Aartsbisschop Viganò geeft de Vlaamse bisschoppen veeg uit de pan: “Ketters die hun autoriteit misbruiken”

De publicatie van het ketterse document van de Vlaamse bisschoppen omtrent de inclusie van homoseksuelen in de kerk, en een kerkelijke zegening voor homoseksuele ‘koppels’, is ook Aartsbisschop Carlo Maria Viganò ter ore gekomen. Hij heeft als antwoord een vlammende brief geschreven.

Verklaring van Mgr. Viganò:

Met grote ergernis voor het heil van de zielen en de eer van de Kerk van Christus, heeft de Bisschoppenconferentie van België een ritus goedgekeurd en gepubliceerd voor de “zegen” van homoseksuele verbintenissen, schaamteloos in strijd met de onveranderlijke leer van het Katholiek Magisterium, die zulke verbintenissen als “intrinsiek pervers” beschouwt en die hen als zodanig niet alleen niet kan zegenen, maar ze eerder moet veroordelen als in strijd met de natuurlijke morele wet.

De ideologische basis van deze heiligschennende rite wordt aangegeven in de subtiel bedrieglijke woorden van Amoris Laetitia, die stelt dat “iedere persoon, ongeacht seksuele geaardheid, in zijn of haar waardigheid moet worden gerespecteerd en met overweging moet worden behandeld”.

Het proces van leerstellige en morele ontbinding, uitgevoerd door de Bergogliaanse sekte, gaat in een niet te stoppen tempo door, zonder acht te slaan op de verwarring die het veroorzaakt onder de gelovigen en de daaruit voortvloeiende onberekenbare schade aan zielen.

Het is nu duidelijk, zonder enige twijfel, dat het absoluut onmogelijk is om de leer van het Evangelie te verzoenen met de afwijkingen van deze ketters die misbruik maken van hun macht en gezag als herders en het gebruiken voor het tegenovergestelde doel waarvoor Christus de Heilige Hiërarchie heeft ingesteld in de Kerk.

En wat nog duidelijker is, is de perverse rolomkering die plaatsvindt, waarbij hij die in Rome zit de taak heeft om heterodoxe principes te formuleren die in tegenspraak zijn met de katholieke leer, en zijn handlangers in de bisdommen de rol hebben om ze schandalig toe te passen, in een helse poging om de morele wet te ondermijnen om de geest van de wereld te gehoorzamen.

De schandelijke buitensporigheden van sommige supporters van de hiërarchie vinden hun oorsprong in een opzettelijk en weloverwogen plan dat van de top komt, dat door middel van het “synodale pad” het opstandige episcopaat autonoom wil maken in het verspreiden van dwalingen in geloof en moraal, zelfs als het autoritarisme gebruikt om te voorkomen dat de getrouwe bisschoppen de Waarheid van Christus verkondigen.

21 september 2022

Matthæi Apostoli et Evangelistæ, 

Feria Quarta Quattuor Temporum Septembris

Bron: Remnant Newspaper