Over diegenen die ergernis geven

Wat doen onze bisschoppen met hun verklaring omtrent hertrouwde gescheidenen (dat ze de Communie onvoorwaardelijk mogen ontvangen) en holebi’s (dat ze hun ‘relatie’ mogen kerkelijk laten inzegenen): ze zetten aan tot zonde; ze geven aanstoot of ergernis. Daarom, deze niet mis te verstane boodschap van Onze Heer Jezus Christus:

Maar als iemand één van deze kleinen die in Mij geloven aanstoot geeft, zou het beter voor hem zijn als men hem een molensteen om de hals hing en hem liet verdrinken in het diepste van de zee.  Wee de wereld vanwege de ergernissen! Weliswaar is het onvermijdelijk dat er ergernis gegeven wordt, maar wee de mens door wiens toedoen dit geschiedt! 

Matt. 18,6-7

Uit de Catechismus ten gebruike van de bisdommen van België (1954, maar anno 2022 even geldig):

220. Wanneer is men medeschuldig aan de zonden van anderen?

Men is medeschuldig aan de zonden van andere wanneer men op één of andere wijze daaraan meehelpt.

221. Hoe helpt men mee aan de zonden van anderen?

Men helpt mee aan de zonden van anderen; ten 1ste door rechtstreeks aan de zonde deel te nemen; ten 2de door de zonde te gebieden, aan te raden of te prijzen; ten 3de door de zonde niet te beletten, niet aan te geven of niet te straffen als men verplicht is dit te doen [bisschoppen zijn verplicht te vermanen en te wijzen op de ware Leer van de Kerk, nvdr]; ten 4de door diegenen die kwaad doen te beschermen.

En, over het vijfde gebod ‘Dood niet, geef geen ergernis’:

285. Wanneer geeft men ergernis?

Men geeft ergernis wanneer men iemand tot zonde aanzet, of op schuldige wijze tot zonde aanleiding geeft.

En tot slot nogmaals deze video’s van een ex-homoseksueel, voor onze bisschoppen: