Kardinaal Burke weigert de vinger op de zere wonde (Bergoglio) te leggen

Kardinaal Burke doet alsof Bergoglio geen deel van het probleem is van de almaar luider klinkende heterodoxe geluiden in de Kerk. In een recent interview met Catholic Action for Faith and Family zegt hij namelijk dat Bergoglio de Duitse bisschoppen moet corrigeren en hen zou moeten vragen om hun ketterse standpunten (omtrent o.a. homoseksualiteit) te verwerpen… terwijl het net Bergoglio zelf is die zich volledig schaart achter deze ketterijen en ze laat gedijen. Over Bergoglio weer geen één woord kritiek… Waarom toch? Wat heeft hij te verliezen? Zijn kardinaalshoed?

In een recent interview riep Kardinaal Burke Bergoglio op om Duitse bisschoppen uit hun ambt te verwijderen die trachten de Kerkelijke Leer over homoseksualiteit, vrouwelijke priesters en het celibaat te veranderen – bisschoppen die vaak door Bergoglio zelf benoemd werden.

“De Duitse bisschoppen handelen alsof God niet bestaat”, zei Burke. “Wat ze zeggen is ketterij. Ze leiden mensen in ketterij, tot hun grote schade.”

En Burke vervolgde:

“De paus moet deze bisschoppen uitdagen en hen vragen om de ketterijen te verwerpen, en zelfs de standpunten die tegen de Kerkelijke discipline ingaan. En als ze hun dwalingen niet verwerpen en zich niet corrigeren, dan zou hij hen uit hun ambt moeten verwijderen. Dit is de situatie waar we gekomen zijn.”

Hij voegde eraan toe dat zulke bisschoppen geen herders, maar huurlingen zijn.

Maar is Kardinaal Burke nu werkelijk zo naïef? Bergoglio doet niets anders dan heterodoxe bisschoppen (huurlingen) benoemen, en diegenen die recht in de leer zijn (de herders), uit hun ambt verwijderen… Bergoglio doet er alles aan om de heterodoxie – de dwalingen en de ketterijen – te laten gedijen… Nog nooit heeft Bergoglio een prelaat op de vingers getikt omdat die afweek van de Leer van de Kerk! Wat in Duitsland gebeurt (de Synodale Weg) heeft de volledige goedkeuring van Bergoglio, en dat is ook de reden waarom hij die ‘Synodale Weg’ voor de hele kerk heeft gelanceerd middels een 3-jarige “Synode over synodaliteit”. Bergoglio is eveneens géén herder, maar óók een huurling.

Burke ging in het interview verder:

“Paus Franciscus is de opvolger van Petrus en bij definitie het beginsel van de eenheid in de Kerk. Het is aan hem om deze bisschoppen te corrigeren. En indien ze geen broederlijke correctie aanvaarden, indien ze zijn hiërarchische correctie als bisschoppen van de universele Kerk niet aanvaarden, dan zou een gepaste sanctie moeten toegepast worden zodat de gelovigen weten dat deze bisschoppen hen niet in het Katholiek geloof leiden.”

Maar uwe eminentie, wij wachten nog steeds op UW “broederlijke correctie” van Bergoglio, die u beloofd had in 2016! Bergoglio zelf is zoveel zielen in dwaling aan het leiden!

Een groot probleem bij Kardinaal Burke (en bij de meeste anderen prelaten die nog een beetje ‘goed’ zijn) is dat hij het aftreden van Benedictus en de “pausverkiezing” van Bergoglio eigenlijk niet in vraag wil of durft stellen. Kritiek op medeprelaten kan (het zijn ‘huurlingen’), maar de “paus”, daar durven ze geen vinger naar uitsteken (de ketterse zogezegde “paus” moet de ketterse bisschoppen corrigeren?!).

Bidden we opdat de naïviteit (lafheid?) van Kardinaal Burke en vele anderen mag omslaan in échte moed. De moed om de vinger op de zere wonde te leggen: de pauskwestie met de ongeldige abdicatie van Benedictus, de Maffia van Sankt Gallen en het ongeldige conclaaf van 2013.

Bron: CSNEWS