Aartsbisschop Viganò komt op voor geschorste priester Janvier Gbénou

Het is duidelijk: iedere geestelijke of leek die zich publiek uitspreekt tegen Jorge Bergoglio en diens kompanen in het Vaticaan, zal gesanctioneerd en/of verketterd worden. Maar men krijgt dan op zijn beurt ook de onvoorwaardelijke steun van Aartsbisschop Carlo Maria Viganò. Naar aanleiding van de schorsing van Eerwaarde Heer Janvier Gbénou uit Ivoorkust, heeft Mgr. Viganò een bemoedigende brief naar hem geschreven, om hem een hart onder de riem te steken en te laten voelen dat hij niet alleen staat.

Hieronder integraal de bemoedigende brief:

Amen dico vobis: tolerabilius erit terræ Sodomorum et Gomorræorum in die judicii, quam illi civitati.

Amen, ik zeg u: het zal draaglijker zijn voor het land van Sodom en Gomorra op de dag des oordeels dan voor die stad. Mt 10:15

Eerwaarde Vader Janvier, beste vader Jesusmary Missigbètò, Ik hoorde van de pers (hier) over het nieuws van uw schorsing a divinis en uw verwijdering uit het Opus Dei, dat u werd opgelegd door de Congregatie van Bisschoppen als een canonieke sanctie voor het niet tonen van “respect en gehoorzaamheid aan de Paus.” Staat u mij toe mijn geestelijke nabijheid tot u uit te drukken op een moment van grote beproeving voor u: als gedoopte katholiek en als dienaar van God moet het pijnlijk voor u zijn om beschuldigd te worden door dezelfde persoon die, met de ‘barmhartigheid’ die elk van zijn handelingen onderlijnt, beruchte pro-abortus figuren ontvangt, degenen die in het openbaar samenwonen, travestieten, sodomieten, opstandige geestelijken, ketters, woekeraars en degenen die hun volk uithongeren.

Ik kan me voorstellen dat het erg ontmoedigend is om te worden verweten voor wat in andere tijden lof zou hebben verdiend – zo niet de glorie van de altaren – voor de heiligen die niet aarzelden om, zelfs niet hard, de corruptie aan het pauselijke hof aan de kaak te stellen. Een heilige Petrus Damianus of een heilige Catharina van Siena zou vandaag geschokt zijn door de dubbelhartigheid van degene die nooit een gelegenheid mist om goede katholieken te denigreren en de vijanden van Christus en Zijn Kerk te behagen.

Waar u voor staat vanwege uw trouw aan het leergezag en voor uw oprechte respect voor de Stoel van de Allerheiligste Petrus, is een gelegenheid om de fouten en schandalen van geestelijken goed te maken, in de geest van boetedoening en herstel die ons als leden van het Mystieke Lichaam verenigt met Onze Heer die het Hoofd is, opgeofferd aan het kruis als eerherstel voor de overtredingen begaan door mensen tegen de Allerheiligste Drie-eenheid.

Uw beproeving, geachte en eerwaarde pater Gbénou, verenigt u met die andere beproevingen, die vaak nog moeilijker te dragen zijn, waaraan veel van uw broederpriesters zijn onderworpen door hun oversten: priesters die uit hun parochies werden gegooid en gedwongen werden te leven en te slapen in hun auto’s of in geïmproviseerde verblijven; pastoors die uit hun parochies zijn verwijderd omdat ze niet bereid zijn afstand te doen van de viering van het Heilig Offer in de Apostolische Ritus; religieuzen die uit hun kloosters en abdijen zijn weggestuurd omdat ze hun trouw aan het charisma van hun orde niet willen verloochenen; seminaristen die zich belemmerd voelen in de priesteropleiding, simpelweg omdat ze de losbandigheid en wereldsgezindheid die hen wordt opgelegd niet accepteren.

Als je ooit twijfels hebt over de bedoelingen van degenen die, zich het gezag toe-eigenend tegen het doel waarvoor het door Christus is ingesteld, woeden tegen degenen die goed zijn, nodig ik je uit om te overwegen hoe hun strengheid oplost in het licht van de veel grotere tekortkomingen van ontuchtige geestelijken, corrupte prelaten en kardinalen die aanranders en dieven zijn.

Uw misdaad, Eerwaarde Vader, is dat u een gevaarlijke vergelijking met hen hebt gemaakt, door het met wormen kolkende graf bloot te leggen dat de Bergogliaanse kerk is. Als je had deelgenomen aan een “Gay Pride” door foto’s te publiceren in poses die ongepast zijn, ik zal niet zeggen voor een geestelijke, maar zelfs voor een heiden; als je ergernis had veroorzaakt door je over te geven aan schandelijke omgang met een andere priester; als je de katholieke waarheden had ontkend of de christelijke moraal had betwist, zou je nu het hoofd zijn van een Romeinse Dicasteire, of de bisschop van een prestigieus bisdom, en je zou in je van gouddraad voorziene kerkelijke opsmuk naast degene staan ​​die je heeft beroofd van de faculteit voor het vieren van de Mis, het horen van biecht en de prediking. Net als jij, zien veel andere priesters en niet een paar bisschoppen en zelfs kardinalen zichzelf in plaats daarvan bespot, beledigd en onterecht gestraft, simpelweg omdat ze te katholiek zijn.

Ik vraag me af of u, in het licht van de schande van de corruptie van de corrupte geestelijkheid die Bergoglio zo behaagt dat hij zich in de kamers van Santa Marta met hen omringt, de sancties die u zijn opgelegd, moet beschouwen als een reden voor trots. L’esilio che m’è dato, onor mi tegno – De ballingschap die mij is gegeven, beschouw ik als een eer (Dante). Als het huis van God een rovershol is geworden, moet iedereen die dicht bij de Heer wil blijven, het stof van zijn voeten schudden (Mt 10:14), en zich zelfs niet verwaardigen om degenen te begroeten die Christus verloochenen en Hem dagelijks kruisigen door hun gedrag.

Verheug u dan, geliefde en eerwaarde Vader, want als de vijanden van God geen reden in u zouden vinden om u te vervolgen, zou dat betekenen dat u niet getuigt van uw trouw aan de Heer. “Als de wereld u haat, weet dan dat zij Mij vóór u haatte” (Joh 15:18), heeft de vleesgeworden wijsheid gezegd. De huidige beproevingen zijn dus een reden tot geestelijke troost, een gelegenheid tot heiliging en een gelegenheid tot opbouw van de eenvoudigen. De Heer zal je honderd keer terugbetalen voor wat je doormaakt. Aan u, lieve Vader, en aan allen die net als u vervolgd worden propter iustitiam (Mt 5:10), draag ik mijn memento op wanneer ik bid in het Heilig Misoffer.

+ Carlo Maria Viganò, aartsbisschop

Bron: LifeSiteNews