zei dat de zogenaamde (ongeldige) laïcisering van priester Frank Pavone slechts kon komen met de uitdrukkelijke toestemming van Bergoglio. Het begon eigenlijk door bisschop Patrick Zurek van Amarillo, Texas, die een voorstander is van het geven van de H. Communie aan pro-abortus politici, die Pavone heeft aangeklaagd bij het Vaticaan en om zijn laïcisering vroeg. Pavone beschuldigt Zurek nu van ‘voortdurende leugens’.

The Pillar schreef maandag dat het Vaticaan priester Pavone heeft ‘gelaïciseerd’ met behulp van speciale bevoegdheden die in 2009 aan het Dicasterium voor de Clerus zijn verleend, en dat die methode de “persoonlijke toestemming” van de paus vereist (in dit geval: Bergoglio).

“Omdat elke ‘speciale machtiging’ aan de paus wordt voorgelegd voor zijn persoonlijke toestemming, is het een rechtshandeling van de paus zelf,” aldus de krant. 

De speciale faculteiten van het Dicasterium voor de Clerus zijn een “buitengerechtelijk proces” dat geen formeel proces voor een tribunaal van rechters toelaat, aldus The Pillar.

The Pillar meldde ook dat bisschop Patrick Zurek van het bisdom Amarillo, Texas, waar vader Pavone werd geïncarneerd, bij het Vaticaan een petitie heeft ingediend voor zijn laïcisering.

Zurek is al jaren publiekelijk in conflict met pater Pavone en was een van de meer dan 60 prelaten die in 2021 een brief ondertekenden waarin hij er bij de Amerikaanse bisschoppenconferentie op aandrong te stoppen met discussies over het ontzeggen van de Communie aan politici die de moord op kinderen door abortus mogelijk maken. Pater Pavone, lange tijd nationaal directeur van Priests for Life, staat bekend om zijn sterke publieke veroordeling van pro-abortus politici en zijn verzet tegen het geven van de H. Communie aan hen.

Pavone heeft zijn bisschop beschuldigd van misbruik van gezag en “voortdurende leugens”, en zegt dat hij niet van plan is zijn ambt op te geven.

In een gesprek met Crux zei Pavone dat bisschop Patrick Zurek, die de leiding heeft over het bisdom Amarillo waar Pavone als priester werd geïncarneerd, de afgelopen vijf jaar heeft gedreigd hem uit het priesterschap te ontslaan “onder drie of vier wisselende, veranderende motieven”.

“In het Amerikaanse recht ga je na een misdaad op zoek naar een persoon. Er is iets verkeerds gedaan, en je gaat de verantwoordelijken opsporen. Dit is het tegenovergestelde, het is een persoon op zoek naar een misdaad. Ze gaan achter mij aan en ze veranderen steeds de redenen waarom,” zei hij.

Pavone noemde de acties van Zurek een “misbruik van autoriteit” en zei dat hij zich ervan bewust is dat hij fouten heeft gemaakt in zijn ambt, maar dat hij heeft geprobeerd die fouten te herstellen en gehoorzaamd heeft aan instructies van zijn superieuren om bepaalde activiteiten en functies, zoals die welke verband houden met de Amerikaanse politiek, te staken en gestaakt te houden.

“Ik wil priester zijn. Ik verlaat de kerk onder geen beding. Als u de deur sluit, sta ik aan de andere kant van de deur te wachten tot die weer opengaat, en ik blijf mijn werk voor het leven doen,” zei Pavone.

“Zeg me of dit werk consistent is met de kerk of niet. Ik blijf het doen, en ik blijf trouw aan mijn roeping als priester. Dat is een roeping, geen stuk papier,” zei hij.

Bronnen: Crux, LifeSiteNews