Bergoglio al maanden in rolstoel – almaar meer geruchten over ‘aftreden’

De afgelopen weken en maanden zagen we Jorge Bergoglio in het Vaticaan doorgaans in een rolstoel. Het probleem zou liggen bij zijn pijnlijk been, veroorzaakt door ischias, een zenuwpijn dat op zijn beurt weer veroorzaakt wordt door rughernia. Bergoglio is reeds 85.

Voor de algemene audiëntie van 8 juni stapte hij met behulp van een stok van de pausmobiel naar zijn stoel, maar hij geraakte amper vooruit zoals te zien op deze beelden.

Kardinaal Danneels, één van de leden van de Maffia van Sankt Gallen, zat in de laatste maanden van zijn leven ook in een rolstoel gekluisterd. Hij werd 85.

Intussen gaan de geruchten steeds harder de ronde dat Bergoglio zou denken aan aftreden. In de katholieke media wordt daar reeds volop over gespeculeerd.

In augustus wordt een consistorie gehouden in het Vaticaan (waarbij alle kardinalen bijeenkomen, ook deze die op dat moment nieuw gecreëerd worden door Bergoglio, waaronder Mgr. Van Looy). Dat zal een zeer belangrijk consistorie zijn, een beetje de “afsluiting van de 9 jaar lange hervormingen van de Curie door Bergoglio (we schrijven daar later nog over). De hele curie wordt overhoop gegooid en ‘hervormd’ (=misvormd), krachtens de (uiteraard nietige) apostolische constitutie “Praedicate Evangelium“, en men verwacht een hele reeks nieuwe benoemingen van ultraprogressieve kardinalen op belangrijke posten.

Daags na dat consistorie zakt Bergoglio af naar L’Aquila, de stad waar het schrijn van Paus Celestinus V ligt. Of hij het graf zal bezoeken is niet geweten. Wellicht wil hij op die manier wegvluchten uit Rome om een confrontatie met vijandig gezinde kardinalen te vermijden.

Enkele jaren voordat Benedictus zijn “terugtreding” aankondigde, bezocht deze ook L’Aquila en het schrijn van Celestinus V… En Benedictus (95) kondigde zijn (ongeldig) “aftreden” aan… tijdens een consistorie.

Maar gezien Bergoglio machtsgeil is en graag de touwtjes in handen heeft, is het volgens ons vrij onwaarschijnlijk dat hij er zomaar de brui aan zal geven.