Bijeenkomst in Rome van de aanhangers van Paus Benedictus XVI, waaronder Don Alessandro Minutella

Op 11 december 2022 vond er onder leiding van de valselijk “geëxcommuniceerde” Don Alessandro Minutella in Rome een bijeenkomst van aanhangers van Paus Benedictus XVI plaats. Tijdens die bijeenkomst werd er gebeden, gezongen, de H. Mis gelezen en een video vertoond van de gebeurtenissen sinds 11 februari 2013, met onder meer het vertrek van Benedictus uit het Vaticaan per helikopter en de ‘hoogtepunten’ uit Bergoglio’s antipontificaat.

Terwijl zij hun verstand hebben gebruikt – verlicht door de Genade van de Heilige Geest – om te onderscheiden dat Benedictus XVI de ware Paus is, blijven vele bisschoppen, priesters en gelovigen antipaus Jorge Mario Bergoglio nog steeds als ‘paus’ zien. Het feit alleen al, dat Jorge Mario Bergoglio een publiekelijke, manifeste en formele ketter is, toont post factum (d.w.z. na zijn veronderstelde ‘verkiezing’) aan, dat hij een antipaus is omdat een échte Paus géén publiekelijke, manifeste en formele ketter kan zijn.

Het Kerkelijk Recht vereist dat een Paus duidelijk afstand doet van de munus (= functie: het pausschap) voor een geldige afstand van het pausdom. Paus Benedictus XVI deed echter in zijn Decarlatio van februari 2013 géén afstand van de munus. Hij deed afstand van iets anders dan de munus, namelijk van het ministerium (= de publieke uitoefening van het pausschap). Door dit te doen, manifesteerde hij zijn voornemen om de munus te behouden. Daarom bleef Paus Benedictus XVI Paus en is hij nog steeds Paus.

De satanisten denken, dat zij de morele en natuurlijke orde kunnen omverwerpen, door zichzelf tot ‘god’ uit te roepen. Ze kunnen de zwaartekracht niet oneindig blijven trotseren, hoeveel leugens zij ook vertellen.

Je kunt de Goddelijke Geest in de mens niet uitdoven. De satanisten zullen falen.

Ondertussen moeten we instrumenten in Gods hand blijven. Dit is het doel van ons leven. God heeft ieder van ons een aandeel gegeven in de vervulling van Zijn Plan.

Bron: Katholieke Actie Vlaanderen