Mgr. Bonny bevestigt dat homo-zegening de goedkeuring van Bergoglio heeft

Wie nog dacht dat Bergoglio zijn goedkeuring niet had gegeven voor de homozegening van onze Vlaamse bisschoppen, is eraan voor de moeite. Monseigneur Bonny, de meest uitgesproken LHBT-pleiter van ons episcopaat, heeft tegenover het Duitse Katholisch.de bevestigd dat ze de ‘zegen’ van Bergoglio hebben.

Reeds in 2015 pleitte mgr. Bonny voor de inzegening van homoseksuele relaties. Bonny zei dat hij er persoonlijk met Bergoglio over gesproken heeft. “Ik weet wat hij denkt en dat is voor mij het belangrijkste.”

Bonny benadrukte dat Bergoglio akkoord gaat met de Vlaamse bisschoppen betreffende hun “richtlijnen” voor inclusie van actieve homoseksuelen in de kerk. ” Ik weet dat onze richtlijnen voor de zegening van homoseksuele koppels, die we recent gepubliceerd hebben, in lijn zijn met paus Franciscus”, aldus Bonny. Volgens hem is deze bevestiging belangrijk, want “in gemeenschap zijn met de paus is heilig voor mij.” Ja, in gemeenschap met usurpator Bergoglio, maar niet met Benedictus XVI of Johannes Paulus II tegen wie Bonny, Danneels, Martini en consorten zich (fel) verzet hebben.

Toen de Congregatie van de Geloofsleer vorig jaar nog een Responsum publiceerde omtrent het homohuwelijk, waarin de Leer van de Kerk opnieuw werd benadrukt (dat homoseksuelen zich moeten onthouden van tegennatuurlijke seksuele betrekkingen), vertelde Bonny in een opiniestuk in de Standaard dat hij boos was, en zich ‘schaamde’. Blijkbaar had dat Responsum niet de goedkeuring van Bergoglio, want kort daarop vertelde Bergoglio aan Juan Carlos Cruz, de homoseksueel die Bergoglio in maart 2021 aanstelde tot lid van de Pauselijke Commissie voor de Bescherming van Minderjarigen, dat hij zich niet vereenzelvigde met de inhoudt van het Responsum.

Mgr. Morandi – de Secretaris van de Congregatie van de Geloofsleer die mede verantwoordelijk was voor dat Responsum, kreeg in januari 2022 zijn ontslag. Morandi werd in 2015 ondersecretaris van de Congregatie van de Geloofsleer, en in 2017 werd hij de secretaris. MessaInLatino.it berichtte dat Bergoglio Morandi strafte omwille van zijn voorzichtige oppositie tegen homoseksuele “zegeningen”, en tegen het motu proprio Traditionis Custodes.

Zijn vertrek uit het Vaticaan werd onmiddellijk bejubeld door onder meer vader James Martin S.J., de bekende pro-LHBT-Jezuïet uit de VS.

Bergoglio, die eerder reeds in het voordeel van het LHBT-activisme sprak, homoseksuelen en pro-LHBT priesters aanmoedigde en zelfs transseksuele prostituees geld gaf, schreef op 10 december 2021 een handgeschreven brief naar de dissidente zuster Jeannine Gramick, de stichter van het ‘New Ways Ministry’, een organisatie voor “LHBT-katholieken”. Hij schreef de brief naar aanleiding van de 50ste verjaardag van de stichting van de beweging, en bemoedigde haar in haar “apostolaat”. ‘Zuster’ Gramick is uitgesproken pro-abortus en steunt actieve homoseksualiteit, en werd gesanctioneerd onder Johannes Paulus II, maar daar trekt Bergoglio zich natuurlijk niets van aan.

Bron: LifeSiteNews; Katholisch.de