De Synode: de ‘Grote Reset’ van de Katholieke Kerk

De laatste grote Synode van Bergoglio is nog steeds aan de gang. Het is een soort apotheose van alle voorgaande ‘onorthodoxe’ synoden, die slechts als de aperitief dienden. Ze duurt tot 2024 en bevindt zich momenteel in de continentale fase. In oktober volgend jaar wordt de eerste algemene sessie in Rome gehouden. Hieronder een editoriaal overzichtsartikel over deze synode, die wij naast Schwabs ‘Grote Reset’ van de maatschappij (d.i. de introductie van het Beest-systeem met digitaal geld enz.) als Bergoglio’s ‘Grote Reset’ van de Katholieke Kerk kunnen zien. Het gevolg van deze synode zal een ‘nieuwe Bergogliaanse kerk’ zijn, waarbij dan wel onvermijdelijk een schisma komt waarbij de katholieken die niet meedoen en trouw blijven aan de katholieke Leer en traditie, zich zullen losmaken van het ketters geworden Rome en alle ketters geworden prelaten, zoals Onze Lieve Vrouw reeds in 1846 had voorzegd in La Salette. Die trouwe katholieken zullen de katholieke ‘rest-Kerk’ vormen, welke dan vnl. in huiskerken – de zogenaamde catacomben – zal samenkomen om de HH. Sacramenten te ontvangen. Dit werd allemaal vele jaren geleden voorzegd in tal van profetieën.

De Grote Reset van de Katholieke Kerk is aan de gang. De plaats is niet Davos, maar het Vaticaan. Door sluwheid en manipulatie hebben de globalisten in 2013 de macht gegrepen door hun kandidaat uit Sankt Gallen te installeren. Eindelijk staat Bergoglio’s raison d’être op het punt werkelijkheid te worden met de transformatie van 2000 jaar leergezag en dogma.

Het podium is klaar in het Vaticaan. Vergis u niet: de synode is het mechanisme en de katalysator om het 2000 jaar oude leergezag van de katholieke kerk radicaal te veranderen. Bergoglio benoemde dan ook de meest radicale Duitse prelaten om de synode te leiden. Dit is geen toeval. Deze Duitse prelaten pleiten al lang voor radicale veranderingen in de morele leer van de Kerk.

In de jaren zestig begreep massamediatheoreticus Marshall McLuhan dat het “medium de boodschap is”.

De boodschap in de synodale documenten kon niet duidelijker en radicaler zijn. De synodeverslagen staan vol met beelden van regenbogen, hippies in gay pride shirts en vrouwen in kazuifels. Welkom bij Woodstock aan de Tiber – de reboot van de katholieke kerk.

Voorlopige documenten suggereren dat de Synode beter de toepasselijke titel zou kunnen dragen, de ‘Zondenode‘ over ‘Zondenodaliteit‘ – waar de zonde zal worden genormaliseerd en gedogmatiseerd. De katholieke wereld was gewaarschuwd voor deze dag. Denk aan de feestelijke woorden van Grootmeester Gustavo Raffi, hoofd van de Italiaanse Vrijmetselaars bij Bergoglio’s verkiezing:

“Met Paus Franciscus zal niets meer zijn zoals voorheen. Het is een duidelijke keuze van broederschap voor een Kerk van de dialoog, die niet besmet is door de logica en de verleidingen van de wereldlijke macht…Onze hoop is dat het pontificaat van Franciscus, de Paus die ‘van het einde van de wereld komt’ de terugkeer kan markeren naar de Kerk-Woord in plaats van de Kerk-Institutie, die een open dialoog bevordert met de hedendaagse wereld, met gelovigen en niet-gelovigen, in navolging van de lente van Vaticanum II.”

Het wordt tijd dat de “pauselijke” oogkleppen worden afgedaan, katholieken.

De vijanden van de Katholieke Kerk – Nieuwe Wereld Orde elites – hebben voorbestemd dat de Kerk zich uiteindelijk zal onderwerpen aan de seculiere machten van de Grote Reset-heren. In negen jaar tijd leverde Bergoglio de katholieke kerk af als een gewillige partner van haar wereldse meesters. Zo gaf Bergoglio de macht van het Vaticaan over aan de Chinese Communistische Partij, het Wereld Economisch Forum en de Verenigde Naties.

