Flashback: In 2005 werd Bergoglio op spectaculaire wijze genezen van allerlei kwalen door een occulte genezer

Bergoglio en zijn Taoïstische genezer

Op 8 november 2013 ontving Bergoglio in Casa Santa Marta zijn Taoïstische geneesheer uit Buenos Aires, en zegende hij enkele exemplaren van het tijdschrift TAO. Het is bijna 9 jaar geleden dat deze donkere achtergrond van Bergoglio aan de oppervlakte kwam. Omdat zo weinigen hiervan op de hoogte zijn, en dit geen “onbeduidende bijzaken” zijn, willen we het opnieuw in het daglicht brengen.

Op een uitgave van augustus 2013 staat op de cover van het Argentijnse blad TAO een foto van Bergoglio met zijn Taoïstische geneesheer. De titel onder de foto luidt:

“Liu Ming, de Oosterse geneesheer van paus Franciscus.”

Ming is een 45-jaar oude Taoïstische monnik die rond het jaar 2000 van China naar Argentinië verhuisde.

YY

Het Taoïsme – een valse, duivelse religie of filosofie – verkondigt dat “een fundamentele energie” het universum vormt. Deze energie heeft twee zogezegd matrixen die tegenpolen zijn van elkaar: de mannelijke, zwarte Yang (geassocieerd met koud, zacht, nacht, passief, vrouwelijk, negatief) en de vrouwelijke, witte Yin (geassocieerd met heet, hard, dag, actief, mannelijk, positief). Natuurlijkheid, spontaniteit en eenvoud zijn noodzakelijk voor een persoon om perfect in evenwicht te zijn met de “universele energie Tao”.

Bergoglio miraculeus genezen door Ming in 2004-2005

Kardinaal Jorge Bergoglio had in Buenos Aires begin de jaren 2000 vele gezondheidsproblemen. Hij was diabetisch, had een galblaasoperatie ondergaan en had constante problemen met de lever. Verder had hij een longoperatie nodig en ernstige hartproblemen. Een team van dokters die hem onderzochten, schreven met spoed een hartoperatie voor. Jorge Bergoglio nam medicijnen voor elk van deze problemen.

In deze kritieke situatie hoorde hij van de Taoïstische monnik Liu Ming, door een priester die één van zijn cliënten was. Jorge belde Ming en zei: “ik zou graag enkele medische consultaties regelen”. Ming ging hem opzoeken bij de kathedraal en kort nadien ging de Taoïst er drie keer per week. Gradueel waren minder bezoeken noodzakelijk. Uiteindelijk bezocht Ming Bergoglio elke drie weken. In totaal heeft Bergoglio honderden sessies ondergaan.

Liu Ming.

De behandeling bestond in sessies van acupunctuur en massages die de Taoïstische methode volgen. Ming zei:

“Ik zeg altijd dat met dit Chinees geneesmiddel je 140 jaar kan worden. We hebben twee werelden, de externe en interne. Traditionele geneeskunde kijkt enkel naar het externe, maar slaagt er niet in om te overwegen dat we oplossingen hebben voor alles in ons eigen lichaam. En dit is de innerlijke wereld.”

Bergoglio werd genezen van zijn hartproblemen en andere ziekten die hij had. Hij stopte met het nemen van geneesmiddelen en nu blijft hij gezond door toe te passen wat hij leerde van de monnik.

Betreffende de spectaculaire genezing van Bergoglio’s hart, legde Ming uit:

Nadat Ming een bezoekje bracht aan Bergoglio in het Vaticaan kwam deze uitgave met de tekst: “iPara el recuerdo! Lamina con la benedición del Papa.” (Ter herinnering! Blad met de zegen van de Paus).

“Het was in 2005 toen een nieuwe pausverkiezing op til was. De dokters wilden een operatie, maar hij wilde niet. Door middel van mijn behandeling begon zijn bloed weer beter te vloeien in de arteriën, die verstopt waren. Al wat ik deed was het opnieuw richten van de energie van zijn lichaam. Na dit had Bergoglio het volle vertrouwen in mij.”

De reporter vroeg: “Hebben jullie gebabbeld over Oosterse filosofie? Was hij geïnteresseerd?” Ming antwoordde:

“Ja, we wisselden boeken uit. Bijvoorbeeld, hij gaf mij ‘I Ching’ in het Spaans. Ik gebruik het om cursussen te geven in Bueons Aires.”

