Satan versus Jezus

SatanJezus
Woont in de HelWoont in de Hemel
Is een gevallen engelIs God
Haat alles en iedereen inclusief GodBemint zijn schepsels en bemint God
Bekoort tot zonde, opstand tegen GodZet aan tot berouw en deugd, vriend zijn van God
Hoogmoed, haat, ongerechtigheid, ondeugdNederigheid, liefde, rechtvaardigheid, deugd
Bemint de zonde, haat de zondaarHaat de zonde, bemint de zondaar
Wil zoveel mogelijk zielen naar de Hel brengenWil zoveel mogelijk zielen naar de Hemel brengen
Is reeds verslagen, en zijn dagen van invloed op het menselijk ras komen ten einde; zijn kop zal verpletterd worden door Maria, de nederige dienstmaagd van de Heer, Moeder van JezusHeeft reeds gewonnen, en de dag van zijn overwinning en zijn altijddurende heerschappij komt dichterbij.

Welke kant kiezen wij?