Allerheiligen

Vandaag viert de Kerk het feest van de Zegepralende Kerk; op 2 november gedenken we de Lijdende Kerk (de zielen in het Vagevuur). De oorsprong van Allerheiligen gaat terug naar de 7de eeuw. Onder de regering van keizer Phocas, tussen 607 en 610, deed zijne Heiligheid Paus Bonifatius IV talrijke gebeenten van HH. Martelaren in de catacomben opgegraven, naar het Pantheon, een tempel aan alle goden van het heidendom toegewijd, overbrengen.

De 13de mei 610 wijdde hij deze nieuwe basiliek aan de H. Maagd en aan de HH. Martelaren toe. Dit gaf aanleiding tot het instellen van een feestdag ter ere van ale HH. Martelaren, Belijders, en volmaakte Rechtvaardigen, die over geheel de aarde ontslapen zijn en door Gregorius IV op 1 november geplaatst (ter vervanging van Samhain). Het Feest van Allerheiligen herinnert ons dus aan de zege die Christus op de heidense goden behaalde.

Pantheon te Rome, een heidense tempel omgevormd tot basiliek en toegewijd aan de H. Maagd en de HH. Martelaren.

Vertroosten wij ons met de zalige gedachte dat tussen de onbekende heiligen, vandaag door de Kerk met luister gevierd, misschien velen van de onzen vereerd worden en dat zij, die nu de Hemelse heerlijkheid genieten, een leven gelijkvormig aan het onze geleden heben. “Wat deze en gene bewerkt hebben, waarom zou ook ik dit niet kunnen?” zo leert ons de H. Augustinus. En het heilig Paterke van Hasselt zei ooit eens treffend tijdens een retraite voor kloosterzusters: “Wanneer zal het uw dag zijn op de almanak?”

Een korte litanie van alle heiligen:

God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God, Zoon, Verlosser van de wereld,
God, heilige Geest,
Heilige Drievuldigheid, één God,

Heilige Maria, bid voor ons.
Heilige Moeder van God,
Heilige Maagd der maagden,
Heilige Michaël, Gabriël en Rafael,

Patriarchen en profeten
Heilige Abraham, bid voor ons.
Heilige Mozes,
Heilige Elia,
Heilige H. Johannes de Doper,
Heilige Jozef,
Alle heilige patriarchen en profeten,

Apostelen en leerlingen
Heilige Petrus en Paulus, bid voor ons.
Heilige Andreas,
Heilige H. Johannes en Jacobus,
Heilige Thomas,
Heilige Mattheus,
Alle heilige apostelen,
Heilige Lucas,
Heilige Marcus,
Heilige Barnabas,
Heilige Maria Magdalena,
Alle heilige leerlingen van de Heer,

Martelaren,
Heilige Stefanus, bid voor ons.
Heilige Ignatius van Antiochië,
Heilige Polycarpus,
Heilige Justinus,
Heilige Laurentius,
Heilige Cyprianus,
Heilige Bonifatius,
Heilige Thomas Becket,
Heilige John Fisher en Thomas More,
Heilige Paulus Miki,
Heilige Isaac Jogues en H. Johannes de Brébeuf,
Heilige Petrus Chanel,
Heilige Carolus Lwanga,
Heilige Perpetua en Felicitas,
Heilige Agnes,
Heilige Maria Goretti,
Alle heilige martelaren,

Bisschoppen en kerkleraren
Heilige Leo en Gregorius, bid voor ons.
Heilige Ambrosius,
Heilige Hieronymus,
Heilige Augustinus,
Heilige Athanasius,
Heilige Basilius en Gregorius van Nazianze,
Heilige H. Johannes Chrysostomus,
Heilige Martinus,
Heilige Patricius,
Heilige Cyrillus en Methodius,
Heilige Carolus Borromeus,
Heilige Franciscus van Sales,
Heilige Pius X,

Priesters en religieuzen
Heilige Antonius, bid voor ons.
Heilige Benedictus,
Heilige Bernardus,
Heilige Franciscus en Dominicus,
Heilige Thomas van Aquino,
Heilige Ignatius van Loyola,
Heilige Franciscus Xaverius,
Heilige Vincentius à Paulo,
Heilige H. Johannes Maria Vianney,
Heilige H. Johannes Bosco,
Heilige Catharina van Siëna,
Heilige Theresia van Avila,
Heilige Rosa van Lima,

Leken
Heilige Lodewijk, bid voor ons.
Heilige Monica,
Heilige Elisabeth van Hongarije,
Alle heiligen van God,

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

Laat ons bidden: God, Gij ziet hoe zwak wij zijn en hoe dikwijls wij tekort schieten. Toon ons Uw barmhartigheid. Wek ons op door het voorbeeld van Uw heiligen om U met hart en ziel  te beminnen. Door Christus onze Heer. Amen.

Voor een langere litanie, met meer gebeden, zie onder meer deze website.

Bron: Gebeden-site; Latijns-Nederlands Mis- en Vesperboek, Pauselijke uitgevers Brepols, Turnhout, België, 1925