Verder zei Ming over Bergoglio:

“Hij is een zeer sterke gezonde persoon, die zal weten hoe hij zijn missie moet vervullen. Een nieuwe cyclus begon in deze wereld op het einde van 2012. Dit gebeurt elke 8000 jaar. Deze wereld is verschrikkelijk, maar een betere zal komen. En het feit dat Bergoglio paus is, is gerelateerd aan deze positieve verandering.”

1457509_10202425658945410_1845283947_n

Ming zei dat Franciscus hem vanuit het Vaticaan had opgebeld op 8 september 2013 “Dokter Lui Ming? Dokter Lui Ming? Jorge aan de telefoon. Paus Franciscus…” Hij wist dat hij naar China zou reizen en vroeg hem om eens te passeren in het Vaticaan. Ming ging akkoord en ze ontmoetten elkaar op 8 november 2013 in het Vaticaan. De foto die toen werd genomen wordt sindsdien gebruikt op de cover van het blad.

0912_revista_tao_g
TAO – de geheimen van de Oosterse geneeskunde. Door Liù Ming, de Oosterse geneesheer van Paus Franciscus.

De waarheid omtrent het ‘richten van energie’ bij Oosterse occulte geneesmethoden

Laten we eens kijken wat de Duitse gestigmatiseerde Augustijnerzuster, de Zalige Anna Katharina Emmerick, zegt Oosterse occulte ‘geneesmethoden’ (Emmanuel, Visioenen van A.K. Emmerick, boekdeel IV, pag 330, nr. 1662.).

“Ik zag nog verder in die kring allerhande toestanden, opvattingen, verhoudingen, betrekkingen, gesteltenissen, praktijken, die in het gewone leven niet voor ongeoorloofd gehouden worden, vooral in de omgeving van gehallucineerden die zichzelf in extase brengen, die zich met zalven inwrijven en dan in de verte zien, en in de ijselijkste zonden met anderen vallen, namelijk vele gemagnetiseerden. Ik zag iets gruwelijks tussen hen en de magnetiseur; ik zag allerlei zwarte wolken heen en weer van de één naar de ander trekken. Ik heb bijna nog geen gemagnetiseerden gezien die niet door vleselijke lust verontreinigd worden, althans op verfijnde wijze in enige mate. Ik zie ook altijd dat alles, wat zij in de verte zien, hun door boze geesten bekend gemaakt wordt.

Ik zag hoe personen uit het Rijk van het Licht, dat ik daarboven zag, door hun aandeel in, en hun belangstelling voor die toverachtige geneeskunst, waartoe zij in het belang van hun wetenschap zich gerechtigd achtten, naar het duistere rijk afdwaalden. Ik zag hen hier magnetiseren en, door de bedrieglijke uitslag verleid, trokken zij velen uit het Licht naar beneden. Ik zag dat zij die genezingen, door de duisternis voortgebracht, en dit spiegelen, of voortoveren, verwekt door de nacht, gelijk wilden stellen met de door God voortgebrachte genezingen en visioenen der begenadigden. Ik zag onder hen talentvolle mensen die, zonder het te weten, in het rijk van de kerk der gruwelen arbeidden.

Reiki-7

Een vermeende genezing bewerkstelligen door occult magnetiseren of het ‘richten van de energie’ in iemands lichaam is niets minder dan iemand “genezen” door de kracht de duivel zelf! Tijdens zo’n “genezing” vloeien de demonen van de magnetiseur over naar de zieke persoon. Op deze manier kan zelfs een vorm van bezetenheid ontstaan. Men verkoopt dus als het ware diens ziel in ruil voor tijdelijke gezondheid – die overigens niet blijft duren.

Daarover staat op pag. 332 onderaan nog een nota:

De minst slechte soort (bezetenen) vertoont zelfs een schijn van goed, roemt de menslievendheid, bevordert de kunst en wetenschap, betoont zich weldadig, hulpvaardig, doch alles zonder en buiten God: het is liberalisme, socialisme, humanisme in hun beste betekenis. Uit de minst slechte daalt men af naar de slechtere, en uiteindelijk de slechtste groep. De beste verbergt haar slechtheid onder een schijn van goed en streeft aardse menslievende doeleinden na.

Bron: ons artikel uit 2013; originele bron: Perfil.com (Argentijns weekblad).