De kardinalen Pell en Müller en bisschop Schneider luiden dringend de alarmbel en waarschuwen katholieken dat het synodale proces door radicalen wordt gestuurd met het uitdrukkelijke doel 2000 jaar katholiek moreel dogma te onteigenen en te ondermijnen met een radicale modernistische agenda. Door het saaie proces van een luistertocht van inclusiviteit te verheffen, heiligen de synodale vaders de dialoog boven het dogma.

Een leerstellige aardbeving staat op het punt te ontploffen onder het mom van een gemanipuleerde pauselijke enquête, die erop uit is eucharistische processies te veranderen in pride parades, sacramenten in heiligschennissen, en theologie in ecologie.

Zullen de katholieken vechten voor het behoud en herstel van het morele dogma in de katholieke kerk? Of zullen zij zich onderwerpen aan de tirannie van Bergoglio van de nieuwe wereldorde?

Hebben trouwe katholieken genoeg van de onophoudelijke en gemene gaslighting door Bergoglio?

Zullen de katholieken zich krachtig verzetten tegen zijn modernistische manifesten die worden vermomd en verkocht in naam van barmhartigheid, inclusie, dialoog en luisteren?

Het document van de Amerikaanse bisschoppen stelt dat de katholieke kerk “met authenticiteit moet begeleiden” en “de LGBTQ+ gemeenschap moet verwelkomen”.

Zoals voorspeld hebben de Belgische en Duitse bisschoppenconferenties hun synodale syntheses samengesteld en ingediend bij het Vaticaan. De Europese bisschoppenconferenties streven naar erkenning van vrouwelijke priesters en het homohuwelijk, alsook naar communie voor gescheiden en hertrouwde mensen. De Bergoglio-kerk van “wie ben ik om te oordelen” herrijst uit de as van de uitgebrande romp van katholiek Europa.

Synodaal rapport van de Amerikaanse bisschoppen

De USCCB heeft zijn zeurderige, drogredenige en afgezaagde synodale rapport ingediend, dat is voortgekomen uit zijn “luistersessies”, overladen met verbazingwekkende eufemistische dubbelzinnigheden die wijzen op radicale veranderingen in het morele dogma. Hier is een van de vele voorbeelden:

Verbazingwekkend stelt de synodale synthese van de USCCB (pagina 7):

“De hoop op een gastvrije Kerk uitte zich duidelijk in het verlangen om met authenticiteit LHBTQ+ personen en hun families te begeleiden. Velen “die zich identificeren als LHBTQ+ geloven dat zij veroordeeld worden door de kerkelijke leer.” Er is “een dringende behoefte aan begeleiding, zoals [een parochie] smeekte: “We geloven dat we een echte crisis naderen in hoe we de LHBTQ+ gemeenschap, waarvan sommigen lid zijn van onze eigen families, moeten begeleiden. We hebben hulp, steun en duidelijkheid nodig”. Vaak voelen gezinnen zich “verscheurd tussen in de kerk blijven en hun geliefden steunen. Om een meer gastvrije kerk te worden, is er een grote behoefte aan voortdurende bezinning van de hele kerk over hoe we onze LHBTQ+ broeders en zusters het beste kunnen begeleiden.”

Het document van de Amerikaanse bisschoppen stelt dat de katholieke kerk de LGBTQ+ gemeenschap “met authenticiteit moet begeleiden” en “welkom moet heten”.

Betekent dit dat de kerken nu homoseksuele huwelijken zullen inzegenen? Zal de regenboogvlag in katholieke kerken wapperen als eerbetoon aan wijlen kardinaal Bernardin?

Betekent dit synodale rapport dat homilies homoseksualiteit zullen promoten zodat de LGBTQ+ gemeenschap zich welkom en gesteund zal voelen, zoals een parochie in het aartsbisdom Chicago op Vaderdag 2022.

Wat betreft de “T” in LGBTQ+, zullen katholieke kerken, scholen en voorzieningen Trans Drag Queen shows verwelkomen en promoten in de naam van inclusiviteit en begeleiding?

Hoe zal de synode adviseren over het leerplan van katholieke scholen? Eist de Bergogliaanse barmhartigheid een LGBT+ vriendelijk leerplan ter vervanging van de “starre” Catechismus van de Katholieke Kerk?

Zullen katholieke scholen verplicht worden een LGBTQ+ levensstijl dresscode, schoolspel, open toiletten en sport in te voeren?

Zullen de TikTok Trans celebs, zoals Dylan Mulvaney, worden uitgenodigd om de synodale vaders en Franciscus toe te spreken, zoals hij in het Witte Huis was met “katholiek” Joe Biden?

