Bergoglio ‘laïciseert’ prominente pro-life priester

Eerwaarde Frank Pavone, een bekende pro-life activist en nationaal directeur van de Amerikaanse organisatie Priests for Life, is door het Vaticaan (uiteraard ongeldig) naar de lekenstand teruggebracht wegens vermeende “godslasterlijke mededelingen op de sociale media” en “aanhoudende ongehoorzaamheid aan de wettige instructies van zijn diocesane bisschop”, zo heeft CNA vernomen. En dit terwijl figuren zoals vader James Martin gewoon hun gang kunnen gaan zonder ooit te moeten vrezen voor sanctionering, of pro-abortus “katholieken” zoals Joe Biden gewoon verder ter Communie mogen gaan van Bergoglio!

In een brief van 13 december aan de Amerikaanse bisschoppen die CNA in handen heeft gekregen en die door meerdere bronnen als authentiek is bevestigd, schrijft aartsbisschop Christophe Pierre, de apostolische nuntius in de Verenigde Staten, dat de prefect van het Dicasterium voor de Clerus het besluit op 9 november heeft genomen en dat er “geen mogelijkheid tot beroep” is.

“Pater Pavone kreeg ruimschoots de gelegenheid om zich te verdedigen in de canonieke procedure en hij kreeg ook meerdere gelegenheden om zich te onderwerpen aan het gezag van zijn diocesane bisschop,” verklaart een aparte verklaring die bij de brief van Pierre is gevoegd. “Er werd vastgesteld dat vader Pavone geen redelijke rechtvaardiging had voor zijn daden.”

De mededeling van Pierre specificeert niet de zogenaamd ‘godslasterlijke’ acties die hebben geleid tot Pavone’s ontslag en noemt evenmin de bisschop welke hij ongehoorzaam was. Heden is voor de modernisten vasthouden aan de Kerkelijke Leer wellicht al ‘godslasterlijk’.

De verklaring verwijst naar Pavone als “Mijnheer Pavone” en noemt hem “een leek”, wat de dramatische en onmiddellijke aard van de actie van het Vaticaan onderstreept.

“Aangezien Priests for Life, Inc. geen katholieke organisatie is in de strikte zin (dus niet onder de bevoegdheid van de bisschop), is de verdere rol van de heer Pavone als leek volledig afhankelijk van de leiding van die organisatie”, aldus de verklaring.

Pavone celebreert nog steeds HH. Missen, waaronder één die zaterdag online werd gestreamd. Op de website van Priests for Life staat dat Pavone “een katholieke priester is met een goede reputatie en zijn ambt uitoefent in volledige gemeenschap met de katholieke kerk”.

In een e-mail aan CNA zei Pavone zaterdag dat hij niet op de hoogte was van de actie van het Vaticaan.

“Hoe heeft CNA dit eerder vernomen dan ik?” vroeg hij. In een latere e-mail voegde hij eraan toe dat het onderzoek van CNA “de allereerste mededeling hierover aan mij was”.

Het is niet duidelijk in welk bisdom Pavone, 63 jaar, is geïncarneerd als priester. Op de website van Priests for Life staat dat hij in 2019 toestemming kreeg van het Vaticaan om van het bisdom Amarillo, Texas, waar hij in 2005 werd geïncarneerd, over te stappen naar een ander, niet nader genoemd bisdom.

Pavone presenteerde jarenlang de show “Defending Life” op EWTN totdat de bisschop van Amarillo, Texas, Pavone’s toestemming om op het netwerk te verschijnen introk. EWTN is de moederorganisatie van CNA.

Trouwe bisschop Joseph Strickland van Tyler, Texas, reageerde op de zogenaamde laïcisering van vader Pavone:

“De godslastering is dat deze heilige priester wordt ‘geannuleerd’ terwijl een kwaadaardige president de ontkenning van de waarheid & de moord op de ongeborenen bij elke gelegenheid promoot, Vaticaanse functionarissen immoraliteit & ontkenning van het leergezag van het geloof promoten & priesters geslachtsverwarring promoten die levens verwoest…kwaadaardig,”

Wellicht schopte Pavone teveel tegen de schenen van de democraten en hebben die de hulp van voormalig buitenwipper Jorge Bergoglio ingeroepen om hem uit te schakelen.

Bron: Ave Maria Radio, LifeSiteNews