De Tridentijnse Heilige Mis (video)

Hieronder een video van een Tridentijnse Mis waarbij de handelingen van de priester van dichtbij worden gefilmd – ideaal voor priesters om deze prachtige ritus te leren. Kijk eens met welke eerbied er in zo’n Mis wordt omgegaan met het Allerheiligste Sacrament! Christus kan niet met genoeg eerbied bejegend worden: Hij is immers onze God, en niet onze gelijke!

Sommigen vinden dit overdreven, maar is er voor Christus dan iets overdreven? Hou zou men het Goddelijk Kind bejegenen als het vanuit de Hemel zou neerdalen in de armen, omgeven door lichtstralen? Hou zou men Christus bejegenen, hangend aan het Kruishout en trillend van de pijn, als men Hem zou mogen vastnemen om te troosten? Een heilige eerbied komt voort uit een gezonde vreze Gods: de vrees om Hem te beledigen, te kwetsen of te mishagen, net omwille van Zijn oneindige heiligheid en goedheid. En die vreze Gods komt dan weer voort uit een diepe nederigheid: het besef van onze nietigheid. Wie zijn wij tegenover God?

Dit is de Ritus die door de huidige (valse, modernistische) hiërarchie in Rome wordt gehaat en gemarginaliseerd. Maar het is uiteindelijk Satan zelf die het Heilig Misoffer wil vernietigen – iets waar hij niet in zal slagen. Christus beloofde ons dat hij met ons zal blijven – in het Allerheiligste – tot aan het einde van deze wereld.