Hoe zullen de bisschoppen van de synode de steeds groter wordende perverse plus: “+” categorie in de LGBTQ+ gemeenschap aanpakken? De laatste telling van gender soorten bereikt 112 genders variaties met een smerige reeks van seksuele fetisjen en pruriente voorkeuren.Het aantal +++ genders groeit elke dag. Zullen ze worden opgenomen of uitgesloten in de synodale seksuele voorkeur grabbelton?

De Grote Reset van de Katholieke Kerk gebracht door Jorge Mario Bergoglio zal worden onthuld op de 2023 ‘Zondenode’ over ‘Zondenodaliteit’.

Pak jullie rozenkransen, katholieken. We zijn gewaarschuwd. Het is nu of nooit. We moeten ons met alle kracht verzetten tegen deze ‘Synode’, door geen strobreed toe te geven en de Waarheid te blijven verkondigen, zoals ook Jezus deze verkondigde in het Evangelie, en de Apostelen dit verkondigden in hun brieven.

En het sterke is: wat nu staat te gebeuren werden bijna 10 jaar geleden voorzegd in de profetische boodschappen van ‘het Boek der Waarheid’, net zoals het ongeldige aftreden van Benedictus en de fameuze Covid-vaccins. Niemand kan daar naast kijken (tenzij men de boodschappen natuurlijk nooit gelezen heeft).

Jullie, Mijn geliefde volgelingen, moeten te allen tijde op jullie hoede blijven. Jullie zullen in de verleiding komen om Mij te verzaken, om Mijn ware Leer aan de kaak te stellen en jullie zullen gedwongen worden om de wolf in schaapskleren te vereren en gehoorzamen. Zoveel arme zielen zullen niet alleen in de ban raken van de valse paus – de Valse Profeet die reeds zo lang geleden voorzegd werd – maar hij zal jullie ook doen geloven dat hij goddelijke krachten heeft. Kinderen, de tijd van het schisma in de Kerk is bijna aangebroken en jullie moeten nu voorbereid zijn. Verenig jullie eensgezind ! Houd jullie vast aan elkaar ! Bescherm elkaar en bid voor diegenen die het verkeerde pad zullen volgen en eer zullen betonen aan de Valse Profeet ! Er is veel gebed nodig, maar als jullie handelen zoals Ik het jullie zeg, kunnen jullie zielen redden. Jullie, Mijn dierbare volgelingen, zullen op aarde de Restkerk vormen en jullie zullen geleid worden door die dappere gewijde dienaren die de Valse Profeet zullen herkennen voor wat hij is. Wees niet bang want Ik schenk de genaden van wijsheid, kalmte en onderscheiding aan ieder van jullie die Mij dit vraagt door dit gebed : O Jezus, help mij om te allen tijde de waarheid over Uw heilig woord in te zien en om trouw te blijven aan Uw Leer, ongeacht hoezeer Ik gedwongen word om U af te wijzen.

De Heer, 20 maart 2012

“Aan die gewijde dienaren van Mij, die Mijn stem nu herkennen: luister a.u.b. naar Mij aangezien Ik Mij naar jullie uitstrek om jullie vertroosting te brengen! Ik zou jullie nooit vragen om Mijn Kerk op aarde te verwerpen want Ik was het, jullie geliefde Redder, die deze voortbracht. Ik offerde Mijn Lichaam op, als het Levend Offer, om jullie te redden. Jullie hebben de verantwoordelijkheid gekregen om namens Mij getuigenis af te leggen om de ziel van diegenen, die jullie onderwijzen en leiden, te redden. Al wat jullie kunnen doen, is op Mij vertrouwen en doorgaan Mij te dienen. Wat jullie niet mogen doen, is eender welke doctrine aanvaarden die jullie voorgehouden wordt, en waarvan jullie ogenblikkelijk zullen weten dat deze niet in overeenstemming met Mijn Leer is. Jullie moeten doen wat jullie hart jullie ingeeft, maar weet dit: Deze periode gaat bij jullie diepe pijn teweegbrengen, en het pure hartzeer dat jullie zullen ervaren wanneer jullie zien hoe Mijn Kerk geschonden zal worden, zal jullie doen huilen. Maar jullie moeten de leugens, die jullie voorgehouden gaan worden, herkennen voor wat ze zijn – een belediging voor Mijn dood aan het kruis.”

De Heer, 8 maart 2013

Bron: Remnant Newspaper